Archive for 16 aprilie 2013

Proiectul Lumea Evanghelică

16 aprilie 2013

În discuțiile noastre (de moguli) din ultimii ani, Vasile Tomoiagă visa la Wikipedia Evanghelică, iar eu menționam, rar dar bine, necesitatea unei agenții de știri din lumea evanghelică.

Pînă la a ne vedea visurile împlinite o să mai curgă multă apă pe Criș și pe Someș…

Da’ multă… :)

După cum se prezintă situația actuală, evanghelicii români, fără o revistă sau un site despre Lumea Evanghelică, continuă tacticile segregaţioniste, cu polemici publice cu miză mică și detentă ideatică fără amplitudine… Guralivi dar cu prea puține IDEI, propagandiști dar prea puțin vizionari…

Facebook și YouTube sînt preferate de generațiile tinere sau mai puțin tinere, în detrimentul unei culturi confesionale, în cadrul căreia istoria – cu datele ei importante, atît în ceea ce privește evenimentele confesiunii, cît și relaționările cu societatea de-a lungul timpului – și vectorii comunităților de creștini evanghelici sînt de prim rang, atît pentru identitatea confesională, cît și pentru stabilirea unei strategii, pentru secolul XXI, prin care comunitățile evanghelice să depășească ghetoizarea și automutilarea socială.

Că există tendințe de transgresare a granițelor confesionale stricte, e evident. Dar acestea se manifestă în cadrul unui perimetru doctrinar de tip evanghelic, nu ortodox sau catolic.

Într-o țară majoritar ortodoxă, evanghelicii români nu pot să aibă un glas public decît împreună. Am fost convins de acest lucru încă de acum vreo 12 ani, cînd mi-am început activitatea pe Internet.

E cu totul regretabil tonul polemic, în sens combativ, nu dialogal, pe care îl adoptă evanghelicii români deseori, de la nivel de cartier și oraș pînă la cel al instituțiilor confesionale regionale și naționale, și pînă în diaspora.

O astfel de atitudine belicoasă se poate rotunji, oarecum, prin apelul la informații concrete, dar importante, despre diverse categorii de evanghelici.

În prima fază a proiectului Lumea Evanghelică, sînt interesat să scriu cît mai multe articole scurte (pe care să le completez cîndva) despre evanghelicii pe care i-am selectat pentru Index.

În paralel cu aceste completări, intenționez realizarea unei liste (ceea ce implică, iarăși, crearea de scurte articole) cu instituții (școli, posturi radio TV, fundații).

Peniel, Cireșarii, Deo Gloria, Continental, Istoria Binecuvântării, Colocviul Cornilescu – iată cîteva nume cunoscute dintre FENOMENELE care s-au dezvoltat în spațiul confesional evanghelic.

Sentimentul permanent pe care l-am avut în prima decadă a secolului XXI (ca să nu vorbesc de întreaga perioadă postdecembristă) a fost că se știu prea puține lucruri despre evanghelici. Nu doar că evanghelicii români nu pun la dispoziția societății românești informații suficiente despre ei, dar pînă și evanghelicii între ei nu cunosc prea multe despre stadiul mediului confesional care i-a format (și deformat).

Cred că nu are rost să mai amintesc lipsa culturii dialogului, într-o vreme în care tineretul evanghelic a supt la țîțele Internetului nu doar laptele pripelii, ci și coniacul care îi face tot mai arțăgoși și chiar… idioți.

Nu e cu totul regretabil doar tonul războinic pe care îl adoptă evaghelicii români în public pe Internet (și la colțurile bisericilor), ci și faptul că instituțiile confesionale regionale și naționale nu au proiecte ample de informație (Dicționare, Albume, Enciclopedii, Almanahuri), care să contribuie la conturarea identității confesionale (evanghelice) și la dezvoltarea unei poziționări amiabile față de coreligionarii evanghelici.

