Archive for aprilie 2013

POZE: Drumul Crucii 2013 – Oradea

30 aprilie 2013

Teologia Noului Testament (30)

30 aprilie 2013

teologia-noului-testament-220

Teologia Noului Testament – Thomas R. Schreiner, Editura Făclia, Oradea, 2011, 1031 p.

“Unul dintre modurile în care autorul Epistolei către Evrei îi convinge pe cititorii lui să nu comită apostazie este prin a le reaminti de răsplata care va fi a lor dacă vor persevera în credincioșie. De fapt, teologia răsplății ocupă un loc important în Epistola către Evrei. Autorul afirmă că nimeni nu poate fi plăcut lui Dumnezeu dacă nu este convins că Dumnezeu “răsplăteşte pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6). Dacă ei nu renunță la dedicarea lor pentru Cristos, vor primi “o mare răsplătire” (Evrei 10:35). Pentru că Dumnezeu este credincios, cei care perseverează în credință vor primi ceea ce le-a promis El (Evrei 10:36). După cum ne lămurește pasajul din Evrei 10:39, promisiunea este nimic altceva decât mântuirea, întrucât ea este pusă în contrast cu nimicirea escatologică. Autorul Epistolei către Evrei nu are în vedere o răsplată dincolo de viața veșnică; pentru el răsplata este viața veșnică sau mântuirea. Mântuirea este darul escatologic pe care-l vor moșteni credincioșii (Evrei 1:14).” (p. 925)

Publicitate

Tolba cu tîmpenii (000070)

30 aprilie 2013

Nicolae Rădoi (sau cine o fi scris): „Carismaticii nici măcar nu știu ce înseamnă a fi creștin și cum se ajunge la mântuire, nici nu înțeleg rolul Decalogului în ecuația mântuirii!”

Postarea formată din doar cîteva propoziții menționează opinia lui John MacArthur conform căreia mișcarea carismatică se face vinovată de acceptarea în sânul mișcării evanghelice a celor mai multe erezii contemporane.

Dar nu este menționată vreo sursă!

Boală grea la pocăiți, le e tare greu să facă un asemenea efort „URIAȘ” să pună link către sursa pe care o folosesc, eventual via prin care au aflat…

Astfel s-ar putea verifica dacă într-adevăr omul citat a zis ceea ce crede cel ce citează că ar fi zis…

Mai mult, s-ar putea observa CONTEXTUL în care apare o astfel de afirmație…

Nicolae Rădoi (sau cine a scris) afirmă că „ignoranța crasă a carismaticilor întrece orice imaginație”. Fără să argumenteze în ce constă această ignoranţă…

În schimb, tocmai Nicolae Rădoi dă dovadă de ignoranţă cînd face afirmaţii CATEGORICE la adresa carismaticilor… Păi acelaşi John MacArthur, în cartea sa Carismaticii. O perspectivă doctrinară (Editura Asociației Baptiste Române din Statele Unite și Canada, 1988, 183 p.) scria:

„Ceea ce face ca mișcarea carismatică să fie vrednică de interes este faptul că credincioșii carismatici Îl iubesc cu adevărat pe Isus și Scripturile.”

Bag seama că vor fi ştiind carismaticii ce înseamnă să fii creştin…

A, că n-or fi ei pe placul lui Nicolae Rădoi, flușturatic gogoloi, asta e cu totul altă chestiune…

Același John MacArthur (al cărui nume apărea stîlcit acum două luni tocmai pe blogul lui Nicolae Rădoi, antipatic gogoloi) menționa, în aceeași carte, că „mișcarea carismatică a început să pătrundă în marile confesiuni, cum sînt episcopalismul, metodismul, prezbiterianismul, baptismul și luteranismul”.

Va’s’zică, reuşiră carismaticii să împută doctrinele nu doar la evanghelici, ci şi la protestanţi… (Ba chiar și la catolici!…)

Nicolae Rădoi, năstrușnic gogoloi, folosește conceptul „carismatic” într-un mod haotic, la fel cum Cristian Ionescu se face vinovat de impostură intelectuală prin folosirea dezordonată a conceptului „liberal”.

În limbajul celor doi români aciuiaţi în braţele democraţiei americane, carismaticul e un termen mult mai potrivit decît, de exemplu, ortodoxul, pentru a-și exhiba fobiile, respectiv cu termenul „liberalul” se pot afurisi diverse profiluri dintr-un spectru uman foarte larg.

În limbajul de lemn pocăiesc, s-ar zice: Vorbele lor nu sînt drese cu sare…

Sînt… pipărate!

