Archive for septembrie 2008

Colocviul Dumitru Cornilescu VII (2): Crezurile cristologice ale Bisericii primare

30 septembrie 2008

În a doua zi a Colocviului Dumitru Cornilescu, Dr. Thomas Nettles ne-a făcut capul calendar. Păi aşa şi trebuie, dacă e vorba de crezurile cristologice ale Bisericii primare, că trebuie studiate conciliile de la Niceea (325), Constantinopol (381), Calcedon (451).

Dar, mai întîi, în prima parte a zilei, profesorul american s-a referit la ADEVĂRUL mărturisirilor de credinţă astfel:

1. Adevărul e opus erorii.

1 Timotei 2:14-18 – Cuvîntul adevărului / cei care s-au abătut de la adevăr.
Ioan 16:13 – Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul.
Ioan 17:17 – Cuvîntul Tău este adevărul.
Iacob 1:18 – Ne-a născut prin Cuvîntul adevărului
1 Ioan 4:6 – Duhul adevărului / duhul rătăcirii.

2. Adevărul necesită formulare atentă şi diferenţiere a unui lucru de altul.

Galateni 1:6-9 – Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o
2 Corinteni 11:3-4 – O altă Evanghelie

3. Adevărul e coerent, sintetic, sistemic.

1 Corinteni 15 – Dacă nu este o înviere a morţilor…

4. Adevărul are caracter soteriologic.

Romani 10:1-4 – Oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.
1 Corinteni 15: 3 – Hristos a murit pentru păcatele noastre.

După prezentarea acestor aspecte referitoare la faptul că o mărturisire de credinţă trebuie să conţină adevărul, au fost trecute în vedere cîteva formule din Noul Testament care stau la baza mărturisirilor de credinţă ale Bisericii:

Matei 16:16 – Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu (prima mărturisire de credinţă).
1 Timotei 1:15 – Hristos a venit în lume ca să mîntuiască pe cei păcătoşi.
2 Timotei 1:9-10 – El ne-a mîntuit… nu pentru faptele noastre… arătarea Mîntuitorului nostru Hristos Isus…
Filipeni 2:6-11 (imn hristologic)

Să aveţi în voi gîndul acesta, care era şi în Hristos Isus:

El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,

ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat u chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor.

La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător pînă la moarte, şi încă moarte de cruce.

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume;

pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămînt şi de sub pămînt,

şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

Apocalipsa 4:6-11 – Sfînt, Sfînt, Sfînt este Domnul Dumnezu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine.

Apocalipsa 5:8-10 – Ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sîngele Tău, oameni din orice seminţie.

Două chestiuni care au apărut în secolele I-II au dus la dezbateri teologice care s-au finalizat cu formularea crezurilor cristologice:

– natura umană a lui Hristos
– natura divină a lui Hristos

Contextul în care au apărut ereziile a fost gnosticismul. Crezurile au apărut ca răspuns dat de adevărata credinţă acestor erezii:

1. Crezurile creştine proclamă moartea şi învierea lui Hristos. În gnosticism nu e vorba de moarte sau înviere.
2. Crezurile creştine afirmă că lumea a fost creată de Dumnezeu. În gnosticism lumea e creată de un dumnezeu rebel.
3. Crezurile creştine mărturisesc despre mîntuire. În gnosticism domeniul de existenţă al răului este limitat, ontologic, strict la materie.
4. Hristos a fost răstignit pentru păcatele oamenilor. În gnosticism mîntuirea este limitată la un sistem de cunoaştere.

Publicitate

Missionaries Pray, Fast for God’s Intervention in India

30 septembrie 2008

Youth With A Mission is calling on its 17,000 workers worldwide to join in three days of prayer and fasting for the church in India as it continues to face violent attacks from Hindu radicals.

The Christian Post

Iosif Ţon

30 septembrie 2008

Radu Gheorghiţă: “Unul dintre părinţii spirituali ai multor generaţii tinere de teologi evanghelici din România. Oricine a stat sub învăţătura domniei sale a rămas permanent marcat de rolul fundamental pe care Scripturile le-au avut în viaţa, lucrarea şi învăţătura celui care, în repetate şi diverse moduri, îi chema pe creştini la o viaţă caracterizată de ‘biblicizarea minţii’.”

Octavian Baban: “Predicile sale, de-a lungul timpului, au reuşit să motiveze mulţi ascultători la o viaţă sfîntă, mai practică, să le deschidă perspectiva unei noi dedicări. În anii ’70, mesajele dumnealui prezentate în limbaj contemporan, sugestiv, cum ar fi, de exemplu, Ghedeon şi examenele, sau Samson şi alegerile etc., sau studiile traduse din lucrările misionarului Stanley Jones au reuşit să motiveze şi să entuziasmeze nenumăraţi tineri, care au descoperit plăcerea de a studia Biblia, nevoia de a cugeta teologic şi crucial asupra vieţii lor, de a căuta prezenţa lui Dumnezeu în rugăciune şi disciplină spirituală, de a se pune la dispoziţia lui Dumnezeu.”

Danuţ Mănăstireanu: “În anii şaptezeci viaţa mea, ca şi a multor tineri evanghelici din România a fost marcată în mod decisiv de disidenţa religioasă iniţiată de Iosif Ţon, la revenirea sa în ţară după studiile teologice făcute în Anglia. […] M-am reîntîlnit apoi cu Iosif Ţon în alte momente ale vieţii, fie pentru a contribui la proiecte asupra cărora eram de acord în acel moment, cum ar fi activitatea didactică la Universitatea Emanuel din Oradea sau simpozionul dedicat lui Carl Henry, fie pentru a discuta subiecte asupra cărora aveam opinii divergente, cum ar fi angajarea ecumenică şi dialogul cu ortodoxia. În ciuda acestor dispute, care au căpătat uneori note acute şi mi-au produs nu de puţine ori dureri sau dezamăgiri, mi-am păstrat întotdeauna un respect neştirbit pentru acest frate mai mare, pe care îl socotesc în continuare a fi cel mai important lider evanghelic din România, după Richard Wurmbrand.”

Azi, 30 septembrie, Iosif Ţon împlineşte 74 de ani. La mulţi ani!

De n-ar fi fost Domnul de partea noastră,
când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
ne-ar fi înghiţit de vii. (Psalmul 124:2)

Evenimente internaţionale – octombrie 2008

30 septembrie 2008

Encounterfest, Hillsong Church Convention Center, October 2-4
Gloria Deo: Virginia Baptist Church Music Conference, October 2-4
Toronto Baptist Conference, October 3-4
BUild 25th Anniversary Celebrations, Highgate Baptist Church in Birmingham, October 4
Southern California Chinese Baptist Church Development Conference, October 4
Launch of the Vernon Grounds Institute of Public Ethics, October 6-7
Day conference with Michael Frost, October 9
Conference “The Politics of Jesus”, October 10
Annual BUV Gathering Conference 2008 ‘Building Community’, October 10-11
Central Baptist Association Ministers’ Conference at High Leigh Conference Centre, October 13-15
Unregistered Baptist Fellowship Meeting, Indianapolis Baptist Temple, October 13-15
Next Steps – Church Planters Training Conference, October 14-15
14-15 oct 2008
Bailey Smith’s Real Evangelism Conference, October 14-16
United Pentecostal International General Conference, Greensboro Coliseum, October 15
Temescal Canyon Tabernacle’s 2008 Women’s Conference, October 17-18
Shalom 08: POlitics of the Spirit REGISTRATION, Journey Community Church, Dallas Texas, October 17-19
Northern California Chinese Baptist Church Development Conference (2008), October 18
The California Southern Baptist Day (2008), October 19
The 2008 Conference of the Southwide Baptist Fellowship, October 20
2008 Conference on Evangelism, October 20-23
Iranian Christians 20th Regional Conference, Dallas, Texas, October 23-26
Pacific Coast Slavic Baptist Fellowship (2008), October 24-26
Conference: The Many Faces of Pentecostalism, October 25
Focus on the Family’s next Love Won Out conference, Colorado Springs, October 25
Crucible: Creating Church on the Margins, October 25-26
World Evangelical Alliance General Assembly, Pattaya, Thailand, October 25-30
2008 Urban Conference: Montreal, Quebec, October 28-30, 2008
California Collegiate Summit, California Baptist University, October 29-31
Taipei Festival with Franklin Graham, October 30 – November 2
Baptist Assemblies in Scotland, Queen’s Park Baptist Church, Glasgow, 31 October – November 1

Evenimente octombrie 2008

29 septembrie 2008

Seminarul “Evanghelizare musulmanilor”, Bucureşti, 29 septembrie – 10 octombrie
Colocviul Dumitru Cornilescu – ediţia a 7-a, Băile 1 Mai, 29 septembrie – 1 octombrie
Desktop Publishing Training Seminar, Băile 1 Mai, 30 septembrie – 3 octombrie
Conferinţă “Destinaţia închinării”, Timişoara, 2 octombrie
Conferinţa Naţională de Muzică, Cluj-Napoca, 2-5 octombrie
Concert 4motion & lansare album „Naţiune în flăcări”, Cluj-Napoca, 3 octombrie
Colocviul Dumitru Cornilescu, Braşov, 3-4 octombrie
Întâlnirea lucrătorilor în licee, Baia-Mare, 3-4 octombrie
Conferinţă Echipare pentru Generaţia de Mâine, Bucureşti, 4 octombrie
Conferinţă pentru învăţătorii de şcoală duminicală, Craiova, 4 octombrie
Turneu S.O.S. România “O viaţă mai bună”, Republica Moldova, 4-9 octombrie
Concert Grup Coral de studenţi americani, Biserica Baptistă Română din La Mirada, 5 octombrie
Modulul 3 al Institutului de Consiliere Pastorală, Bucureşti, 6-7 octombrie
Seminarul “Dezvoltarea unei lucrări eficiente pentru persoanele cu dizabilităţi, în biserica locală”, Constanţa, 7 octombrie
Conferinţa Naţională a Asociaţiei Consilierilor Creştini Români, Constanţa, 10-11 octombrie
Conferinţa „Voia lui Dumnezeu în familie”, Băile Felix, 10-12 octombrie
Seri de tineret la Biserica Poarta Cerului Timişoara, 11, 18, 25 octombrie
Conferinţa “Contribuţia şcolii duminicale la formarea caracterului copilului”, Cluj-Napoca, 11 octombrie
A XXI-a conferinţă a tineretului Bisericilor Penticostale Române din Austria, 11 octombrie
Conferinţa naţională de tineret şi lideri NEEMIA, Arad, 17-18 octombrie
Summit-ul de Conducere Globală: BIG Impact – Willow Creek, Sovata, 16-18 octombrie
Conferinţa “Imaginea lui Dumnezeu pe web”, Bucureşti, 23 octombrie
Conferinţa “Aprindeţi Focul”, Bucureşti, 24-25 octombrie
Conferinţa Naţională Echipare pentru Generaţia de Mâine, Valea Drăganului, 23-26 octombrie
Conferinţă Peniel “Alegeri nefraudate”, Satu-Mare, 24-25 octombrie
Conferinţa de Familie din Italia, Salsomaggiore Terme, 25-26 octombrie
Conferinţă de post şi rugăciune a tinerilor din România, Arad, 30 octombrie – 1 noiembrie
Conferinţa familiilor tinere, Băile 1 Mai, 31 octombrie – 2 noiembrie

Colocviul Dumitru Cornilescu VII (1)

29 septembrie 2008

În prima zi a Colocviului Dumitru Cornilescu, ediţia a VII-a, Dr. Thomas Nettles a abordat subiectul identităţii baptiştilor privită din perspectiva mărturisirilor de credinţă.