Uneori, evidențe precum faptul că „în vreo privință sîntem de altă părere” (Filipeni 3:15) trebuie menționate apăsat, mai ales pentru unii evanghelici care cred că ei au dat gaură la macaroană… Și că Duhul Sfînt doar în secolul XX s-a trezit să viziteze spațiul terestru… O fi dormit celelalte secole…

La fel de apăsat trebuie menționat faptul că există „lucruri în care am ajuns de aceeași părere” (Filipeni 3:16). Oricît de mult s-au înmulțit PĂRERILE în mediul confesional evanghelic, tot rămîn destule lucruri care să ofere identitate confesională mediului evanghelic românesc.

Desigur, chestiunea identității confesionale e amplă și complexă, dar chestiunea solidarității e mult mai ușor de abordat. Nu doar că evanghelicii români se separă continuu prin părerile și practicile pe care le adoptă de-a lungul anilor, dar problema gravă care iese în evidență este că rareori dau dovadă de solidaritate! De obicei, doar vizita unor personalități din SUA, predicatori sau evanghelici cu vizibilitate, îi face pe evanghelici să conlucreze pentru rarele evenimentele de pe stadioane sau din săli mari din orașele patriei.

Proiectul Lumea Evanghelică se dorește o interfață care să ofere informații minime despre evanghelici, instituțiile lor și fenomenele care au loc în… lumea evanghelică.

Sînt binevenite propunerile, corecturile, sfaturile, PĂRERILE (de un fel sau de altul), precum și orice formă de susținere a unui astfel de proiect – contribuții financiare, cărți, reviste, Pepsi, lesă mai lungă pentru Bisou… :)

Aproape de casă (6)

16 aprilie 2013

aproape-de-casa-180

Aproape de casă – Billy Graham, Editura Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, București, 2013, 248 p.

“Acum, când trăiesc mai mult decât a trăit tatăl meu, una dintre surprizele bătrâneții a fost pierderea puterii de a face lucruri simple precum: ridicatul de pe scaun, puterea de a rezista unei vizite mai lungi de o oră sau mersul la doctor. Dumnezeu ne cunoaște neputințele. El știe despre declinul puterii noastre pe măsură ce anii trec. Dependența noastră de El Îi este plăcută. Pavel ne amintește în Coloseni 1:29 că el depinde de puterea nespus de mare a lui Hristos care lucrează în el, putere la care putem face și noi apel. Ține minte, El nu ne-a creat trupurile să trăiască veșnic și el știe exact cum ne simțim.

N-ar trebui să pierdem timp gândindu-ne la noi înșine și la cât de slabi suntem. În schimb ar trebui să ne gândim la Dumnezeu și la cât de puternic este El.” (p. 111)

Dejul Evanghelic – 200.000

16 aprilie 2013

http://dejulevanghelic.wordpress.com

Bisericile baptiste 1948-1965 (16)

16 aprilie 2013

bisericile-crestine-baptiste

Bisericile creștine baptiste din România între persecuție, acomodare și rezistență (1948-1965) – Marius Silveșan, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012, 409 p.

“Seminarul a funcţionat din anul 1921 până în anul 1931, când Ioan R. Socaciu, directorul Seminarului, a rupt relaţiile cu Ervett Gill, reprezentant în România al The Foreign Mission Board of The Southern Baptist Convention. În acest context Seminarul Teologic s-a mutat la Arad, însă fără susținere financiară din partea comunității locale și a Uniunii care se aflau în criză financiară. Datorită acestui fapt cursurile au fost întrerupte după o lună de zile. Seminarul s-a redeschis abia la 15 septembrie 1933, după ce la Congresul Cultului din anul 1932 ce s-a ținut la Timișoara Uniunea s-a rupt, formându-se astfel două Uniuni, iar Uniunea nouă a reluat relațiile “de frăţietate cu reprezentanţii Bordului de misiune american”. Lucașa L. Sezonov a fost numit director activ, iar profesorul dr. Everett Gill, reprezentantul Bordului American de Misiune, a fost considerat director onorific.

