Scurte observații despre Colocviul de la Biserica Providența Oradea (27-29 ianuarie 2011)

Colocviul cu tema „Lucrarea Cuvântului revelat și a Duhului Sfânt astăzi” va avea loc în perioada 27-29 ianuarie 2011, ora 18.00, la Biserica Baptistă Providența din Oradea.

Iată subiectele prelegerilor celor patru invitați:

Silviu Tatu: Funcţiile profetului în societatea israelită a Vechiului Testament

Radu Gheorghiță: „Cum zice Duhul” – Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt în epistolele generale ale Noului Testament

Marius Cruceru: Nimic nou sub soare – o scurtă descriere a crizei carismatice din primele secole creştine şi a răspunsului biblic oferit acesteia, cu referire specială la montanism, Augustin (şi capadocieni).

Emil Bartoș: O incursiune în istoria mişcărilor de trezire şi înnoire spirituală din bisericile evanghelice.

1. Cele patru teme anunțate NU au de a face cu cuvîntul ASTĂZI din titlul temei colocviului.

TOATE temele anunțate sînt bazate pe studiul unor chestiuni din istoria Bisericii (dar nu participă vreun specialist în Istoria Bisericii).

NICI UNA dintre temele anunțate nu se bazează pe vreo analiză a contextului contemporan – această observație este foarte importantă pentru sesizarea simulacrului care urmează să aibă loc la Biserica Providența.

2. Colocviul are loc într-o ANUMITĂ perioadă aglomerată și agitată.

Această observație contribuie și ea la demascarea simulacrului „providențial”.

Colocviul din ianuarie urmează după prelegerile lui Iosif Țon la Biserica Providența (7 zile cu biserica plină în fiecare seară) din noiembrie 2010, demisia pastorului Lucian Ciupe (la o săptămînă), după Conferința Străjerilor la Băile Felix din decembrie, și colocviul precede Adunarea generală a Bisericii Providența din februarie.

Amplasarea cronologică a colocviului între aceste coordonate nu poate trece neobservată de către oricine care gîndește cît de cît.

De ce are loc colocviul ÎNAINTE de Adunarea generală și nu după? Nu putea fi amînat o lună sau două?

Nu are loc Adunarea generală tocmai în februarie, și nu în ianuarie, ca să aibă posibilitatea Comitetul să-și pregătească rapoartele?

Cum atunci de se încurcă cu încă un colocviu în această perioadă aglomerată și AGITATĂ?

3. Colocviul NU are rolul de a clarifica aspecte ale teologiei evanghelice sau ceva din situația de ASTĂZI.

Colocviul este de fapt un simulacru care va fi folosit în diferite moduri, conform diverselor interese ale celor implicați în contextul polemic din această perioadă.

Anunțul precizează: „Au fost invitaţi patru profesori de exegeză biblică şi teologie, care vor analiza dimensiunile biblice, istorice, doctrinare şi practice ale conlucrării dintre Cuvântul revelat şi Duhul Sfânt din punctul de vedere al teologiei evanghelice.”

„Teologia evanghelică” este o expresie neinspirat aleasă.

Cei patru invitați sînt toți baptiști, adică provenind dintr-un segment al mediului confesional evanghelic. Nu este invitat vreun pastor penticostal, vreun lider de la creștini după Evanghelie, sau cineva reprezentativ din cadrul vreunei mișcări carismatice sau independente. Nu e invitat nici… baptistul carismatic Iosif Țon!

Acum 2 luni lui Iosif Țon i se acordau 7 seri de prelegeri la Biserica Providența, acum e lepădat de o droaie de instituții care au beneficiat MASIV de renumele persoanei publice Iosif Țon.

4. Colocviul NU este inițiativa Bisericii Providența, ci a conducerii bisericii.

Această distincție este de foarte mare importanță, nu doar pentru Biserica Providența, ci și pentru numeroase alte biserici din spectrul evanghelic românesc.