Reputatul istoric american a prezentat patru aspecte ale identităţii baptiste:

1. Baptiştii sînt, în mod conştient, credincioşi mărturisitori (sau confesionali – confession în lb. engleză înseamnă mărturisire).

Este importantă mărturisirea, individuală, a crezului pentru definirea credinciosului baptist, mărturisirea publică (Romani 10:9) fiind necesară pentru primirea în cadrul comunităţii creştine. Aspectul comunitar al mărturisirii crezului creştine întăreşte caracterul confesional (în sensul de mărturisire) al identităţii baptiştilor.

2. Baptiştii sînt fideli credinţei creştine în teologia lor.

ÎNAINTE DE A TE NUMI BAPTIST TREBUIE SĂ FII MAI ÎNTÎI CREŞTIN.

Baptiştii au următoarele convingeri fundamentale, pe care le au şi celelalte denominaţiuni creştine:

– Dumnezeu se revelează pe Sine. Adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu nu se poate obţine prin mijloace empirice – Duhul care vine de la Dumnezeu ne ajută să cunoaştem lucrurile care vin de la Dumnezeu (1 Cor. 2:12)

– Învăţătura despre Hristos ca Dumnezeu şi om deopotrivă, într-o singură persoană (linia genealogică umană – Romani 9:5; prerogative divine: iertarea şi vindecarea slăbănogului – Marcu 2:1-12)

– Natura trinitariană a Dumnezeirii

3. Baptiştii sînt evanghelicicentraţi în jurul Evangheliei.

– Fundamentele baptiştilor sînt în Evanghelie, nu în sacramente.
– Susţin convertirea personală.
– Susţin justificarea prin credinţă.
– Afirmă necesitatea şi eficacitatea lucrării lui Hristos.
– Afirmă necesitatea şi eficacitatea lucrării Duhului Sfînt.

4. Baptiştii au o eclesiologie fundamentată teologic.

– Membralitatea e acordată persoanelor considerate a fi născute din nou.
– Botezul este administrat celor ce cred şi mărturisesc.
– Baptiştii susţin libertatea de conştiinţă.
– Principiul separării bisericii de stat e promovat cu consecvenţă.

Colocviul Dumitru Cornilescu (Oradea şi Braşov)

29 septembrie 2008

Azi începe, la Băile 1 Mai, lîngă Oradea, a 7-a ediţie a Colocviului Cornilescu, cu tema IMPORTANŢA CREZURILOR ŞI MĂRTURISIRILOR DE CREDINŢĂ CREŞTINE. Va conferenţia profesorul Thomas Nettles, care predă Istoria Bisericii şi Istoria doctrinelor creştine la Southern Baptist Theological Seminary, din Louisville, Kentucky, SUA.

Organizatori:

Radu Gheorghiţă, Midwestern Baptist Theological Seminary, Kansas City
Aurel Burtic, Biserica Baptistă Providenţa din Oradea
Emil Bartoş, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Teologie Baptistă

Dacă în alţi ani Colocviul era reluat la Alba Iulia, anul acesta va fi reluat la Braşov, în 3-4 octombrie, la Biserica Baptistă Nr. 1, Str. Dealul Melcilor, nr. 3.

Organizatori:

Radu Gheorghiţă, Midwestern Baptist Theological Seminary, Kansas
Corin Mihăilă, Pastor Biserica Baptistă Nr. 1 din Braşov
Samoil Oprişanu, Pastor cu Misiunea Biserica Baptistă Nr. 1 din Braşov

Seminarul „Evanghelizarea musulmanilor”

29 septembrie 2008

Din blogosfera evanghelică (28.09.2008)

28 septembrie 2008

Dănuţ Mănăstireanu recomandă cartea Getting to Know the Church Fathers. An Evangelical Introduction de Bryan M. Litfin, prin cuvintele lui Timothy George, decan la Beeson Divinity School din Birmingham: “O nouă generaţie de evanghelici descoperă bogăţiile tradiţiei creştine în sensul larg al acestui cuvânt, inclusiv înţelepciunea Părinţilor Bisericii primare. Introducerea în patristică a lui Bryan Litfin este un ghid desăvârşit pentru cei care călătoresc deja pe acest drum, ca şi pentru alţii, care ar dori să facă primii paşi pe el. Această carte este un giuvaer, fiind bine scrisă şi bazată pe o cercetare serioasă.”

Hunedoara Evanghelică preia de pe proBIsoft anunţul despre Bible Explorer, un program de studiere a Bibliei complex care se poate descărca gratuit. Varianta gratuită este dotată cu peste 70 de titluri de carte.

Blogul Pe scara cerului (pe care îmi tot propun, de fiecare dată cînd ajung acolo, să îl vizitez mai des) ne anunţă că putem citi online Themelios, o publicatie electronică care se adresează în principal studenţilor la teologie şi pastorilor.

Desktop Publishing Training Seminar

28 septembrie 2008

30th September – 3rd October

The conference will be held this year at Perla Hotel in Baile 1 Mai, Nr. 65/B Oradea, jud. Bihor – Romania, which is just outside of Oradea Romania.

LINKS

The purpose of LINKS is to bring national Christian Publishers in Central and Eastern Europe to a place of self sufficiency and independence and connect them to publishers around the world.

