Archive for 6 iunie 2009

dincolo de tristețe

6 iunie 2009

dincolo de tristețe – Cerul
dincolo de țărînă – Îngerii
dincolo de întrebări – 24 de bătrîni
dincolo de istorie – Pomul vieții

dincolo de blestem – Mielul
dincolo de noapte – Începutul și Sfîrșitul
dincolo de spaime – Trîmbițele
dincolo de foc – Scaunul de domnie

Rugă de noapte

6 iunie 2009

(poem ivit la miez de noapte, din rugăciunea unui pastor)

Trimite, Doamne, pe cineva mîine
Să spună un cuvînt cu înțeles din Cuvînt
Trimite, Doamne, pe cineva mîine
Cu inimă de tată, să simtă ce simte-un tată frînt

Nu pastori cu lozinci și cu formule,
Ci păstori de suflete, cu alinări destule
Tu ai pregătit deja mîngîieri și mustrări
Pune-le mîine în vorbe și îmbrățișări

Tu ai pregătit deja cuvinte şi teologia de mîine
Fă, Doamne, pentru toți, din ele, pește și pîine
Dă insomnii celor ce va fi să vorbească
Nu după vorbe tînjim, ci după mană cerească

Gînduri de noapte, întunecate căi
Străpunge-le mîine, nu le lăsa călăi
Lumină divină dă-ne în dar
Să fie iar pace, să fie iar har