Archive for 30 septembrie 2008

Colocviul Dumitru Cornilescu VII (2): Crezurile cristologice ale Bisericii primare

30 septembrie 2008

În a doua zi a Colocviului Dumitru Cornilescu, Dr. Thomas Nettles ne-a făcut capul calendar. Păi aşa şi trebuie, dacă e vorba de crezurile cristologice ale Bisericii primare, că trebuie studiate conciliile de la Niceea (325), Constantinopol (381), Calcedon (451).

Dar, mai întîi, în prima parte a zilei, profesorul american s-a referit la ADEVĂRUL mărturisirilor de credinţă astfel:

1. Adevărul e opus erorii.

1 Timotei 2:14-18 – Cuvîntul adevărului / cei care s-au abătut de la adevăr.
Ioan 16:13 – Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul.
Ioan 17:17 – Cuvîntul Tău este adevărul.
Iacob 1:18 – Ne-a născut prin Cuvîntul adevărului
1 Ioan 4:6 – Duhul adevărului / duhul rătăcirii.

2. Adevărul necesită formulare atentă şi diferenţiere a unui lucru de altul.

Galateni 1:6-9 – Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o
2 Corinteni 11:3-4 – O altă Evanghelie

3. Adevărul e coerent, sintetic, sistemic.

1 Corinteni 15 – Dacă nu este o înviere a morţilor…

4. Adevărul are caracter soteriologic.

Romani 10:1-4 – Oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.
1 Corinteni 15: 3 – Hristos a murit pentru păcatele noastre.

După prezentarea acestor aspecte referitoare la faptul că o mărturisire de credinţă trebuie să conţină adevărul, au fost trecute în vedere cîteva formule din Noul Testament care stau la baza mărturisirilor de credinţă ale Bisericii:

Matei 16:16 – Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu (prima mărturisire de credinţă).
1 Timotei 1:15 – Hristos a venit în lume ca să mîntuiască pe cei păcătoşi.
2 Timotei 1:9-10 – El ne-a mîntuit… nu pentru faptele noastre… arătarea Mîntuitorului nostru Hristos Isus…
Filipeni 2:6-11 (imn hristologic)

Să aveţi în voi gîndul acesta, care era şi în Hristos Isus:

El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,

ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat u chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor.

La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător pînă la moarte, şi încă moarte de cruce.

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume;

pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămînt şi de sub pămînt,

şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

Apocalipsa 4:6-11 – Sfînt, Sfînt, Sfînt este Domnul Dumnezu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine.

Apocalipsa 5:8-10 – Ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sîngele Tău, oameni din orice seminţie.

Două chestiuni care au apărut în secolele I-II au dus la dezbateri teologice care s-au finalizat cu formularea crezurilor cristologice:

– natura umană a lui Hristos
– natura divină a lui Hristos

Contextul în care au apărut ereziile a fost gnosticismul. Crezurile au apărut ca răspuns dat de adevărata credinţă acestor erezii:

1. Crezurile creştine proclamă moartea şi învierea lui Hristos. În gnosticism nu e vorba de moarte sau înviere.
2. Crezurile creştine afirmă că lumea a fost creată de Dumnezeu. În gnosticism lumea e creată de un dumnezeu rebel.
3. Crezurile creştine mărturisesc despre mîntuire. În gnosticism domeniul de existenţă al răului este limitat, ontologic, strict la materie.
4. Hristos a fost răstignit pentru păcatele oamenilor. În gnosticism mîntuirea este limitată la un sistem de cunoaştere.

Missionaries Pray, Fast for God’s Intervention in India

30 septembrie 2008

Youth With A Mission is calling on its 17,000 workers worldwide to join in three days of prayer and fasting for the church in India as it continues to face violent attacks from Hindu radicals.

The Christian Post

Iosif Ţon

30 septembrie 2008

Radu Gheorghiţă: “Unul dintre părinţii spirituali ai multor generaţii tinere de teologi evanghelici din România. Oricine a stat sub învăţătura domniei sale a rămas permanent marcat de rolul fundamental pe care Scripturile le-au avut în viaţa, lucrarea şi învăţătura celui care, în repetate şi diverse moduri, îi chema pe creştini la o viaţă caracterizată de ‘biblicizarea minţii’.”

Octavian Baban: “Predicile sale, de-a lungul timpului, au reuşit să motiveze mulţi ascultători la o viaţă sfîntă, mai practică, să le deschidă perspectiva unei noi dedicări. În anii ’70, mesajele dumnealui prezentate în limbaj contemporan, sugestiv, cum ar fi, de exemplu, Ghedeon şi examenele, sau Samson şi alegerile etc., sau studiile traduse din lucrările misionarului Stanley Jones au reuşit să motiveze şi să entuziasmeze nenumăraţi tineri, care au descoperit plăcerea de a studia Biblia, nevoia de a cugeta teologic şi crucial asupra vieţii lor, de a căuta prezenţa lui Dumnezeu în rugăciune şi disciplină spirituală, de a se pune la dispoziţia lui Dumnezeu.”

Danuţ Mănăstireanu: “În anii şaptezeci viaţa mea, ca şi a multor tineri evanghelici din România a fost marcată în mod decisiv de disidenţa religioasă iniţiată de Iosif Ţon, la revenirea sa în ţară după studiile teologice făcute în Anglia. […] M-am reîntîlnit apoi cu Iosif Ţon în alte momente ale vieţii, fie pentru a contribui la proiecte asupra cărora eram de acord în acel moment, cum ar fi activitatea didactică la Universitatea Emanuel din Oradea sau simpozionul dedicat lui Carl Henry, fie pentru a discuta subiecte asupra cărora aveam opinii divergente, cum ar fi angajarea ecumenică şi dialogul cu ortodoxia. În ciuda acestor dispute, care au căpătat uneori note acute şi mi-au produs nu de puţine ori dureri sau dezamăgiri, mi-am păstrat întotdeauna un respect neştirbit pentru acest frate mai mare, pe care îl socotesc în continuare a fi cel mai important lider evanghelic din România, după Richard Wurmbrand.”

Azi, 30 septembrie, Iosif Ţon împlineşte 74 de ani. La mulţi ani!

De n-ar fi fost Domnul de partea noastră,
când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
ne-ar fi înghiţit de vii. (Psalmul 124:2)

Evenimente internaţionale – octombrie 2008

30 septembrie 2008

Encounterfest, Hillsong Church Convention Center, October 2-4
Gloria Deo: Virginia Baptist Church Music Conference, October 2-4
Toronto Baptist Conference, October 3-4
BUild 25th Anniversary Celebrations, Highgate Baptist Church in Birmingham, October 4
Southern California Chinese Baptist Church Development Conference, October 4
Launch of the Vernon Grounds Institute of Public Ethics, October 6-7
Day conference with Michael Frost, October 9
Conference “The Politics of Jesus”, October 10
Annual BUV Gathering Conference 2008 ‘Building Community’, October 10-11
Central Baptist Association Ministers’ Conference at High Leigh Conference Centre, October 13-15
Unregistered Baptist Fellowship Meeting, Indianapolis Baptist Temple, October 13-15
Next Steps – Church Planters Training Conference, October 14-15
14-15 oct 2008
Bailey Smith’s Real Evangelism Conference, October 14-16
United Pentecostal International General Conference, Greensboro Coliseum, October 15
Temescal Canyon Tabernacle’s 2008 Women’s Conference, October 17-18
Shalom 08: POlitics of the Spirit REGISTRATION, Journey Community Church, Dallas Texas, October 17-19
Northern California Chinese Baptist Church Development Conference (2008), October 18
The California Southern Baptist Day (2008), October 19
The 2008 Conference of the Southwide Baptist Fellowship, October 20
2008 Conference on Evangelism, October 20-23
Iranian Christians 20th Regional Conference, Dallas, Texas, October 23-26
Pacific Coast Slavic Baptist Fellowship (2008), October 24-26
Conference: The Many Faces of Pentecostalism, October 25
Focus on the Family’s next Love Won Out conference, Colorado Springs, October 25
Crucible: Creating Church on the Margins, October 25-26
World Evangelical Alliance General Assembly, Pattaya, Thailand, October 25-30
2008 Urban Conference: Montreal, Quebec, October 28-30, 2008
California Collegiate Summit, California Baptist University, October 29-31
Taipei Festival with Franklin Graham, October 30 – November 2
Baptist Assemblies in Scotland, Queen’s Park Baptist Church, Glasgow, 31 October – November 1