Archive for 2 mai 2010

2 bloguri în Top 10 WP (02.05.2010)

2 mai 2010

2 mai 2010, 13.20

4. mariuscruceru.ro
7. crestintotal.ro

Când leul rage (2)

2 mai 2010

Ironia este figura discursului în care sensul derivă din contrastul dintre situația percepută sau dorită de personajul implicat și starea reală a lucrurilor. Dacă se acceptă împărțirea culturilor propusă de Robert C. Elliott în culturi orientate spre vină și culturi orientate spre rușine, ridicularizarea este cea mai teribilă armă a oprobiului public în acestea din urmă. Probabil că în acest context pot fi incluse frecventele referințe la utilizarea limbii pentru ridicularizarea inamicilor din literatura sapiențială a Bibliei. Rușinea sau, mai exact, rușinarea omului nepocăit este parte a sistemului justițiar al lui Dumnezeu.

Tradiția exprimării satirice este înlănțuită cu istoria profetismului. Este cunoscută intervenția ironică a profetului Ilie și criticile constante cu care profeții au asaltat monarhia. Satira este denunțiativă deoarece ’critica este întotdeauna conținutul satirei’, dar satira avansează critica până la limita absurdului sau grotescului prin intermediul umorului sau înțelepciunii.

Unul dintre subiectele ironice cel mai frecvent prelucrate în discursul profețiilor este idolul. Alături de ironie, se poate întîlni și parodia, ocazie cu care profetul preia materiale din literatura păgână a națiunilor învecinate și le exagerează în mod deliberat pentru a le face rizibile. Polemica profetică împotriva idolatriei a îmbrăcat, așadar, diverse forme.” (58)

Când leul rage – Silviu Tatu, Societatea Biblică din România, Oradea, 2010, 361 pag.