Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2011)

Dănuț Mănăstireanu: „Dyo este în mod evident un evanghelic atipic. Mai întîi pentru că gîndește – cei mai mulți credincioși din comunitățile noastre n-ar gîndi nici să-i tai cu cuțitul – pentru ei este suficient că (cred ei) gîndesc (pentru ei) pastorii. Apoi pentru că scrie foarte bine – are stil – dar nu folosește limba pentru a-și ascunde intențiile și a îmbrobodi ori a lua în răspăr pe alții în mod gratuit, așa cum fac unii dintre ‘talentații’ blogosferei evanghelice, chiar dacă nu se dă înapoi neapărat de la dispute, atunci cînd crede că merită.

Dyo este atipic și prin lecturile lui – mult mai diversificate, mai serioase și mai aprofundate decît ale majorității confraților lui. În final, evanghelic fiind, Dyo are un profund respect pentru Sfînta Scriptură, pe care n-o folosește însă ca să-și justifice ieftin propriile erezioare, așa cum fac majoritatea evanghelicilor, ci se întreabă cu seriozitate în fața ei, nu se mulțumește cu răspunsuri facile și nu-i este frică de incertitudini și întrebări fără răspuns.”

Alin Cristea: „Blogul anului, alături de cel al lui Dionis Bodiu, Drezina lui Teofil Stanciu (Oradea) constituie unul dintre puținele bloguri evanghelice realmente interesante, care poate fi recomandat oricînd, cu entuziasm, atît cititorilor evanghelici cît și celor din alte confesiuni. Textele lui Teofil Stanciu sînt rezultatul unor reflecții (sport practicat de nu prea mulți evanghelici, epuizați de cotidianul vieții în ghetoul confesional evanghelic și pe străzile cartierului provincial românesc), transcrise cu talent și transpirație, într-un spirit nobil care tînjește după transcendent.

De fapt, Drezina translatează chestiunile din mediul evanghelic în perimetrul mai larg al istoriei bisericii și al gîndirii europene, fapt pentru care Teofil Stanciu ar trebui inclus oficial, alături de Vasile Tomoiagă și Carmen Gavril, în Tezaurul Evanghelic Românesc.”

Premiul pentru blogul lui Dionis Bodiu și blogul lui Teofil Stanciu constă în cîte 10 cărți.

Credo. Ghid istoric și teologic al crezurilor și mărturisirilor de credință în tradiția creștină – Jaroslav Pelikan, Editura Polirom, Iași, 2010, 501 p.

Monografie comprehensivă dovedind o excepțională erudiție, Credo este rezultatul unei activități de cercetare academică a crezurilor și mărturisirilor de credință pe care autorul a desfășurat-o vreme de 60 de ani. Actualul volum constituie sinteza acestei activități și abordează chestiunile esențiale legate de simbolurile de credință: originea crezurilor; rolul lor religios, dar și politic; cum se raportează acestea la instituțiile și cultul creștin; cum ne ajută în studierea istoriei celor mai importante confesiuni creștine.

Credo dovedește încă o dată de ce Jaroslav Pelikan, un erudit pasionat, este cel mai mare teolog istoric al timpului nostru.” (Lawrence S. Cunningham)

    

   

    

Măreția creștinismului – Dinesh D’Souza, Editura Imago Dei, Oradea, 2011, 351 p.

American Spectator: “Dinesh D’Souza se afirmă ca unul din cei mai mari apologeți… A scris o carte pe care atât G.K. Chesterton, cât și C.S. Lewis ar aprecia-o și poate chiar Billy Graham și Papa Benedict al XVI-lea ar putea fi de acord că este o capodoperă a scrierilor apologetice modernă, menită să stabilească un standard pentru anii care urmează.”

Ravi Zacharias: “Dinesh a expus într-un mod genial denaturările și contradicțiile ateismului și a prezentat un contraargument puternic al concepției creștine despre lume și viață. Recomand cu multă căldură această carte.”

Dallas Willard: “Pastorii, învățătorii, credincioșii și cei sinceri nedumeriți vor găsi această carte indispensabilă. Ea ne arată cum ar trebui să abordăm chestiuni importante fără a duce o campanie negativă și fără prejudecăți. D’Souza folosește date și o judecată atentă și demască atacurile ateilor ca neavând o bază intelectuală. Rar am văzut o asemenea claritate plină de forță aducă unei chestiuni atât de oportune și de importante.”

Francis Collins: “Răspunzând epidemiei actuale de manifeste ateiste, Dinesh D’Souza aplică sufletului tulburat exact balsamul corect… Dacă ești în căutarea adevărului despre Dumnezeu, univers și semnificația vieții, această carte constituie un punct de pornire minunat.”

