Archive for 11 octombrie 2008

Evanghelicii şi Internetul (1)

11 octombrie 2008

Folosesc pretextul unei întîlniri informale la Colegiul Biblic European din Oradea pentru a lansa o serie de comentarii pe blogul România Evanghelică sub titlul generic: Evanghelicii şi Internetul.

Monitorizez blogosfera evanghelică de 1 an, lista de bloguri pe care le-am etichetat ca evanghelice (în sensul de “ale evanghelicilor”) ajungînd la 430, iar de mai bine de 2 ani actualizez lista de site-uri evanghelice, cu tentă (ideologic-)confesională mult mai puternică decît blogurile evanghelicilor, care va ajunge în curînd la 1.000 (în listă nu sînt cuprinse cele 430 de bloguri).

Sînt aceste cifre mici? Sînt mari? Cîte dintre blogurile şi site-urile evanghelice sînt cu adevărat relevante pentru spaţiul confesional evanghelic din România (şi diaspora) în sensul reprezentării şi dinamicii comunităţilor creştine ale căror proiecţii în spaţiul virtual sînt? Care ar fi criteriile de evaluare a calităţii prezenţei evanghelicilor pe Internet? Care sînt direcţiile pe care s-au dezvoltat aceste proiecte şi care sînt perspectivele pentru 2009 şi următorii ani?

Sînt multe întrebări care pot fi ridicate şi folosite în comentariile despre acest subiect. Sînt şi o mulţime de detalii de observat, care, dacă sînt percepute cu atenţie, pot să ne ajute să intuim noi orizonturi şi să conturăm direcţii stabile pentru proiecte aflate în derulare sau pentru iniţierea altora.

Informaţia este materialul prim al blogurilor şi site-urilor, ca şi al discursurilor oratorice şi al predicilor, al seminarelor şi conferinţelor.

Desigur, după cum nu orice informaţia este relevantă într-o predică, tot la fel, nu orice informaţie este o ştire. De modul cum este integrată informaţia în predică depinde calitatea acţiunii de pregătire a discursului şi oportunitatea comunicării informaţiei respective. Tot astfel, modul în care e folosită informaţia pe bloguri şi site-uri poate să dinamizeze prezenţa evanghelicilor pe Internet sau doar să ducă la obezitate informaţională.

Din start, ar fi mult mai bine să pornim cu presupoziţia că există o inflaţie de bloguri şi site-uri, presupoziţie pe care să o verificăm prin prisma analizei şi exerciţiului critic, decît să pornim cu ideea, atît de caracteristică unei ţări în tranziţie prelungită precum România, conform căreia “merge şi-aşa”, adică să acceptăm standarde joase mai degrabă decît să suportăm incomoditatea unor standarde ridicate, ceea ce presupune efort susţinut şi, mai ales, schimbarea mentalităţii.

Unul dintre secretele succesului meu în comunicarea pe Internet este faptul că sînt dispus să acord atenţie detaliilor: ORICE este informaţie, ORICE poate deveni ştire, ORICE poate fi de folos cititorilor (la un moment dat, într-un anumit context – de exemplu un număr de telefon). Mă grăbesc să adaug că un alt secret al reuşitei mele este faptul că sînt dispus să fac selecţii. NU ORICE merită prea multă atenţie, NU ORICE interesează în orice formă, oricînd, pe oricine. Topurile, de tot felul, pot fi de ajutor în această activitate, deloc uşoară, de selecţie.

(Acum, că am comunicat informaţia despre succesul meu, pentru cei care încă nu ştiau, precum şi informaţia că sînt conştient de acest succes, să ne rugăm ca această informaţie să fie benefică atît pentru mine, cît şi pentru cei care citesc, şi să nu fie, la judecata de pe urmă, spre osîndirea nimănui.)

Primul lucru care ar trebui să ne intereseze, din punct de vedere tehnic, ar fi, aşadar, să avem informaţie de calitate. Acest lucru presupune în primul rînd ca informaţia să fie CORECTĂ. Aş putea să scriu pagini întregi cu exemple de cazuri în care a trebuit să consum mult timp şi energie (şi resurse financiare) pentru a afla informaţii corecte, care, în mod normal, ar trebui furnizate de cei care sînt în cauză: conferinţe, cărţi, evenimente eclesiale etc.

Informaţia nu trebuie să fie doar corectă, trebuie să fie şi COMPLETĂ (în sensul de consistentă). O informaţie care anunţă că mîine, 12 octombrie, se deschide o biserică în Păntăşeşti este corectă. Dar nicidecum consistentă. Informaţia devine cu adevărat o ştire atunci cînd e specificat faptul că este prima biserică în această localitate (despre care nici nu auzisem pînă acum cîteva zile, nu ştiam nici cum să scriu numele, că nu aveam informaţia cu diacritice). Iar dacă ştirea conţine şi informaţia că e vorba de satul natal al lui Vladimir Pustan (care este păstorul acestei biserici), nu-i aşa că aţi ciulit urechile?

Revista Impuls

11 octombrie 2008

La peste 1 an de la lansare, revista Impuls poate fi considerată, la evanghelicii din România, revista anului. De la număr la număr (care apare o dată la 2 luni), revista editată de Biserica Baptistă Speranţa din Braşov şi-a îmbunătăţit structura editorială, designul şi distribuţia.

Din cele 9 numere, sînt disponibile în variantă electronică numerele 5,6,7,8 pe blogul Revista Impuls, editat de Dan Surducan, redactorul-şef al revistei, şi editorul blogului Braşovul Evanghelic.

     

     

     

12 bloguri în Top 100 creşteri WP (11.10.2008)

11 octombrie 2008

11 octombrie 2008, 00.25

24. gindul
31. bb3alesd
43. alexcurbet
47. jurnalulflorentinei
51. simplulgand
66. danlucescu
69. tineretsperanta
75. oradeaevanghelica
78. ioanciobota
86. edenulceresc
95. cllodvl
97. suceavaevanghelica

Billy Graham Movie Hits Bible Belt Theaters

11 octombrie 2008

“Billy: The Early Years” releases in more than 280 theaters across 15 states this weekend, just weeks ahead of the famed evangelist’s 90th birthday.

The Christian Post