Top 10 Largest U.S. Churches

28 septembrie 2008

1. Lakewood Church, Houston Texas, Joel Osteen, pastor (47,000)
2. Willow Creek Community Church, South Barrington, Ill., Bill Hybels (23,500)
3. Second Baptist Church, Houston, Ed Young Sr. (23,198)
4. Saddleback Church, Lake Forest, Calif., Rick Warren (22,000)
5. LifeChurch.tv, Edmond, Okla., Craig Groeschel (19,907)
6. Southeast Christian Church, Louisville, Ky., Dave Stone (18,013)
7. North Point Church, Alpharetta, Ga., Andy Stanley (17,700)
8. Thomas Road Baptist Church, Lynchburg, Va., Jonathan Falwell (17.445)
9. Calvary Chapel Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Fla., Bob Coy (17,000)
10. The Potter’s House, Dallas, T.D. Jakes (17,000)

The 2007 Outreach 100 report on America’s largest and fastest-growing churches appears in the Outreach 100 Special Issue of Outreach magazine.

www.outreach.com

Albert Mohler: Desire and Deceit

28 septembrie 2008

ABOUT THIS BOOK

Are you ready to respond to the most relevant questions of sexuality today?

Lifetime monogamy is passé. Pornography infiltrates nearly every home. Homosexuality is accepted. Lust has been redefined. The family as an institution is questioned.

We are reminded every day that assumptions about what is right and wrong, sexually, are different today than they were fifty–or even ten–years ago. Christian principles that formed the pattern for generations of American families are conspicuously absent. What happened and why? How do we respond to the dramatic shift in our culture’s perspective on sex?

As one of today’s most influential thinkers, Dr. Albert Mohler addresses these critical topics in a thoughtful, cut-to-the-chase style in Desire and Deceit. As you follow Mohler’s guidance in applying biblical solutions to today’s most highly charged issues, you will be not only equipped but also inspired to speak the truth in a society hungry for answers.

ABOUT THE AUTHOR

Dr. R. Albert Mohler Jr. is president of the Southern Baptist Theological Seminary, the flagship school of the Southern Baptist Convention. Recognized by such publications as Time and Christianity Today as one of the country’s most influential leaders, Dr. Mohler has appeared on Larry King Live, The Today Show, Dateline NBC, Good Morning, America, and The O’Reilly Factor and hosts a daily radio show that is broadcast on more than eighty stations nationwide. He and his family live in Louisville, Kentucky.

Al Mohler in Romanian: http://roalmohler.wordpress.com

Warren Urges Larger Role for Churches to Solve Global Problems

28 septembrie 2008

Former President Clinton’s global summit drew to a close Friday with a panel discussion featuring the Rev. Rick Warren, who said churches have a role to play in solving the world’s most pressing problems. „If we take the people of faith off the agenda, we’ve ruled out most of the world because most of the world has some faith,” said the pastor of Southern California’s Saddleback Church. „There’s already an army ready to be mobilized, an army of compassion.”

The Christian Post

Înscrierea unui blog pentru monitorizare

28 septembrie 2008

Alcătuirea unor liste (şi actualizarea lor), precum Bloguri Evanghelice A-Z şi Site-uri Evanghelice A-Z, necesită timp şi atenţie, după cum rezultă din următorii paşi pentru înscrierea unui blog pentru monitorizare:

1. Înscrierea blogului în tabelul Excel cu bloguri evanghelice:

– adresa blogului
– numele blogului
– tipul blogului
– numele bloggerului
– localitatea
– ţara
– pastor (dacă e blogul unui pastor)
– GRUP (dacă e blogul unui grup – de tineret, de exemplu –, sau al unei biserici)
– numărul de accesări
– data ultimei postări
– data lansării blogului
– poziţia in Top ZeList
– adresa e-mail

2. Înscrierea blogului în lista Word cu blogurile evanghelice (400) şi în lista lansării blogurilor pe luni (şi ani).

3. Actualizarea listei pe blogul România Evanghelică.

4. Înscrierea blogului în lista cu 400 de bloguri evanghelice de pe Google Reader, astfel încît să fie semnalate, prin actualizare automată, ultimele postări ale blogului pe Bloguri Evanghelice.

5. Verificarea poziţiei în ZeList sau propunerea pentru adăugare în ZeList, astfel încît poziţia blogului în ZeList să apară, actualizată săptămînal, pe Bloguri Evanghelice Top ZeList.

6. Înscrierea blogului, dacă e al unui pastor, în lista cu blogurile pastorilor, astfel încît să fie semnalate, prin actualizare automată, ultimele postări ale blogului pe Bloguri Pastori (sau pe România Evanghelică – Blogspot, dacă e vorba de un nou blog apărut în Reţeaua România Evanghelică).

Turul blogurilor – august 2008

28 septembrie 2008

Nu, august (nici iulie) nu a fost, pentru blogosfera evanghelică, o lună a “hibernării de vară”, cum “inexact” se opinionează Marius Cruceru într-un interviu. Este de ajuns să prezint cîteva dintre foarte interesantele articole de pe blogul lui Dănuţ Mănăstireanu ca să arăt cît de dinamică a fost această lună estivală.

Baptiştii ruşi au rămas tot sovietici – sub acest titlu incitant, neobositul blogger ieşean prezintă o serie de 5 articole, în contextul apostrofării arhiepiscopului baptist georgian Malkhaz Songulashvili – pentru îndrăzneala de a se fi abătut de la linia oficială a Moscovei – de către Pavel Belkov, unul dintre liderii baptişti ruşi. “Când te apropii atât de mult de crucificare, nu poţi să nu ceri iertare” am putea intitula, cu mult fior, răspunsul creştinesc al arhiepiscopului baptist.

Seria de articole Mişcarea de înnoire evanghelică din Biserica Apostolică Armeană este de asemenea una foarte interesantă, mai ales prin unicitatea informaţiilor – nu ştiu să existe undeva în blogosfera evanghelică astfel de informaţii, prezentate cu eleganţă de Dănuţ Mănăstireanu.

