Archive for februarie 2011

3 bloguri din Rețeaua România Evanghelică în Top 100 creșteri WP (28.02.2011)

28 februarie 2011

28 februarie 2011, 14.30

În paranteză: poziţia în Top ZeList (61.089 bloguri româneşti)

14. dambovitaevanghelica (1338)
79. romaniaevanghelica (169)
82. hunedoaraevanghelica (1091)

Chuck Colson: Obama and DOMA

28 februarie 2011

„Though the circumstances obviously are not comparable, the issue is the same one Dietrich Bonhoeffer faced when he realized that as a faithful Christian he could not obey Caesar. […]

Our message must be firmly and lovingly presented. All humans, gay and straight, are made in the image of God and thus deserving of full dignity and respect. We denounce gay-bashing. But we also denounce the suppression of free, civil discourse in critical moral debates–all the more reason to sign the Manhattan Declaration and get your friends to do so as well.”

The Christian Post

Publicitate

Declarația zilei – 28 februarie 2011

28 februarie 2011

„În mediul creştin adevărul nu se poate face, fără riscuri, “mai adevărat”.” – comentariu Agnusstick pe blogul lui Marius Cruceru

Postare Nr. 1 în Top WP (28.02.2011)

28 februarie 2011

mariuscruceru.ro

28 februarie 2011, 10.40

Despre Facebook (5)

28 februarie 2011

„În ciuda accepțiunii generale, potrivit căreia site-urile de socializare precum Facebook-ul ar cultiva narcisismul, un studiu recent a scos la iveală faptul că, în realitate, acestea încurajează actele caritabile și empatia, în general.

Cercetarea realizată de World Vision, citată de Huffington Post, arată că mai bine de jumătate dintre adolescenții chestionați admit că sunt prieteni online cu organizații de caritate sau măcar dau „like” unor inițiative caritabile.”

www.ziare.com

3 bloguri în Top 15 WP (28.02.2011)

28 februarie 2011

28 februarie 2011, 04.25

În paranteză: poziţia în Top ZeList (61.089 bloguri româneşti)

3. mariuscruceru.ro (96)
14. crestintotal.ro (335)
15. romaniaevanghelica (169)

Despre Facebook (4)

28 februarie 2011

„Facebook became one of the top social networking sites, and you can do so many things with it that would take a book to describe it.” (Scott Ott)

The New Media Frontier: Blogging, Vlogging, and Podcasting for Christ – John Mark Reynods, Roger Overton (eds.), Crossway Books, Wheaton, Ill, 2008, 254 p.

Twitter evanghelic (97)

28 februarie 2011

Rick Warren: „It’s GOOD to see myself as others see me,WISE to see others as they see themselves,but VITAL to see myself as God sees me.” (28 februarie 2011)

Evenimente Martie 2011

28 februarie 2011

Lista cu evenimente va fi actualizată pe parcursul lunii, pe pagina MARTIE, care conține acum 30 de evenimente.

Chiuiturile lui Daniel Calvinul (1)

28 februarie 2011

Pastorul baptist Daniel Chiu din Chicago a aterizat în Mahalaua Pătrățosului cu 3 scrisori (pînă acum), una mai „deschisă” decît alta:

26 noiembrie 2010
“Iosif Ţon se alătură prorocilor lui Baal” – Scrisoare deschisă a pastorului Daniel Chiu (guest post) UPDATE: Scrisoarea lui Aurel Popescu către Iosif Ţon

16 decembrie 2010
“Când glutenul determină teologia” – guest post Daniel Chiu

26 februarie 2011
“Jocul de-a teologia” guest post

Dacă primele două articole conțineau evidente atacuri josnice la adresa lui Iosif Țon, al treilea articol e diabolic de-a binelea, întrucît josnicia nu este evidentă la prima vedere, fiind „împachetată” într-un simulacru de eseu teologic, confirmînd ceea ce scria Dănuț Mănăstireanu la apariția primului articol:

„Nu mă îndoiesc că este un om sincer, dar, nu numai că este fundamentalist și legalist, ceea din punctul meu de vedere este deja foarte grav, dar este și unul care trăiește în autoînșelarea tipică celor care cred că îl dețin pe Dumnezeu la degetul cel mic.

