Archive for 19 septembrie 2012

3 bloguri în Top 10 WP (19.09.2012)

19 septembrie 2012

19 septembrie 2012, 18.30

În paranteză: poziţia în Top ZeList (65.105 bloguri româneşti)

3. popaspentrusuflet (1687)
7. crestintotal.ro (264)
9. lascaupetru (965)

Biserica intențională (9)

19 septembrie 2012

Biserica intențională – Mark Dever, Paul Alexander, Editura Făclia, Oradea, 2011, 244 p.

“Este tentant să ne gândim că de vreme ce prezbiterii sunt dedicați în mod special supravegherii spirituale, problemele legate de finanțe și proprietăți sunt întotdeauna “muncă de diacon”. Însă e important să ne amintim că viziunea spirituală și direcția date de prezbiteri dobândesc formă la nivel fizic și financiar. Așadar, deși prezbiterii nu ar trebui să discute în mod regulat despre chestiuni administrative, ar fi înțelept ca ei să acorde atenție perioadică problemelor administrative majore cum ar fi renovări de amploare, achiziții de clădiri sau probleme bugetare. În consecință, fiecare întâlnire a prezbiterilor va include cel puțin un raport succint al bugetului lunar, un raport financiar al anului până la data curentă ce compară cifrele bugetate cu cifrele reale și o listă acrtualizată cu valoarea proprietăților și a datoriilor. Acest gen de a “privi sub capotă” cu regularitate îi ajută pe prezbiteri să înțeleagă dacă sunt în grafic pentru atingerea țelurilor spirituale pe care le-au fixat și îi ajută să facă ajustările necesare din mers dacă e necesar.” (p. 207)

Dublin: Adi Gliga la Biserica Baptistă Grace

19 septembrie 2012

www.gracedublin.ro

Recitiri: Patologie baptistă – Replică la articolul lui Marius Cruceru despre provocările baptiștilor din acești ani

19 septembrie 2012

Marius Cruceru a identificat 7 provocări pentru baptiști în anii care urmează:

1. O nouă Mărturisire de credință
2. Relația Biserică – Stat
3. Restaurarea imaginii pastorului
4. Problema bisericilor mici care se sting din zona rurală
5. Familiile tinere şi problemele din cuplu
6. Disciplina spirituală şi viaţa lăuntrică a tinerilor
7. Reorganizarea cultului

Ceea ce ne-a băgat sub nas bloggerul pastor conferențiar vicepreședinte Marius Cruceru (care cîntă la 22 de instrumente) este un document interesant la prima vedere, dar care este discreditat de acțiunile pastorilor din conducerea Comunitatății Baptiste din Oradea, care a devenit un focar de corupție și ipocrizie.

Postarea lui Marius Cruceru nu conține cuvinte precum: adevăr, dreptate, demnitate.

Cuvîntul “biserică” este folosit cu referire la instituția bisericii, nu la organismul eclesial, Comunitatea Duhului, care este Duhul Adevărului.

Duhul care bîntuie printre rîndurile lui Marius Cruceru este cel ideologic-confesional, nu cel teologic-pastoral.

Concluziile sale sînt bazate pe observații personale (utile într-o anumită măsură), nu pe o minimă detentă eclesiologică.

În articolul său, Biserica nu mai apare ca Mireasa lui Hristos, care, oricît de mizerabil s-ar comporta unii pastori, are potențialul infinit de a fi Trupul lui Hristos.

Printre rînduri găsim un blogger obosit, un jumătate de pastor (cum Marius Cruceru însuși s-a declarat cu altă ocazie), un sfert de dascăl care deschide cîte un ochi analist între cîteva sforăituri și o lipsă de inspirație ideatică și retorică care contrastează evident cu cele două volume de eseuri sau, și mai trist, cu fenomenul Pătrățosu de acum cîțiva ani.

