Archive for 16 martie 2011

Michael Craven – Empowered to Act: Why Christians Should Change the World

16 martie 2011

„The idea that Christians are to bring healing into the world-the restoration of people and the reformation of systems that hinder them-seems reasonable enough (in thought, anyway). It is certainly biblical. Reality, however, is another story.”

The Christian Post

Twitter evanghelic (116)

16 martie 2011

Ana Voiculescu: „Bineînţeles că după cutremurul din Japonia au apărut si profeţiile lui Nostradamus despre cutremur. Nu erau mai de folos înainte?” (16 martie 2011)

10 bloguri în Top 100 creșteri WP (16.03.2011)

16 martie 2011

16 martie 2011, 23.10

În paranteză: poziţia în Top ZeList (63.484 bloguri româneşti)

14. mironel (24364)
23. ateilor (6464)
29. criscente (4704)
31. wordarmy (7030)
44. sldsjd (7117)
52. beniamincruceru (19837)
66. enjoyinghomeschooling (3351)
74. ambasadorul (2052)
95. sorinalukacs (5269)
98. damianion (14311)

Argumentele lui Vasile Filat: Se pare că…

16 martie 2011

Pe blogul său intitulat Moldova Creștină – Realitatea din perspectiva Bibliei, Vasile Filat scrie următoarele:

„Ce legătură este între parada gay din Japonia şi nenorocirile venite peste ei?

Există o legătură directă. În capitolul 18 din cartea Levitic Dumnezeu trece în revistă perversiunile sexuale pe care le practicau popoarele păgâne şi pe care le-a interzis categoric poporului Său. Printre aceste perversiuni este trecută şi homosexualitatea…”

„Acum însă se pare că prin aceste mari nenorociri trimise de la Dumnezeu, Japonia a început să verse (vomite) în sens direct pe locuitorii ei. Exact la această expresie din Biblie (ţara va vărsa pe locuitori din gura ei) m-am gândit când priveam efectul groaznic al apelor venit de ţunami şi la exploziile de la staţia nucleară. Cum vor mai putea aceşti oameni să trăiască în ţara lor?”

Articolul lui Vasile Filat este, din păcate, un exemplu clasic de reducționism practicat de pocăiți, care sînt deseori mult mai interesați să aibă dreptate prin agresivitate decît să prezinte adevărul prin construirea unui discurs public realizat cu ajutorul unor argumente.

Chiar și pornind de la premiza că Vasile Filat ar fi intuit o anumită legătură directă (!) între activismul gay din Japonia și calamitățile din ultimele zile, nu se poate trece cu vederea superficialitatea cu care își prezintă opinia.

În primul rînd, să reținem că Vasile Filat nu se prezintă, ca altădată prorocii, spunînd: Așa vorbește Domnul. Nu am observat nici o pretenție din partea lui Vasile Filat că ar prezenta vreun mesaj din partea lui Dumnezeu pentru japonezi, moldoveni sau cititorii săi din România.

Lucrul acesta ne face ca, pe de o parte, să îl respectăm pe Vasile Filat că (încă) nu a folosit acest pretext al evenimentelor pentru a lansa ample explicații apocaliptice (cum alții au făcut-o în alte ocazii tragice). Pe de altă parte, ne scade respectul pentru Vasile Filat tocmai pentru că nu își respectă cititorii. Dacă i-ar fi respectat, și-ar fi redactat cu mult mai mare atenție articolul.

Am fost pur și simplu uimit de această „explicațiune” filatiană: „Se pare că…” O astfel de expresie poate avea semnificație într-un discurs organizat cu atenție, dar nu e cazul lui Vasile Filat. A fi rezervat în astfel de situații poate deveni o virtute.

Ce să mai spun de formula categorică conform căreia EXISTĂ O LEGĂTURĂ DIRECTĂ….

Nu am observat nici un argument pentru ca cititorii să înțeleagă DE CE e așa de sigur Vasile Filat că e o legătură directă…

Același Vasile Filat scrie:

„Un prezentator de la PublikaTV a spus că şi în Moldova acum s-au pornit “ţunami” în legătură cu legea anti-discriminare pe criteriu de orientare sexuală. Pentru că mă rog continuu să ne ferească Dumnezeu de consecinţele grave pe care le poate aduce ţării noastre această lege, am vrut să ştiu cum stă Japonia la acest capitol. Am făcut o simplă căutare “gay pride parade” şi am găsit că după o pauză de 3 ani de zile, în Tokyo a avut loc a 6-a parada gay în anul 2010.”

Așadar, Vasile Filat a vrut să știe… Este o astfel de motivație suficientă pentru ceea ce a urmat?

Punctul de plecare al lui Vasile Filat nu a fost Japonia, ci… Republica Moldova. Mai exact: legea anti-discriminare pe criteriu de orientare sexuală. Și la o astfel de chestiune complexă, Vasile Filat a făcut doar „o simplă căutare “gay pride parade”…”

Concluzia pe care o sugerează Vasile Filat leagă un eveniment din 2010 de un eveniment din 2011!

Avem și noi, cititorii, o simplă întrebare: De ce „pedeapsa” japonezilor nu ar fi legată de un eveniment din 2011?

Dacă Vasile Filat nu a făcut căutări suficiente? Dacă s-a înșelat în explicațiile sale?

Dar Vasile Filat și-a fixat deja drumul pe care să-și conducă articolul. Dar ar fi trist ca și cititorii să se rătăcească pe drumul lui Vasile Filat…

Cu atît mai mult cu cît autorul articolului folosește Cuvîntul lui Dumnezeu pentru a proiecta o anumită imagine asupra subiectului care îl interesează evident…

Vasile Filat citează din Levitic 18. Amintește că homosexualitatea este menționată printre perversiunile din Levitic 18.

DAR Vasile Filat părăsește textul și contextul pentru a se focaliza DOAR asupra chestiunii homosexualității.

Acest procedeu este unul binecunoscut practicat de numeroși predicatori care folosesc Scriptura în astfel de scopuri ideologic-agresive. Fie că vorbesc despre purtarea bijuteriilor de către femeile creștine, de botezul cu Duhul Sfînt sau de homosexualitate, această categorie de predicatori / scriitori se caracterizează tocmai prin acest procedeu reducționist.

Vasile Filat nu amintește nici o altă perversiune din Levitic 18 (și sînt acolo o droaie menționate…).

Autorul moldovean folosește concluzia din versetele 26-30.

Dar homosexualitatea e menționată în versetul 22.

Ce perversiuni apar între 22 și 26?

Zoofilia.

Iar versetul 25 precizează:

„Țara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea, și pămîntul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui.”

Pluralul „ele” ne obligă să privim la un context mult mai amplu decît cel la care se limitează Vasile Filat. Nu e vorba în Levitic 18 DOAR de homosexualitate sau DOAR de zoofilie.

Cuvîntul care se repetă de peste 20 de ori în acest capitol este „goliciune”, dominînd astfel perspectiva de ansamblu pe care o oferă acest capitol. Abia în versetul 22 și DOAR în versetul 22 apare homosexualitatea.

Cum am spus deja, Vasile Filat recurge la un reducționism pentru a scoate în vedere chestiunea pe care o are în vedere.

Modul în care o face iscă, în mod natural, suspiciune și iritare, întrucît autorul nu prezintă un discurs argumentativ, ci unul retoric.

Și nici nu observă, pentru cititori, cum Dumnezeu își păstrează dreptul de a hotărî timpul scurs între un verdict și aplicarea pedepsei (cîte cazuri de omorîre cu pietre sînt prezentate Biblie, conform regulilor stabilite de Dumnezeu?).

Versetul 29: „Toți cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciți din mijlocul poporului lor.”

Așadar, poate fi vorba de oricare dintre gesturile numeroase menționate în Levitic 18: descoperirea goliciunii rudelor, curvia, homosexualitatea, zoofilia, dar și „să nu dai pe nici unul din copiii tăi ca să fie adus jertfă lui Moloh”.

Prin reducționismul practicat, Vasile Filat ne distrage atenția de la chestiunea sanctității goliciunii spre chestiunea politică a paradei gay, care, ca să vezi, nici nu a avut loc în Japonia timp de 3 ani.

Nu a avut nevoie Vasile Filat decît de „o simplă căutare “gay pride parade”…”

Noi avem însă nevoie de mai multe căutări în Levitic 18 și în alte locuri, ca nu cumva un text să devină… pretext!

Altfel, cine știe, ne vom trezi cu ceva apărători ai drepturilor animalelor că vor folosi cazul zoofiliei din Levitic 18 pentru a denunța abuzurile sexuale ale umanoizilor asupra animalelor sexuate.

Caius Obeadă: Facebook ca binecuvîntare

16 martie 2011

„Facebook a devenit un mod de comunicare și părtășie a amintirilor care îi leagă cu restul frățietății, indiferent unde se află. Mama în timpul liber corespondează activ cu prietenele copilăriei, cu frații și surorile pe care i-a cunoscut în cursul anilor. Pentru ei internetul, și în mod special Facebook, devine un instrument de comunicare și menținere a relațiilor existente, și întărirea unor relații care aproape au fost pierdute. Mama nu se joacă și nu este implicată în pierderea de timp pe care Facebook o asigură multora. Este foarte important să-ți cunoști chemarea și timpul pe care ar trebui să-l investești spre slava Domnului. Orele de rugăciune a părinților mei sunt inspirate de problemele și succesele familiei, prietenilor și fraților de credință cunoscute prin intermediul internetului. Facebook devine o binecuvântare pentru cei care se află în aceiași situație a părinților mei, izolați geografic, iubitori de părtășie și susținere în rugăciune a frățietății care ne leagă.”

http://www.voxdeibaptist.com/editorial_mar11.htm

WordPress (lb. română) – 16 martie 2011

16 martie 2011

 

16 martie 2011, 21.15

Vladimir Tismăneanu: Revoluțiile implică acțiuni adeseori contradictorii, paradoxale

16 martie 2011

„Revoluțiile, o spunea clar regretatul istoric François Furet, nu sunt blocuri. Ele au o natură eterogenă, implică acțiuni adeseori contradictorii, paradoxale, deconcertante, aduc în prim plan personaje până recent obscure, transformă indivizi aparent modești în eroi ai baricadelor și ai tribunelor. În URSS, între 1989 și 1991, a avut loc de fapt o revoluție civică, politică, economică și morală.”

www.europalibera.org

Votați la sondajele de pe România Evanghelică – 16 martie 2011

16 martie 2011

Blogul lunii februarie 2011

Cum sînt revistele evanghelicilor din România?

Sondaj despre articolele lui Daniel Chiu

Unde se manifestă mai mult mahalaua evanghelică?

Adrian Cioroianu: Jos cu Boia! Trăiască reforma!

16 martie 2011

„În numele „reformării învăţămîntului“ (şi al „promovării tineretului“!), Lucian Boia e pus pe tuşă, în condiţii umilitoare. Nu e singurul: numai Facultatea de Istorie bucureşteană pierde nume precum Zoe Petre, Al. Barnea, Stelian Brezeanu, Ion Bulei, Andrei Pippidi (peste vreo doi ani) ş.a. – adică unii dintre cei mai buni profesori de Istorie ai ţării. Fiecare dintre ei – şi aici mă gîndesc şi la Dinu G. Giurescu, care e intelectualmente mai tînăr decît mulţi dintre cei ce fac umbră degeaba catedrelor – ar merita nu texte ca acesta, ci premii naţionale. Dar pînă una-alta, meritau un alt tratament. Un profesor bun nu se face peste noapte şi nici prin numire politică (aşa cum îşi imaginează unii dintre directorii mai tineri ai unor institute cu propte partinice de azi, care speră că ei vor împărăţi lumea, dacă tac şi încurajează asemenea acte ruşinoase făcute în numele „reformării“). Din gură, noi vorbim despre necesitatea unor pensionări mai tîrzii; în şcoli, facem invers. A scoate un profesor (şi conducător de doctorate) din contactul cu discipolii săi la vîrsta de 65 de ani este o barbarie intelectuală; iar cînd aceasta se face în martie, la mijloc de an universitar, se mai cheamă şi o imensă prostie!”

Dilema veche, Nr. 369, 10-16 martie 2011

Twitter evanghelic (115)

16 martie 2011

John Piper: „It is not saving faith to confess Christ as true. Saving faith also receives Christ as a Treasure.” (16 martie 2011)

Reimaginarea bisericii – 3 exemplare la preț redus la Anticariatul lui Teofil Stanciu

16 martie 2011

La Editura Kerigma din Oradea a apărut cartea Reimaginarea bisericii, de Frank Viola, care se poate achiziționa cu 32 de lei.

3 exemplare NOI la preț redus – 20 de lei – se găsesc de vînzare la anticariatul lui Teofil Stanciu, de pe str. Primăriei, în apropierea Bisericii Emanuel din Oradea.

București: Întîlnirea Zonală de Tineret a Bisericilor Creștine după Evanghelie

16 martie 2011

http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=153505121376705&notif_t=event_invite

Sing Gloria – Shine your light

16 martie 2011

Vezi poze de la concertul Sing Gloria: Clujul Evanghelic

Fundația Creștin-Democrată, condusă de Teodor Baconschi: După 50 de ani de ideologizare atee, societatea descoperă contribuția Bisericii la binele comun prin parteneriatul Stat-Biserică

16 martie 2011

„Fundația Creștin-Democrată salută votarea de către Parlament a proiectului de Lege privind parteneriatul dintre stat şi culte în domeniul serviciilor sociale. Este un proiect de lege care traduce în fapt două principii fundamentale ale construcției europene: solidaritatea şi subsidiaritatea.”

Textul care începe cu paragraful de mai sus este semnat de:

Dr. Teodor Baconschi, Preşedinte FCD
Lect. dr. Adrian Papahagi, Vicepreşedinte FCD
Prof. dr. Radu Carp, Director politic FCD
Lect. dr. Mihail Neamțu, Director de programe FCD
Lect. dr. Radu Preda, membru fondator FCD

http://fc-d.ro

11 bloguri în Top 100 WP (16.03.2011)

16 martie 2011

16 martie 2011, 12.00

În paranteză: poziţia în Top ZeList (63.484 bloguri româneşti)

3. mariuscruceru.ro (86)
10. lascaupetru (359)
14. crestintotal.ro (342)
16. popaspentrusuflet (1790)
19. romaniaevanghelica (226)
33. vaisamar (431)
38. rascumparareamemoriei (1103)
76. clujulevanghelic.ro (637)
83. ambasadorul (2052)
91. petricamoisuc (2458)
99. ungandbun (4729)

Twitter evanghelic (114)

16 martie 2011

Rick Warren: „Worship in spirit &truth (Jn4:24) is authentic&accurate, devotional&doctrinal, passionate&principled, engaging BOTH heart&mind.” (16 martie 2011)

Audio: Daniel Grigoriciuc și Vladimir Pustan despre pericolele care pîndesc familia

16 martie 2011

http://www.rvesv.ro/biblioteca-rvesv/emisiuni-audio/77-pericole-familia.html

Via: Suceava Evanghelică

Raluca Turcan despre parteneriatul stat-biserică: Centrele sociale care se vor ridica vor rămîne ale bisericilor

16 martie 2011

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8393183-video-raluca-turcan-despre-parteneriatul-stat-biserica-centrele-sociale-care-vor-ridica-vor-ramane-ale-bisericilor.htm

Constanța: Seminar de misiune „Rădăcinile Islamului”

16 martie 2011

www.crst-ct.ro/acasa.html

Seminarul are loc în 18-19 martie 2011.

Confirmarea participării se face pînă în 16 martie 2011 la la numerele de telefon 0241-583.246, 0741-159.203 sau email:

secretariat@crst-ct.ro

Paul Negruț – 58 de ani

16 martie 2011

Paul Negruț este rectorul Universității Emanuel din Oradea și unul dintre pastorii Bisericii Baptiste Emanuel din Oradea. A fost președintele Uniunii Baptiste din România în perioada 1999-2007, în prezent fiind unul dintre vicepreședinții Uniunii Baptiste. A fost președintele Alianței Evanghelice din România.

Paul Negruț şi-a completat studiile de licenţă în Psihologie la Universitatea din Bucureşti şi studiile doctorale la Brunel University (Londra, 1994), cu teza The Development of the Concept of ‘Authority’ Within the Romanian Orthodox Church in the 20th Century.

Reimaginarea bisericii (6)

16 martie 2011

“Pentru creștini este ceva obișnuit să spună că “merg la biserică”. Prin asta ei se referă la participarea la un serviciu divin.

Este interesant însă că în Noul Testament nu apar nici “mersul la biserică” și nici “serviciul divin”. Amândouă aceste sintagme au apărut la mult timp după moartea apostolilor. Motivul este simplu. Primii creștini nu aveau aceste concepte. Ei nu considerau biserica un loc în care te duci și nici întrunirile lor nu le considerau “servicii divine”.” (p. 45)

În biserica primară, nici predica și nici predicatorul nu erau centrul atenției. Regula era participarea întregii adunări. Întrunirea era nonliturgică, nonrituală și nonsacrală. Nimic nu se făcea mecanic, ci totul venea din prezența vie a lui Hristos.

Întrunirea reflecta spontaneitate și flexibilitate, desfășurându-se într-o armosferă în care Duhul lui Dumnezeu deținea controlul în mod desăvârșit. Duhul Sfânt era liber să Se miște prin întreaga adunare și să atingă pe oricare membru al trupului, după cum voia (1 Cor. 14:26, 31). Și dacă I se îngăduia să conducă întreaga întrunire, totul se făcea în rânduială (1 Cor. 14:40).

Duhul Sfânt cârmuia adunarea într-o asemenea manieră, încât dacă cineva primea un gând de la El pe când altcineva vorbea, primul era liber să intervină în vorbirea celui de-al doilea (1 Cor. 14:29-30). Prin urmare, întreruperile erau ceva obișnuit în adunare (1 Cor. 14:27-40). O astfel de adunare este de neînchipuit în biserica instituțională de azi. (Imaginați-vă numai ce s-ar întâmpla dacă l-ați întrerupe pe pastor din predică, pentru a rosti în auzul bisericii un gând pe care l-ai primi de la Duhul.)

Nicăieri în Noul Testament nu găsim temei pentru o adunare de biserică dominată sau cârmuită de un om. Nu găsim nici temei biblic pentru adunări în centrul cărora se află amvonul și predicatorul.” (p. 49)

Reimaginarea bisericii – Frank Viola, Editura Kerigma, Oradea, 2011, 277 p.

Dumnezeul neprihănirii (6)

16 martie 2011

“Biblia mea nu vorbește despre o dragoste necondiționată, ci spune: Domnul iubește pe cei ce se tem de El; Dumnezeu îi iubește pe cei ce păzesc poruncile Lui. Mie asta nu mi se pare dragoste “necondiționată”. Unii au încercat să spună că adevăratul contrast în ce-L privește pe Dumnezeu este între Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament. Ai auzit cumva această afirmație? Ideea aceasta a pornit de la un om pe nume Marcion, care a trăit în secolul al V-lea, iar erezia se numește marcionism, după numele lui. El susținea că Dumnezeul Vechiului Testament este aspru, crud, hain, iar Dumnezeul Noului Testament este iubitor, plin de compasiune, blând. Este o impresie destul de des întâlnită la cei care nu-și cunosc destul de bine Biblia, și cu părere de rău trebuie să spun că există învățători evanghelici în mass-media care au reanimat această erezie și L-au criticat pe “Dumnezeul Vechiului Testament”. Cum poți spune că “dragostea lui Dumnezeu” omoară oameni? Este absurd. Nu dragostea este cea care unește cele două părți ale caracterului Său, ci altceva, și aș vrea să explorăm acest aspect în continuare. Este vorba despre bunătatea Lui absolută. Așadar, nu ar trebui de fapt să vorbim lumii despre bunătatea lui Dumnezeu?” (p. 34-35)

Dumnezeul neprihănirii și Evanghelia neprihănirii – David Pawson, Societatea Biblică din România, Oradea, 2010, 59 p.

Twitter evanghelic (113)

16 martie 2011

John Piper: „Three of the Ten Commandments are prohibitions against materialism. 1, 8, 10. (Alcorn)” (16 martie 2011)

Al Mohler – When the Earth Moves: Pray for the People of Japan

16 martie 2011

In 1755, a great earthquake devastated Lisbon, Portugal, causing great loss of life throughout the Iberian Peninsula. This tragedy caused many Europeans, recently shaken by the secularism of the early Enlightenment, to abandon their belief in God. This just compounds the tragedy. We must affirm both the sovereign power and the loving character of God, and that means that we must know that disasters like this will test both our faith and our faithfulness.

The people of Japan are now on our hearts. We must pray for them even as we do all within our power to help. And then, when the grieving turns to the hard work of recovery and rebuilding, the true test for American Christians will be whether our commitment to the Gospel of Christ will lead to a renewed effort to reach the nation of Japan with the message of Jesus Christ, the Solid Rock.

Christian Post

Versetul zilei – 16 martie 2011

16 martie 2011

Isus: Făceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru ca atunci cînd veți muri să vă primească în corturile veșnice.

Luca 16:9

8 postări în Top 50 WP (16.03.2011)

16 martie 2011

16 martie 2011, 01.20

4. O idee pentru cuplurile de tineri căsătoriţi (mariuscruceru.ro)
12. Uniunea Bisericilor Penticostale Române (lascaupetru)
22. De ce nu pune Dumnezeu capăt nenorocirilor din Japonia? (crestintotal.ro)
23. Prezentare: Uniunea Bisericilor Penticostale RomÂne Din America De Nord (popaspentrusuflet)
32. Perspectiva profetica 2011 – video (suceavaevanghelica)
34. Perspectiva Profetică – 2011 (ungandbun)
37. Parasind barca (simplulgand)
47. Beniamin Cruceru despre greșeala baptiștilor în problema Iosif Țon (romaniaevanghelica)

Top Posts – 16 martie 2011

16 martie 2011

16 martie 2011, 01.15

Vizite pe România Evanghelică – 15 martie 2011

16 martie 2011

2.998 – 15 decembrie 2010
2.877 – 16 decembrie 2010
2.630 – 3 ianuarie 2011
2.309 – 29 noiembrie 2010
2.269 – 28 decembrie 2010
2.163 – 14 mai 2010
2.148 – 6 ianuarie 2011
2.138 – 9 decembrie 2010
2.088 – 17 decembrie 2010
2.078 – 30 decembrie 2010
2.067 – 4 ianuarie 2011
1.986 – 1 februarie 2011
1.968 – 14 decembrie 2010
1.963 – 1 decembrie 2010
1.949 – 13 decembrie 2010
1.949 – 1 ianuarie 2011
1.935 – 23 noiembrie 2010
1.912 – 30 noiembrie 2010
1.911 – 27 noiembrie 2010
1.872 – 29 decembrie 2010
1.852 – 14 ianuarie 2011
1.845 – 19 ianuarie 2011
1.832 – 12 decembrie 2010
1.830 – 10 decembrie 2010
1.811 – 31 decembrie 2010
1.791 – 18 ianuarie 2011
1.724 – 28 noiembrie 2010
1.715 – 12 ianuarie 2011
1.697 – 2 decembrie 2010
1.688 – 5 ianuarie 2011
1.685 – 31 ianuarie 2011
1.676 – 8 decembrie 2010
1.671 – 20 ianuarie 2011
1.664 – 2 februarie 2011
1.664 – 3 februarie 2011
1.645 – 11 decembrie 2010
1.639 – 7 decembrie 2010
1.552 – 7 ianuarie 2011
1.538 – 8 ianuarie 2011
1.519 – 6 decembrie 2010
1.516 – 24 ianuarie 2011
1.495 – 27 decembrie 2010
1.491 – 2 ianuarie 2011
1.482 – 22 noiembrie 2010
1.479 – 13 ianuarie 2011
1.463 – 18 decembrie 2010
1.479 – 24 noiembrie 2010
1.453 – 11 ianuarie 2011
1.449 – 14 februarie 2011
1.433 – 13 mai 2010
1.425 – 15 februarie 2011
1.420 – 15 ianuarie 2011
1.414 – 10 ianuarie 2011
1.410 – 20 decembrie 2010
1.404 – 26 ianuarie 2011
1.401 – 8 februarie 2011
1.392 – 5 decembrie 2010
1.350 – 23 decembrie 2010
1.343 – 1 martie 2011
1.349 – 4 decembrie 2010
1.309 – 21 ianuarie 2011
1.303 – 4 februarie 2011
1.289 – 23 ianuarie 2011
1.281 – 25 ianuarie 2011
1.279 – 28 februarie 2011
1.272 – 3 decembrie 2010
1.268 – 25 noiembrie 2010
1.266 – 13 martie 2011
1.241 – 10 februarie 2011
1.230 – 22 ianuarie 2011
1.221 – 7 februarie 2011
1.215 – 16 februarie 2011
1.213 – 21 decembrie 2010
1.206 – 23 august 2010
1.191 – 2 martie 2011
1.186 – 5 februarie 2011
1.185 – 19 decembrie 2010
1.174 – 29 ianuarie 2011
1.156 – 28 ianuarie 2011
1.152 – 17 ianuarie 2011
1.130 – 20 noiembrie 2010
1.120 – 27 ianuarie 2011
1.119 – 20 septembrie 2010
1.115 – 10 martie 2011
1.113 – 26 noiembrie 2010
1.112 – 5 februarie 2011
1.108 – 14 martie 2011
1.104 – 15 martie 2011
1.102 – 23 februarie 2011

Reimaginarea bisericii (5)

16 martie 2011

“Unii creștini încearcă să justifice o mulțime de practici bisericești nebiblice, spunând că biserica e diferită în fiecare cultură și că se adaptează la lumea în care trăiește. Prin urmare, s-ar crede că Dumnezeu este de acord cu sistemul clerical, conducerea ierarhică, închinarea de tip performeri-spectatori, modelul liderului unic, conceptul de “mers la biserică” și cu o seamă de alte practici care au fost create în jurul secolului al patrulea ca rezultat al împrumutului de astfel de elemente de către creștini din obiceiurile greco-romane ale vremii aceleia.

Este însp biserica diferită în fiecare cultură? Și dacă este, înseamnă asta că suntem liberi să adoptăm în închinarea noastră orice practică ne place? Sau biserica s-a adaptat prea mult la cultura occidentală modernă, atât în teologir cât și în practica sa?

Vorbind despre problema contextualizării excesive, Richard Halverson scrie: “Când grecii au primit Evanghelia, au transformat-o într-o filozofie; când romanii au primit-o, au transformat-o într-o instituție; când europenii au primit-o, au transformat-o într-o cultură; și când aceeași Evanghelie au primit-o americanii, au transformat-o într-o afacere.”

Voi pune o întrebare, folosind cuvintele lui Pavel: “Nu vă învață chiar și firea?”

Noul Testament afirmă cu claritate că biserica este un organism, o entitate biologică (Ef. 2:15; Gal. 3:28; 1 Cor. 10:32; Col. 3:11; 2 Cor. 5:17). Această entitate biologică se naște atunci când sămânța vie a Evangheliei este plantată în inimile oamenilor cărora li se îngăduie să se adune în mod natural.

ADN-ul bisericii produce anumite trăsături identificabile. Câteva dintre acestea sunt experiența unei comuniuni autentice, o dragoste familială, un devotament al membrilor unii față de alții, centralitatea lui Isus Hristos, instinctul nativ de adunare fără niciun ritual, dorința înnăscută de a iniția relații profunde centrate în Hristos, impulsul lăuntric pentru o participare deschisă la întruniri și impulsul plin de dragoste de a-L mărturisi pe Isus Hristos unei lumi pierdute.

Sămânța Evangheliei produce aceste trăsături particulare în mod natural, dar modul în care sunt acestea exprimate s-ar putea să difere ușor de la o cultură la alta. De exemplu, eu am plantat odată o biserică organică în Chile. Cântecele pe care le cântau, felul în care interacționau unii cu alții, felul în care se așezau, felul în care se purtau cu copiii lor, toate acestea erau altfel decât în bisericile organice născute în Europa sau în Statele Unite.

Cu toate acestea, biserica despre care vorbesc avea toate trăsăturile principale care sunt prezente în ADN-ul bisericii. Nici acea biserică și nici alta asemenea ei nu a produs vreodată un sistem clerical, un pastor unic, o structură de conducere ierarhică sau o ordine a închinării care să-i transforme pe majoritatea participanților la adunare în spectatori pasivi.” (p. 40-41)

Reimaginarea bisericii – Frank Viola, Editura Kerigma, Oradea, 2011, 277 p.