Archive for 11 aprilie 2013

Ascultare – Maria (1)

11 aprilie 2013

ascultare-maria

Ascultare – Maria – Francine Rivers, Editura Scriptum, Oradea, 2012, 195 p.

“Iosif o privi cu ochii mari pe Maria.

– Cum te-aștepți și numai să cred o poveste ca asta?

Toate speranțele lui pentru un viitor strălucit erau năruite. Nu s-ar fi gândit niciodată că o fată ca Maria – atât de tânără, de dulce, de devotată – l-ar putea trăda într-un mod atât de josnic. Însărcinată! Era năpădit de emoție, cutremurat chiar de ea.” (p. 18-19)

“- Iosife, fiul lui David, auzi dintr-o dată altă voce pe care nu o mai auzise niciodată, dar știu pe dată. Cineva într-un veșmânt de-un alb strălucitor stătea deasupra Lui. Nu te teme să o iei de nevastă pe Maria. Pentru că Pruncul ce-L poartă a fost zămislit de Duhul Sfânt. Ea va naște un Fiu, și tu Îi vei pune numele Isus, pentru că El va izbăvi pe poporul Său de păcatele lor.

Iosif îi sorbi vorbele acestea, iar sufletul i se înfioră de încântare. Toată viața lui îi auzise pe oameni vorbind despre venirea lui Mesia. De pe vremea lui David, evreii așteptaseră un alt împărat care să îi biruie pe vrăjmașii lui Israel. Și mai mult, Mesia cel promis avea să domnească peste întregul pământ. Acum venise vremea, iar Dumnezeu Îl trimitea pe Unsul Său.” (p. 21)

PROMO

genealogia-harului

http://scriptum.ro

Cinci romane care abordează viaţa femeilor cuprinse în genealogia lui Isus Cristos. Au fost femei din Orient, care au trăit în vremuri străvechi, şi cu toate acestea povestea vieţii lor are impact şi astăzi asupra vieții noastre în situațiile dificile cu care ne confruntăm în lumea noastră actuală.

Aproape de casă (1)

11 aprilie 2013

aproape-de-casa

Aproape de casă – Billy Graham, Editura Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, București, 2013, 248 p.

“Când am început să predic, nu am avut niciodată intenţia de a predica pe un stadion de baseball sau pe altfel de stadion. Eram obişnuit să predic în biserici când eram păstor şi în săli de conferinţă când am călătorit cu Youth for Christ (YFC). La sfârșitul războiului, în 1945, câțiva dintre noi care făceam parte din echipa YFC am avut privilegiul să predicăm pe stadionul Soldier Field din Chicago.

Detaliile îmi sunt vagi acum, dar îmi amintesc când am stat prima dată într-o arenă în aer liber pentru a predica Evanghelia. Am fost invitat să țin o întâlnire de evanghelizare pentru toată suflarea orașului Shreveport, Louisiana. Când sala locală de conferințe n-a mai putut cuprinde mulțimea, organizatorii n-au avut altă posibilitate decât să mute evenimentul în aer liber. Fiind nesigur de modul în care oamenii se vor simți într-o campanie evanghelistică într-o mare arenă, am devenit foarte emoționat. Apoi m-am gândit la visul meu din copilărie. În loc să țin în mână o bâtă de baseball la bază, aveam ceea ce acum știu că este un privilegiu mult mai mare: acela de a sta în spatele unui amvon, cu Biblia în mână, absorbit de puterea Duhului Sfânt. Nu jucam în fața tribunelor pline de fani, ci rosteam Cuvântul lui Dumnezeu pentru inimile pline de păcat care se aflau în căutarea adevărului.

Viața e plină de surprize.

Acum, după toți acești ani, încă mă mai delectez privind un meci de baseball, dar nimic nu mă încântă mai mult decât să-L văd pe Duhul Sfânt lucrând în inimi în timp ce Evanghelia este dusă pe stadioane, pe unde radio și în lumea întreagă. O minge de baseball poate ajunge în cel mai ascuns ungher al celui mai mare stadion, dar Cuvântul lui Dumnezeu călătorește până la marginile pământului proclamând Vestea Bună a mântuirii.” (p. 21-22)

Teologia Noului Testament (11)

11 aprilie 2013

teologia-noului-testament-220

Teologia Noului Testament – Thomas R. Schreiner, Editura Făclia, Oradea, 2011, 1031 p.

“În istoria studiilor de specialitate s-a întâmplat în numeroase rânduri ca unii să afirmă că cristologia Fiului lui Dumnezeu își are originile în elenism, unde religia simplă a lui Isus a fost transpusă într-o altă formă. De multe ori, comentatorii evrei au fost de acord cu această opinie. Schoeps, de exemplu, spune că Pavel a împrumutat din gândirea păgână și a afirmat că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Bultmann insistă că ideea de Fiu al lui Dumnezeu care moare și învie a izvorât din religiile misterelor și din gnosticism, nu din Evanghelia originală. Hengel demonstrează în mod decisiv că aceste opinii nu sunt convingătoare. Religiile misterelor nu vorbesc despre fii i lui Dumnezeu care au murit sau au înviat, iar ucenicii nu devin copii ai dumnezeilor misterelor. A.D. Nock arată că niciunul dintre zeii misterelor (de ex., Osiris) nu a murit pentru o ființă umană. Adevăratul impact al religiilor misterelor a început în secolele al II-lea și al III-lea d.Cr., la mult timp după scrierea NT. Nu există nicio dovadă că astfel de mistere au existat în Siria în anii 30-50 d.Cr. În schimb, creștinismul a exercitat probabil o influență puternică asupra religiilor misterelor. Alții sugerează că fiii lui Zeus au influențat dezvoltarea creștinismului, însă nepotrivirea este și mai izbitoare pentru că Zeus a avut un număr foarte mare de copii. Împăratul era numit fiu al lui Dumnezeu după moarea sa, însă nu se spunea nimic despre învierea lui. Alții au bănuit o influență a conceptului elenist de “oameni divini”, însă presupusa paralelă este îndoielnică pentru că existența acestor personaje în primul secol este incertă. Cele mai multe exemple de oameni care au pretins că sunt fii ai lui Dumnezeu aparțin erei postcreștine. Varianta mitului gnostic al răscumpărătorului este puțin probabilă, întrucât nu există dovezi că acest mit ar fi unul precreștin. Nicio tradiție păgână nu vorbește despre Dumnezeu care Îl trimite pe Fiul Său în istorie și nici despre Fiul Său care ia formă umană și moare. Am văzut că tema despre Fiul lui Dumnezeu în evanghelii se dezvoltă într-un mediu evreiesc.

Cristologia Fiului lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan este extraordinară. Ucenicii care au spus despre Isus în timpul lucrării Sale pe pământ că este Fiul au folosit probabil acest termen nu pentru a indica divinitatea Lui, i pentru a spune că Isus este Mesia. Ioan ne învață însă că ei au rostit un adevăr de care nu erau conștienți. În calitate de Fiu, Isus are viața în Sine și va fi judecător în ziua de pe urmă. El este pe deplin Dumnezeu și egal cu Tatăl, astfel încât cei care-L onorează pe Tatăl trebuie să-L onoreze și pe El. Rugăciunile înălțate în Numele Lui vor primi răspuns, iar viața veșnică este dată celor care cred în Numele Lui. În același timp, Ioan nu uită de interacțiunea delicată dintre Tatăl și Fiul. Tatăl locuiește în Fiul, iar Fiul în Tatăl. Isus este revelația Tatălui și El face cunoscut caracterul Său ucenicilor și lumii întregi. Cu toate acestea, Tatăl este Cel care L-a trimis pe Fiul, iar Tatăl are întotdeauna prioritate. În sensul acesta, El este mai mare decât Fiul. Fiul a existat cu Tatăl înainte de crearea lumii și ia parte la gloria Lui, iar în viitor ucenicii se vor bucura de gloria Fiului pentru veșnicie. Totuși, Fiul a fost trimis ca să aducă glorie Tatălui, în timp ce Tatăl Îl glorifică pe Fiul. Fiul, Cel trimis, acționează în dependență și supunere față de Tatăl Său și face în permanență ceea ce este plăcut Tatălui. Cristologia nu trebuie separată de soteriologie, după cum o spune și declarația de scop a Evangheliei după Ioan (Ioan 20:30-31). Viața viitoare le aparține încă de acum, dacă își pun încrederea în Isus ca Fiul lui Dumnezeu și Mesia. Numele Lui mântuiește pentru că este proslăvit.” (p. 266-268)

Frank Viola: 3 Christian Responses to Mental Illness; Which One Is Most Biblical?

11 aprilie 2013

http://www.christianpost.com/news/3-christian-responses-to-mental-illness-which-one-is-most-biblical-93692/

YouTube: thevowexpress – 900.000 views

11 aprilie 2013

Din cele 46 de filmuleţe de pe contul thevowexpress, următoarele au peste 50.000 de vizualizări:

Fiul Risipitor – Ligia Bodea – 133.000
Mesagerii Harului – M-ai trecut prin valuri grele – 127.000
Marinel Preda „Nu mai e mult” – 87.000
Mesagerii Harului Cant despre Isus – 65.000
Mesagerii Harului – A fost candva o vreme – 61.000

Bă, pocăiților, scrieți corect românește (167)

11 aprilie 2013

ba-scrieti-corect-11apr2013

Rădăuți: Întîlnire specială pentru mămici – Biserica Betel

11 aprilie 2013

radauti-12apr2013

Suceava Evanghelică

Joi la amiază (11.04.2013) – Ce nume apar în Top Posts pe blogul România Evanghelică

11 aprilie 2013

John MacArthur, Marius Cruceru, Ioan Panican, Alin Cristea, Florin Ianovici, Dorel Rus, Luigi Mițoi, Jim Cecy, Al Capone

Flori (283)

11 aprilie 2013

flori-283

Dan Tăpălagă: Zece clişee de ieri, realitatea de astăzi

11 aprilie 2013

„Ați uitat atât de repede marile clișee, unele conținând adevăruri incontestabile, utilizate împotriva regimului Băsescu? Nu vi se pare că lipsește parcă ceva din dezbaterile de seara organizate la TV-urile isterice acum un an, că au dispărut în neant niște subiecte care zguduiau țara acum un an? Deși se consumă astăzi sub ochii noștri, nu le mai vede totuși aproape nimeni.”

http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-14599242-zece-clisee-ieri-realitatea-astazi.htm

Pagina Evenimente APRILIE 2013 actualizată (11.04.2013)

11 aprilie 2013

A fost actualizată pagina cu evenimente din această lună: APRILIE

1-10 aprilie: 57 evenimente
11-30 aprilie: 59 evenimente

Oradea: Lumini în noapte, ediția a 2-a

11 aprilie 2013

oradea-26apr2013

https://www.facebook.com/events/241867015958974

Corul Madrigal – 50 de ani

11 aprilie 2013

http://life.hotnews.ro/stiri-esential-14597956-corul-national-camera-madrigal-are-50-ani-existenta-vezi-concerte-pregateste.htm

Oradea: Trainingul de Orientare Profesională “Quo Vadis”

11 aprilie 2013

oradea-24apr2013

Participă:

Marius Pantiş – Optimedia SRL
Paul Negruţ – Universitatea Emanuel
Marcel Anghel – Qubiz SRL
Sebastian Văduva – Decanul Facultăţii de Management a Universităţii Emanuel

www.stiricrestine.ro

Top Posts – 11 aprilie 2013

11 aprilie 2013

11 aprilie 2013, 09.30

Flash Mob BBSO – 1 Decembrie 2012 (1) – 200.000 views

11 aprilie 2013

Vezi:

POZE: Flashmob Oradea 1 decembrie 2012

Hai cu flashmobul

Bisericile baptiste 1948-1965 (11)

11 aprilie 2013

bisericile-crestine-baptiste

Bisericile creștine baptiste din România între persecuție, acomodare și rezistență (1948-1965) – Marius Silveșan, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012, 409 p.

“Conform unor data statistice în martie 1948 în Republica Populară Română existau 39 de comunităţi baptiste dintre care 5 în Bucureşti unde erau incluse comunităţile I-IV și Comunitatea Baptistă Germană. După o primă fază a reorganizării comunităților numărul acestora fost redus la 14. Reorganizare comunităților baptiste se află în corelație cu reorganizarea administrativ-teritorială a României dintre anii 1950-1968.” (p. 118-119)

“Prin reorganizarea administrativă a comunităţilor şi reducerea numărului acestora, care va ajunge la 5 la mijlocul anilor ’60, statul urmărea o centralizare prin concentrarea puterii în mâinile unui număr cât mai mic de oameni pe care să-i poată controla prin diverse mijloace cu scopul realizării politicii sale în domeniul cultelor.

Toate aceste organizări și reorganizări vor duce la restrângerea numărului de comunități în anul 1965 la cinci: București, Cluj, Oradea, Sibiu și Timișoara în paralele cu o lărgire a zonei în care acestea aveau atribuții. Concert teritoriul țării era împărțit în cinci zone asupra căror aveau autoritate și responsabilitate cele cinci comunități amintite.” (p. 121-122)

YouTube: aleex7ro – 100.000 views

11 aprilie 2013

Din cele 65 de filmulețe de pe contul aleex7ro, următoarele au peste 5.000 de vizualizări:

Vladimir Pustan – Cinci lucruri pe care nu le știe Dumnezeu – 36.000
Paul Onitiu-Salvatorul – 17.000
Vladimir Pustan – Ce sa facem in vremuri grele (audio) – 11.000
Perspectiva profetica 2013 – Lazar Gog – 8.000
Tinerii Betel Dublin-Zi de zi! – 5.000
Tinerii Betel Dublin – Fii binecuvantat! – 5.000
Vladimir Pustan – Ce primim când ne botezăm? – 5.000

100 de comentarii la: Din nou, sinuciderea pe prima pagină

11 aprilie 2013

Din nou, sinuciderea pe prima pagină – postarea de pe blogul lui Cristian Ionescu a adunat peste 100 de comentarii.

Vezi: Postări cu 100 de comentarii

Ghioroc, jud, Arad: Întîlnire de tineret, cu Nicolae Geantă – Căminul cultural

11 aprilie 2013

ghioroc-13apr2013

http://nicolaegeanta.blogspot.ro

Info România Evanghelică – 10 aprilie 2013

11 aprilie 2013

21 postări
281 vizitatori
756 vizualizări

vizite-10apr2013

tari-10apr2013

Home page / Archives 314
Cinci concepţii despre Cina Domnului (10) 13
John MacArthur: Mișcarea carismatică a deschis ușa la mai multă eroare teologică decât poate orice alt factor din secolul al douăzecilea (inclusiv liberalismul, psihologia și ecumenismul) 12
APRILIE 12
Cum îi fac trafic Penticostalului 11
Poeziile Învierii 10

Termeni de căutare

romania evanghelica 19
sali sabri 4
libraria metanoia oradea 3
articole despre sectanti pentru postari pe facebook 3
romaniaevanghelica 3
youtube bis.filadelfia calan orchestrele dincalan cugir alba si blaj 3
www . coferinta salem 3
poezii despre invierea domnului 3