Ideea că un grup de oameni aleși în cadrul Adunării generale a instituției bisericești poate să hotărască ORICE, timp de cîțiva ani, în locul organismului eclesial, este una dintre cele mai diabolice idei și proceduri din bisericile evanghelice.

Voi relua cîteva precizări pe care le-am făcut cu altă ocazie (și pe care le voi face AN DE AN).

a). Biserica locală este autoritatea finală.

Nu Comunitatea regională, nu Uniunea Baptistă, și nici Comitetul bisericii locale.

Mărturisirea de credință a Cultului Baptist precizează clar: NU RECUNOAȘTEM GRADE DE IERARHIE.

Formele de asociere ale bisericilor baptiste nu ar trebui să promoveze în nici un fel ierarhia (sau traficul de influență).

Ele sînt organizații care REPREZINTĂ interesele unui grup de biserici.

Articolul 86 din Statutul Cultului Baptist precizează că Uniunea Baptistă reprezintă „interesele generale ale bisericilor baptiste și ale celorlalte părți componente ale Cultului Creștin Baptist din România”.

Biserica locală este autoritatea spirituală și juridică care ia ANUMITE decizii.

b). În Istoria baptiștilor din România 1856-1989, p. 826, Alexa Popovici, referindu-se la situația din 1978, cînd a fost convocat Comitetul Uniunii, „sub presiunea Securității și a Departamentului Cultelor”, pentru a fi excluse din cult anumite persoane, scrie:

„Dar prin aceste măsuri nu s-a realizat nimic, deoarece comunitățile bisericești vizate nu au considerat creștinește și nu a fost în uzanța lor de a exclude vreo persoană, căci potrivit învățăturii nou-testamentale, numai biserica are dreptul de a exclude și de a primi pe cineva în cult.”

c). Mark Denver, în cartea „9 semne ale unei biserici sănătoase”, (apărută în românește cu o salbă de recomandări – printre care cele ale lui John Piper, Al Mohler, D.A. Carson, John MacArthur, Timothy George), scrie:

“Dacă vă veți uita în Noul Testament la modul în care oamenii au discutat felul în care ar trebui organizată biserica, nu veți găsi deloc un manual prea clar de conducere a bisericii; nu există o constituție ideală pentru biserică. Dar aceasta nu înseamnă că Biblia nu are nimic de spus despre modul în care trebuie să ne organizăm biserica. Unul dintre cele mai importante pasaje despre viața bisericii se află în Matei 18:15-17, unde Isus spunea:

Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dar, dacă nu te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; și, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș.

Observați la cine trebuie să apelăm, în cele din urmă, în astfel de situații. Cine este instanța supremă care are ultimul cuvânt? Nu este nici episcopul, nici papa, nici prezbiterul, nici comitetul, nici sinodul, nici convenția. Nu este nici măcar un pastor sau un comitet de lideri, un bord de diaconi sau comitetul bisericii. Instanța supremă este pur și simplu biserica – adică adunarea tuturor credincioșilor care fac parte din biserică.” (p. 269-270)

Faptul că Adunarea generală deleagă UNELE responsabilități Comitetului nu înseamnă că un grup de oameni are în vreun fel dreptul să excludă membri ai bisericii. Este responsabilitatea și datoria BISERICII să ia astfel de decizii importante.

În momentul în care Comitetul bisericii (sau pastorul) abuzează de poziția de conducere pe care o are, atunci Biserica ar trebui să intervină și să redobîndească demnitatea de organism eclesial pe care o are din partea Capului Bisericii.

Biserica este Comunitatea Duhului!

Sînt nevoit să reiau astfel de precizări pentru a ajunge la chestiunea principală și pentru a creiona cît de cît contextul din Biserica Providența (care se repetă, din nefericire, și în alte biserici, mai ales mari).

Situația de acum e asemănătoare cu cea din toamna anului 2005. Atunci Biserica Providența a rămas, din diverse motive, fără cei doi pastori și cei doi presbiteri (de exemplu, Silviu Tatu plecase, cu familia, în Anglia, pentru studiile doctorale, iar Paulian Petric se mutase la Iași), comitetul rămînînd cu un număr redus de membri. Atunci Comitetul s-a transformat într-o gașcă condusă de Vasile Țiplea.

