Archive for februarie 2010

Cluj: Continental & orchestra la Iris

24 februarie 2010

Declarația zilei – 23 februarie 2010

23 februarie 2010

„Atunci când citești în Biblie porunca lui Dumnezeu “iubiți-vă unii pe alții”, asta înseamnă și “nu fiți nesimțiți unii cu alții”.”

http://roseinthedesert.wordpress.com/2010/02/23/nesimtirea-la-pocaiti

8 bloguri în Top 50 WP (23.02.2010)

23 februarie 2010

23 februarie 2010, 08.00

În paranteză: poziţia în Top ZeList (44.220 de bloguri româneşti)

3. mariuscruceru.ro (139)
20. stiricrestine.ro (232)
21. romaniaevanghelica (252)
23. suceavaevanghelica (1184)
25. trezirespirituala (840)
26. crestintotal.ro (641)
34. ambasadorul (1729)
47. penticostalul (920)

Călăuza ateistului (4)

23 februarie 2010

Călăuza ateistului, Editura Politică, București, 1961, 720 pag. (traducere din limba rusă, Moscova, 1961)

“În urma victoriei socialismului în țara noastră, rădăcinile religiei au fost zdruncinate din temelii și oamenii muncii au început să părăsească în masă sectele. Pentru a-și menține resturile comunităților, baptiștii s-au hotărît în 1944 să se unifice cu evangheliștii, care se adaptaseră mai bine la noile condiții social-politice. În 1945 li s-au alăturat penticostalii. După unificare, sectele și-au intensificat activitatea. Crearea unei organizații unice a întărit simțitor influența sectelor asupra credincioșilor, metodele lor de propagandă devenind mai variate și mai abile. Unele comunități penticostale și evangheliste nu s-au unit nici pînă acum cu comunitățile locale ale baptiștilor, iar în ultima vreme tot mai mulți penticostali renunță la unire.

Asemenea tuturor celorlalte secte, baptismul nu este unitar, deși baptiștii înșiși ascund contradicțiile dintre diferitele curente din sînul lor. În S.U.A., bunăoară, există în baptism aproximativ vreo zece curente diferite.

În U.R.S.S., baptismul are de asemenea o serie de curente. Alături de creștinii după evanghelie-baptiști există în regiunile vestice ale Ucrainei baptiști-reformatori, iar într-o serie de regiuni ale țării există în mod separat creștini după evanghelie și ‘adevărați baptiști’, care nu recunosc unirea cu penticostalii. […]

Baptiștii fac mult caz de democratismul lor, care, de fapt, are un caracter formal, de paradă. Alegerea prezbiterilor și conducerea comunităților nu sînt cîtuși de puțin democratice. În fond, întreaga sectă este condusă de predicatori profesioniști, care sînt numiți pe scară ierarhică.” (199-200, 204)

100 de comentarii la: Predicatoriță de radio

22 februarie 2010

Postarea Predicatoriță de radio, de pe blogul Trezire spirituală, a adunat peste 100 de comentarii.

Evanghelici în Top 100 WP (22.02.2010)

22 februarie 2010

22 februarie 2010, 22.40

În paranteză: poziţia în Top ZeList (44.220 de bloguri româneşti)

Topul blogurilor

4. mariuscruceru.ro (139)
12. stiricrestine.ro (232)
15. crestintotal.ro (641)
47. romaniaevanghelica (252)
60. trezirespirituala (840)
70. ambasadorul (1729)
82. penticostalul (920)

Topul creşterilor

52. istorieevanghelica (17687)
87. silviacristina14 (8394 )
88. sembroa (12695)

Topul postărilor

14. Ce ţi-ai dori cel mai mult să faci dacă ai fi bogat? (P) (mariuscruceru.ro)
52. O calatorie mirobolanta (crestintotal.ro)
63. Trezirea care a cutremurat toată Uniunea Sovietică (stiricrestine.ro)
97. Predicatoriță de radio (trezirespirituala)

Călăuza ateistului (3)

22 februarie 2010

Călăuza ateistului, Editura Politică, București, 1961, 720 pag. (traducere din limba rusă, Moscova, 1961)

“În țările burgheze, Vaticanul și biserica catolică sînt promotorii propagandei anticomuniste a burgheziei. Prelații catolici încearcă să-i convingă pe oamenii muncii catolici să nu-i sprijine pe comuniști. Spre a-i instiga pe credincioși împotriva comuniștilor, papa Pius al XII-lea a emis în 1949 un decret de excomunicare a tuturor acelora care-i sprijină pe comuniști, citesc ziare și votează la alegeri pentru candidații comuniști.