Atacul lui josnic la adresa lui Iosif Țon nu este surprinzător pentru mine. De la astfel de oameni nu ne putem aștepta decît la asemenea fapte.”

În acest prim episod din seria „Chiuiturile lui Daniel Calvinul” doar menționez, din al treilea articol, 11 paragrafe în care este incriminat Iosif Țon.

Mira-m-aș să fie vinovat Iosif Țon de TOATE acuzațiile pe care i le aduce Daniel Chiu. După prima lectură, impresia e că Daniel Chiu a avut luna asta, cîndva, prea mult timp liber. Ocupă-i-l, Doamne, cu treburi mai importante!

Și, desigur, printre rînduri duhnește lipsa de respect pentru cititori, Daniel Chiu crezîndu-ne probabil niște fraieri care înghit articolele stufoase precum înghit și prelungile predici de duminică.

1. “Iosif Ţon,  nu face distincţie între darurile fundaţionale (ale apostolilor şi ale profeţilor aleşi să pună temelia Bisericii şi să ofere Noul Testament, daruri însoţite de „semne”) şi cele generale, accesibile tuturor credincioşilor.”

2. “Iată o premisă eronată a mişcării harismatice: existenţa apostoliei şi a revelaţiei noi. Iosif Ţon este deja înregimentat în această concepţie şi ne spune că el are conversaţii cu Dumnezeu…”

3. “Iosif Ţon afirmă că primirea Domnului Isus prin credinţă nu garantează nimănui mântuirea (Predica ţinută în 11 februarie 2011, la Elim, Chicago), ci este doar un început ce se poate finaliza în orice direcţie. Această învăţătură nu este nouă, ci a fost avansată în decursul veacurilor de mulţi eretici, printre care a fost Pelagius, un teolog tare îndrăgit de Iosif Ţon. De fapt această teologie este o formă de synergism, doctrina care susţine că mântuirea este opera comună a lui Dumnezeu şi a omului. […] Iosif Ţon este foarte hotărât să atace teologia crucii, expusă de teologii reformei, care afirmă suficienţa credinţei în Domnul Isus pentru mântuire.”

4. “Iosif Ţon susţine că Duhul Sfânt se poate depărta de credincioşii Noului Testament, deoarece a făcut acest lucru cu templul Vechiului Testament (Predica ţinută în 11 februarie 2011, la Elim, Chicago).”

5. “Pentru a justifica noile învăţături şi „noul tip de creştinism” Iosif Ţon invocă o serie de texte biblice, dar face erori fundamnetale în argumentarea oferită. Sunt ignorate epistolele Noului Testament care au menirea să ne ancoreze temeinic în învăţătura apostolilor. În schimb, Iosif Ţon se apleacă obsesiv pe câteva pilde ale Domnului Isus şi pe câteva versete scoase din context.”

6. “Iosif Ţon consideră că păcatele noastre sunt certificatul de proprietate a diavolului asupra noastră şi că orice păcat îi dă drepturi celui rău asupra noastră (Idem). Înţelegem acum de ce susţine că oridecâteori păcătuim trecem din nou în stăpânirea Satanei. Dacă aceasta ar fi realitatea Biblia nu ar vorbi de răscumpărarea noastră în termeni categorici la timpul trecut! […] Păcatul lui Adam este o mostră a ceea ce se întâmplă cu noi când păcătuim, susţine Iosif Ţon, şi el nu sesizează că acel păcat ne-a înfundat în moarte şi inabilitate spirituală! Scriptura ne spune că suntem robi ai păcatului, şi nu avem libertatea trâmbiţată de Pelagius şi de Iosif Ţon. Aparte de harul divin omul nu poate alege binele şi nu poate trăi în conformitate cu cerinţele lui Dumnezeu. Categoria harului este inexistentă sau cel mult figurativă în noua teologie a lui Iosif Ţon. Accentul este pus pe capacitatea omului de a urma învăţăturile lui Isus Christos, ceea ce ne duce din nou la Pelagius, teologul pentru care Iosif Ţon are o slăbiciune remarcabilă.”

7. “Iosif Ţon nu face distincţia între credinţa formală (Ioan 2:23-25, 7:31, 8:30, 31, 41, etc.), care nu mântuieşte, şi cea autentică, mântuitoare (Ioan 3:16, 18, 36; 6:40, 47, etc.), ceea ce îl duce în postura să nege că credinţa ar fi suficientă pentru mântuire (Predica ţinută în 11 februarie 2011, la Elim, Chicago).”

8. “Iosif Ţon nu face distincţie între modul de lucru al Duhului Sfânt în Vechiul Testament şi lucrarea acestuia în noua realitate inaugurată prin coborârea de la Cinzecime. Astfel, el trage concluzia că orice creştin poate fi abandonat de Duhul Sfânt aşa cum Templul Ierusalimului a fost abandonat de Duhul lui Dumnezeu înainte de distrugerea lui de către babilonieni (Predica ţinută în 11 februarie 2011, Elim, Chicago). Iată de ce Iosif Ţon ignoră doctrina pecetluirii cu Duhul Sfânt şi a permanentei locuiri a Mângăietorului în cel credincios. Toate aceste premize greşite şi raţionamente eronate îl determină să elaboreze doctrine eretice.”

9. “De fapt, atacând teologia crucii a reformei protestante, Iosif Ţon dă un atac împotriva lucrării Domnului Isus de la cruce. Deosebirea pe care o face între acceptarea morţii  Domnului Isus (pe care o descrie ca având „scopuri limitate” şi fiind doar „o poartă”), şi acceptarea învăţăturii Domnului Isus, este menită să nege suficienţa jertfei Domnului Isus pentru mântuirea noastră. […] Iosif Ţon consideră că cei credincioşi pot beneficia de lucrarea răscumpărării, fără a beneficia de lucrarea învăţării păzirii poruncilor Domnului Isus (trăirii în sfinţenie). Confuzia lui se datoreşte faptului că nu distinge între lucrarea declaraţiei de neprihănire (primul aspect al mântuirii) şi lucrarea de sfinţire, al doilea aspect care urmează cronologic şi legic după primul. El crede că sfinţirea (pe care o identifică a trăi după învăţătura Domnului Isus) este cauză a mântuirii şi nu efectul legic al acesteia. Se pare că Iosif Ţon are o înţelegere greşită nu numai a Epistolelor (Epistola către Evrei spune desluşit că printr-o singură jertfă noi am fost făcuţi desăvârşiţi), ci şi a Evangheliilor, unde ni se oferă marea afirmaţie „S-a sfârşit” avându-se în vedere opera mântuirii de la început până la capăt. […] Într-una din predicile sale recente Iosif Ţon spunea că credinţa în jertfa Domnului Isus nu garantează intrarea în cer a niciunui om (el ironizează învăţătura Bibliei ce afirmă că cine crede în Domnul Isus are viaţa veşnică: „crezi, şi ai primit un tichet pentru cer, şi gata!”). Conform „învăţăturii noi” a lui Iosif Ţon intrarea în cer depinde de ceea ce facem noi înşine după ce am crezut (Predica ţinută în 11 februarie 2011, la Elim, Chicago). În acord cu „noua teologie” a lui Iosif Ţon, credinţa în Domnul Isus nu este suficientă şi nici nu garantează sfinţirea şi glorificarea celui credincios. Ori Romani 8 arată că toţi cei socotiţi neprihăniţi prin credinţă vor fi şi glorificaţi (deci sfinţiţi, vs. 29-30). Iată de ce „noua teologie” a lui Iosif Ţon este un atac asupra răscumpărării lucrate de Domnul Isus, deoarece consideră lucrarea de la cruce limitată, neterminată, noi urmând să îi adăugăm ceea ce îi „lipseşte.” Iosif Ţon nu formulează până la capăt toate implicaţiile noii lui învăţături, dar implicaţiile arătate nu pot fi evitate.”

10. “Iosif Ţon ignoră înadins doctrina pecetluirii cu Duhul Sfânt (Efeseni 1:13-14; 4:30), care este garanţia inviolabilităţii noastre şi a apartenenţei noastre la familia Domnului (Romani 8:15-16). […]conform „noii teologii” a lui Iosif Ţon, noi avem parte de o mântuire neterminată, în care trebuie să ne menţinem noi înşine. Duhul Sfânt poate să ne abandoneze oricând, şi părăsirea noastră de Duhul Sfânt atrage tăierea noastră de către Dumnezeu. Iosif Ţon nu are loc în teologia sa pentru doctrina păzirii (1 Petru 1:5) şi a păstrării (Iuda 1) celor credincioşi datorită credincioşiei lui Dumnezeu care finalizează în noi ceea ce a început (Filipeni 1:6; 1 Corinteni 1:8; Romani 8:31-39; etc.). Prin urmare, suntem îndemnaţi de Iosif Ţon să lăsăm la o parte încrederea în Cuvântul Domnului Isus care ne asigură de mântuire, de păstrare şi de finalitatea salvării. Prin opoziţie, suntem îndemnaţi de acelaşi Iosif Ţon să acceptăm noua teologie a incertitudinii,  dar şi a încrederii în noi înşine (deoarece mântuirea şi finalizarea ei depinde de noi!).”

11. “Iată ce avem în noua teologie a lui Iosif Ţon: o Scriptură incompletă, o lucrare Mesianică incompletă şi o mântuire neterminată, ceea ce însemnă un atac întreit asupra revelaţiei dumnezeieşti, asupra lucrării Domnului Isus, şi asupra lucrării Duhului Sfânt!”

No, și-a făcut Daniel Calvinul schița în 3 puncte…

Nu în… 5!

Billy Graham: Duhul Sfînt (8)

28 februarie 2011

„Astăzi, datorită morții și învierii Sale avem o Evanghelie care poate da iertarea de păcate și transformarea vieții. O viață transformată este cea mai mare dintre toate minunile. Minunea regenerării se întîmplă ori de cîte ori cineva se naște din nou prin pocăință și credință în Isus Cristos.

Aceasta nu înseamnă să negăm adevărul că în unele părți ale globului Duhul Sfînt a înzestrat anumiți oameni cu puterea facerii de minuni. Tocmai spuneam mai înainte că pe măsură ce ne apropiem de sfîrșitul veacurilor cred că vom asista la o dramatică intensificare a semnelor și minunilor care vor demonstra puterea lui Dumnezeu unei lumi sceptice. După cum puterile lui Satan sînt dezlănțuite cu o tot mai mare intensitate, tot așa eu cred că Dumnezeu va îngădui să se facă tot mai multe semne și minuni.” (p. 227)

Duhul Sfînt – Billy Graham, Societatea Misionară Română, Wheaton, Ill., SUA, 318 p.

Bistrița: Conferința „Femeia după inima lui Dumnezeu”

28 februarie 2011

Bistrița Evanghelică

Top Posts – 28 februarie 2011

28 februarie 2011

28 februarie 2011, 01.20

Provocări (3)

28 februarie 2011

Rick Warren: „You can’t understand the pain of others until you’ve suffered deeply yourself.” (Twitter, 27 februarie 2011)

Maxima zilei – 28 februarie 2011

28 februarie 2011

„Cu pumnul strâns nu se poate da mâna cu cineva.” (Indira Gandhi)

MaximaZilei.ro

10 bloguri în Top 100 WP (28.02.2011)

28 februarie 2011

28 februarie 2011, 01.15

În paranteză: poziţia în Top ZeList (61.089 bloguri româneşti)

3. mariuscruceru.ro (96)
14. crestintotal.ro (335)
17. romaniaevanghelica (169)
19. lascaupetru (311)
28. popaspentrusuflet (2105)
29. vaisamar (326)
49. petricamoisuc (2351)
71. dyobodiu (2340)
77. rascumparareamemoriei (669)
97. dambovitaevanghelica (1338)

Despre Facebook (3)

28 februarie 2011

„Facebook are acum în multe ţări o valoare care ţine de afirmarea generaţiei tinerilor – este o marcă pentru o generaţie, aşa cum a fost muzica pop în anii ’60; a fi pe Facebook înseamnă a te opune culturii mainstream şi a face apel la valori proprii Internetului (60% dintre utilizatorii de Facebook din Egipt au sub 25 de ani). Există – şi cine stătea pe forumuri, acum vreo zece ani, ştie acest lucru – valori şi reguli tacite ale utilizatorilor, aceleaşi pretutindeni; de altfel, este uimitor să vezi cît de asemănător se comportă pe Internet oameni din diferite culturi, de parcă ar fi primit aici o nouă educaţie. Şi e impresionant cu cîtă îndîrjire şi convingere sînt apărate aceste valori comune „internauţilor“, în orice arie geografică ne-am duce viaţa reală. Sigur, este o viziune utopică să presupui că Internetul va conduce automat spre o democraţie globală. Dar nu e nimic utopic în a miza pe dorinţa puternică a oamenilor de a se emancipa individual şi împreună de sub diferite tutele. Spre deosebire de televiziune sau radio, Internetul presupune un utilizator activ, care caută, participă şi alege. Poate că, pentru un utilizator de Twitter din Siria, simplul fapt de a-şi descrie micul dejun este şi un mic act de libertate şi activism. Iar faptul de fi pe Facebook, pentru mulţi oameni din ţări precum Siria sau Liban, devine un act de curaj şi de risc. „Dacă vrei să eliberezi o ţară, dă-i Internet“ – exclama, la CNN, Wael Ghonim.”

Lucian Popescu, „Internetul, scînteia care aprinde focuri”, în Dilema veche, Nr. 367, 24 februarie – 2 martie 2011

Declarația zilei – 27 februarie 2011

28 februarie 2011

„Că ne pricepem sau nu la teologie, că ne place sau nu, cu toți trebuie să adoptăm o atitudine față de teologia lui Țon.” – comentariu Emil pe blogul lui Marius Cruceru

Provocări (2)

28 februarie 2011

Remus Cernea: „Pentru democraţia fragilă din România, scăderea încrederii în biserică este un lucru încurajator pentru că arată o creştere a spiritului critic şi un plus de autonomie de gândire faţă de o instituţie care, prin excelenţă, se bazează pe autoritate. De notat şi faptul că biserica nu este o instituţie a statului. De multe ori se face această confuzie.”

Versetul zilei – 28 februarie 2011

28 februarie 2011

Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului.

Efeseni 5:22

Billy Graham: Duhul Sfînt (7)

27 februarie 2011

„Adevărata evanghelizare vorbește intelectului și poate să producă emoție sau nu, dar rolul ei principal este să se adreseze voinței. Uneori, aceeași persoană poate primi atît darul de evanghelist cît și cel de învățător. Unii din cei mai eficienți evangheliști pe care i-am cunoscut erau de fapt învățători care vorbeau minții omului, dar Cuvîntul lui Dumnezeu pe care Îl foloseau se adresa și conștiinței lui. Am cunoscut mulți învățători și predicatori care spuneau că nu sînt evangheliști – dar care aveau de fapt darul evanghelizării! De exemplu, deși dr. Donald Grey Barnhouse a fost un pastor-învățător, am întîlnit mulți oameni care mi-au spus că L-au primit pe Cristos prin lucrarea lui.

Din păcate, unii evangheliști folosesc prea mult timp gîndind și plănuind să ajungă la rezultate vizibile. Aceasta poate deveni o capcană în care puteam cădea cu ușurință. Este drept ca un evanghelist să dorească să vadă rezultate, dar dorința în sine încă nu este garanția că ele vor veni imediat.

Pastorul James R. Graham, pionier al misiunii în China, a propovăduit Evanghelia timp de trei ani fără să vadă vreun rezultat. Cînd a fost întrebat dacă este descurajat sau nu, el a răspuns: „Nu. Bătălia este a Domnului și rezultatele sînt în mîinile Lui. El ni le va da cînd va voi.”

Nicăieri în Scriptură nu ni se spune să umblăm după rezultate și Biblia nu-i mustră pe evangheliști dacă rezultatele sînt slabe. Bărbați și femei iau decizii ori de cîte ori Evanghelia este propovăduită; fie în mod public, fie în sinea lor unii spun da, alții nu, iar alții amînă de fiecare dată. Nimeni nu aude Evanghelia fără să ia o anumită decizie!

Nu trebuie să uităm că Noe a fost propovăduitorul neprihănirii. Totuși, după o lucrare evanghelistică și profetică de 120 de ani, au crezut și au intrat în corabie numai cei din familia lui (Evrei 11:17). Pe de altă parte, unii dintre cei care în mod evident au darul evanghelizării au reușit să-l folosească foarte puțin eficient, pentru că s-au temut că vor fi acuzați de lipsă de intelectualism, că sînt vînători de emoții și comercianți de idei sau prea preocupați de statistici. Acestea sînt rafinamentele diavolului prin care caută să blocheze folosirea darului evanghelizării de către cei care-l au.” (p. 190-191)

Duhul Sfînt – Billy Graham, Societatea Misionară Română, Wheaton, Ill., SUA, 318 p.

Baia Mare: Evanghelizare la Biserica Penticostală Maranata

27 februarie 2011

maranatabm.ro

The Gaither Vocal Band: When I Cry

27 februarie 2011

Sfătoșenii (1)

27 februarie 2011

Paul Pantea (pe blogul lui Marius Cruceru): „Cine are nelămuriri cu privire la teologia fratelui Ton, să meargă la fratele Țon să îl întrebe, nu să citească pe bloguri, și să lovească tot acolo. Am ajuns să facem teologie pe internet și să ne construim dogme documentate de pe wikipedia. Tragic.”

Eu zic că într-o zi ne-om duce cîțiva…. La mormîntul lui… Și o să-i punem, așa, niște întrebări…

Dar vom veni înapoi, tot noi, cu niște întrebări pe care ni le va pune pînă și din mormînt…

Emanuel Conțac: Penticostalismul s-a „îmburghezit”

27 februarie 2011

„În ultimii ani penticostalismul s-a „îmburghezit” (să citez un teolog penticostal american), s-a „instalat” în societate şi a pierdut mult din fervoarea primelor decenii.”

oglindanet.ro

Votează la sondajul despre articolele lui Daniel Chiu (27.02.2011)

27 februarie 2011

https://romaniaevanghelica.wordpress.com/2011/02/26/sondaj-despre-articolele-lui-daniel-chiu

După 50 de voturi, în mai puțin de 24 de ore:

Reușite, convingătoare, utile – 21 de voturi
Nereușite, neconvingătoare, inutile – 3
Agresive, ofensatoare, josnice – 22
Other – 4

Postare Nr. 1 în Top WP (27.02.2011)

27 februarie 2011

mariuscruceru.ro

27 februarie 2011, 21.10

Twitter evanghelic (96)

27 februarie 2011

Rick Warren: „You can learn from anyone if you know the right questions.” (27 februarie 2011)

Plagiatul în lumea civilizată…

27 februarie 2011

„Sambata, la Berlin, cateva sute de oameni au manifestat pe strada si si-au asezat ghetele pe gard. Fussnoten, adica „note de picior” ii cereau manifestantii lui Karl Theodor zu Guttenberg, ministrul german al Apararii. In mod repetat, acesta ar fi omis notele de subsol, in compunerea lucrarii sale de doctorat. Scandalul plagiatului de care e acuzat cel mai popular politician german al ultimilor trei ani a prins proportii. Internautii au creat un domeniu dedicat depistarii pasajelor plagiate in lucrarea sa de doctorat, iar un post de radio modifica textul unei foarte populare melodii nemtesti, pentru a-l ironiza pe cel care, pana nu demult, era considerat „raza de lumina” a politicii germane si eventual candidat la functia de cancelar.”

www.hotnews.ro

Cu 2 postări în Top 50 WP (27.02.2011)

27 februarie 2011

27 februarie 2011, 19.50

11. Teodora Tonea la primul concert cu orchestră (Oradea Culturală)
49. Sondaj despre articolele lui Daniel Chiu (România Evanghelică)