Stanley Fish: “Marele merit al acestei cărți este că nu face nici o concesie. În loc de a se angaja în jocul defensiv obișnuit, D’Souza abordează direct fiecare argument adus împotriva lui Dumnezeu și îl învinge în condițiile acestuia. El supune ateismul și materialismul științific unui chestionar riguros și arată că afirmațiile lor sunt goale și incoerente. Infinit mai rafinată decât fanfaronadele realizate de Richard Dawkins, Sam Harris și Christopher Hitchens, Măreția creștinismului depășește cu mult cărțile acestor atei.”

Sprijinitorul semenilor – Gary R. Collins, Editura Imago Dei, Oradea, 2011, 230 p.

„La fel ca ediția anterioară, și această ediție revizuită se întemeiază pe convingerea că sprijinirea semenilor (ca și consilierea creștină) trebuie să se fundamenteze pe Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu), și trebuie să fie în acord cu Marea Trimitere, prin care Isus le-a poruncit urmaților Săi să facă ucenici din toate națiunile. Atât de relevant este conceptul uceniciei încât îl vom discuta încă din primul capitol.

Aceasta nu presupune că sprijinitorii competenți ai semenilor vor ignora tehnicile psihologiei, psihiatriei sau ale altor domenii de ajutorare a oamenilor. Nu încercăm nicidecum să discredităm profesia de consilier sau să sugerăm că nu am avea nevoie de consilieri bine pregătiți. Mă număr și eu în rândul celor care se numesc consilieri profesioniști și îi respect pe mulți dintre colegii mei. În același timp recunosc (după cum recunosc și mulți dintre colegii mei de breaslă) că mulți oameni pot fi sprijinitori eficienți ai semenilor în pofida faptului că instruirea lor formală este puțină sau chiar absentă. Această carte este scrisă pentru a-i ajuta – pentru a te ajuta – să fie sprijinitori mai buni ai semenilor și să desfășoare această lucrare cu o mai mare abilitate și eficiență.” (p. 7-8)

Sexualitatea și supremația lui Cristos – Editori: John Piper, Justin Taylor, Editura Scriptum, Oradea, 2009, 320 p.

Justin Taylor: “Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Rom. 11:36)

Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. (1 Cor. 10:31)

Acestea sunt două dintre versetele cel mai des citate de către evanghelici. Însă a cita câteva texte biblice nu este același lucru cu a-ți forma o concepție despre lume și viață pe baza lor. Dacă Biserica zilelor noastre ar lua în serios semnificația expresiei “toate lucrurile”, oare nu am fi martorii unei permanente afluențe de predici și cărți provocatoare pe tema “Cum să avem o relație sexuală spre gloria lui Dumnezeu?” Și totuși, chiar și numai sugestia de a ține o astfel de predică probabil nu ar stârni decât un chicotit jenant sau o stânjeneală pudică.

Punctul de plecare al acestei cărți și încercarea de a răspunde la întrebarea de mai sus l-a constituit conferința națională organizată de Desirig God în 2004, intitulată “Sexualitatea și supremația lui Cristos”. Am dorit să abordăm subiectul cu franchețe și reverență, având supremația lui Cristos atât ca temelie, cât și ca obiectiv. Ce legătură există între sexualitate și supremația lui Cristos și ce implicații ar trebui să aibă aceasta pentru viața noastră de zi cu zi?”

Credință și îndoială – John Ortberg, Editura Scriptum, Oradea, 2011, 187 p.

“Nu știu de ce tragedia, care distruge credința în viața unor oameni, dă naștere credinței în viața altora. Suferința ridică întrebări fără răspuns și totodată ne spune că singura noastră speranță trebuie să fie o speranță mai presus de noi.

Există un mister în ceea ce privește credința, la fel cum există și în ceea ce privește viața, un mister pe care nu îl înțeleg pe deplin.

Această este o carte cu un titlu nu foarte atrăgător, Credință și îndoială, iar cuvântul cel mai important din titlu este cel de la mijloc.

Pentru că cei mai mulți oameni pe care îi cunosc sunt un amestec între cele două.

Și mi se pare o aroganță din partea oamenilor care adoptă oricare dintre pozițiile referitoare la existența lui Dumnezeu și scriu ca și cum orice persoană rațională ar fi fost de acord cu ei deoarece, bineînțeles, ei nu ar susține o opinie dacă nu ar fi rațoinală.

Pot eu să fiu credincios și totdată să urmez adevărul oriunde mă conduce el?” (p. 10-11)

Dragoste nebună – Francis Chan, Editura Scriptum, Oradea, 2011, 151 p.

„Cu o imperiozitate care caută să trezească o biserică adormită și împotmolită în confortul mediocrității, Dragoste nebună pătrunde în esența problemei și îți lasă o sete după mai mult… mai mult din acel Isus neasemuit care oferă o viață radicală pentru toți.” – Louie Giglio, director al conferințelor Passion

Salvatorul de lângă tine – Max Lucado, Editura Scriptum, Oradea, 2011, 207 p.

Nu avem oare nevoie de un Mântuitor care este Dumnezeu‑om? Un Isus doar-Dumnezeu ar fi putut să ne creeze, dar nu să ne înțeleagă. Un Isus doar-om ar fi putut să ne iubească, dar niciodată să ne mântuiască. Dar un Isus Dumnezeu-om? El este suficient de aproape ca sa te poată atinge. Suficient de puternic ca să te poți încrede în El. Salvatorul de lânga tine.

Autorul a peste 50 de cărți, publicate în 80 de milioane de exemplare, Max Lucado este singurul autor care a primit de 3 ori premiul Christian Book of the Year În 2004 revista Christianity Today l-a numit „Pastorul Americii”, iar in 2005, revista Reader’s Digest l-a prezentat drept „Cel mai bun predicator din America”.

Israel în Noul Testament – David Pawson, Societatea Biblică din România, Oradea, 2011, 245 p.

Peste optzeci la sută din promisiunile și profețiile Vechiului Testament s-au împlinit ad litteram. Convingerea că Dumnezeu știe ce spune și va face ceea ce spune că va face este o chestiune de credință în credincioșia Lui. Acest nou studiu incitant ne descoperă că atât poporul, cât și țara numite „Israel” joacă un rol semnificativ în planurile viitoare ale lui Dumnezeu pentru răscumpărarea lumii. Pentru a ilustra acest adevăr important, autorul apelează la cinci cărți ale Noului Testament.

Ce înseamnă nașterea din nou – David Pawson, Societatea Biblică din România, Oradea, 2011, 374 p.

Ce înseamnă nașterea din nou analizează numeroase pasaje controversate, punând sub semnul întrebării interpretările tradiționale. Secțiunea finală, care analizează consilierea cu ocazia unor evenimente de evanghelizare, critică folosirea tipicei „rugăciuni a păcătosului”. Folosind pasaje din Scriptură, dar și exemple practice, David Pawson oferă o varietatea de sugestii practice pentru a le facilita potențialilor noi ucenici pocăința, credința, botezul și primirea Duhului.

Împărăția și Biserica în Evanghelia după Matei – Adrian C. Mocan, Societatea Biblică din România, Oradea, 2011, 139 p.

Împărăția este domnia lui Dumnezeu, pe când Biserica este comuniunea celor care au experimentat domnia lui Dumnezeu. Biserica este doar poporul Împărăției, și nu Împărăția însăși. Biserica aparține sferei umane și este vizibilă, pe când Împărăția – ca arie a manifestării domniei lui Dumnezeu în prezent – este invizibilă.

Rolul mărturisitor al Bisericii este acela de a aduce reflectarea luminoasă a Împărăției în acest veac al întunericului spiritual. Așadar, domnia lui Dumnezeu continuă și rămâne focalizată pe Biserică – instituție formată din oameni failibili și muritori, care nu va atinge perfecțiunea în acest veac, dar care trebuie totuși să manifeste viața ordinii perfecte a Împărăției lui Dumnezeu.

Vezi:

Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2007)
Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2008)
Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2009)
Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2010)

Publicitate

4 răspunsuri to “Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2011)”

 1. Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2011) « Romania Evanghelica « Persona Says:

  […] Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2011) « Romania Evanghelica. […]

 2. Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2011) – Discurs de acceptare « Frică şi cutremur Says:

  […] Frică şi cutremur împarte cu Drezina premiul Thymos pentru blogul evanghelic al anului 2011. Anunţul a fost făcut ieri, 19 ianuarie 2012, pe blogul România Evanghelică. Având în vedere că distincţia este însoţită şi de un pachet consistent de cărţi, […]

 3. Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2011) « Istorie Evanghelica Says:

  […] https://romaniaevanghelica.wordpress.com 44.437711 26.097367 Share this:FacebookEmailPrintTwitterLinkedInMai multStumbleUponDiggRedditLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Evanghelici Etichete:Alin Cristea, Dionis Bodiu, Premiile Tymos, România Evanghelică, Teofil Stanciu Comentarii (0) Trackbacks (0) Lasă un comentariu Trackback […]

 4. Alin Cristea Says:

  A republicat asta pe RoEvanghelica.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: