Archive for 27 septembrie 2009

Nestemate (7)

27 septembrie 2009

“God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.” (John Piper)

Noul Testament în 60 de zile (19)

27 septembrie 2009

Warren Wiersbe: „Ca împlinire a versetului din Isaia 53:12, Isus a fost crucificat împreună cu doi criminali și a mijlocit pentru răufăcători. Batjocura a împlinit Psalmul 22:6-8, și băutura ce I-a fost oferită a împlinit Psalmul 69:21. Lumina și întunericul ne amintesc de Psalmul 22:1-2, iar strigătul din versetul 46 împlinește Psalmul 31:5.”

Isaia 53:12
De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, și va împărți prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora și S-a rugat pentru cei vinovați.

Psalmul 22:6-8
Dar eu sînt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: „S-a încrezut în Domnul! Să-l mîntuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubește!”

Psalmul 69:21
Ei îmi pun fiere în mîncare și, cînd mi-e sete, îmi dau să beau oțet.

Psalmul 22:1-2
Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit, și pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuți și fără s-asculți plîngerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi: strig și noaptea, și tot n-am odihnă.

Psalmul 31:5
În mîinile Tale îmi încredințez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeule adevărate!

Claudiu Nițișor – 100.000

27 septembrie 2009

http://cllodvl.wordpress.com

Vezi: Bloguri evanghelice cu 100.000 vizite

Teologie și Terapie (5): Chuck Colson Denounces Therapeutic Church Model

27 septembrie 2009

In an interview with Time magazine, Prison Fellowship founder Chuck Colson denounced the „feel-good kind of Christianity” he sees being promoted in churches.

„It believes its job is to make people happy and take care of their problems,” said Colson, also author of The Faith: What Christians Believe, Why They Believe It, and Why It Matters.

But the church’s job, he noted, is to make people holy.

The Christian Post

Radio Cristianni

27 septembrie 2009

radiocristianni

7 răspunsuri

27 septembrie 2009

În urma unei conversații cu un comentator la postarea D-E-Z-B-A-T-E-R-E (2), am propus să-mi pună 7 întrebări și să aleg 3 dintre ele la care să răspund. Voi răspunde la toate cele 7 întrebări în 7 postări.

Iată cele 7 întrebări care mi s-au pus:

1. De ce nu urmaţi exemplul lui Virgil Titarenco? După părerea mea, este mult mai incomod pentru domnul Marius Cruceru decât dumneavoastră, de fapt e chiar foarte dur, şi chiar dacă nu obţine mai multe răspunsuri, mai puţine devieri surprinzătoare sau o adevărată dezbatere, speranţa persistă — şi nu este linşat public, astfel că publicul rămâne cu atenţia trează.

2. Aţi încercat vreodată să puneţi mai presus subiectul dezbaterii decât propria persoană, ignorând atacurile comentatorilor la adresa dumneavoastră?

3. Cum se explică paradoxul că ţineţi să vi se recunoască meritele, dar în acelaşi timp nu ţineţi să aveţi o imagine “bună”, ba chiar lucraţi cu sârg s-o faceţi cât mai “lată”, de preferinţă pe acest blog, dar şi prin comentarii contondente pe altele?

4. Dacă aveţi o părere proastă despre cei care vă judecă sumar, de ce ţineţi cont de ce spun, şi nu-i ignoraţi pentru o cauză mai bună?

5. V-aţi fixat cumva o limită de timp în încercarea de a obţine o schimbare de la Marius Cruceru, sau de la toţi ceilalţi care nu se conformează voit sau nevoit cerinţelor dumneavoastră?

6. Dacă nu aveţi o astfel de limită, ce credeţi că se poate obţine prin reiterarea indefinită a încercărilor?

7. Ce veţi spune dacă fata vă va întreba vreodată de ce aţi procedat aşa şi nu altfel, dacă era singura cale de a obţine ce doreaţi, şi de ce nu acceptaţi că oamenii nu sunt nici măcar cum vor ei înşişi, darămite cum îi vrea Dumnezeu sau Alin Cristea?

Nestemate (6)

27 septembrie 2009

„Viața creștină nu se centrează, înainte de toate, pe precepte morale și pe reguli, ci presupune mai degrabă un nou mod de a vedea lucrurile.” (Philip Yancey)

10 bloguri în Top 100 WP (27.09.2009)

27 septembrie 2009

27 septembrie 2009, 08.30

În paranteză: poziţia în Top ZeList (34.577 de bloguri româneşti)

6. mariuscruceru.ro (472)
17. stiricrestine.ro (836)
30. danutm (297)
40. crestintotal.ro (1232)
41. rasvancristian (1322)
42. romaniaevanghelica (441)
67. trezirespirituala (1207)
92. ambasadorul (2613)
97. vaisamar (835)
98. clujulevanghelic.ro (591)

Noul Testament în 60 de zile (18)

27 septembrie 2009

Luca 23:35-43

Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Isus, și ziceau: „Pe alții i-a mîntuit; să Se mîntuiască pe Sine însuși, dacă este el Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.”

Ostașii de asemenea își băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oțet, și-I ziceau: „Dacă ești Tu împăratul Iudeilor, mîntuiește-Te pe Tine însuți!.” Deasupra Lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: „Acesta este împăratul Iudeilor.”

Unul dintre tîlharii răstigniți Îl batjocorea și zicea: „Nu ești Tu Hristosul? Mîntuiește-Te pe Tine însuți, și mâîntuiește-ne și pe noi!”

Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași osîndă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n-a făcut nici un rău.” Și a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ți aminte de mine, cînd vei veni în Împărăția Ta!”

Isus a răspuns: „Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”