Pe acelaşi blog ni se semnalează un Tabel cu unii intelectuali mai activi din cultele neoprotestante – o sinteză întocmită în 1986 de un inspector responsabil cu cultele neoprotestante, publicat în cartea Neoprotestanţii din Transilvania în timpul regimului comunist, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.

La moartea celebrului disident, Alexandr Soljeniţîn, Profetul e un articol care, printre altele, ne face să ne reînnoim memoria (deseori scurtă):

“Ca şi Richard Wurmbrand, care a plecat în Vest cam în aceeaşi perioadă, Soljeniţin a încercat să conştientizeze democraţiile cu privire la natura demonică a ideologiei comuniste, pretins umanistă, care făcuseră deja nenumărate victime şi produsese enorme suferinţe în ţările controlate de sovietici.”

Tot un exerciţiu de memorie e şi articolul (cu poze) Beniamin Fărăgău împlineşte 60 de ani despre “unul dintre cei mai importanţi învăţători de Biblie pe care îi au evanghelicii români”.

Blogul Persona al lui Dănuţ Mănăstireanu este, aşadar, atît de bogat şi interesant, încît şi dacă 100 de bloguri evanghelice nu ar fi afişat nimic în august, tot am fi avut destul de citit şi de reflectat.

Precum altădată (2007-2008) Pătrăţosu Marius Cruceru crea un fenomen fascinant în blogosfera evanghelică, şi nu numai, Blogul Anului în 2008 este, evident, cel care nu ne-a lăsat să “hibernăm estival”: danutm.wordpress.com.

10 bloguri în Top 100 WordPress (27.09.2008)

27 septembrie 2008

27 septembrie 2008, 21.00

Cifra din paranteză reprezintă poziţia în Top ZeList, care cuprinde peste 20.000 de bloguri româneşti.

35. danutm.wordpress.com (384)
47. stiricrestine.wordpress.com (1.464)
76. brasovulevanghelic.ro (890)
78. clujulevanghelic.ro (1.285)
80. romoflorin.wordpress.com (977)
81. simplulgand.wordpress.com (1.067)
87. trezirespirituala.wordpress.com (3.163)
92. penticostalul.wordpress.com (2.225)
96. aurelmateescu.wordpress.com (2.577)
98. roseinthedesert.wordpress.com

Trei citate (16)

27 septembrie 2008

Thomas J. Nettles, Prin harul şi pentru slava Lui. Un studiu istoric, teologic şi practic asupra doctrinelor harului în bisericile baptiste, Editura Reformatio, Oradea, 2006

“Bunyan afirmă că Evanghelia, cu harul ei, ‘ar trebui prezentată celor pe care El i-a legat sub osândă veşnică’. Ni se porunceşte să predicăm fiecărei creaturi. Vedem din exemplele Noului testament că predicarea Evangheliei se făcea tuturor oamenilor, fără discriminare. Evanghelia nu este oferită oamenilor ca aleşi sau osândiţi, ci tuturor ca păcătoşi. Cei aleşi au nevoie de harul lui Cristos sau prin Evanghelie numai pentru că sunt păcătoşi; iar cei osândiţi nu sunt determinaţi să-l refuze decât de păcătoşenia lor. Cristos, prin cuvintele Evangheliei, trebuie oferit ambelor categorii, fără a lua în considerare că unii sunt aleşi, iar alţii osândiţi, ci doar că sunt păcătoşi.”

“Boyce subliniază că mântuirea finală a credinciosului se datorează puterii lui Dumnezeu (Ioan 10:27-29; 1 Petru 1:5 etc.). De asemenea, perseverenţa sfinţilor se datorează harului Său. Astfel, puterea de perseverare este o favoare nelimitată, acordată celor aleşi în conformitate cu scopul lui Dumnezeu. Datorită ‘slăbiciunii naturale a creştinului şi datorită predispoziţiei sale spre cădere’, aceste elemente ale lucrării lui Dumnezeu sunt necesare pentru ca cineva să fie în cele din urmă mântuit. […] Boyce este atent totuşi să sublinieze că cineva nu este mântuit ‘în timp ce se complace în păcat şi trăieşte după poftele sale’, ci că este sfinţit prin lucrarea Duhului Sfânt care-l ajută să persevereze. Acest lucru determină inevitabil cooperarea credinciosului. Acesta trebuie să fie sfânt şi neprihănit, necondamnabil înaintea lui Dumnezeu şi modelat după chipul Fiului Său. Cu toate că acest lucru nu se realizează pe deplin îna ceastă viaţă, credinciosul trebuie totuşi să folosească în mod constant mijloacele prin care se dobândeşte sfinţenia.”

“Alegerea necondiţionată şi alte doctrine care îşi au rădăcina în suveranitatea lui Dumnezeu se exprimă în mod practic în libertatea conştiinţei. Nu este o simplă coincidenţă faptul că printre cei care au suferit cel mai îndelung şi au luptat cel mai mult pentru libertate religioasă se numără şi calviniştii. Baptiştii particulari englezi, precum Benjamin Keach, şi americani, precum Roger Williams, John Clarke, Obadiah Holmes, Isaac Backus şi John Leland, au căutat toţi expresii de închinare care să nu fie stânjenite de constrângere civilă. Această observaţie nu trebuie înţeleasă ca o denigrare sau chiar o subestimare a valorii contribuţiilor pe care baptiştii generali (arminieni) le-au adus la lupta pentru libertatea conştiinţei. Scrierile lui Thomas Helwys, John Smyth, John Murton şi Leonard Busher au deschis drumul pentru această libertate în lumea vorbitoare de limbă engleză. […] Atât curajul, cât şi argumentele acestor bărbaţi, toţi arminieni, a ajutat foarte mult ca Anglia şi America să dobândească libertate de conştiinţă. Muniţia pe care au folosit-o, însă, se potrivea mult mai bine în tunul calvinist decât în puşca arminiană. Apelul lor general la suveranitatea singulară a lui Dumnezeu peste problemele de suflet, accentul specific al lui Busher asupra centralităţii regenerării prin Cuvânt şi Duh, precum şi puternica sa aluzie la caracterul îndurător al credinţei acţionează cu mult mai multă consecvenţă teologică şi logică pe un fundament calvinist decât pe unul care nu este calvinist.”

