Archive for 2 septembrie 2008

Întrebări

2 septembrie 2008

Pe grupul Roboam_visitors (aproape 2.000 de membri) a fost trimis un mesaj cu întrebări, care ar merita atenţie, fie şi numai sub formă de taclale (dar doar ca prim pas). Un student la teologie (sau un pastor) ar putea face cel puţin un eseu (de cel puţin o pagină) pornind de la o întrebare sau mai multe dintre cele de mai jos.

1. Ce este o pricină de poticnire?

2. Ce este o pricină de păcătuire – în contextul „vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire”?

3. Care este diferenţa dintre cele două?

4. Ce este un creştin slab?

5. Ce este un creştin tare? Care este diferenţa dintre cei doi?

6. Pastorul unei biserici are o viziune mai clară asupra bisericii? Îi sunt lui descoperite mai clar decât celorlalţi membri din biserică lucrurile referitoare la biserică? Are el o responsabilitate mai mare decât ceilalţi membri din biserică faţă de tot ce se întâmplă în biserică?

7. Cum ar trebui să se comporte un pastor care are un comitet format doar din prunci spirituali (datorită lipsei de oameni maturi) şi aceştia încearcă din răsputeri identificarea cu lumea mai degrabă decât cu Hristos? Cât ar trebui să lupte? În afară de creşterea spirituală a comitetului şi a bisericii, ce altceva mai poate fi făcut?

8. Care sunt responsabilităţile / drepturile / autoritatea pastorului biblic în relaţie cu biserica pe care o păstoreşte?

Evanghelici în Top 100 (02.09.2008)

2 septembrie 2008

13. danutm
32. stiricrestine
35. simplulgand
51. trezirespirituala
53. romaniaevanghelica
58. brasovulevanghelic
72. romoflorin
78. shalomshalom
87. rasvancristian

Mana de luni – 1 septembrie 2008

2 septembrie 2008

Influenţa pozitivă a prietenilor – Robert J. Tamasy

Până am crescut, mi s-a amintit adesea de pericolul pe care-l reprezintă ’’anturajul’’. Datorită unui comportament inacceptabil sau a unor decizii greşite al unora, anturajul putea avea influenţă negativă asupra mea. ’’Nu ar trebui să umbli cu astfel de persoane’’ m-au avertizat părinţii mei. Se părea că presiunea şi influenţa exercitată de prieteni era un lucru rău.

Totuşi, după ani de zile, mi-am dat seama că influenţa prietenilor poate fi benefică. Depinde însă pe cine alegi să-ţi fie prieten. Acest lucru este valabil în fiecare domeniu al vieţii – muncă, distracţie, sănătate, chiar şi în cel spiritual. Spre exemplu, în timpul carierei mele de zece ani ca jurnalist, mi-a fost extrem de folositor timpul pe care l-am petrecut cu oamenii pe care i-am admirat ca scriitori, editori sau fotografi. Am încercat să-mi dezvolt şi eu abilităţi ca ale lor şi feedback-ul primit de la ei m-a ajutat. Dacă doreşti să-ţi construieşti o carieră profesională de succes, fie că este în vânzări, management, drept, contabilitate, educaţie sau medicină, ar fi bine să petreci timp cu oameni care au avut realizări importante în domeniul respectiv.

Când am învăţat să joc tenis de câmp, era clar că va veni timpul să joc împotriva unor oameni care erau mai buni decât mine. Am jucat şi astfel am putut vedea tehnica lor şi am fost provocat să-mi îmbunătăţesc performanţele. Chiar dacă nu am excelat niciodată în sport, competiţia cu jucătorii mai buni m-a motivat să joc şi eu mai bine. Acest principiu s-ar putea aplica şi în alte domenii cum ar fi pictura, golful, grădinăritul, colecţionarea de timbre, călăria, muzica, gătitul sau orice alt hobby.

Recent am citit un articol în care se arăta că o reţea puternică de prieteni cu o atitudine pozitivă contribuie la o mai bună sănătate fizică şi emoţională. Conform unui studiu, la oamenii care trăiesc în izolare şi singurătate, riscul unui deces prematur este mai mare cu 400 %. În schimb, cei au primit sprijin din partea prietenilor apropiaţi, a soţului, soţiei sau colegilor de muncă, au fost mult mai bine echipaţi pentru a face faţă unor probleme de sănătate severe.

Întrucât noi toţi suntem fiinţe deosebit de complexe, influenţa pozitivă din partea prietenilor poate aduce şi beneficii de natură spirituală. De peste 30 de ani, am avut privilegiul de a mă bucura de prietenia multor bărbaţi şi femei foarte devotaţi unei vieţi de credinţă. Ei au demonstrat că drumul lor spiritual nu a însemnat doar dobândirea unor cunoştinţe şi informaţii, ci şi integrarea credinţei şi a valorilor preţuite de Dumnezeu în modul în care şi-au condus viaţa în fiecare minut al zilei.

Iată cum vorbeşte Biblia despre aceste lucruri: “Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii…” (Evrei 10:24-25). În cartea Proverbe găsim alte sfaturi despre influenţa pe care o pot avea prietenii asupra noastră:

Ai grijă ce prieteni îţi alegi. Cu siguranţă, vom fi afectaţi într-o măsură mai mică sau mai mare de cei cu care ne asociem – de aceea trebuie să fim selectivi atunci când ne alegem oamenii cu care ne petrecem timpul. “Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire” (Proverbe 12:26).

Alege-ţi prietenii după calităţile pe care le au. Care sunt calităţile pe care doreşti să le aibă prietenii tăi? Dacă atingi un obiect proaspăt vopsit, vopseaua se ia foarte uşor. Tot la fel se întâmlplă şi cu calităţile şi trăsăturile de caracter ale celor cu care ne asociem; ele se pot “lua” foarte uşor, influenţându-ne pentru bine sau pentru rău. “Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău” (Proverbe 13:20).

Alege acele calităţi pe care doreşti să le vadă alţii în viaţa ta. Întrucât suntem influenţaţi de cei cu care suntem împreună, dacă stabilim dinainte ce fel de calităţi dorim să cultivăm în viaţa noastră, putem alege acei prieteni şi colaboratori apropiaţi care ne pot ajuta să dezvoltăm aceste calităţi. Cineva a spus odată: ’’Este greu să te înalţi ca un vultur atunci când îţi petreci tot timpul printre curcani”. “Omul asupritor amăgeşte pe aproapele său şi-l duce pe o cale, care nu este bună” (Proverbe 16:29).

Întrebări pentru dezbatere/meditare

1. Îţi aminteşti de vre-un prieten care a exercitat asupra ta o influenţă negativă, cu repercursiuni asupra carierei profesionale sau a altui domeniu din viaţa ta? Descrie acea situaţie şi felul în care te-a afectat. Cum ai reacţionat?

2. Înainte de a citi acest articol, te-ai gândit că prietenii pot avea şi o influenţă pozitivă? Dacă da, ai experimentat vreodată influenţa benefică a unui prieten?

3. De obicei, ne asociem cu oamenii cu care avem interese comune sau cu care ne completăm reciproc. Ai încercat vreodată însă, să-ţi alegi prietenii pe baza trăsăturilor de caracter sau a calităţilor personale pentru care i-ai admirat? De ce da sau de ce nu?

4. Cât de mult preţuieşti influenţa prietenilor asupra vieţii tale spirituale – dacă această influenţă există?

Dacă doreşti să citeşti şi alte pasaje din Biblie legate de acest subiect, caută la:

Proverbe 14:7, 15:22, 18:24, 22:24-25, 27:9,17; Ecclesiastul 4:9-12

Robert J. Tamasy este vice-preşedinte pentru comunicare al Leaders Legacy, Inc., o organizaţie non-profit cu sediul în Atlanta, Georgia, SUA.

MANA DE LUNI este tradusă în limba română cu acordul CBMC International – Christian Businessmen’s Connection şi se distribuie gratuit, la cerere, prin e-mail de asociaţia CBMC România. Tel/Fax 0257-259248, E-mail: cbmc@rdslink.ro Traducere şi adaptare de Ionel Sinaci.

Limbaj protestant vs. limbaj ortodox

2 septembrie 2008

Limbaj protestant vs. limbaj ortodox este un foarte interesant şi consistent articol de pe blogul lui Dănuţ Mănăstireanu:

„Există, de asemenea, şi o relaţie inversă, dinspre limbă înspre mentalul care domină cele două tradiţii. Astfel, catolicismul, şi prin extensie protestantismul, sunt influenţate de tiparele limbii latine – o limbă mai degrabă inginerească, , managerială şi instituţională, fără a fi lipsită însă de valenţe filosofice şi teologice. Ortodoxia însă este influenţată în chip hotărâtor de tiparele limbii greceşti – limba filosofiei şi a nuanţelor teologice. Desigur, după convertirea slavilor la creştinismul bizantin, ortodoxia a intrat şi sub influenţa lingvistică slavonă, cu înclinaţia ei predilectă pentru mistică şi introspecţie. Dacă vorbim despre protestantismul evanghelic, trebuie să adăugăm că, cel puţin ramura lui radicală, anabaptistă a stat sub semnul limbii germane, mai apropiată în spirit de limba greacă, în vreme ce în ultimele două-trei secole, spaţiul evanghelic este dominat în mod clar de limba engleză, mai apropiată în spirit de cea latină.”

Declaraţie a Conducerii Bisericii Baptiste Evanghelice din Georgia

2 septembrie 2008

Postarea Baptiştii ruşi au rămas tot sovietici – 4 de pe blogul lui Dănuţ Mănăstireanu conţine o Declaraţie a Conducerii Bisericii Baptiste Evanghelice din Georgia, ca răspuns a episcopilor baptişti georgieni la mesajul lui Pavel Belkov, un reprezentant al Uniunii Baptiste din Rusia, care l-a acuzat pe conducătorul Bisericii Baptiste Evanghelice din Georgia, Arhiepiscopul Malkhaz, de interpretarea greşită a datelor istorice şi că apelul său la pocăinţă şi regenerare este o formă de propagandă (probabil prooccidentală).

Evlavie

2 septembrie 2008

“Deseori nu există nimic mai evlavios din partea noastră decât lipsa activităţii, dar totodată nimic mai dăunător decât neobosita trudă, căci Dumnezeu a făgăduit că îşi va înfăptui voinţa suverană”. (A.B. Simpson)

emydanut.wordpress.com