Archive for 20 februarie 2010

Declarația zilei – 20 februarie 2010

20 februarie 2010

„Stați liniștiți fraților care aveți convingerea venită din muuult studiu biblic, cum că lucrarea Duhului Sfânt e de domeniul trecutului, stați liniștiți, nimeni nu vă va mișca din poziția în care sunteți, vor da alții buzna să guste din tot ce are Dumnezeu, puteți sta pe locuri, puteți continua studiile teologice, puteți citii toate cărțile din lume, există multă lume care se va pocăi pentru că va vedea un Dumnezeu spectaculos, inimaginabil de spectaculos, care vindecă, învie, eliberează atât sufletul cât și trupul, atât lăuntrul cât și exteriorul.” – roseinthedesert.wordpress.com

Călăuza ateistului (1)

20 februarie 2010

Călăuza ateistului, Editura Politică, București, 1961, 720 pag. (traducere din limba rusă, Moscova, 1961)

“Oamenii de știință au încercat încercat în repetate rînduri să definească religia. Altfel, filozoful german Kant considera că religia este înțelegerea de către oameni a îndatoririlor lor morale. Filozoful idealist german Hegel a substituit noțiunii de dumnezeu noțiunea de idee absolută, atribuind o importanță hotărîtoare în religie elementului intelectual; pornind de la sensul etimologic al termenului ‘religie’, filozoful materialist german Ludwig Feuerbach a definit acest fenomen drept o legătură între oameni.

Mulți reprezentanți ai sociologiei burgheze s-au străduit și ei să definească religia. Etnograful englez Edward Tylor socotea că cea mai importantă caracteristică a religiei (‘minimul religiei’) este credința în ființe supranaturale. Emile Durkheim, șeful școlii franceze de sociologie, identifica religia cu noțiunea de ‘sacru’, considerînd că ‘sacre’ pot fi atît ideile cît și obiectele și oamenii. El opunea noțiunea de ‘sacru’ noțiunii de laic, lumesc. După părerea lui, ideea de ‘sacru’ deosebește fenomenele religioase de toate celelalte fenomene. Salomon Reinach, istoric francez al religiei, considera că religa este un sistem de interdicții (tabu). El includea în sfera fenomenelor religioase tot ceea ce este interzis, tot ce a devenit tabu.

Mulți reprezentanți ai științei burgheze contemporane sînt de părere că în religie rolul hotărîtor îl dețin sentimentele și emoțiile. Astfel, pragmatiștii americani văd esența religiei în existența unor sentimente, stări sufletești și trăiri religioase la fiecare individ. Precursorii lor în această au fost reprezentanții curentului preanimist, care susțineau că în religie nu predomină intelectul, ci latura afectiv-volițională. Există și tendința de a se considera că factorul principal în religie l-ar constitui ritualul, cultul; această tendință are la bază concepția etnografului englez James Frazer, care definea religia drept ‘îmbunare sau atragerea de partea omului a unor forțe aflate mai presus de el’.

Definițiile de mai sus nu reflectă însă adevărata esență a religiei. Unele dintre ele sînt prea înguste și nu cuprind toate fenomenele care se încadrează în sfera religiei (de pildă definiția lui Tylor exclude din religie întreaga magie); altele sînt prea cuprinzătoare și includ fenomene care nu țin numai de religie (interdicțiile, de pildă, nu sînt numai de natură religioasă); în sfîrșit, alte definiții sînt unilaterale. Astfel, emoțiile, sentimentele (teama, dragostea, venerația) joacă, firește, un rol însemnat în religie, dar pot fi un anumit ritual, un cult, dar nu aceasta este esențialul: unele secte din zilele noastre au redus la minimum latura ritualică a religiei. Neînțelegînd adevăratele rădăcini sociale ale religiei, oamenii de știință burghezi n-au putut formula o definiție exactă a acestui fenomen.

Știința marxist-leninistă a dat o definiție justă esenței religiei: ‘…Orice religie nu este altceva decît oglindirea fantastică în mințile oamenilor a forțelor exterioare care domină viața lor de toate zilele, o oglindire în care forțele pămîntești iau forma unor forțe suprapămîntești.’ (Fr. Engels, Anti-Dühring, E.S.P.L.P., 1955, ediția a III-a, pag. 350)

Clasicii marxismului considerau că religia reprezintă credința în supranatural.” (7-8)

Chuck Colson: Pick Your Battles

20 februarie 2010

„If you hate religion so much that you can’t bear to see a person like Mother Teresa honored, you might need to take a long walk in the woods, breathe in some deep air, and at the same time take a hard look at your own worldview and what it’s done to your sense of compassion.”

The Christian Post

Benny Hinn ‘Shocked’ by Divorce Papers

20 februarie 2010

After more than 30 years of marriage, faith healer Benny Hinn may be heading to divorce court.

The Christian Post

BlogRank – 20 februarie 2010

20 februarie 2010

Top BlogRank cuprinde 7.314 de bloguri (și 49.422 inactive).

58. stiricrestine.ro
86. mariuscruceru.ro
87. dorupope.com
97. nazireat4him.blogspot.com
101. rotundu.wordpress.com
104. romaniaevanghelica.wordpress.com
111. florinpuscas.ro
112. adamaica.wordpress.com
118. barzilaiendan.wordpress.com
155. trezirespirituala.wordpress.com
163. moldovacrestina.net
178. artistu05.wordpress.com
179. rodicabotan.blogspot.com

Lista cu 225 de bloguri evanghelice prezente în Top BlogRank se găseşte pe pagina Bloguri Evanghelice Top BlogRank.

Actualizarea topului se face o dată pe săptămînă (sîmbăta).

4 bloguri în Top 100 BlogRank (20.02.2010)

20 februarie 2010

58. stiricrestine.ro
86. mariuscruceru.ro
87. dorupope.com
97. nazireat4him.blogspot.com

Ghid de artă creștină (20)

20 februarie 2010

“Arta modernă a dovedit explicit ceea ce a existat implicit tot timpul: că tot ceea ce este deschis experienței umane are capacitatea de a vorbi despre credință, dar și o inabilitate corespunzătoare de a o sintetiza. Arta creștină nu mai este un teritoriu definit, delimitat de utilizarea simbolurilor și narațiunilor statornicite, ci și-a depășit limitările și poate fi împărtășită cu cele ale altor credințe – sau ale niciunei credințe – și se poate împrumuta de la ele, unite într-o încercare comună de explorare a relației de interdependență dintre spiritual și fizic. Arta a fost deschisă în noi maniere către interacțiunea dintre reacțiile emotive, meditative, senzoriale și intelectuale.” (428)

Evanghelici în Top 100 WP (20.02.2010)

20 februarie 2010

20 februarie 2010, 09.10

În paranteză: poziţia în Top ZeList (44.220 de bloguri româneşti)

Topul blogurilor

4. mariuscruceru.ro (139)
12. stiricrestine.ro (232)
15. crestintotal.ro (641)
45. romaniaevanghelica (252)
54. trezirespirituala (840)
71. ambasadorul (1729)
89. penticostalul (920)

Topul creşterilor

24. mariusmotora (10304)
51. cursdecasatorie
78. andrewarasciuc (14678)

Topul postărilor

10. Ce ţi-ai dori cel mai mult să faci dacă ai fi bogat? (P) (mariuscruceru.ro)
47. Oare mai are rost sa traiesc? (crestintotal.ro)
75. Trezirea care a cutremurat toată Uniunea Sovietică (stiricrestine.ro)

Pagina Evenimente Februarie actualizată (20.02.2010)

20 februarie 2010

A fost actualizată pagina cu lista evenimentelor din această lună:

Pagina Februarie a ajuns la 100 de evenimente.

1-19 februarie: 70 de evenimente
20-28 februarie: 30 de evenimente

Ploiești: Întîlnire zonală de tineret – Reminder

20 februarie 2010

Noroadele

20 februarie 2010

În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată.

El ședea jos și asculta pe Pavel cînd vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și, fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit,

a zis cu glas tare: „Scoală-te drept în picioare.” Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble.

La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoneană: „Zeii s-au coborît la noi în chip omenesc.”

Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel, Mercur, pentru că mînuia Cuvîntul.

Fapte 14:8-12