Și har?… ZERO!

Bă, pocăiților, scrieți corect românește (170)

30 aprilie 2013

ba-scrieti-corect-30apr2013-1
ba-scrieti-corect-30apr2013-2

http://ioan8.wordpress.com/2013/04/30/batranul-paraschiv-si-doctrina-crucii

Votează la sondajul: Care e cel mai jegos blog evanghelic? (30.04.2013)

30 aprilie 2013

După aproape 150 de voturi:

ioan8 – 68 voturi
ALTUL – 48
popaspentrusuflet – 21
rasvancristian – 6
radoinicolae – 5

VOTEAZĂ:

Sondaj: Care e cel mai jegos blog evanghelic?

150 de comentarii la: Să ne crucim sau să ne facem cruce? Despre trădarea lui Vladimir Pustan

30 aprilie 2013

Să ne crucim sau să ne facem cruce? Despre trădarea lui Vladimir Pustan – postarea de pe blogul lui Dionis Bodiu a adunat 150 de comentarii.

Vezi: Postări cu 100 de comentarii

Bisericile baptiste 1948-1965 (30)

30 aprilie 2013

bisericile-crestine-baptiste

Bisericile creștine baptiste din România între persecuție, acomodare și rezistență (1948-1965) – Marius Silveșan, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012, 409 p.

“Putem considera că viaţa religioasă în cadrul bisericilor baptiste s-a desfăşurat în anumit momente între persecuție și acomodare. Am pornit de la persecuție pentru că aceasta a fost o realitate atât în perioada interbelică cât și pe parcursul perioadei comuniste când aceasta s-a diversificat și rafinat. Afirmațiile anterioare sunt dovedite și de implicarea bisericilor baptiste în acțiunile propagandistice ale regimului comunist, acțiuni care au vizat promovarea păcii prin susținerea luptei pentru pace, fapt care denotă un antagonism, acela că dorești pacea, dar acest fapt înseamnă să duci o luptă, să porți un război pentru dezarmare, spre exemplu. Acțiunile în folos obștesc, colectivizarea, activitățile culturale sau promovarea unei imagini pozitive în Occident au fost alte modalități prin care statul a implicat Biserica în acțiunile sale propagandistice.

Persecuțiile sau oferirea de avantaje, precum și controlul pe care regimul comunist îl exercita asupra societății românești au condus către o acomodare între liderii și credincioșii baptiști și stat. Această dimensiune este cea care trebuie luată în seamă pentru a înțelege corect problematica colaboraționismului. […]

Colaborarea cu Securitatea a unor lideri baptişti a constituit şi subiectul unei analize interne în urma căreia s-a adoptat și o rezoluție în cadrul cultului în anul 2008, prin care era condamnată orice formă de colaborare cu Securitatea a slujitorilor și membrilor bisericilor baptiste. Dincolo de aceste aspecte rămân motivațiile și consecințele colaborării pe care istoria le va judeca.” (p. 328-329)

Surorile Frandoş – Nădejdea mea e Dumnezeu

30 aprilie 2013

YouTube: signmusic – 300.000 views

30 aprilie 2013

Din cele 17 filmuleţe de pe contul signmusic, următoarele au peste 25.000 de vizualizări:

Amazing Grace – 86.000
Drumul Crucii – 56.000
Numai harul – 41.000
Fratii Bulc – Fiul Risipitor – 27.000

Unică între cărți (10)

30 aprilie 2013

unica-intre-carti-180

Unică între cărți – Interpretarea Bibliei – Peter Masters, Editura Făclia, Oradea, 2012, 173 p.

“Slujitorilor bisericii la care ne-am gândit la începutul acestei cărți le spunem – rugați-vă pentru un predicator care să ducă mesajul Cuvântului viu, neîngrădit de inhibiții nespirituale, la inimile și mințile credincioșilor. Feriți-vă de abordarea modernă și fiți cu băgare de seamă la seminarele teologice care promovează metoda ei de limitare a scopului pastoral al textului sacru. Prețuiți în schimb tradiția evanghelică deosebită care a fost articulată la Reformă, îmbrățișată de puritani, practicată în vremuri de mari treziri spirituale, iubită de predicatorii din perioada victoriană și răspândită în lumea întreagă de mulți ambasadori ai Calvarului din “vechea ordine”. Numai prin această tradiție vor putea bisericile să fie hrănite cu laptele curat al Cuvântului în așa fel încât să nu mai aibă nevoie de pseudominuni carismatice sau de spectacol muzical pentru a fi înălțate spiritual. Numai așa vom putea vedea convertiri adevărate, vieți mai profunde, o slujire a lui Cristos înnoită, o delectare mai mare în Cuvânt și o restaurare a sincerității și vigorii bisericii, astfel încât Cristos să fie totul în toți.” (p. 155)

Dumnezeu pe mut (10)

30 aprilie 2013

dumnezeu-pe-mut-180

Dumnezeu pe mut – Pete Grieg, Editura Kerigma, Oradea, 2012, 261 p.