Actualul papă, Ioan al XXIII-lea (ales în octombrie 1958), a aprobat la 2 aprilie 1959 un nou decret anticomunist cu privire la excomunicarea acelora care, deși nu resping bazele religiei catolice și chiar se intitulează creștini, colaborează de fapt cu comuniștii și-i sprijină prin acțiunile lor. Prin aceasta, ca și prin atacurile sale împotriva comunismului și țărilor socialiste, el a demonstrat că anticomunismul rămîne principal orientare a politicii papale.

Biserica catolică nu se limitează la propagandă și la predici anticomuniste. Pentru a-i abate pe muncitori de la lupta de clasă, ea a căutat cu deosebită tenacitate, chiar de la sfîrșitul secolului al XIX-lea, să provoace o sciziune a mișcării muncitorești pe criterii religioase și, în acest scop, a început să înființeze organizații muncitorești catolice și sindicate creștine, avînd la bază principiul colaborării dintre muncă și capital. Dar, cu tot sprijinul acordat de biserică și de patroni, sindicatele creștine au atras în rîndurile lor numai o parte relativ neînsemnată a muncitorilor.” (164-165)

Vladimir Pustan: Despre democrație și frumos

21 februarie 2010

„În biserică trebuie să domnească „dictatura” Duhului Sfânt, „tirania” lui Hristos şi „monarhia” lui Dumnezeu Tatăl.”

www.ciresarii.ro

Mămicile – 100.000

21 februarie 2010

http://mamicile.wordpress.com

Vezi: Bloguri evanghelice cu peste 100.000 vizite

Richard Land: Teaching the Bible in a Public School

21 februarie 2010

„In the end, it is not a matter of whether or not the Bible can be taught in a public school setting as literature or history, but are Bible-believing Christians willing to set aside the supernatural nature of God’s Word simply for the sake of having an Bible course in a school?”

The Christian Post

În curs de apariție: Familia sub stare de asediu

21 februarie 2010

În curs de apariție la Societatea Biblică din România

2.4. Capcana locului de muncă

Un alt motiv al declinului moral pe care-l analizăm este contextul actual social în care femeia se simte nevoită să iasă din sfera obligaţiilor casnice şi să-şi caute un loc de muncă între alţi bărbaţi şi femei. Din păcate, lumea de azi percepe activitatea de mamă şi gospodină a femeii ca o descalificare sau o diminuare a valorii sale.

Chiar dacă soţia ar vrea cu orice chip să presteze o muncă în afara sferei familiale, telefonul şi internetul le oferă posibilităţi multiple celor ce doresc şi au această capacitate, să lucreze la domiciliu. Totuşi cele mai multe femei sunt obligate sau preferă să lucreze în compania unuia sau a mai multor bărbaţi şi/sau femei (din care majoritatea sunt divorţate) timp de 8 ore pe zi sau chiar mai mult. La locul lor de muncă, aceste femei primesc complimente care, din diferite motive, lipsesc în sânul familiei, şi uite aşa încet şi tiptil Diavolul începe să otrăvească sentimentele respectivei femei.[1]

Un mod de luptă asemănător a fost descris de către doamna J.C. de Ferrieres pe când dumneaei era încă  necăsătorită şi lucra în preajma unui bărbat căsătorit faţă de care simţea o atracţie deosebită.[2] Războiul spiritual în care această tânără a intrat în acel context, a fost teribil, greu de descris, chiar dacă bărbatul era un frate în credinţă care nu i-a făcut nici un fel de avansuri. Numai după o luptă intensă în rugăciune cu multe lacrimi şi chiar sudori reci, prin harul şi puterea lui Dumnezeu, de Ferrieres a biruit.

Provocările lansate de un bărbat (mai ales că, în cele mai multe cazuri, bărbaţii sunt cei aflaţi într-o poziţie de autoritate) cuplate cu încurajările şi influenţa nocivă a colegelor de serviciu creează un mediu foarte toxic, de natură să favorizeze prăbuşirea femeii în cauză. Când pastorii află de criza respectivă, în cele mai multe cazuri, lucrul acesta se întâmplă prea târziu, iar familia are puţine şanse de reabilitare.

În acelaşi pericol se află şi bărbatul căsătorit a cărui companie la locul de muncă este alcătuită din femei şi bărbaţi dintre care un anumit procent sunt persoane divorţate sau trăiesc în concubinaj.

Dacă societatea umană ar fi păstrat modelul biblic, soţia şi-ar vedea de treburile casei (Tit 2.5), adică ar lucra acasă sau de acasă, sau împreună cu soţul ei. În astfel de condiţii, una dintre cele mai puternice capcane întinse de Satan ar fi fost desfiinţată. Însă, în situaţia actuală, cele mai multe familii tinere se trezesc că au încă un front de luptă spirituală din care creştinii nu pot ieşi biruitori decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea ar fi bine ca fiecare familie tânără să ţină cont de toate aceste aspecte şi, la planificarea viitorului, să ia în considerare contextul social în care cei doi soţi îşi vor desfăşura activitatea, nivelul de maturitate spirituală la care au ajuns, precum şi punctele lor vulnerabile. Oricât de demodată ar fi, convingerea mea puternică bazată pe Cuvântul Scripturii, este că femeia ar trebui să-şi desfă-şoare activitatea în jurul casei sau de acasă.

Locul femeii este în sfera de autoritate a bărbatului ei, adică acasă sau alături de soţ. Femeia nu trebuie să aibă nici o altă autoritate omenească asupra ei, decât cea a propriului ei soţ. Împlinirea ei va fi deplină atunci când îşi va desfăşura activitarea sub autoritatea soţului, în domeniul încredinţat de Dumnezeu. După cum susţine pastorul Ioan Mureşan în cartea sa Voia lui Dumnezeu în familie, casa este paradisul sau împărăţia femeii.[3]

Femeia care iese din acest domeniu, păşeşte afară din voia lui Dumnezeu. Trebuind să facă faţă  responsabilită-ţilor sale de la locul de muncă, precum şi obligaţiilor familiale, femeia respectivă va cădea de multe ori pradă epuizării fizice şi psihice. Aici o va aduce lupta pe care va fi obligată s-o poarte încercând să se supună atât soţului cât şi şefilor ei, mai ales că nu de puţine ori aceste două autorităţi se vor afla în conflict.

Oare de ce este ridiculizată de către oamenii acestei lumi femeia care stă acasă ocupându-se de creşterea copiilor, în timp ce încurajează adăugarea unui câine sau a unei pisici la membrii familiei, sau chiar înlocuirea copiilor cu aceste animale de companie? Într-o stare de luciditate, orice om poate realiza că normalul a devenit anormal, şi neobişnuitul a devenit ceva obişnuit. Cea mai mare investiţie pe care o poate face o mamă este implicarea sa în creşterea şi educarea copiilor pe care i-a adus pe lume. Şi atunci de ce acest aspect al vieţii femeii este neglijat şi subestimat în cercuri tot mai largi, în timp ce activitatea sa în domeniul social, profesional şi politic să fie ridicată în slăvi? Cu siguranţă, tocmai pentru ca femeia să depună eforturi uriaşe prin a ieşi din casă şi a pătrunde pe arena lumii, unde i se promite un nivel de împlinire şi satisfacţie net superior celui din familie. Ce mare înşelăciune!

Acum, după 50 de ani de luptă îndârjită, susţinută de mişcarea feministă, luptă în care s-a scontat „eliberarea femeii de sub jugul responsabilităţilor casnice şi a bucă-tăriei“, iată că femeia este mai surmenată, mai stresată, şi mai abuzată ca oricând. Lucrează şi acasă şi la serviciu, şi uneori chiar singură deoarece soţul ei şi-a găsit o altă femeie la locul lui de muncă. Şi ceea ce ne surprinde în mod deosebit este faptul că femeia a acceptat toate acestea de dragul societăţii care are nevoie de ea, dar şi din dorinţa de independenţă faţă de bărbat.

Femeia este învăţată cum să-şi croiască un viitor şi să-şi făurească o carieră, separată de bărbat, astfel încât să nu mai depindă de acesta. Rezultatul unei asemenea ideologii (cu excepţia unor cazuri izolate), este că femeia  secolului XXI este mai nefericită şi mai neîmplinită decât erau predecesoarele ei în urmă cu 50 de ani când a început această mişcare. Iată, deci, că omul trebuie să se resemneze din nou şi să admită eşecul, fiind nevoit tot-odată să-I dea dreptate lui Dumnezeu. Cuvintele care au fost spuse Evei în grădina Edenului nu pot fi desfiinţate de oameni:

„Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine“ (subl. ns.) (Geneza 3.16).

Într-adevăr, nerespectarea planului lui Dumnezeu cu privire la responsabilităţile membrilor familiei nu poate produce decât lacrimi, durere şi distrugere. Oricâte argu-mente şi explicaţii omeneşti sunt aduse împotriva acestui concept divin, s-a dovedit – şi istoria va mai continua să confirme acest fapt – că voia lui Dumnezeu pentru familie este „bună, plăcută şi desăvârşită“. Respectarea acestei voinţe creează contextul ideal pentru fericirea membrilor familiei.


[1] În afirmaţiile făcute nu susţin că aşa se întâmplã cu toate femeile, fie cã ele lucreazã în afara casei sau la domiciliu, ci vreau doar sã scot în evidenţă faptul că lucrurile prezentate sunt o capcană întinsă de Satan, şi cã acestea sunt unele cauze prin care familia modernã a intrat într-o stare de declin.

[2] Mai curat ca diamantul, p. 34.

[3] Ioan Mureşan, Voia lui Dumnezeu în familie, Editura DSG Press, Dej, jud. Cluj. pp. 69-70

Harul

21 februarie 2010

„De ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta?

Ci credem că noi, ca și ei, sîntem mîntuiți prin harul Domnului Isus.”

Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul Neamurilor.

Fapte 15:10-12

Călăuza ateistului (2)

21 februarie 2010

Călăuza ateistului, Editura Politică, București, 1961, 720 pag. (traducere din limba rusă, Moscova, 1961)

Mozaismul – armă a imperialiștilor din Izrael

Mozaismul este religia oficială a statului capitalist Izrael. Legătura mozaismului și a instituțiilor sale cu capitalul își găsește expresia, înainte de toate, în faptul că în organele de conducere ale sinagogilor rolul hotărîtor îl are burghezia. Din punct de vedere material, sinagoga depinde de enoriașii bogați. Rabinii se bucură în Izrael de mare influență; ei propovăduiesc poporului supunere față de cercurile imperialiste guvernante. Partidele clericale extremiste ‘Agut Izrael’ și ‘Paolei Agudat Izrael’, partidele sioniste burgheze și clericale ‘Mizrahi’ și ‘Halot Hamizrahi’ ajută pe toate căile guvernul Izraelului. Clerul mozaic sprijină politica agresivă și acțiunile agresive ale guvernanților militariști ai Izraelului împotriva țărilor arabe, acțiuni care sînt cu totul contrare intereselor naționale ale Izraelului și nu servesc decît imperialiștilor anglo-americani în politica lor de înrobire a țărilor Orientului Mijlociu.” (87)

Rick Warren: The Size of God Should Determine the Size of Your Ministry Goals

21 februarie 2010

http://www.christianpost.com/article/20100220/the-size-of-god-should-determine-the-size-of-your-ministry-goals/index.html

David Wells – coordonator al serviciilor multireligioase în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Vancouver 2010

21 februarie 2010

Un articol interesant despre aspecte religioase în legătură cu Jocurile Olimpice de iarnă de la Vancouver 2010:

Vezi: http://blog.punctul.com/2010/02/20/vancouver-2010-1

„Lider al Pentecostal Assemblies of Canada, Wells este în postura de conducător și organizator al serviciilor multireligioase în cadrul Vancouver 2010 Winter Olympics. Wells a mai fost capelan în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Torino din 2006 și al jocurilor de vară de la Atena și Beijing.”