Seminarul este recunoscut ca instituție de învățământ prin Legea Învățământului Comunității Bisericești Baptiste de către Ministerul Cultelor în luna ianuarie 1928.

În luna martie a anului 1942 Seminarul a fost desființat, iar imobilul a fost confiscat la 28 august 1943 și atribuit apoi Consiliului de Patronaj al Operelor Sociale. Ulterior în imobilul Seminarului a funcționat până la 23 august 1944 o școală de misionare ortodoxe condusă de Sandală Matei.

Ca urmare a hotărârii Comitetului Uniunii întrunit în cadrul Congresului Cultului Baptist ținut la Reșița între 16-18 august 1946, Seminarul Teologic Baptist s-a redeschis la data de 1 noiembrie 1946 la Buteni datorită foametei din țară. Deși conducerea Seminarului a dorit să mai rămână încă un an la Buteni, Comitetul Executiv al Uniunii întrunit în ședință la Oradea între 15-16 octombrie 1947 după o serie de discuții “a hotărât ca Seminarul să se deschidă la Bucureşti în 16 noiembrie 1947, cu anul I şi anul II”.

Prin Legea pentru Regimul General al Cultelor Religioase din anul 1948 Seminarul Teologic Baptist a fost recunoscut ca școală teologică de grad mediu, fapt care i-a determinat pe unii dintre absolvenți să-și completeze studiile în cadrul altor instituții de învățământ din țară sau străinătate.

Activitatea Seminarului Teologic Baptist din București, singura instituție de învățământ a baptiștilor din România pe parcursul perioadei comuniste era reglementată și controlată prin intermediul legilor în vigoare sau prin intermediul împuterniciților de culte.” (p. 204-205)

Alin Timofte: În Tine mă încred

16 aprilie 2013

Twitter evanghelic – 16 aprilie 2013 (2)

16 aprilie 2013

Rick Warren: „I only hire staff who’ve been hurt deeply.People who’ve never suffered tend to be shallow and smug about other’s pain.” (16 aprilie 2013)

Ascultare – Maria (5)

16 aprilie 2013

ascultare-maria-180

Ascultare – Maria – Francine Rivers, Editura Scriptum, Oradea, 2012, 195 p.

“Maria îşi îndreptă acum gândurile la Paște, în timp ce nevasta lui Abia aprindea lumânările, semnalând începerea mesei şi oferind lumină celor adunaţi. Abia ridică un pocal cu vin, şi toţi cei strânşi făcură aşijderea, în timp ce venerabilul patriarh începu rugăciunile rituale.

– Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul lui Israel, Împăratul universului care ne-ai sfințit prin poruncile Tale și ne-ai izbăvit din Egipt…

La momentul potrivit, cel mai mic copil, nepoțica lui Abia, Lea, întrebă de ce era un loc liber la masă.

– I-am lăsat un loc liber lui Ilie, îi spuse Abia, pentru că prorocul Maleahi a spus că Dumnezeu va trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua mare și înfricoșată a Domnului. Du-te și vezi dacă nu e la ușă.

Copila sări și fugi să-l caute pe Ilie.

Inima Mariei bătu cu putere când se uită la Isus, care Se plecă la masă, înconjurat de verii Săi. Rabinii spuneau că Mesia avea să vină de Paște. Știu că Mesia Se afla la masa aceasta. Se întoarse și se uită la ușă, întrebându-se dacă nu cumva în seara aceasta avea să se arate Ioan și avea să proclame tuturor identitatea lui Isus.

Fata se întoarse.

– Ilie nu-i aici, bunicule.

Abia ridică pocalul.

– Anul viitor, în Ierusalim.” (p. 79)

PROMO

genealogia-harului

http://scriptum.ro

Cinci romane care abordează viaţa femeilor cuprinse în genealogia lui Isus Cristos. Au fost femei din Orient, care au trăit în vremuri străvechi, şi cu toate acestea povestea vieţii lor are impact şi astăzi asupra vieții noastre în situațiile dificile cu care ne confruntăm în lumea noastră actuală.

Ottawa, Canada: Evanghelizare la Biserica Penticostală Română

16 aprilie 2013

ottawa-20apr2013

http://gerottawa.com

Messenger: Ionatan Piroșca – Alin Cristea (06.01.2008)

16 aprilie 2013

ionatan_p: am citit si eu schimbul de replici, daca vrei sa pleci, treaba ta, nu gasesc insa un motiv serios
alinpm: Ionatan, eu trebuie sa-mi gestionez stresul cam in fiecare zi
ionatan_p: te cred
ionatan_p: cum vrei
alinpm: nu imi trebuie inca unul pe Cuvinte la schimb
alinpm: nu sint deloc multumit cum am fost tratat
ionatan_p: mie chiar mi-a placut postarea ta
alinpm: pai bineinteles, ca am muncit la ea
alinpm: nu am dat doar din gheare ca si C…
ionatan_p: nu am vazut agresivitate…
ionatan_p: doar o parere
alinpm: nu mai am nevoie de astfel de pareri, care sa ma irite
ionatan_p: eu, de asemenea
alinpm: nu era nici o idee in discutie
alinpm: numai o dorinta timpa de a-l proteja pe Emil
alinpm: Emil nu trebuie protejat
alinpm: trebuie confruntat
alinpm: el are nevoie de lumina
ionatan_p: cum crezi, eu tot prieten raman, daca vrei
alinpm: bineinteles
alinpm: nu asa am pus problema
ionatan_p: cu Emil vorbesc des
ionatan_p: il cunosc bine
alinpm: si eu am vorbit cu el pe Mess
alinpm: de mai multe ori
alinpm: cred ca are nevoie de calauzire
ionatan_p: nu il aprob
alinpm: dar nu sint eu in masura sa ma implic
ionatan_p: incerc sa-l ajut
ionatan_p: de aia mai e cu noi
ionatan_p: ca nu poate pleca
ionatan_p: fiindca nu e plecat
ionatan_p: dar e un rebel
alinpm: da, dar nu tonul lui trebuie sa-l simt zilnic pe lista
alinpm: ci tonul evanghelicilor
ionatan_p: trebuie ajutat cu duritate dar
ionatan_p: si cu tandrete
alinpm: toti avem nevoie de intelegere
alinpm: asta spuneam acum 1 an pe Masa Rotunda
alinpm: nu numai… dezorientatii
alinpm: si neindeminaticii
ionatan_p: cel tare are datoria sa-l suporte pe cel slab
alinpm: cel tare are datoria sa faca ce trebuie
ionatan_p: si sa-l ajute
ionatan_p: asta trebuie
alinpm: nu sint convins ca asa il ajutati pe Emil
alinpm: pocnindu-ma pe mine
ionatan_p: nu te-a pocnit nimeni
ionatan_p: daca asa crezi, iarta
alinpm: hai sa te pocnesc si eu
alinpm: sa vad cum ierti
alinpm: :)
ionatan_p: cum vrei da sa stii
ionatan_p: ca eu sunt pocnit gata
alinpm: :))
ionatan_p: am iertat mai demult si am ramas asa

Marți la amiază (16.04.2013) – Ce nume apar în Top Posts pe blogul România Evanghelică

16 aprilie 2013

Cristian Ionescu, Iosif Țon, Emil Bartoş, Alin Cristea, Vladimir Pustan, Doru Hnatiuc, Ionatan Piroşca

Teologia Noului Testament (15)

16 aprilie 2013

teologia-noului-testament-220

Teologia Noului Testament – Thomas R. Schreiner, Editura Făclia, Oradea, 2011, 1031 p.

“Cristologia lui Pavel îl identifică pe Isus Cristos ca pe al doilea Adam. Orice om este fie în Adam, fie în Cristos. Păcatul a intrat în lume prin Adam, urmat de moarte (Romani 5:12). Păcatul lui Adam a adus în lume moartea, condamnarea și domnia morții (Romani 5:15-19; 1 Corinteni 15:21-22). În schimb, Cristos a adus lumii următoarele: (1) darul fără plată al harului oferit de Dumnezeu cu bunătate și din abundență; (2) justificare și viață; (3) domnia în viață; (4) neprihănire; și (5) speranța învierii viitoare (Romani 5:15-19; 1 Corinteni 15:21-22). Lucrul care trebuie remarcat este că toate aceste binecuvântări sunt primite de credincioși prin Isus Cristos. El este punctul de răscruce al istoriei, de care depinde viața fiecărui om. Singura cale de a scăpa de efectele dăunătoare ale păcatului lui Adam este să aparții noului Adam, lui Isus, Cristosul.” (p. 332-333)

YouTube: philadelphiamansue – 200.000 views

16 aprilie 2013

Din cele 139 de filmulețe de pe contul philadelphiamansue, următoarele au peste 10.000 de vizualizări:

Biserica Philadelphia Mansuè – Catalin & Ramona Lup ( Tu imi esti refugiu ) – 26.000
Florin Ianovici – Vasele lui Dumnezeu. ( „Philadelphia” – Mansuè ) – 15.000
Vladimir Pustan – Purtativa intr-un chip vrednic. ( „Philadelphia” – Mansue ) – 15.000

Pagina Evenimente APRILIE 2013 actualizată (16.04.2013)

16 aprilie 2013

A fost actualizată pagina cu evenimente din această lună: APRILIE

1-15 aprilie: 95 evenimente
16-30 aprilie: 41 evenimente

Conferinţa Tinerilor Creştini din Londra

16 aprilie 2013

londra-10apr2013

Londra Evanghelică

Twitter evanghelic – 16 aprilie 2013

16 aprilie 2013

Rick Warren: „A crisis depletes your emotions.You must intentionally replenish them. Make a list of what restores you and do those things.” (16 aprilie 2013)

YouTube: ieconiah – 2.300.000 views

16 aprilie 2013

Din cele 44 de filmulețe de pe contul ieconiah, următoarele au peste 100.000 de vizualizări:

Doamne mai vreau Rusalii – 535.000
Focul Tau – 458.000
Tu esti cel mai minunat – 282.000
Alin Timofte – In Tine ma incred – 220.000
Alin Timofte – Stam in iubire – 102.000

Cluj: Seara tinerilor, cu Beck Corlan, la Biserica Făclia

16 aprilie 2013

cluj-21apr2013

https://www.facebook.com/events/605050446185425

Top Posts – 16 aprilie 2013

16 aprilie 2013

16 aprilie 2013, 09.30

Special Radio CBEE: 16 aprilie – Zi dedicată poetului Ionatan Piroşca

16 aprilie 2013

oradea-16apr2013

Facebook – Radio CBEE

Invitați în emisiunea ContraSens de la ora 11.00: Teofil Stanciu și Cătălin Lata.

Marius Cruceru la Iași

16 aprilie 2013

iasi-27apr2013

https://www.facebook.com/events/511213828914753

Info România Evanghelică – 15 aprilie 2013

16 aprilie 2013

16 postări
385 vizitatori
765 vizualizări

vizite-15apr2013

tari-15apr2013

Home page / Archives 314
Un comentariu pe blogul lui Cristian Ionescu – 12 aprilie 2013 20
Iosif Țon la Bruxelles – 14 aprilie 2013 16
Emil Bartoş despre evanghelizare în mediul virtual 12
Cazul Iosif Țon – Cronologie 11
Poeziile Învierii 10

Termeni de căutare

romania evanghelica 18
biserica penti mures 7
conferinta de tineret elim viena 5
iosif ton la bruxelles 3
necrolog penticostal 3