Acum, după ce Lucian Ciupe și-a demisia ca pastor, actualul comitet s-a transformat într-o gașcă, de data asta condusă de către Aurel Burtic.

În 21 noiembrie 2010, cînd pastorul a comunicat bisericii demisia sa, nu i s-a permis bisericii să pună întrebări sau să comenteze.

De atunci încoace, Comitetul a evitat să aibă vreo întîlnire cu biserica, în care să se pună întrebări și să se comenteze.

În schimb, oameni din Comitet au avut întîlniri cu ALȚI oameni din afara bisericii.

Nu a fost de mirare că au început să circule prin email scrisori ale unor membri din biserică.

Mai mult, a apărut și minciuna pastorului Doru Hnatiuc la adresa pastorului care demisionase. Lucian Ciupe a mai scris o scrisoare explicativă către Biserica Providența, dar Comitetul a refuzat să o citească bisericii.

Situația actuală, față de cea de acum 5 ani, e mai complicată, din mai multe motive. Unul dintre ele este faptul că sînt cîteva familii care au frecventat întîlnirile de rugăciune ale Străjerilor (la biserici baptiste și penticostale din Oradea și Băile Felix).

Comitetul și-a exprimat poziția încă de anul trecut, așadar ÎNAINTE de a avea loc, undeva, vreun colocviu (care să clarifice ceva) și ÎNAINTE de a avea vreo întîlnire cu biserica pentru a aborda împreună chestiunile în discuție.

Comunicatul Comitetului a fost afișat pe site-ul Bisericii Providența în 31 decembrie 2010.

Acolo apare „punctul de vedere al Comitetului Bisericii”, NU punctul de vedere al Bisericii.

Bisericii nu i s-a permis și nu i se permite să aibă punct de vedere!

Bisericii i se COMUNICĂ punctul de vedere al Comitetului.

Bisericii i se COMUNICĂ deciziile Comitetului. (Comitetului i se COMUNICĂ deciziile Comunității Baptiste din Oradea)

Of, de cîte cazuri de astfel de ruptură între Biserică și Comitet am auzit la viața mea…

Ăsta e un motiv serios pentru care am decis să scriu în public despre chestiuni referitoare la Biserica Providența, cu multă durere, că am fost prezent de la înființarea ei și cunosc toate etapele prin care a trecut, pînă în ziua de azi.

Acel Comunicat e semnat: Comitetul Bisericii Baptiste Providenţa Oradea.

Anunțul Colocviului e semnat: Conducerea Bisericii Baptiste „Providenţa” din Oradea.

Este vreo deosebire între acești doi termeni: Comitet – Conducere?

Cu altă ocazie făceam observații despre cum folosește Paul Negruț termenii: biblic – teologic / din punct de vedere biblic – din punct de vedere teologic.

În Comunicatul Comitetului (31 decembrie 2011) sînt prezentate… „Lămuriri cu privire la Mişcarea străjerilor” (sic!).

Printre altele, Comitetul comunică (cui, bisericii? Pe Internet? DA!):

„Am luat în considerare, poziţia Comunităţii Bisericilor Creştine Baptiste din Bihor şi Satu-Mare şi a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din Romania. Ambele foruri recomandă delimitarea faţă de aceste două mişcări, iar acelora dintre liderii Mişcării Străjerilor care au fost pastori baptişti Uniunea le-a retras ordinarea ca pastori şi a recomandat Bisericii Bethesda din Băile Felix excluderea lui Ioan Demeter.”

Iată cuvîntul cheie care dezvăluie mentalitatea păguboasă din multe biserici: „foruri”.

Măcar nu s-au scăpat să scrie „foruri superioare” (ceea ce ar fi încălcat precizarea Mărturisirii de credință conform căreia nu recunoaștem grade ierarhice), precum a făcut acum 5 ani Florian Leuce, trimis de Comunitatea Baptistă din Oradea să COMUNICE Bisericii Providența că va avea încă o Adunare generală electivă. Iar noi, biserica, spuneam: Dar noi nu vrem Adunare generală. La care omul zice: Nu pricepeți? O să aveți Adunare generală. Întrebat fiind: Dar unde să mergem să spunem că nu vrem încă o Adunare generală?, omul a zis: La papa de la Roma…

Ei, cu ocazia aceea a zis el expresia „foruri superioare”, iar eu i-am întins Statutul Cultului Baptist să arate UNDE scrie ceva de vreun „for superior” în Statut!

Așadar, revenind la Comunicatul Comitetului, de remarcat că i-a consultat pe ALȚII, dar nu pe cei din biserică! Comitetul a luat în considerare poziția altor „foruri”, dar nu a luat în considerare poziția… BISERICII!

Multe biserici evanghelice s-au blegit, lăsînd în seama Comitetului, a pastorului și a cîtorva persoane rîvnoase, cu mai multă sau mai puțină înțelepciune, îndeletniciri care ar trebui să fie responsabilitatea ÎNTREGII BISERICI.

Colocviul nu este inițiativa Bisericii Providența, ci a celor care, formal, sînt încă numiți… conducerea bisericii.

5. Colocviul NU are loc într-un context academic, ci într-un context eclesial.

Toți cei patru invitați sînt prezentați cu titlul de doctor și cu titlul de profesor (apoi de conferențiar – toți cei patru au gradul de conferențiar, nu de profesor), nici unul nu este prezentat cu titlul de pastor.

Într-o situație de tip PASTORAL a Bisericii Providența se organizează un colocviu de tip ACADEMIC!

Într-o situație cînd Biserica Providența ar avea nevoie de recuperarea unor reflexe creștine FUNDAMENTALE, care să submineze ipocrizia liderilor și să conducă la decizii luate de Comunitatea Duhului, hop-țop, Comitetul trîntește un colocviu care va face apel în primul rînd la facultățile raționale ale ascultătorilor, nu la responsabilitățile de tip spiritual pe care le are organismul eclesial, mă refer cel puțin la capacitatea de a detecta ipocrizia, manipularea, minciuna, și de a furniza anticorpi spirituali pentru a evita injecțiile dureroase din partea Doctorului Suprem.

Trei dintre cei patru invitați nu sînt implicați în plan pastoral, iar Marius Cruceru s-a declarat a fi jumătate de păstor (asta știam și noi, că vedem cu cîte cu totul alte lucruri se ocupă).

Teologia nu poate fi făcută decît în Biserică – de cîte ori nu am auzit sloganul ăsta – și cu puseuri de doxologie.

Dar îi interesează pe acești doctori în teologie dacă Comunitatea Duhului validează eseurile lor?

Mă îndoiesc.

Cu sau fără voia lor, acești doctori în teologie ignoră capacitatea spirituală a Comunității Duhului de a evalua diverse situații (și a lua decizii importante) – întrucît Comitetul refuză sistematic legătura normală cu biserica.

Cu sau fără voia lor, acești conferențiari ignoră lipsa de legitimitate a conferențiabilității lor academice în fața Comunității Duhului – sfinții care vor judeca lumea!

Pînă în 1989, pocăiții nu prea au avut în România posibilitatea de a avea studii superioare, mai ales în domenii precum filozofie și teologie. Cum a (re)acționat Comunitatea Duhului FĂRĂ doctori în teologie și conferențiari? A avut Comunitatea Duhului capacitatea de a judeca lucrurile spirituale?

Să nu fiu greșit înțeles. E nevoie de astfel de întîlniri, din cîte știu e prima întîlnire de acest fel după Cazul Iosif Țon și Toamna Străjerilor. Dar condițiile în care are loc acest colocviu îl pun semnul suspiciunii, al simulacrului și al unei partituri anacronice pe care o cîntă… cîteva orchestre! (Una mai sovietică decît cealaltă…)

Măcar unul dintre cei patru de ar recunoaște!