Un mesaj (2) – Matrimoniale

27 septembrie 2008

Am primit pe Messenger următorul mesaj:

Am o rugaminte delicata la tine: as vrea sa imi faci cunostinta cu o fata. Am observat ca esti implicat serios in lumea evanghelica si cred ca cunosti multe persoane. Stiu ca nu te ocupi de matrimoniale dar daca poti sa ma ajuti cu o adresa de mail a unei fete de calitate ar fi poate de mare ajutor pt. mine.

Am răspuns că nu sînt persoana potrivită pentru aşa ceva (de parcă bîlbîitul de Moise sau urîţelul de Pavel ar fi fost „potriviţi” pentru Public Relations) şi că nu recomand întîlnirea pe email (de parcă eu nu m-am înroşit de plăcere văzînd mai întîi poza soţiei mele acum 20 ani la colega ei de bancă de la liceu, şi de parcă n-aş şti de un îndrăgit spaniard care şi-a cunoscut soţia pe Internet, după care s-a dus într-o altă ţară să se întîlnească cu ea, dacă îmi aduc bine aminte).

Mi-aduc aminte că m-a contactat cineva de la o agenţie matrimonială din Italia, acum cîţiva ani (că păream persoană serioasă), şi la început am căutat, tot aşa, să scap repede. Dar omul a avut tact şi a ştiut să îmi explice filozofia care stă în spatele activităţii agenţiei, încît am acceptat să citesc documentele pe care mi le-a trimis şi am ajuns să îmi pară rău că nu ştiu cum aş putea ajuta cu adevărat.

Dincolo de zîmbetul din colţul gurii pe care ni-l iscă un astfel de mesaj, mă gîndesc totuşi că e decent-potrivit să propun următoarea variantă: dacă vrei să intri în legătură cu persoana care mi-a scris mesajul (pe care nu o cunosc), trimite-mi adresa de email la alinpm@yahoo.com şi eu o să i-o comunic.

LOGO WANTED

27 septembrie 2008

Ravi Zacharias în România

27 septembrie 2008

Aveţi puţintică răbdare.

Pînă în primăvara anului 2010, cînd cunoscutul apologet creştin (programul său săptămânal de radio “Let My People Think” este transmis de 1.500 de posturi de radio din întreaga lume) va conferenţia în România, ca vorbitor principal al unei conferinţe organizată de Fundaţia BIG Impact.

Consultaţi Mersul Vremurilor. :)

Interviu cu Cătălin Dupu

27 septembrie 2008

Ai regizat până acum peste 15 filme, dintre care 2 de lung-metraj. Te vei opri aici?

Nu doresc aceasta. Mai am 5 scenarii. Aşa cum am spus şi în ‘Evenimentul zilei’ şi în alte părţi, sunt ţinut în loc de bani. Vă asigur că scenariile nu sunt rele. Vezi nominalizarea din 2007.”

http://alecwwjd.blogspot.com

Nu ieri

27 septembrie 2008

Am primit pe Messenger azi, 27 septembrie, următorul mesaj:

sa te rogi pt frati din India. ieri au dat foc la 200 de biserici din Osiria, se planuiete sa se arda inca 200, iar peste 24 ore sa omoare 200 de pastori. tr mesajul mai departe

Nu ieri, am răspuns, mesajul acesta circulă de cîteva zile. Am căutat în arhivă şi l-am găsit pe cel retransmis de cineva în 17 septembrie:

IO Chiritescu (9/17/2008 9:15:08 AM): Pt cei care sunteti crestini- rugaciune urgenta pt pastorul Paul Thangiah care este in Bangladesh .RSS[comunista] intentioneaza sa il ucida, acestia au ars 200 de biserici ieri seara si intentioneaza sa arda 200 de biserici in Orissa. BJP intentioneaza sa ucida 200 de pastori in urmatoarele 24 de ore. Va rog rugati-va pt toti acesti crestini……. scuze de mass dar e urgent. am primit acest mesaj acum 5 minute pe tel meu de la pastorul Jony de la biserica New Beginings Church din Oslo unde obisnuim sa mergem noi familia Pirciu

Atunci, cu jenă, întrebam: 200, 200, 200?

UPDATE Duminică, 28 septembrie 2008:

Am primit pe Messenger, cu litere de-o şchioapă, mesajul:

ESTE RUGAMINTE SA TE ROG PENTRU FRATII DIN INDIA.IERI AU DAT FOC LA 20 DE BISERICI DIN OSIRIA,SE PLANIFICA SA ARDA INK 200 DE BISERICI,IAR PESTE 24 DE ORE SA OMOARE 200DE PASTORI.TRIMITE MASSU MAI DEPARTE TE ROG PT K NU SE STIE CAND VEI AVEA SI U NEVOIE DE O RUGACIUNE.

UPDATE cu o ştire din 29 septembrie:

India – aproape 100 de pastori ucişi, 60 de biserici incendiate

http://galatens.es.tl

UPDATE cu o ştire din 9 octombrie din Evenimentul Zilei:

35 de creştini au fost ucişi cu pietre şi bâte de grupuri de hinduşi, în districtul indian Kandhamal, informează The Independent. Violenţele hinduşilor nu s-au oprit însă aici. Peste 50.000 de creştini au fost forţaţi să îşi părăsească locuinţele, 140 de biserici au fost arse, iar o călugăriţă a fost violată. „Este o ruşine naţională”, a comentat tragicul eveniment premierul Indiei, Manmohan Singh.

