Dicționar de Dreptul proprietății intelectuale – 10 articole

Cele 10 articole din Dicționar de Dreptul proprietății intelectuale sînt folosite cu acordul editurii C.H. Beck.

Autor independent
Persoana fizică care a realizat obiectul dreptului de proprietate intelectuală (invenția, desenul și modelul, opera literară, artistică sau științifică) din propria sa voință și nu ca urmare a încheierii unui contract de muncă ori a unui contract de comandă. A.i. este beneficiarul drepturilor personal nepatrimoniale pe toată durata vieții. A.i. este titularul certificatului de înregistrare, dacă nu cesionează acest drept ulterior momentului realizării obiectului dreptului de proprietate intelectuală.

Copia privată
Noțiune folosită pentru a desemna rezultatul reproducerii unei opere preexistente, fără consimțământul autorului, pentru uzul personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu condiția ca reproducerea să nu contravină utilizării normale a operei și să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare. C.p. trebuie să fie realizată de către persoana fizică care dorește să folosească în scop personal opera. În jurisprudența franceză, Curtea de Casație a adoptat în anul 1984 o decizie importantă conform căreia copist est este chiar oficiul de xerocopiere a operei. Această excepție nu a fost acceptată, oficiul fiind condamnat pentru infracțiunea de contrafacere. Pe c.p. a unei opere originale pot fi încorporate măsuri tehnice de protecție cu scopul de a proteja interesele economice ale titularului dreptului de autor.

Date
Informații referitoare la producerea unui fapt sau eveniment în viața reală. D. Nu beneficiază de protecția dreptului de autor, deoarece nu reprezintă un act de creație, în conformitate cu art. 9 lit. f) din Legea nr. 8/1996. Astfel, se evită crearea unui monopol asupra unor informații referitoare la întâmplări din viața reală, care pot fi relatate de orice persoană.

Domeniu public
Odată cu încetarea protecției juridice, obiectele dreptului de proprietate intelectuală pot fi utilizate de orice persoană fără consimțământul autorului și fără plata unei remunerații. Cu toate acestea, se menține în vigoare protecția asupra drepturilor morale ale autorilor. În d.p. sunt incluse toate creațiile care nu au beneficiat de protecția dreptului de proprietate intelectuală sau a căror protecție a expirat.

Dreptul de autor
Ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile juridice privind crearea unei opere literare, artistice și științifice. D. de a. cuprinde drepturile morale și drepturile patrimoniale ale creatorilor unei opere originale și derivate. În dreptul român, d. de a. este recunoscut și garantat în temeiul Legii nr. 8/1996. Protecția internațională a d. de. a. este recunoscută prin adoptarea Convenției de la Berna din 1886 și Tratatul O.M.P.I. privind dreptul de autor din 1996.

Fair use
Conceptul care determină limitele și excepțiile dreptului de autor, fiind reglementat în dreptul american. Doctrina f.u. este utilizată pentru identificarea limitelor speciale referitoare la folosirea operei pentru critică, comentarii, cercetare și învățământ. Pentru a încadra utilizarea unei opere, în scop privat, în limitele doctrinei f.u., legiuitorul american a reglementat expres un număr de patru criterii referitoare la: i) scopul folosirii private a operei; ii) natura operei protejate; iii) dimensiunile și importanța părții utilizate; iv) efectul exploatării operei asupra pieței sau valoarea operei. Instanțele de judecată vor analiza dacă opera este folosită în scop comercial sau educațional non-profit, precum și valoarea părții exploatate în raport cu întreaga operă. În acest sens, s-a pus problema dacă este legală crearea paginilor de Internet și a elementelor de navigație către alte documente, de pe care pot fi descărcate melodii de orice persoană interesată datorită tehnologiei MP3, printr-un simplu click. Instanțele de judecată din S.U.A., Franța și Suedia au considerat ca fiind nelegale aceste acțiuni și au încadrat fapta ca infracțiune de contrafacere. Astfel, s-a susținut că nu orice consumator se încadrează în criteriile doctrinei f.u., mai ales că aceste documente sunt accesibile oricărui consumator.

Plagiat
Însușire parțială sau totală a unei opere originale literare, artistice și științifice a unui autor și comunicarea ei ca o creație proprie. Pentru a exemplifica enunțăm următoarele citate din doi autori celebri: Cervantes (1547-1616) a spus: “Două lucruri nu pot fi privite în ochi: soarele și moartea.” și La Rochefoucauld (1613-1680) a spus: “Soarele și moartea nu pot fi privite în ochi.” În antichitate, p. era considerat un furt al dreptului de autor, iar plagiatorii erau alungați din cetate. În doctrină, unii autori susțin că nu există nicio diferență între plagiat și contrafacere, alți autori exprimă opinia că cele două noțiuni sunt distincte. Legea română a dreptului de autor nu reglementează termenul de p., dar sancționează fapta de încălcare a dreptului moral la paternitatea operei.

Predică
Discursul preotului sau al unei alte persoane fizice, care prezintă și explică o temă referitoare la un subiect biblic sau de morală. P. originală este protejată ca obiect al dreptului de autor în temeiul art. 7 lit. a) din Legea nr. 8/1996.

Simbol religios
Semn, imagine, obiect și denumire care reprezită sau evocă o persoană, o noțiune, un concept din domeniul religiilor existente pe glob. Dispozițiile art. 5 din Legea nr. 84/1998 nu fac referire expresă la s.r., ca semn care nu poate fi protejat și înregistrat ca marcă. Proin Proiectul legii de modificare și completare a Legii nr. 84/1998 se va introduce la art.5 o nouă literă, lit. l), care va prevedea că nu poate fi înregistrat ca marcă un s.r. Oficiul German al Mărcilor s-a confruntat cu soluționarea mai multor cazuri în care au fost respinse cererile de înregistrare ca marcă a unor termeni din domeniul religiei, și anume Buddha, Coran, Dalai Lama, Messias. Argumentul principal a fost că populația va percepe înregistrarea și folosirea, în scop comercial, a conceptelor și noțiunilor religioase ca o ofensă.

Uz personal
Noțiune ca desemnează modalitatea de exploatare a limitei dreptului de autor referitoare la reproducerea privată a unei opere preexistente. Nu este considerată încălcare a dreptului de autor reproducerea unei opere, fără consimțământul autorului, pentru u.p. al copistului sau al cercului normal al membrilor unor familii, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 8/1996. În urma dezvoltării mijloacelor tehnice de reproducere a unei opere preexistente, copist este persoana fizică care dorește să efectueze copia privată, chiar dacă folosește mijloacele tehnice puse la dispoziție de către un terț. Prin u.p. sau privat se înțelege folosirea copiei de către persoana respectivă și familia sa. În dreptul francez, se consideră că utilizarea copiei private în scop profesional implică obligatoriu obținerea autorizației autorului operei originale.

Un răspuns to “Dicționar de Dreptul proprietății intelectuale – 10 articole”

  1. Alin Cristea Says:

    A republicat asta pe RoEvanghelica.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: