Archive for 19 octombrie 2009

La pătrățosu – 1.000.000

19 octombrie 2009

http://patratosu.wordpress.com

Vezi: Bloguri evanghelice cu 100.000 vizite

Creștin total – 500.000

19 octombrie 2009

http://crestintotal.ro

Vezi: Bloguri evanghelice cu 100.000 vizite

Noul Testament în 60 de zile (41)

19 octombrie 2009

Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala?

Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sînteți, fără aluat; căci Hristos, Paștele nostru a fost jertfit.

Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului.

1 Corinteni 5:6-8

3 bloguri din Rețeaua România Evanghelică în Top 100 WP (19.10.2009)

19 octombrie 2009

19 octombrie 2009, 21.50

În paranteză: poziţia în Top ZeList (34.857 de bloguri româneşti)

31. România Evanghelică (446)
60. Suceava Evanghelică (1337)
94. Clujul Evanghelic (507)

Uniunea Baptistă – penibil flux de știri (6)

19 octombrie 2009

De data asta e vorba de blogul revistei Cultului Baptist, Creștinul azi:

RevistaCrestinulAzi.ro

Încerc, din răsputeri, să-mi păstrez speranța că blogul lansat azi va avea postări mai multe și mai INTERESANTE! Băi, fraților, nu v-a spus nimeni că am ajuns în secolul XXI?

Dar, avînd în vedere că după aproape 1 an și jumătate de la lansarea site-ului Uniunea Baptistă din România încă nu există NIMIC la rubrica Resurse, apăi ce nădejde om mai trage cu oamenii ăștia delăsători, dar ocoși?

Nu mai fac acum efort de evaluare, precum cel de acum un an și jumătate:

Critică de întîmpinare

Fariseii vechi și noi (18)

19 octombrie 2009

“Rugăciunea negândită, mecanică, zadarnică este prezentată drept inutilă. Dumnezeu preferă exprimarea spontană a inimilor noastre în locul îngrămădirii trufașe a unor cuvinte pioase. În al doilea rând, limbuția excesivă nu este necesară atunci când vorbim cu Dumnezeu. În mod clar, aceasta era o trăsătură a cărturarilor și a fariseilor (vezi Matei 23:14; Marcu 12:40; Luca 20:47). Rugăciunea model a lui Isus, la fel ca numeroase exemple din Biblie, demonstrează faptul că rugăciunea nu trebuie să aibă multe cuvinte pentru a putea fi eficientă (observă ‘rugăciunile spontane’ din cartea Rut și cât de specific primesc răspuns). În al treilea rând, Dumnezeu nu ne cere să rostim o formulă corectă. Cuvintele pe care le alegem nu sunt importante, pentru că El ne cunoaște deja nevoile și dorește numai să ne audă cererile ca să ne poată ajuta.”

Fariseii vechi și noi – Tom Hovestol, Editura Colegiului Biblic Est European, Oradea, 2008, 256 pag.

David Pawson în România

19 octombrie 2009

davidpawson350

Totale (14)

19 octombrie 2009

Despre aniversarea de ieri a baptiștilor (sublinierile mele):

Bogatele programe de închinare prin muzică au fost realizate la cea mai înaltă ținută artistică. Corurile, orchestrele și fanfarele au fost formate din membrii bisericilor baptiste din comunitățile respective. Cei aproximativ 3000 de credincioși au umplut peste capacitatea maximă Sala sporturilor din Reșița și Sala Olimpia din Timișoara și au celebrat împreună în cadrul fiecărui eveniment.”

RevistaCrestinulAzi.ro

Cum, vai de ea de treabă, au umplut PESTE capacitatea maximă?!?

Noul Testament în 60 de zile (40)

19 octombrie 2009

Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi; și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sînteți. În adevăr, cînd între voi sînt zavistii, certuri și dezbinări, nu sînteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Cînd unul zice: „Eu sînt al lui Pavel!” Și altul: „Eu sînt al lui Apolo”: nu sînteți voi oameni de lume? Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin care ați crezut; și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sînt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sînt tot una; și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi sîntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sînteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.

1 Corinteni 3:1-9

Fariseii vechi și noi (17)

19 octombrie 2009

“Privind la avertismentele lui Isus, trebuie să ne evaluăm propriile motivații cu ajutorul a trei întrebări:

1. Există modalități prin care să ‘sunăm din trâmbiță’ sau ‘ne lăudăm singuri’ pentru a ne anunța dărnicia?

2. Suntem în pericol să tragem concluzii greșite despre noi sau despre alții, pe baza dărniciei noastre?

3. Dăruim pentru a obține laude din partea oamenilor?

În multe feluri subtile, răspunsul este da.”

Fariseii vechi și noi – Tom Hovestol, Editura Colegiului Biblic Est European, Oradea, 2008, 256 pag.