Archive for 14 februarie 2010

Ghid de artă creștină (14)

14 februarie 2010

„În secolul al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea, coloniștii europeni din America de Nord au încercat două abordări divergente ale artelor vizuale în contextul credinței, care au fost esențialmente înrădăcinate în tradițiile catoloică și protestantă și în variatele lor manifestări. Introducerea catolicismului în America de Sud și răspândirea sa ulterioară spre nord-vest a fost, după cum era de așteptat, însoțită de accesoriile ornamentale vizual ale Contrareformei spaniole. Aceasta a cunoscut un nou avânt, în secolele al XIX-lea și al XX-lea, grație imaginației coloniștilor irlandezi, italieni și a altor coloniști catolici care au adus cu ei gustul pentru pietatea vizuală populară, cu stampele, rozariile, raclele și gisanții săi de ipsos. Totuși, cultura protestanților din Noua Anglie, fie că erau congregaționaliști, prezbiterieni, episcopalieni, metodiști, baptiști sau quakeri, a reflectat atât rădăcinile sale esențialmente lollarde vernaculare, cât și sărăcia relativă a expresiilor artistice din viața religioasă engleză contemporană, înclinând spre latura mai puritană și nonconformistă a spectrului său. În Anglia, cuvântul și textul și-au asumat întâietatea asupra simțului vizual (poate că nu a produs un Michelangelo sau un Rubens, dar i-a dat lumii pe Shakespeare și pe Donne).” (315)