Un trandafir în deşert

27 septembrie 2008

De cîteva zile îmi tot vine să plîng (Cred că anul trecut m-a întrebat un pastor pe Messenger: Aline, tu plîngi? Probabil nu îşi putea imagina o asemea situaţie avînd în vedere tonul tăios / hotărît pe care îl aveam destul de des în polemici pe liste de discuţii şi bloguri şi tenacitatea cu care investesc în proiectele aflate în derulare. Sigur că plîng, am răspuns, dar îmi venea să plîng, gîndindu-mă ce impresii deformate ne facem unii despre alţii. Sau, ca să nu plîng, să rîd…)

De cîteva zile îmi tot vine să plîng citind gîndurile sincere şi profunde pe care ni le oferă un nou blog: Rose in the Desert.

Am cules cîteva citate (de fapt le-am folosit azi-dimineaţă, pe Messenger, cînd cineva menţiona, cu tristeţe, un caz în care cineva, o victimă în context familial, nu mergea la biserică, de ruşine, iar eu spuneam, iarăşi, că biserica ar trebui să fie de fapt un refugiu, ultimul loc în care se mai află un strop de iubire):

A fi rece nu este o virtute, noi românii pocăiţi am dezvoltat aceasta ca fiind o virtute, un stil de viaţă, a fi rezervat în relaţiile cu aproapele tău cu nici un chip nu este învăţătura lui Isus.

E incredibil cum poţi muri de durere într-o biserică românească, orice durere a ta este tratată de la distanţă: “bine frate, bine soră, o să ne rugăm pentru dv, Domnul este bun şi o să intervină”…… şi atât.

Din păcate majoritatea oamenilor din ziua de azi, indiferent de vârsta, nu au ajuns să cunoască adevăratul sentiment de prietenie şi trăiesc relaţii superficiale, care se schimbă în funcţie de dispoziţia sufletească a celor implicaţi.

D-zeu a pus în preajma noastră oameni de care trebuie să avem grijă, prieteni de care trebuie să avem grijă, necunoscuţi de care trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă unii de alţii , pentru că dragostea a fost scopul pentru care D-zeu ne-a creat. Biserica e un loc în care toate problemele ar trebui să îşi găsească rezolvare, în care slujirea să fie necondiţionată şi niciodată una venită în urma cerşitului.

Toată viaţa m-am bucurat că Biblia conţine pasajul din Corinteni 1:26-30, acolo unde se spune că D-zeu a ales lucrurile slabe ale lumii. Consider că aceasta este şansa vieţii mele, şi din postura de NIMIC nu am nici o grijă că aş putea pierde ceva, ceea ce am este doar prin harul Lui.

Un trandafir în deşert… Iar îmi vine să plîng… De-aia rîd…

Un mesaj

27 septembrie 2008

Am primit, pe adresa mea email, urmatorul mesaj:

Mă bucur pentru blogul România Evanghelică, dar tare m-aş bucura şi de un Baia-Mare Evanghelică. Nu de mult m-am mutat acolo, de vreo trei săptămîni, şi aş vrea să cunosc comunitatea de creştini. Dacă puteţi face ceva, Domnul să vă ajute!

Un astfel de mesaj scurt conţine mai multe aspecte pe care urechile auzitoare ar trebui să le ia în considerare.

1. În primul rînd, un astfel de mesaj indică foarte clar la ce poate folosi un blog din Reţeaua România Evanghelică – la circulaţia informaţiei. Îmi aduc aminte cîte astfel de mesaje au fost transmise pe grupul roboam_visitors (iniţiat de Daniel Brânzei), în care erau cerute informaţii despre bisericile româneşti din ţările unde ajunseseră românii: Italia, Spania, Marea Britanie. Şi ce folositoare erau nişte simple liste cu adrese şi numere de telefon, cel puţin se putea cere la telefon o referinţă despre altă biserică, dacă nu era pe listă. Îmi aduc aminte şi de importanţa precizării unor date de contact (cum a fost cazul fericit al Braşovului Evanghelic) pentru ONG-urile care au campanii în care se pot implica şi biserici şi instituţii religioase.

2. Un astfel de mesaj este relevant pentru atitudinea specific evanghelică: integrarea într-o comunitate creştină locală. Nu prea îmi pot imagina un mesaj în care un ortodox sau un catolic îşi exprimă public dorinţa de a se integra într-o comunitate creştină locală. Probabil că unii iau legătura cu parohul sau vizitează o biserică unde pot afla informaţii despre dinamica religioasă. Evanghelicii, însă, au acest reflex de a se integra rapid şi efectiv în comunitatea creştină şi apelează din ce în ce mai mult la informaţii care s-ar putea găsi pe Internet.

3. Un astfel de mesaj ne poate face să ne gîndim din nou la ce importanţă are comunitatea creştină pentru enoriaşi, mai ales pentru cineva care a s-a mutat într-o altă localitate. Acum 18 ani am stat un an în Viena. Ce bine a fost cînd, la sosirea mea absolut nepremeditată, o familie m-a primit cîteva zile (şi m-a ajutat pe parcursul şederii mele). Însă îmi aduc aminte cum, într-o zi, era în vizită o rudă apropiată a familiei, venită din SUA. Atunci cînd a auzit numele meu, respectiva persoană şi-a schimbat pur şi simplu poziţia relaxată, întorcîndu-se spre mine şi spunînd, cu o apreciere pe care nu o să o uit toată viaţa: „Mătuşa ta m-a primit în casa ei atunci cînd am ajuns în SUA.”

4. Un astfel de mesaj ne obligă să ne punem întrebarea: ce am putea face? Putem avea, fiecare, diferite direcţii de acţiune. Primul lucru pe care îl pot face este să folosesc acest mesaj ca pretext pentru comentariu şi reflecţie. Mesajul poate fi, nu-i aşa?, trimis mai departe. Nu mă aştept neapărat la rezultate imediate. Însă sînt destule exemple care mi-au arătat că atunci cînd există puţină bunăvoinţă pot să apară reacţii (ne)sperate. Ca să nu mai vorbesc de relaţiile care iau naştere spontan în astfel de situaţii.

5. Un astfel de mesaj ne poate trimite ÎNAPOI la fundamente:

Purtaţi-vă sarcinile altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. (Gal. 6:2)

Sarcinile spirituale, fraţilor…

Vasile Tomoiagă

27 septembrie 2008

Carmen Gavril ar trebui inclusă oficial în Tezaurul Evanghelic Românesc, spuneam acum cîţiva ani, încîntat de textele sale pentru melodii sau adaptările de text, vreo 25, din Culegerea Jubilate, cel mai bun produs din istoria neo-protestanţilor din România în ceea ce priveşte închinarea publică, o redirecţionare a închinării comune din spaţiul confesional neo-protestant în concordanţă cu practicile contemporane din alte ţări.

Cum am putea uita vreodată metrul inedit din refrenul piesei “Dumnezeul creator”?

E Dumnezeu creator al vieţii curat izvor
El ne-a zidit în iubire!
E Dumnezeu creator, Măreţ Domn al Domnilor,
El ne-a adus mîntuire!

Zilele acestea am avut încă un astfel de gînd: Vasile Tomoiagă, straşnic ardelean, ar trebui inclus oficial în Tezaurul Naţional Evanghelic, avînd în vedere contribuţia lui la dezvoltarea Internetului evanghelic. El a adaptat altfel de “cuvinte”, de-ale cu care citim Internetul, astfel că putem acum să vedem şi să folosim eficient rezultatele monitorizării blogosferei evanghelice româneşti (400 de bloguri).

Vasile Tomoiagă a realizat blogul Clujul Evanghelic, primul apărut din Reţeaua România Evanghelică, oferind astfel un model pentru blogurile de acest tip, care acum au ajuns la 15, prin truda, mai mare sau mai mică, a unor iniţiative personale.

Clujeanul mai are şi blogul Tomoiaga.ro, unde sînt reflecţii de ale sale, traduse şi în engleză (fapt care induce în eroare cititorii, care cred că sînt cugetări traduse DIN engleză), dar şi blogul Discromat.wordpress.com – demers pentru obţinerea dreptului de a fi şofer amator pentru discromaţii români. De asemenea, face parte din grupul Societatea Clujeană de Apologetică care a iniţiat blogul Soclu.org (nu se poate să nu ne atragă atenţia că unul dintre ei “a studiat câte puţin despre coleoptere edafice, nannoplankton calcaros badenian”).

Cred că doar de două ori în viaţă mi s-a întîmplat să mai am parte de o aşa excelentă colaborare tensionat-armonioasă precum cu Vasile Tomoiagă (care mă ajută, cu multă răbdare, să mă acomodez tot mai mult cu chestiunile tehnice ale blogging-ului) – cu Daniel Mănăstireanu la revista electronică Adoramus (şi Perspective), acum cîţiva ani, şi cu un prieten din tinereţe cu care cîntam ore în şir la chitară pe scara blocului.

Emil Bartoş

26 septembrie 2008

Dr. în teologie (Universitatea Ţara Galilor, Marea Britanie, 1997), conferenţiar la Facultatea de Teologie Baptistă – Universitatea Bucureşti, Emil Bartoş a fost decanul Facultăţii de Teologie a Universităţii Emanuel din Oradea (1998-2000), pastor la Biserica Baptistă din Tinăud – BH (1988-1996), Biserica Baptistă din Tulca – BH (1997-2007), Biserica Baptistă Providenţa din Oradea (1999-2005).

Astăzi Emil Bartoş a împlinit 51 de ani. La mulţi ani!

Domnul să-Şi înalţe Faţa şi să lumineze!

Foto: Dan Mierluţ

Bloguri Pastori – BlogSpot

26 septembrie 2008

http://bloguripastori.blogspot.com

Aici sînt menţionate, prin actualizare automată, titlurile ultimelor 3 postări de pe blogurile pastorilor evanghelici români (12 bloguri).

România Evanghelică – BlogSpot

25 septembrie 2008

http://romaniaevanghelica.blogspot.com

Aici sînt menţionate, prin actualizare automată, titlurile ultimelor 4 postări ale fiecărui blog din Reţeaua România Evanghelică (15 bloguri).

Bloguri Evanghelice – BlogSpot

25 septembrie 2008

http://blogurievanghelice.blogspot.com

Aici sînt menţionate, prin actualizare automată, ultimele 20 postări din blogosfera evanghelică (400 de bloguri).

18 bloguri în Top 1.000 ZeList (25.09.2008)

25 septembrie 2008

Top ZeList cuprinde peste 20.000 de bloguri româneşti.

Actualizarea topului se face o dată pe săptămînă.

236. patratosu
249. hux.ro
266. dorupope.com
384. danutm
386. pasi.ro
493. rotundu
554. barzilaiendan
662. jurnalulflorentinei
722. inethos.blogspot.com
758. adouasansa.blogspot.com
808. moldovacrestina.net
872. isusteiubeste.blogspot.com
890. brasovulevanghelic.ro
923. cllodvl
967. shalomshalom
977. romoflorin
987. chrina
995. ionatan