Concursul Info Evanghelic (3)

pildele180

CUPRINS

Prefață
Introducere

1. Sarea
Matei 5:13; Marcu 9:50; Luca 14: 34,35

2. Doi constructori
Matei 7:24-27; Luca 6:47-49

3. Copiii din piață
Matei 11:16-19; Luca 7:31-35

4. Semănătorul
Matei 13:1-9, 18-23; Marcu 4:1-9, 13-20; Luca 8:4-8, 11-15

5. Sămânța care crește în taină
Marcu 4:26-29

6. Grâul și neghina
Matei 13:24-30, 36-43

7. Sămânța de muștar
Matei 13:31,32; Marcu 4:30-32; Luca 13:18,19

8. Aluatul
Matei 13:33; Luca 13:20.21

9. Comoara ascunsă și mărgăritarul
Matei 13:44-46

10. Năvodul
Matei 13:47-50

11. Robul nemilostiv
Matei 18:21-35

12. Lucrătorii din vie
Matei 20:1-16

13. Doi fii
Matei 12:28-32

14. Vierii
Matei 21:33-46; Marcu 12:1-12; Luca 20:9-19

15. Nunta fiului de împărat
Matei 22:1-14

16. Smochinul
Matei 24:32-35; Marcu 13:28-31; Luca 21:29-33

17. Slujitorul veghetor
Marcu 13:32-37; Luca 12:35-38

18. Hoțul
Matei 24:42-44; Luca 12:39,40

19. Ispravnicul credincios
Matei 24:45-51; Luca 12:41-46

20. Zece fecioare
Matei 25:1-13

21. Talanții
Mate 25:14-30

22. Judecata viitoare
Matei 25:31-46

23. Doi datornici
Luca 7:36-50

24. Bunul samaritean
Luca 10:25-37

25. Prietenul de la miezul nopții
Luca 11:5-8

26. Nebunul bogat
Luca 12:13-21

27. Smochinul neroditor
Luca 13:6-9

28. Locurile de cinste la masă
Luca 14:7-14

29. Cei poftiți la cină
Luca 14:15-24

30. Ziditorul de turnuri și împăratul luptător
Luca 14:28-33

31. Oaia rătăcită
Matei 18:12-14; Luca 15:4-7

32. Banul pierdut
Luca 15:8-10

33. Fiul risipitor
Luca 15:11-32

34.Ispravnicul necredincios
Luca 16:1-9

35. Bogatul și Lazăr
Luca 16:19-31

36. Robi netrebnici
Luca 17:7-10

37. Judecătorul nedrept
Luca 18:1-8

38. Vameșul și fariseul
Luca 18:9-14

39. Polii
Luca 19:11-27

Concluzie
Abrevieri
Note
Bibliografie

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: