Archive for 23 octombrie 2009

Noul Testament în 60 de zile (45)

23 octombrie 2009

Comentariul lui Warren Wiersbe pe Noul Testament: “Epistola către galateni este cuvântul lui Dumnezeu cel mai vehement împotriva legalismului. Cărnii îi place să facă lucruri religioase – să celebreze zile sfinte, să practice ritualuri, să încerce să facă fapte bune pentru Dumnezeu. Multe sisteme religioase de astăzi amestecă harul cu legea și prezintă o cale denaturată, confuză a mântuirii, care de fapt este o robie (Gal. 2:4; 4:9; 5:1). Ținerea Sabatului, legile alimentare, o preoție pământească, zile sfinte, reguli care trebuie respectate – toate sunt anihilate în Galateni și înlocuite cu glorioasa libertate a credinciosului, prin credința în Cristos!” (Warren Wiersbe)

Introducere în Noul Testament: “Importanța acestei epistole depășește cu mult întinderea ei. Întotdeauna oamenii au avut tendința să creadă că mântuirea lor (oricum ar fi ea înțeleasă) este ceva ce trebuie câștigat prin realizările personale. Modul în care înțeleg ei mântuirea diferă, precum și genul de realizări pe care le consideră necesare pentru aceasta. Dar faptul că destinul lor etern se află în mâinile lor pare să fie un truism atât de evident, încât nu mai este necesar să fie enunțat. Creștinismul a fost considerat de multe ori ca fiind nimic mai mult decât un sistem de moralitate, o respectare atentă a unui sistem de sacramente, conformitate cu standardele, creare de relații cu ceilalți din biserică și așa mai departe. Afirmarea directă de către Pavel a adevărului că justificarea se obține doar prin credința în cristos va fi necesară întotdeauna. Acest adevăr trebuie folosit împotriva celor care subliniază importanța faptelor făcute în con formitate cu Tora sau a oricăror altor realizări.”

Dicționar biblic: “Dacă nu putem face o analiză logică a epistolei ca întreg, putem observa totuși argumentele principale pe care le folosește Pavel în apărarea adevăratei libertăți a Evangheliei. Putem enunța pe scurt nouă asemenea argumente.

1. Evanghelia pe care a propovăduit-o Pavel a fost Evanghelia pe care a primit-o prin însărcinare directă de la Cristos; ea a fost comunicată ascultătorilor cu autoritatea lui Cristos, nu cu autoritatea lui Pavel (1:11 ș.urm.).

2. Împotriva afirmației lui Pavel că a fost însărcinat direct de Cristos unii au argumentat că orice autoritate apostolică trebuie să vină de la Ierusalim și, prin urmare, învățătura și practica lui Pavel nu erau valabile dacă se abăteau de la modelul de la Ierusalim. Pavel răspunde prin descrierea vizitelor sale la Ierusalim în perioada de după convertirea sa și înainte de data scrierii, arătînd că liderii de la Ierusalim nu au avut ocazia să-l însărcineze dar în același timp ei au recunoscut însărcinarfea lui apostolică (pentru Neamuri) pe care o primise deja de la Cristos (1:15-2:10).

3. Dacă acceptarea înaintea lui Dumnezeu ar fi putut fi obținută prin tăierea împrejur și prin respectarea altor prevederi ale Legii iudaice, moartea lui Cristos ar fi fost fără sens și în zadar (2:21)

4. Viața creștină, așa cum o cunoșteau convertiții galateni din propria lor experiență, este un dar de la Duhul lui Dumnezeu; cînd ei au primit acest dar, au primit în același timp și dovezile de netăgăduit ale puterii și prezenței Duhului în mijlocul lor. Dar dacă ei au început viața creștină pe planul acela înalt, ar fi absurd să-și imagineze că ar trebui să continue pe planul inferior al faptelor Legii (3:2 ș.urm.).

5. Iudaizatorii au justificat insistența lor asupra tăierii împrejur prin apelul la exemplul lui Avraam: întrucît tăierea împrejur a fost pecetea legămîntului lui Dumnezeu cu el, susțineau ei, nici o persoană netăiată împrejur nu poate fi părtașă la legămîntul acela și la toate binecuvîntările care-l însoțesc. Dar adevărații copii ai lui Avraam sînt aceia care sînt justificați prin credința în Dumnezeu, la fel ca și Avraam; aceștia sînt aceia care se bucură de binecuvîntările promise lui Avraam. Promisiunea lui Dumnezeu pentru Avraam a fost împlinită în Cristos, nu în lege; prin urmare, binecuvîntările acordate de acea promisiune nu sînt primite prin respectarea Legii (care a venit la multă vreme după promisiune și nu a afectat termenii ei) ci prin credința în Cristos (3:6-9, 15-22).

6. Legea rostește un blestem asupra tuturor celor care nu o respectă în toate detaliile; prin urmar, cei care își pun încrederea în Lege se pun sub amenințarea acelui blestem. Dar Cristos, prin moartea Lui pe cruce, a luat asupra Sa blestemul divin, în locul oamenilor, și i-a izbăvit de blestemul pe care-l pronunță Legea; de aceea, urmașii Săi nu ar trebui să se întoarcă și să se pună din nou sub Lege și sub blestemul care o însoțește (3:10-14).

7. Principiul respectării Legii ține de perioada lipsei de maturitate spirituală; întrucît Cristos a venit deja, cei care cred în El au ajuns la maturitate spirituală, ca fii maturi și responsabili ai lui Dumnezeu. Acceptarea argumentului iudaizatorilor ar însemna o întoarcere la starea de pruncie spirituală (3:23-4:7).

8. Legea a impus jugul robiei; credința în Cristos aduce eliberare. Cei pe care i-a eliberat Cristos sînt nesăbuiți dacă renunță la libertatea lor și se supun din nou stăpînirii acelor puteri elementare prin care acționa Legea (4:8-11; 5:1; 3:19).

9. Această libertate pe care o proclamă Evanghelia harului nu are nimic a face cu anarhia sau cu promiscuitatea; credința lui Cristos este o credință care lucrează prin dragoste și în felul acesta împlinește legea lui Cristos (5:6; 5:13-6:10)

Aceste argumente sînt prezentate într-o formă mai sistematică în Epistola către Romani scrisă cu vreo 8 sau 9 ani mai tîrziu. Interpretarea fundamentală a Evangheliei care stă la baza acestor argumente probabil că s-a conturat în gîndirea lui Pavel la scurtă vreme după convertirea lui, deși modul în care este exprimată în Galateni este influențat de situația specială în care se adresează Pavel aici. Dar poate tocmai pentru motivul acesta Epistola către Galateni a fost privită de credincioși pînă în zilele noastre ca o constituție a libertății Evangheliei.”

Ethicists say blessed is he who thinks before forwarding

23 octombrie 2009

Blessed are they who hit the “delete” key instead of “forward” when it comes to mean-spirited e-mails of questionable veracity, several Christian ethicists suggested.

Associated Baptist Press

Churches Can Use Internet to Reach Non-Seekers

23 octombrie 2009

Peter Fischer-Nielsen, a Ph.D Fellow at the Faculty of Theology at Aarhus University in Denmark, recognizes the difficulty churches have in reaching non-seekers in real life and on the World Wide Web. Non-seekers are often not interested in visiting Christian Web sites, but churches can still meet them by going to their Web turf.

In July, Campus Crusade for Christ’s Global Media Outreach announced that over 1 million people indicated a first-time decision to follow Jesus or a decision to recommit their life to Christ through one of more than 90 GMO-hosted Gospel Web sites since its inception in 2004.

The Christian Post

Evanghelicii din România: Organizarea bisericească

23 octombrie 2009

Cultul Baptist
Cultul Penticostal
Cultul Creștin după Evanghelie

Seară pentru tineri la Strășeni, Republica Moldova

23 octombrie 2009

straseni

Biserica Creștină după Evanghelie din România – 110 ani

23 octombrie 2009

http://www.radiofiladelfia.ro/stiri/stiri-crestine/biserica-cre-tin-dup-evanghelie-din-rom-nia.html

11 postări în Top 100 WP (23.10.2009)

23 octombrie 2009

23 octombrie 2009, 11.35

5. Priveghi si inmormantare Ciprian Ilies in direct , online (stiricrestine.ro)
6. Ciprian Ilies a decedat! (bistritaevanghelica)
7. ….. nu mai este! (mariuscruceru.ro)
8. Interviu cu: Proconsul (crestintotal.ro)
32. Micul prinţ: şarpele şi elefantul (rasvancristian)
50. Dilemă (adamaica)
57. Is the Emerging Church A Threat or An Ally for Baptists? (danutm)
64. Proconsul pocăit(i)? (trezirespirituala)
72. A glimpse of Heaven (vaisamar)
77. De ce nu Dansez pentru tine? – 1 (ambasadorul)
85. …cat de mult imi lipsesti, draga Corina! (mironel)

Fariseii vechi și noi (23)

23 octombrie 2009

“Dumnezeu nu a conceput evanghelizarea publică să fie un înlocuitor pentru evanghelizarea personală. Nici ca zidirea comună a bisericii sp fie înlocuită de serviciile de închinare concepute în primul rând pentru mântuirea sufletelor pierdute. În general vorbind, evanghelizarea trebuie să aibă loc mai degrabă ‘acolo afară’, decât ‘aici înăuntru’, mai degrabă de lunea până sâmbăta, decât doar duminica și trebuie făcută de toți, nu numai de pastor.”

Fariseii vechi și noi – Tom Hovestol, Editura Colegiului Biblic Est European, Oradea, 2008, 256 pag.

Creștin Total: Cele mai citite interviuri

23 octombrie 2009

Interviu cu: Proconsul …. 1,810
Interviu cu trupa Pocaitii …. 1,120
Interviu cu: Adi Gliga … 922
Interviu cu: Prorocu (fost component “Pocaitii”) …893
Interviu cu: Vladimir Pustan …. 890
Interviu cu: Vitamina C … 512

CrestinTotal.ro

București: Sărbătoarea Roadelor

23 octombrie 2009

sarbatoarearoadelorchisinau

Cluj: Reîncep serile de tineret de la Biserica Baptistă Iris

23 octombrie 2009

Dumincă, 25 octombrie, ora 18.00, cu Beniamin Fărăgău, Liviu Mocanu şi Adi Bodri.

Clujul Evanghelic

11 bloguri în Top 100 WP (23.10.2009)

23 octombrie 2009

23 octombrie 2009, 09.10

În paranteză: poziţia în Top ZeList (35.236 de bloguri româneşti)

5. mariuscruceru.ro (439)
8. stiricrestine.ro (724)
12. bistritaevanghelica (1746)
14. crestintotal.ro (777)
34. romaniaevanghelica (421)
39. danutm (284)
62. clujulevanghelic.ro (441)
68. rasvancristian (1270)
71. vaisamar (827)
74. trezirespirituala (1131)
100. adamaica (578)