Iași: Conferință „Efeseni – aplicații pe tema familiei”

21 februarie 2010

Istoria Binecuvântării

Bloguri evanghelice din Republica Moldova

21 februarie 2010

Listă cu 59 de bloguri evanghelice din Republica Moldova:

http://alexcurbet.wordpress.com/bloguri-evanghelice-din-rmoldova

Declarația zilei – 20 februarie 2010

20 februarie 2010

„Stați liniștiți fraților care aveți convingerea venită din muuult studiu biblic, cum că lucrarea Duhului Sfânt e de domeniul trecutului, stați liniștiți, nimeni nu vă va mișca din poziția în care sunteți, vor da alții buzna să guste din tot ce are Dumnezeu, puteți sta pe locuri, puteți continua studiile teologice, puteți citii toate cărțile din lume, există multă lume care se va pocăi pentru că va vedea un Dumnezeu spectaculos, inimaginabil de spectaculos, care vindecă, învie, eliberează atât sufletul cât și trupul, atât lăuntrul cât și exteriorul.” – roseinthedesert.wordpress.com

Călăuza ateistului (1)

20 februarie 2010

Călăuza ateistului, Editura Politică, București, 1961, 720 pag. (traducere din limba rusă, Moscova, 1961)

“Oamenii de știință au încercat încercat în repetate rînduri să definească religia. Altfel, filozoful german Kant considera că religia este înțelegerea de către oameni a îndatoririlor lor morale. Filozoful idealist german Hegel a substituit noțiunii de dumnezeu noțiunea de idee absolută, atribuind o importanță hotărîtoare în religie elementului intelectual; pornind de la sensul etimologic al termenului ‘religie’, filozoful materialist german Ludwig Feuerbach a definit acest fenomen drept o legătură între oameni.

Mulți reprezentanți ai sociologiei burgheze s-au străduit și ei să definească religia. Etnograful englez Edward Tylor socotea că cea mai importantă caracteristică a religiei (‘minimul religiei’) este credința în ființe supranaturale. Emile Durkheim, șeful școlii franceze de sociologie, identifica religia cu noțiunea de ‘sacru’, considerînd că ‘sacre’ pot fi atît ideile cît și obiectele și oamenii. El opunea noțiunea de ‘sacru’ noțiunii de laic, lumesc. După părerea lui, ideea de ‘sacru’ deosebește fenomenele religioase de toate celelalte fenomene. Salomon Reinach, istoric francez al religiei, considera că religa este un sistem de interdicții (tabu). El includea în sfera fenomenelor religioase tot ceea ce este interzis, tot ce a devenit tabu.

Mulți reprezentanți ai științei burgheze contemporane sînt de părere că în religie rolul hotărîtor îl dețin sentimentele și emoțiile. Astfel, pragmatiștii americani văd esența religiei în existența unor sentimente, stări sufletești și trăiri religioase la fiecare individ. Precursorii lor în această au fost reprezentanții curentului preanimist, care susțineau că în religie nu predomină intelectul, ci latura afectiv-volițională. Există și tendința de a se considera că factorul principal în religie l-ar constitui ritualul, cultul; această tendință are la bază concepția etnografului englez James Frazer, care definea religia drept ‘îmbunare sau atragerea de partea omului a unor forțe aflate mai presus de el’.

Definițiile de mai sus nu reflectă însă adevărata esență a religiei. Unele dintre ele sînt prea înguste și nu cuprind toate fenomenele care se încadrează în sfera religiei (de pildă definiția lui Tylor exclude din religie întreaga magie); altele sînt prea cuprinzătoare și includ fenomene care nu țin numai de religie (interdicțiile, de pildă, nu sînt numai de natură religioasă); în sfîrșit, alte definiții sînt unilaterale. Astfel, emoțiile, sentimentele (teama, dragostea, venerația) joacă, firește, un rol însemnat în religie, dar pot fi un anumit ritual, un cult, dar nu aceasta este esențialul: unele secte din zilele noastre au redus la minimum latura ritualică a religiei. Neînțelegînd adevăratele rădăcini sociale ale religiei, oamenii de știință burghezi n-au putut formula o definiție exactă a acestui fenomen.

Știința marxist-leninistă a dat o definiție justă esenței religiei: ‘…Orice religie nu este altceva decît oglindirea fantastică în mințile oamenilor a forțelor exterioare care domină viața lor de toate zilele, o oglindire în care forțele pămîntești iau forma unor forțe suprapămîntești.’ (Fr. Engels, Anti-Dühring, E.S.P.L.P., 1955, ediția a III-a, pag. 350)

Clasicii marxismului considerau că religia reprezintă credința în supranatural.” (7-8)

Chuck Colson: Pick Your Battles

20 februarie 2010

„If you hate religion so much that you can’t bear to see a person like Mother Teresa honored, you might need to take a long walk in the woods, breathe in some deep air, and at the same time take a hard look at your own worldview and what it’s done to your sense of compassion.”