Ar fi un semnal pentru reconsiderarea naturii problemelor din Biserica Providența și din alte atîtea biserici!

Ar fi un semnal de creștină umilință în fața Comunității Duhului.

A-l lăsa pe Aurel Burtic să creadă că poate implementa o teologie managerială în Biserica Providența și că poate manipula situații și oameni constituie un pericol cu consecințe nu doar pentru Biserica Providența, ci la nivel regional și național, nu puțini fiind cu ochii la ce se întîmplă în / cu Biserica Providența, simbol al rezistenței în fața cunoscutelor manipulări emanueliste în zonă.

Aurel Burtic a organizat (împreună cu Radu Gheorghiță și Emil Bartoș) 10 ediții ale Colocviului Dumitru Cornilescu, pentru a care a primit destule aplauze.

Dar nu de colocviu are nevoie Biserica Providența.

Biserica Providența are nevoie de adevăr și, în doze mari, de COMUNICARE în organismul eclesial, și acest lucru nu are loc plenar fără întîlniri comune. Cel puțin 3 întîlniri comune ar fi trebuit să aibă Biserica Providența în ultimele 2 luni, în care credincioșii să se privească față în față și să clarifice anumite lucruri care necesită efort de relaționare, explicare, reformulare și, mai ales, exercițiu de încredere unii în alții.

Hristos nu a murit pentru clădirea de pe strada Ciheiului nr. 40. Hristos a murit pentru cei care duminica (și poate în alte zile) se întîlnesc în acea clădire. Accentul pus pe clădire, pe un anumit loc și pe o anumită întîlnire duminicală e un accent greșit. Principalele energii trebuie redirecționate spre valorile autentice care se află în oameni, darurile Duhului în cei care formează Comunitatea Duhului.

6. Colocviul are loc într-o perioadă de presiuni și proceduri suspecte ale instituțiilor baptiste.

În decembrie 2010, Petrică Bohuș, vicepreședintele Asociației Polițiștilor Creștini din România, membru în Biserica Baptistă Emanuel, fost chemat la comitet și pus sub disciplină.

În ianuarie 2011, Comunitatea Baptistă din Oradea a chemat cîțiva pastori să dea socoteală de legăturile lor cu Mișcarea Străjerilor.

În aceeași perioadă, Biserica Baptistă Providența a chemat la comitet pe cei din biserică care au fost la întîlnirile Străjerilor. În Biserica Providența sînt cel puțin 7 familii (12 dintre ei au studii superioare) care au participat la întîlniri de rugăciune.

Însă lucrurile nu sînt deloc clare, după cum poate ați observat, nu există vreun material public care să prezinte cum stau lucrurile: Cine sînt Străjerii?

Cei care au încercat să dea un răspuns cît de cît au căzut în ispita ideologizării, astfel că fiecare care a scris ceva despre Străjeri îi prezintă în parametri diverși, conform intereselor / obsesiilor lor, astfel încît încă nu avem o imagine clară despre cine sînt Străjerii.

Într-un alt articol voi arăta cît de diferite pot fi aceste prezentări, care plasează Străjerii ba în Africa de Sud, ba în zona religioasă (neo)carismatică (și catolicii au carismatici!), îi confundă cu Asociația Polițiștilor Creștini sau cu Casa de rugăciune, dar, în mod consecvent, îi consideră un pericol pentru bisericile lor.

Diavolul, necredința, minciuna, prostia, lipsa dragostei dintîi – toate au căzut pe locul doi. „Totul pentru front” a ajuns, pentru acești pesudoanaliști ai fenomenului Străjerii, să însemne: Să găsim ceva, și să găsim repede, împotriva Străjerilor, să ne scăpăm de ei. Ăștia se roagă în fiecare zi. Ăștia postesc. Ăștia cred și că Dumnezeu ar fi în stare să mai facă minuni. După 2000 de ani nu o fi obosit? Sau adormit? Dacă o să-l trezească?

7. Prezența lui Marius Cruceru la colocviu dezonorează Biserica Providența.

Prezența lui Marius Cruceru la colocviu nu dezonorează conducerea Biserica Providența. Mai e ceva care poate dezonora conducerea Bisericii Providența, din moment ce evită sistematic să aibă de a face cu biserica, cu cei care le-au încredințat slujbe de slujire? Nici dacă s-ar căca pe scaunele pe care s-au înțepenit nu ar mirosi atît de urît precum pute ipocriza lor. Cum am dat de înțeles, Aurel Burtic e întîiul dintre ei în ipocrizie. Hîrtie igienică pentru ipocrizie se găsește greu. Am deplîns în repetate rînduri, în ultimii ani, numărul redus de Natani din mediul evanghelic românesc. Fără Aurel Burtic ceilalți din Comitet nu ar fi reușit să se constituie într-o formă organizată de manipulare a masei enoriașilor. Darămite să mai convoace și un colocviu…

E evident de ce am cerut public demisia lui Aurel Burtic.

La doar cîteva săptămîni după prelegerile lui Iosif Țon la Biserica Providența, prezența lui Marius Cruceru dezonorează Biserica Providența.

Marius Cruceru este cel care a inițiat, începînd cu 17 noiembrie 2010, și a condus campania josnică de denigrare publică a lui Iosif Țon.

Pe blogul său, Marius Cruceru a afișat în 26 noiembrie josnica scrisoare a pastorului Daniel Chiu despre Iosif Țon și bezmetica scrisoare a lui Mateaș Zidarul în 31 decembrie, după numai 4 zile prezentîndu-și scuze publice „faţă de fraţii penticostali răniţi sau întristaţi, prin ricoşeu, de remarcile dure din scrisoarea publică a pastorului Mateaș”.

Prin ricoșeu, prezența lui Marius Cruceru jignește spiritul Bisericii Providența…

Indiferent de cît de vinovat ar fi Iosif Țon (pînă acum nimeni nu a prezentat clar, coerent, doctrinar, în ce constă „erezia” sa), prezența în Biserica Providența (unde nu-mi amintesc să fi fost vreodată Paul Negruț) a unuia dintre adversarii săi înrăiți la doar cîteva săptămîni după ce se stătea în picioare la prelegerile lui Iosif Țon este un fapt care dezonorează Biserica Providența.

Conducerea unei biserici se schimbă în timp. MAI ALES LA Biserica Providența!

În ultima duminică din decembrie, 3 dintre cei din Comitet au stat vreo jumătate de oră la ușa bisericii și au ascultat ce am avut de zis (cu o oră înainte intervenisem peste predicator și mă adresasem bisericii, îndemnînd-o să asculte de Duhul Adevărului și să nu unească sărbătoarea cu nelegiuirea și le-am dat citate din Mărturisirea de credință, din Statut, din Istoria baptiștilor, din cartea „9 semne ale unei biserici sănătoase”).

Printre altele, oamenii aceștia, care erau vizibil în defensivă, făceau apel la mandatul încredințat de biserică. Daaaa?

Păi, le-am spus, acum 5 ani așa ziceau și ăia din care erau acum în Comitet.

Și? Unde e acum Vasile Țiplea? În Biserica Emanuel. :)

Unde e acum Dan Vlădescu, secretarul de atunci al bisericii, pe care l-au împins în față la tot felul de evenimente, din ce în ce mai neplăcute, în timp ce ei puneau țara la cale prin manevre și vizite la Florin Negruț și la… Paul Negruț?

Unde e acum? La Biserica Emanuel. :)

Conducerea bisericii vine, dar și pleacă. Păstorii vin și pleacă. Dar BISERICA rămîne!

De aceea e important să facem distincție între organismul eclasial și conducerea bisericii.

Marius Cruceru, omul lui Paul Negruț, mai bine zis cîinele-lup al lui Paul Negruț, care mîrîie la orice miros care nu se înrudește cu aftershave-ul lui Paul Negruț, va lăsa ceva din mirosul său în Biserica Providența, la fel cum a lăsat din duhoarea sa în Biserica Iris din Cluj. Toată lumea o să-l țină minte pe Marius Cruceru nu ca pastorul care a predicat la serile de tineret la Iris, ci ca pastorul-blogger care l-a spurcat în public pe Iosif Țon .

TOȚI avem de pierdut din toată mascarada asta. Din toată grozăvenia asta.

Am spus nu o dată: Avem nevoie și de Paul Negruț și Iosif Țon.

Avem nevoie și de Marius Cruceru și de… Alin Cristea.

Sîntem puțini! Și sîntem cu genunchii slăbănogiți nu de puține ori! Cum ne putem permite să pierdem pe vreunul?

8. Colocviul de la Biserica Providența ar putea fi, în anul Congresului baptist, cel mai important eveniment pentru baptiști – un turnesol care indică starea sănătății baptiștilor.

După Toamna Străjerilor și Cazul Iosif Țon, care au consemnat un an penibil pentru baptiști (ca și pentru penticostali, confruntați cu Răscumpărarea Memoriei), anul acesta este unul cu Congres electiv, dar fără miză mare, deși au început „cruceriadele” pe blogurile pătrățoșilor.

Dacă colocviul de la Biserica Providența se va desfășura așa cum l-au preconizat organizatorii și invitații (precum Crăciunul în 2009 la Providența, cu colinde, dar cu noduri în gît, sau precum Aniversarea de 100 de ani la Emanuel din 13 decembrie 2009, fără Iosif Țon), acesta va fi un semn rău pentru baptiști.

Dacă, dimpotrivă, va exista cel mai mic semn, dar semnificativ, că Adevărul NU îi face liberi pe creștini (să facă ce vor, că deși totul le este îngăduit, nu totul e de folos), ci le va pune pe umeri povara Adevărului, jugul cel bun, SARCINA ușoară (că e purtată împreună cu Duhul Adevărului), atunci colocviul de la Biserica Providența va avea un real impact în mediul baptist DIN ROMÂNIA.

Abia atunci o să fie adevărată vorba aceea șmecheră care umblă de ani buni printre tineri:

Nu fi trist că ești baptist…

10 răspunsuri to “Scurte observații despre Colocviul de la Biserica Providența Oradea (27-29 ianuarie 2011)”

 1. Dyo Says:

  Intr-adevar, „scurtele” tale observatii conduc inspre o anume tristete baptista; nu mai avem pastorire ci politica, nu mai este fratietate ci spirit de clan. Biserica devine o mini-democratie „originala” cum ii zicea Iliescu odata, in care unii frati sunt mai frati decat altii iar Cuvantul … mai bine sa nu ne mai cramponam de el …

  Imi pare rau pentru ce se intampla in Oradea; sper ca nici macar „prin ricoseu” noi, cei de la o oarecare distanta, sa nu fim loviti de valurile iscate din NE Romaniei …

 2. 10 postări în Top 20 WP (23.01.2011) « România Evanghelică Says:

  […] Golanilor (danlucescu) 40. Oare cui am împrumutat „Botezul cu Duhul Sfânt”? (vaisamar) 47. Scurte observații despre Colocviul de la Biserica Providența Oradea (27-29 ianuarie 2011) (romaniaevanghelica) 51. Când Iosif Ţon are dreptate … (dyobodiu) 93. Alte lecții pentru […]

 3. Ioan-Alexandru Says:

  @”nu mai avem pastorire ci politica, nu mai este fratietate ci spirit de clan.”
  Se construieste propriul imperiu financiar astfel si nu se largeste Imparatia lui Isus Christos.

  Se predica mult in aceasta perioada despre VEGHERE. Tema aceasta predomina sub umbrela sfintirii, dar sincer nu este vegherea in dragoste in trupul lui Christos, ci mai degraba o veghere prin care „noi” avem grija ca nu cumva cineva sa ne strice afacerile si interesele noastre.

  Ne folosim de principiile „vegherii biblice” pentru a ne putea justifica si controla poftele si actiunile corupte.

 4. ungandbun Says:

  Sincer îmi pare rău de frământările prin care trec fraţii de la Providenţa din Oradea, cred că soluţia acuma nu este un colocviu (este bun şi acesta dar poate mai târziu), acum ar trebui post şi rugăciune ca Dumnezeu să vindece rănile care sunt în trupul bisericii, şi daca lăsăm pe Duhul Sfânt să o facă el poate pune undelemn vindecător.

  Mă rog ca Dumnezeu să vă dea biruinţă!

 5. Alin Cristea Says:

  Ipocrizia are capacitatea de a perverti ORICE intenție bună. (Să nu uităm ce rîvnoși au fost fariseii.)

  Desigur, Comitetul a propus post și rugăciune – dar această „bună intenție” este atinsă de ipocrizie.

  Ieri îmi spunea cineva că în perioada 23 ianuarie – 1 iunie 2010 a fost rugăciune în fiecare seară la Biserica Providența, inițiativă a celor care mergeau și la întîlnirile de rugăciune ale Străjerilor.

  Păi cei din Comitet nici măcar la întîlnirea de joi de rugăciune a Bisericii Providența nu mergeau.

  Și acum s-au trezit să vorbească de… RUGĂCIUNE?

 6. gamaliel Says:

  Din păcate, bisericile baptiste nu mai au în fruntea lor OAMENI. Când spun oameni mă gândesc la CARACTER. Ne lipsesc din conducerile bisericilor oameni care să aibă ” coloana vertebrală dreaptă” şi urechea deschisă la ” glasul Domnului” nu la glasul lui cutare sau cutare. Când spun oameni mă gândesc la COMPETENŢĂ. Lipsesc din multe comitete de biserici oameni hăruiţi şi înzestraţi de Dumnezeu cu daruri duhovniceşti de slujire, oameni care să spună bisericii…”aşa vorbeşte Domnul”! Când spun oameni mă gândesc la CREDINCIOŞIE. Lipsesc acei oameni slujesc în biserică ca nişte robi umili, ca pentru Domnul, dezinteresaţi de poziţia şi de influenţa lor, dar interesaţi de-a fi plăcuţi Aceluia ce i-a chemat la slujire. Avem prea mulţi activişti religioşi, manageri religioşi, politicieni religioşi şi profesionişti ai amvoanelor. Asemenea oameni se pricep foarte bine la conferinţe, colocvii, competiţii şi sunt mai puţin interesaţi de ceea ce spune COMUNITATEA FRAŢILOR ŞI SURORILOR care compun biserica . Avem prea puţini preoţi, în sensul nou-testamental , în bisericile noastre. Avem din păcate un CULT care adesea primează CREDINŢEI în Isus Cristos. Avem creştini cu numele şi parcă tot mai puţini urmaşi ai lui CRISTOS.

 7. Alin Cristea Says:

  Măi, Gamaliel, tu crezi că eu am trudit atîta și atîta mi-a plîns sufletul scriind articolul ăsta ca să vii tu să scrii ce? Bla-bla-bla…

  Pînă la 1 martie nu îți mai afișez vreun comentariu.

  Dacă dorești să revii începînd cu 1 martie, reformuleză și reformulează pînă comentariul tău va avea o idee, nu o hiperbolă opiniomană.

  Mai bine scrie poeme agresiv-ideologice și pune-le pe blogurile pastorilor penticostali, că tare le mai plac versurile care sună din coadă…

 8. Dyo Says:

  Gamaliel, se cunosc si exceptii – desi imi place sa cred totusi ca, in cazul nostru, exceptiile sunt reprezentate Providenta sau Emanuel.

  Una dintre ele este si biserica din care fac eu parte … slava Domnului pentru cei ce o conduc!

 9. Scurte observații despre Colocviul de la Biserica Providența Oradea (27-29 ianuarie 2011) « Oradea Evanghelică Says:

  […] Detalii: romaniaevanghelica.wordpress.com […]

 10. Alin Cristea Says:

  A republicat asta pe RoEvanghelica.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: