Archive for 11 ianuarie 2010

Persecuția creștinilor

11 ianuarie 2010

Creștinii reprezintă grupul cel mai persecutat din lume.

Dragoș Paul Aligică: „Situația este atât de frapantă, încât, pentru a nu părea de domeniul fabulației, orice discuție trebuie să înceapă lăsând pur și simplu faptele să vorbească, urmându-l pe Anthony Browne, unul dintre puținii jurnaliști din marile trusturi de presă interesat de chestiunea persecuțiilor creștine și care, mai mult, ateist declarat fiind, nu poate fi acuzat de părtinire. Preoți creștini decapitați în India. Poliția egipteană arestează și torturează în Cairo convertiții de la islamism. Atacuri asupra bisericilor în Pakistan. În Coreea de Nord, preoții riscă în orice clipă condamnarea la moarte. Și acestea sunt doar o mostră. […]

În Indonezia, peste 10 mii de creștini au fost omorâți în ultimii ani de către musulmani în campanii de islamizare. În Egipt, copților le este interzis prin lege accesul la funcția de șef al statului, accesul la universitatea de elită a țării și sunt împiedicați în mod legal să pătrundă în rândurile poliției și armatei. De facto, le este interzisă orice funcție politică sau economică mai înaltă.”

HotNews

Tânjirea după Dumnezeu (11)

11 ianuarie 2010

“Jean Calvin a fost cel care a adus în teologia dogmatică funcția întreită a lui Cristos de profet, de preot și de împărat. Acest lucru are cele mai profunde implicații pentru formarea noastră spirituală. Funcția întreită a lui Cristos constituie un mod de a se vorbi despre activitatea continuă a lui Cristos printre cei din poporul Lui. El este viu. El este aici. El este activ. El este profetul care ne învață. El este preotul care ne dezleagă. El este împăratul care stăpânește peste noi.

Funcția întreită a lui Cristos este soluția revelată în mod divin la boala cu trei fațete a păcatului: ignoranța, vinovăția și corupția. Cristos învinge prin lumina Lui profetică ignoranța noastră și întunericul greșelilor în care trăim. Prin meritele Lui preoțești, El ia vinovăția noastră și ne împacă cu Dumnezeu. Prin puterea Lui împărătească, El rupe legăturile păcatului și ale morții care ne țineau. Profetul iluminează mintea prin duhul iluminării; preotul vindecă inima și sufletul prin duhul compasiunii; împăratul supune sentimentele noastre rebele prin duhul sfințirii.”

Richard J. Foster și Gayle D. Beebe – Tânjirea după Dumnezeu. Șapte căi ale devoțiunii creștine, Editura Casa Cărții, Oradea, 2009, 354 pag.