Vezi:

Patologie baptistă – Replică la articolul lui Marius Cruceru despre provocările baptiștilor din acești ani

Chișinău: Cursul „Căsătorie fără regrete”, 1-12 octombrie 2012

19 septembrie 2012

În perioada 1-12 octombrie 2012 se va desfășura sesiunea „Consiliere Spirituală” în cadrul Institutului de Studii Biblice Inductive din Moldova. Vasile și Anastasia Filat vor preda la această sesiune cursul „Căsătorie fără regrete” în incinta Bisericii „Golgota”, situată pe str. Ialoveni 2.

www.moldovacrestina.net

Campania Ecce Homo: Bunicii – semenii noștri

19 septembrie 2012

Via: Clujul Evanghelic

Cum poți să ajuți:

– cu o donație de 25 lei ajuți o familie de pensionari să beneficieze de un sac de cartofi pentru iarnă;
– donații în bani pentru acoperirea cheltuielilor privind transportul cartofilor;
– voluntariat pentru distribuirea cartofilor.

Pentru donații:

Organizatia Creștină “Ecce Homo”
Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 43;
Cod fiscal : 4750641
Banca Transilvania Cluj-Napoca
Cont Lei: RO78BTRL01301205976085XX

Tel/fax: 0264 437 179
e-mail: ecce-homo@clicknet.ro
web: www.ecce-homo.ro

Legea răsplătirilor (9)

19 septembrie 2012

Legea răsplătirilor – Randy Alcorn, Societatea Biblică din România, Oradea, 2012, 118 p.

“Pavel i-a încurajat pe toți credincioșii să fie motivați de răsplătiri (Gal. 6:9-10; 1 Tim. 6:17-19). El le-a spus robilor să se supună stăpânilor lor pentru a primi răsplătiri veșnice. “Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut” (Ef. 6:7-8).

Cristos Însuși a fost motivat nu doar de dragoste, ci și de răsplătire. El a suferit crucea “pentru bucuria care-I era pusă înainte” (Ev. 12:2). El S-a smerit știind că va fi, în cele din urmă, înălțat (Flp. 2:9).

Isus a spus: “Când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi. Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească; dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihîniți” (Lc. 14:13-14). Instinctul nostru este să dăm celor care ne vor da ceva în schimb și nu să dăm celor car enu ne vor da nimic în schimb. Cristos a făcut apel nu numai la compasiunea noastră, ci și la interesul nostru personal. Dacă facem un act de milă care rămâne nerăsplătit de ceilalți în lumea aceasta, Dumnezeu ne va răsplăti în lumea viitoare. Acesta este un stimulent în plus ca să îi ajutăm pe cei neajutorați. Nu numai că ei au nevoie de ajutorul nostru, nu numai că acest lucru Îi face plăcere lui Dumnezeu, dar El este dornic să ne răsplătească!” (p. 105)

Worshippers Gather Near Debris of Church Demolished by Russian Gov’t Read

19 septembrie 2012

„It was the second Sunday since Russian police demolished Holy Trinity Pentecostal Church on the eastern edge of Moscow, but the pastor and members have not canceled any of their scheduled meetings despite increasing pressure from authorities to stop gathering near the ruins.”

The Christian Post – September 12, 2012

Cristian Preda: Un “bacalaureat profesional” pregătește o lume în care lectura competențelor e atât de tare relativizată încât plagiatorul va putea da lecții savantului

19 septembrie 2012

http://cristianpreda.ro/2012/09/18/bacalaureatul-profesional

Mihnea Măruță: De unde atâta ură în România

19 septembrie 2012

http://www.adevarul.ro/mihnea_maruta/De_unde_atata_ura_in_Romania_7_776392359.html

Vizite pe România Evanghelică – 18 septembrie 2012

19 septembrie 2012

4.634 – 16 iulie 2012
3.476 – 18 septembrie 2012
3.039 – 17 septembrie 2012
2.998 – 15 decembrie 2010
2.877 – 16 decembrie 2010
2.630 – 3 ianuarie 2011
2.309 – 29 noiembrie 2010
2.269 – 28 decembrie 2010
2.238 – 6 iulie 2011
2.163 – 14 mai 2010

Vezi pagina: 1.000 vizite pe zi