“Când Dumnezeu tace, revelațiile electrizante care au pătruns în viața noastră înainte prin Biblie și prin “susurul blând” pot părea o amintire îndepărtată, dar asta nu înseamnă că sunt mai puțin adevărate. De fapt, când Dumnezeu tace, este deosebit de important să ne hrănim indirect din cuvintele pe care ni le-a spus pe când viața era o conversație ușoară și rugăciunea nu era lipsită de ecou, când predicile păreau să vorbească direct inimii noastre, iar Biblia chiar era cartea pe care ne-o doream mereu pe noptieră. […]

Când Dumnezeu tace și pare să ne fi lăsat să suferim singuri, Biblia dă glas disperării noastre și ne contextualizează îndoiala. Alături de Iov, Ieremia și de autorii psalmilor întunecați ai separării, și noi umplem tăcerea lui Dumnezeu cu strigăte de indignare și regret. În astfel de momente putem găsi mângâiere în conștiința faptului că circumstanțele noastre, oricât de dureroase ar fi ele, au fost formulate (și prin urmare validate) în mod repetat în Scriptură. Poate tăcerea aceasta înseamnă ceva. Poate ne conduce undeva. Prin tenacitatea credinței înțelegem că undeva în mijlocul tăcerii este prezența lui Dumnezeu.” (p. 197-198)

Top Posts – 30 aprilie 2013

30 aprilie 2013

30 aprilie 2013, 00.l30

Omul ceresc (10)

30 aprilie 2013

omul-ceresc-180

Omul ceresc: remarcabila poveste a vieţii fratelui Yun din China – Fratele Yun și Paul Hattaway, Editura Casa Cărții, Oradea, 2011, 337 p.

“Dumnezeu cheamă mii de luptători ai bisericilor de casă să-și scrie mărturia cu propriul lor sânge. Noi vom trece granițele Chinei ducând Cuvântul în țările musulmane, budiste și hinduse. Mii de lucrători vor fi gata să moară pentru Domnul. Vor vedea o mulțime de suflete mântuite și vor trezi multe biserici din Vest care dorm.

Sute de misionari din Vest și-au vărsat în trecut sângele pe pământul chinez. Exemplul lor ne-a inspirat și pe noi să fim gata să murim pentru El, oriunde ne-am afla vestind mesajul Evangheliei. Mulți dintre misionarii noștri vor fi prinși, torturați și martirizați de dragul lui Isus, dar aceasta nu ne va opri.

Dumnezeu nu numai că ne-a șlefuit în focul suferințelor în ultimii treizeci de ani, dar El ne-a șlefuit chiar și metodele. De exemplu, noi ne-am dedicat cu totul plantării de grupuri de credincioși locali, care se întâlnesc în case. Nu dorim să construim nici măcar o singură clădire de biserică! Acest sistem dă voie Evangheliei să se răspândească rapid, este mai greu de detectat de către autorități și ne dă voie să direcționăm toate resursele noastre spre lucrare spirituală.” (p. 276)

Twitter evanghelic – 30 aprilie 2013

30 aprilie 2013

Rick Warren: „The more short-term your perspective, the more life seems meaningless. Purpose flows from seeing life in light of eternity.” (29 aprilie 2013)

Hunedoara: Drumul Crucii – 1 mai 2013

30 aprilie 2013

hunedoara-1mai2013

https://www.facebook.com/events/513005962097245

Info România Evanghelică – 29 aprilie 2013

30 aprilie 2013

30 postări
419 vizitatori
830 vizualizări

vizite-29apr2013

tari-29apr2013

Home page / Archives 306
26 de studenţi de la Universitatea Emanuel protestează 36
Poeziile Învierii 30
Mini-serial: Biblia 20
Botezuri și alte evenimente – 28 aprilie 2013 15
Un schelet în dulapul lui Daniel Brânzei (și în cel al lui Marius Cruceru) 10
Dumnezeu pe mut (8) 10
Drumul Crucii 2013 Oradea – Răstignirea 10

Termeni de căutare

romania evanghelica 22
iosif ton 2013 4
suceva evanghelica 3
poezie de inviere valentin popovici* 3
poezii de inviere 3

Drumul Crucii 2013 Oradea – Răstignirea

29 aprilie 2013

Unică între cărți (9)

29 aprilie 2013

unica-intre-carti-180

Unică între cărți – Interpretarea Bibliei – Peter Masters, Editura Făclia, Oradea, 2012, 173 p.

“Un exemplu excelent de carte din Biblie care a căzut pradă proceselor antisupranaturale ale abordării moderne este cartea Judecători, ai cărei eroi ai credinței cu profunde valențe spirituale au fost calomniați și discreditați într-un mod îngrozitor, iar lecțiile importante despre acești eroi ai credinței s-au pierdut. Dicționarele și comentariile biblice scrise pe baza acestei abordări consideră cartea Judecători ca fiind o carte deosebit de sumbră, încărcată de perioade de apostazie și nenorocire. […]

Un calcul foarte simplu ne arată că israeliţii au dus-o mai bine în timpul judecătorilor decât sub dinastiile regale. Scriptura vorbește despre 111 ani de asuprire comparativ cu 286 de ani de pace și liniște sub conducerea blândă și liberă a judecătorilor – un raport copleșitor între anii de pace și cei de necaz.” (p. 117-118)

Flori (298)

29 aprilie 2013

flori-298

Dumnezeu pe mut (9)

29 aprilie 2013

dumnezeu-pe-mut-180

Dumnezeu pe mut – Pete Grieg, Editura Kerigma, Oradea, 2012, 261 p.

Cheile credinţei

1. Rugăciunea și închinarea
2. Părtășia
3. Postul
4. Începe de jos
5. Impulsivitatea
6. Aventura
7. Studiul Bibliei
8. Pelerinajul
9. Jurnalul
10. Ascultarea

Vezi: p. 160-166

Twitter evanghelic – 29 aprilie 2013

29 aprilie 2013

Rick Warren: „Never based long term goals on short term emotions because no matter what you feel right now, it’ll change.” (29 aprilie 2013)

Creștinul azi – Nr. 2 / 2013

29 aprilie 2013

crestinul-azi-2013-2

http://revistacrestinulazi.ro

Omul ceresc (9)

29 aprilie 2013

omul-ceresc-180

Omul ceresc: remarcabila poveste a vieţii fratelui Yun din China – Fratele Yun și Paul Hattaway, Editura Casa Cărții, Oradea, 2011, 337 p.

Deling: “Uneori copiilor noștri le-a fost extrem de greu, din cauza vieților noastre trăite într-un mod anormal. Dar au avut parte de foarte multă dragoste din partea fraților noștri în credință, dragoste care le-a făcut durerea mai suportabilă.

Nici un băiat de vârsta lui Isaac nu ar trebui să fie obligat să facă față presiunilor pe care le-a înfruntat el. În martie și aprilie 1997 el a trecut prin cea mai dificilă perioadă a vieții lui, când ambii lui părinți se aflau în închisoare din cauza Evangheliei. Atunci avea doar 13 ani.

În China, când ambii părinți se află în închisoare, statul încearcă să preia controlul asupra copiilor și să-i ducă într-un “mediu protector”. Aceasta înseamnă spălare de creier cu învățături atee și încercarea de a-i înstrăina de părinți și a-i determina să-i urască.

Când și eu, și Yun ne aflam în închisoare, niște prieteni creștini i-au mutat pe Isaac și pe Yilin din satul nostru natal în Nanyang, unde au încercat să meargă la școală sub nume fals. Dar miliția îi căuta, așa că au fost mutați în orașul Zhengzhou, capitala provinciei Henan. Dar chiar și acolo nu se aflau în siguranță, așa încât copiii noștri au fost trimiși în îndepărtata provincie Shandong, unde o familie creștină avea grijă de ei.” (p. 239-240)

Kerigma – Reducere 10%

29 aprilie 2013

kerigma-apr2013

www.kerigma.ro

YouTube: BetelReghin – 300.000 views

29 aprilie 2013

Din cele 28 de filmulețe de pe contul BetelReghin, următoarele au peste 25.000 de vizualizări:

Speranta si prietenii – S-a nascut Isus – 39.000
Speranta si prietenii – O ce veste imbucuratoare – 30.000
Speranta si prietenii – Isus e motivul bucuriei – 28.000
Speranta si prietenii – O ce veste minunata – 28.000
Speranta si prietenii – Cu mult in urma-n Betleem – 26.000

Creștin Total – 7.500.000

29 aprilie 2013

crestintotal.ro – 7.500.000
mariuscruceru.ro – 4.914.000
stiricrestine.ro – 3.070.000 (1 decembrie 2012)
moldovacrestina.net – 2.000.000 (5 iulie 2011)
popaspentrusuflet.wordpress.com – 1.621.000
barzilaiendan.wordpress.com – 1.605.000
suceavaevanghelica.wordpress.com – 1.549.000

Vezi:

Bloguri evanghelice cu 1 milion de vizite

Bloguri evanghelice – 10 grupe valorice

Teologia Noului Testament (29)

29 aprilie 2013

teologia-noului-testament-220

Teologia Noului Testament – Thomas R. Schreiner, Editura Făclia, Oradea, 2011, 1031 p.

“Lucrul care iese în evidenţă atunci când privim la lumea socială a creştinilor din secolul I este perspectiva escatologică asupra realităţii vieţii cotidiene. Nici un dar şi nicio plăcere din lumea aceasta, fie că re legătură cu bogăţiile sau cu căsătoria, nu trebuie considerate supreme, fiindcă veacul rău de acum nu va dura veşnic. Credincioşii aşteaptă veacul viitor, noua creaţie şi oraşul ceresc în care va locui neprihănirea. Ei înţeleg că sunt străini şi călători pe acest pământ. Aşadar, nicio stăpânire umană, nici măcar una puternică precum Roma, nu va dura veşnic. Atunci când privim la statutul femeilor şi al sclavilor, observăm că autorii NT nu au încurajat răsturnarea sistemului social din vremea lor. Totuşi, ei i-au prețuit atât pe sclavi, cât și pe femei ca ființe create după chipul lui Dumnezeu. Ierarhia socială existentă în veacul de acum va trece și va veni o nouă lume în care lucrurile vechi nu vor mai fi. Perspectiva escatologică asupra aspectelor sociale este în armonie, așadar, cu caracterul teocentric al viziunii NT. Ceea ce contează în timpul călătoriei omului pe pământ nu este poziția socială, ci relația cu Dumnezeu. Supremația lui Dumnezeu și locul central al lui Cristos trebuie să se manifeste în modul în care își trăiesc creștinii viețile de zi cu zi. În felul acesta, ceilalți oameni vor vedea că există ceva mai presus de plăcerea sexuală, de puterea politică și de confortul pământesc. Împărățiile lumii acesteia vor trece, iar Împărăția Domnului și a Cristosului Său va dăinui.” (p.861-862)

Biserici evanghelice – LONDRA

29 aprilie 2013

http://londraevanghelica.wordpress.com/biserici/din-londra

Calpe, Spania: Conferinţa “Istoria Mântuirii”, cu Luigi Miţoi

29 aprilie 2013

http://rodiagnusdei.wordpress.com/2013/03/22/conferinta-nationala-calpe-2013-istoria-mantuirii-uniunea-bisericilor-penticostale-din-spania

Bisericile baptiste 1948-1965 (29)

29 aprilie 2013

bisericile-crestine-baptiste

Bisericile creștine baptiste din România între persecuție, acomodare și rezistență (1948-1965) – Marius Silveșan, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012, 409 p.

“Poziția față de naționalism în cadrul comunităților evanghelice din România este diferită de la caz la caz. Profesorul Ioan Bunaciu, spre exemplu, consideră apelul la naționalism din partea organelor statului în perioada comunistă ca pe ceva normal, în unele cazuri o datorie cetățenească, însă nu a fost de acord ca din pricina sentimentelor patriotice să colaboreze cu Securitatea.

O poziție diferită referitoare la sentimentele patriotice în cadrul deciziilor și activității religioase se găsește la Dănuț Mănăstireanu, care le considera ca fiind o modalitate de infiltrare a statului în viața internă a cultelor. În acest con text, Dănuț Mănăstireanu consideră că naționalismul a constituit în perioada comunistă un cârlig în care statul îi prindea pe credincioși. În această ordine de idei pastorul Richard Wurmbrand, rememorând tehnicile și metodele de control din partea statului asupra credincioșilor evanghelici, menționează că Securitatea și inspectorii de culte făceau apel la pasaje din Biblie unde se vorbea de supunerea față de autorități. O altă modalitate de control se realiza prin apelul la conștiința națională, la necesitatea fiecărui cetățean de a-și apăra țara, context în care inspectorii le cereau deservenților de culte să dea note informative despre străini.” (p. 307-308)