The Christian Post

Benny Hinn ‘Shocked’ by Divorce Papers

20 februarie 2010

After more than 30 years of marriage, faith healer Benny Hinn may be heading to divorce court.

The Christian Post

BlogRank – 20 februarie 2010

20 februarie 2010

Top BlogRank cuprinde 7.314 de bloguri (și 49.422 inactive).

58. stiricrestine.ro
86. mariuscruceru.ro
87. dorupope.com
97. nazireat4him.blogspot.com
101. rotundu.wordpress.com
104. romaniaevanghelica.wordpress.com
111. florinpuscas.ro
112. adamaica.wordpress.com
118. barzilaiendan.wordpress.com
155. trezirespirituala.wordpress.com
163. moldovacrestina.net
178. artistu05.wordpress.com
179. rodicabotan.blogspot.com

Lista cu 225 de bloguri evanghelice prezente în Top BlogRank se găseşte pe pagina Bloguri Evanghelice Top BlogRank.

Actualizarea topului se face o dată pe săptămînă (sîmbăta).

4 bloguri în Top 100 BlogRank (20.02.2010)

20 februarie 2010

58. stiricrestine.ro
86. mariuscruceru.ro
87. dorupope.com
97. nazireat4him.blogspot.com

Ghid de artă creștină (20)

20 februarie 2010

“Arta modernă a dovedit explicit ceea ce a existat implicit tot timpul: că tot ceea ce este deschis experienței umane are capacitatea de a vorbi despre credință, dar și o inabilitate corespunzătoare de a o sintetiza. Arta creștină nu mai este un teritoriu definit, delimitat de utilizarea simbolurilor și narațiunilor statornicite, ci și-a depășit limitările și poate fi împărtășită cu cele ale altor credințe – sau ale niciunei credințe – și se poate împrumuta de la ele, unite într-o încercare comună de explorare a relației de interdependență dintre spiritual și fizic. Arta a fost deschisă în noi maniere către interacțiunea dintre reacțiile emotive, meditative, senzoriale și intelectuale.” (428)

Evanghelici în Top 100 WP (20.02.2010)

20 februarie 2010

20 februarie 2010, 09.10

În paranteză: poziţia în Top ZeList (44.220 de bloguri româneşti)

Topul blogurilor

4. mariuscruceru.ro (139)
12. stiricrestine.ro (232)
15. crestintotal.ro (641)
45. romaniaevanghelica (252)
54. trezirespirituala (840)
71. ambasadorul (1729)
89. penticostalul (920)

Topul creşterilor

24. mariusmotora (10304)
51. cursdecasatorie
78. andrewarasciuc (14678)

Topul postărilor

10. Ce ţi-ai dori cel mai mult să faci dacă ai fi bogat? (P) (mariuscruceru.ro)
47. Oare mai are rost sa traiesc? (crestintotal.ro)
75. Trezirea care a cutremurat toată Uniunea Sovietică (stiricrestine.ro)

Pagina Evenimente Februarie actualizată (20.02.2010)

20 februarie 2010

A fost actualizată pagina cu lista evenimentelor din această lună:

Pagina Februarie a ajuns la 100 de evenimente.

1-19 februarie: 70 de evenimente
20-28 februarie: 30 de evenimente

Ploiești: Întîlnire zonală de tineret – Reminder

20 februarie 2010

Noroadele

20 februarie 2010

În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată.

El ședea jos și asculta pe Pavel cînd vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și, fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit,

a zis cu glas tare: „Scoală-te drept în picioare.” Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble.

La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoneană: „Zeii s-au coborît la noi în chip omenesc.”

Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel, Mercur, pentru că mînuia Cuvîntul.

Fapte 14:8-12

Ghid de studiu: Predica expozitivă

19 februarie 2010

mariusmotora.wordpress.com

Chișinău: Cursul de căsătorie la Biserica Isus Salvatorul

19 februarie 2010

Începînd din 20 februarie 2010, la Biserica Isus Salvatorul din Chişinău se dă startul “Cursului de căsătorie” condus de familia Petru şi Viorica Bragaru. Cursul durează opt săptămîni şi se adresează doar familiştilor.

doinitabejenaru.wordpress.com