Archive for 24 august 2008

Beniamin Fărăgău – 60 de ani

24 august 2008

Wikipedia: “Doctor în teologie, învăţător în Biserica Baptistă nr. 3 Iris, Cluj-Napoca, fondatorul Fundaţiei Istoria Binecuvântării şi al Programului de studiu a Scripturii pe cărţi – Istoria Binecuvântării, cu aplicare naţională şi internaţională, în bisericile româneşti evanghelice.”

Dănuţ Mănăstireanu: “Sunt probabil puţini cei din mediul evanghelic românesc care nu ştiu cine este Beniamin Fărăgău. Pentru ceilalţi, trebuie să spun că Beni este unul dintre cei mai importanţi învăţători de Biblie pe care îi au evanghelicii români. Deţine un doctorat în teologie biblică de la Queen’s University din Belfast, Marea Britanie şi este autorul a zeci de comentarii biblice, adresate învăţătorilor din biserici, precum şi coordonatorul programului de studiere a Bibliei pe cărţi intitulat Istoria Binecuvîntării.

Din nefericire, nimeni dintre bibliştii români sau dintre studenţii în teologie din România nu a îndrăznit să evalueze critic, din perspectivă academică, opera lui exegetică. Cred că a sosit vremea ca dincolo de contestarea unora şi adularea altora, cei competenţi să se aplece asupra cărţilor lui şi să ne ofere o analiză serioasă a lor, aşa cum merită opera de o viaţă dedicată de acest om Sfintelor Scripturi.”

19 ianuarie 2008, Biserica Baptistă Sion din Oradea