Cazul Zodia Lupului (3): Atentat la Perla Coroanei Penticostale

Azi, 4 august 2014, am citit Comunicatul Senatului Institutului Teologic Penticostal din București cu privire la demisia rectorului Corneliu Constantineanu, care a fost semnalat de Emanuel Conţac pe blogul lui Eugen Matei, într-un comentariu la articolul Crislam, minciuna care refuză să moară, și talmeș-balmeșul românesc.

Primele mele reacții, la adresa Comunicatului, au fost:

Acum l-am citit și eu.

Total dezamăgit.

Am fost un pesimist pînă acum: Mai rău decît sistemul emanuelist (Oradea) nu se poate.

Azi am devenit un optismist: Ba se poate!

– Cazul Zodia Lupului nu stă sub semnul logicii.

Nici al exercițiului teologic, ci are de a face cu haiducia (pe Internet, în blogosfera evanghelică, pe Facebook).

Întrebare întrebăcioasă:

Unde sînt oamenii evanghelicilor exersați în lupta haiducească pe Internet, în spațiul public, unde regulile sînt perverse?

Dacă chestiunea ajunge în presa națională, are vreunul din Senatul ITP competența să susțină cauza ITP în spațiul public sau ar trebui să-și dea toți demisia “pe fondul gravelor prejudicii suferite de ITPB la nivelul imaginii”?

Atentat la Perla Coroanei Penticostale

Comunicatul ITP conține 6 puncte, prefațat de 2 paragrafe și o încheiere scurtă de un paragraf.

A. Voi începe observațiile și comentariile cu punctul 2 al Comunicatului:

„Observăm că nici comunicatul oficial al ITPB din 27 mai 2014 și nici intervențiile în spaţiul virtual ale unor cadre didactice de la ITPB nu au reușit să aplaneze conflictul şi să clarifice în mod convingător poziţia ITPB faţă de acuzaţiile aduse. În data de 15 iunie 2014, pe fondul gravelor prejudicii suferite de ITPB la nivelul imaginii, prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu și-a înaintat demisia din funcţia de rector al ITPB.”

Întrebarea, de bun simţ, care trebuie pusă, este următoarea: E adevărat că există „fondul gravelor prejudicii suferite de ITB la nivelul imaginii”?

UNDE, CINE şi CUM a contribuit la un astfel de fond?…

Comunicatul ITP din 27 mai 2014 amintea două nume: „…portaluri evanghelice de știri precum News Net Creștin și Armonia Magazine au preluat în mod iresponsabil aceste mesaje defăimătoare, fără a solicita un punct de vedere oficial exprimat de instituția noastră.”

Cine sînt NewsNet Creştin şi Armonia Magazine? Inițiative amețite lipsite de reputație, competență și cod etic. DE CE să fie băgate în seamă?

În ceea ce privește inițiativele individuale, înțeleg că Cristian Ionescu trebuie băgat în seamă de ITP, că are ceva funcție la penticostalii români din SUA (care finanțează proiecte în România), dar Paul Dan e incompetent și zănatic. DE CE să fie băgat în seamă la nivel de instituții?

Îmi exprim cele mai serioase îndoieli cu privire la formarea unui fond de „grave prejudicii suferite de ITP la nivelul imaginii”, din moment ce nu există vectori autententici, oficiali sau informali, competenți și de bună credință, care să poată influența culorile imaginii ITP în chestiunea în discuție. Cristian Ionescu, ca și Paul Dan, este un impostor intelectual.

Mai degrabă acest comunicat nătîng al ITP creează „grave prejudicii” la adresa imaginii ITP.

Dar, desigur, nu este decît încă un comunicat din istoria recentă a comunicatelor stupide din istoria recentă a evanghelicilor români.

B. Ceea ce trebuie să observăm rapid – ca să nu intrăm pe făgașul gîndurilor suspicioase, precum DEJA au făcut, cu rîvnă demențială, bloggeri și comentatori de teapa celor amintiți mai sus – este faptul că e amintită demisia rectorului Corneliu Constantineanu, în 14 iunie 2014, după vizita lui Miroslav Volf in 11-12 iunie (nu și în 13), dar nu este menționat motivul demisiei sau spiritul în care a fost ea înaintată.

De asemenea, nu sînt menționate cele două părți ale… „conflictului”. CUI se adresează oare acest comunicat? Celor care citesc blogurile evanghelice cu postări polemice și știu deja cam care au fost pozițiile antagonice pe eșichierul ideologic-confesional?

Comunicatul ITP este un exemplu de cum NU trebuie să fie un comunicat al unei astfel de instituţii – formulările, ambiguitatea, lipsa de concizie (doară nu e vorba de un eseu, ci de un comunicat), combinarea palierelor de comunicare, toate acestea descalifică un astfel de comunicat.

C. Punctul al doilea al Comunicatului este cel mai amplu, referindu-se la documentul din 2007, semnat și de Corneliu Constantineanu:

Senatul ITPB a analizat conţinutul documentului Loving God and Neighbor Together: A Christian Response to A Common Word Between Us and You, redactat la inițiativa unui grup de teologi de la Yale Divinity School, printre care și Miroslav Volf, semnat de numeroase personalități creștine, printre care și Corneliu Constantineanu, și publicat în New York Times la 18 octombrie 2007. Membrii Senatului ITPB susţin ferm conviețuirea paşnică între toţi oamenii şi relaţiile interumane guvernate de principiul iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, dar consideră că documentul mai sus menţionat conţine elemente care îl fac incompatibil cu mărturisirea de credinţă a Cultului Creștin Penticostal din România. În primul rând, nu împărtăşim limbajul ambiguu al documentului, limbaj care permite confundarea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului Isus Hristos cu Alah. Limbajul folosit în acest document este în mod intenționat ambiguu și creează confuzie între identitatea creștină și cea musulmană. În al doilea rând, documentul menţionat foloseşte expresii specific musulmane pentru denumirea lui Dumnezeu (ex. „Dumnezeul infinit bun”, „Cel Milostiv”, „Dumnezeu-Unul”), în timp ce expresiile specific creştine sunt ocolite atent. În al treilea rând, referinţele la Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos sunt făcute tot în termenii islamului, evitându-se afirmarea clară a identităţii divine a Domnului Isus Hristos. Aceste observaţii ne determină să concludem că dumnezeul afirmat de documentul de la Yale nu este Dumnezeu Triunic al Sfintelor Scripturi, ci este Alah, dumnezeu descris în Coran. În plus, considerăm că documentul de la Yale contravine învăţăturii creştine care are în centru credința în divinitatea Domnului Isus și chemarea creștinului la ucenicie față de Domnul Isus Hristos, cât și ethosului creștin misionar.

În baza constatărilor de mai sus, Senatul ITPB respinge documentul Loving God and Neighbor Together: A Christian Response to A Common Word Between Us and You şi consideră că statutul de cadru didactic în ITPB nu este compatibil cu susţinerea ca semnatar a acestui document.

Foarte ‘interesantă’ invocarea Mărturisii de credință penticostală.

La fel de ‘interesant’ e şi faptul că „membrii Senatului ITPB susţin ferm conviețuirea paşnică între toţi oamenii şi relaţiile interumane guvernate de principiul iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele”.

Păi atunci cînd NOI interpretăm documentul VOSTRU doar prin Mărturisirea NOASTRĂ de credinţă şi în circumstanţele NOASTRE, nu în contextul VOSTRU în care VOI aţi conceput documentul, atunci exact de principiul iubirii faţă de aproapele nu e vorba, ci de bădărănie RELAŢIONALĂ. De haiducie, de primat ideologic-confesional, de iubire de NOI, nu de VOI. Doară nu iubirea de bani e rădăcina tuturor lucrurilor, ci iubirea de NOI. Interpretăm NOI textele voastre. Nu facem efortul să pricepem DE CE ați produs un astfel de text. Astfel, textul fără context devine PRETEXT.

Astfel, un om de calibru superior precum H.-R. Patapievici poate fi considerat oricînd, de către guguştiuci, că nu este patriot, din pricina celebrelor pagini 60 din Politice, din care citez doar cîteva fraze:

„Oameni valizi din România de azi sunt tîmpii, flecarii, estropiații, gîngavii și crapuloșii.”

„Mă simt personal jignit de prostia băşcălioasă, de acreala invidioasă, de stridenta ţoapă a acestei populaţii ignare. Fondul ultim al substanţei naţionale româneşti este inadecvarea. Privit la raze X, trupul poporului român abia dacă este o umbră: el nu are cheag, radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbră fără schelet, o inimă ca un cur, fără șira spinării. Toată istoria, mereu, peste noi a urinat cine a vrut. Când i-au lăsat romanii pe daci în formula hibridă străromânească, ne-au luat la urină slavii: se cheamă că ne-am plămădit din această clisă, daco-romani-slavi; mă rog. Apoi ne-au urinat la gard turcii: era să ne înecăm, așa temeinic au făcut-o. […] Apoi ne-au luat la urină ruşii, care timp de un secol şi+au încrucişat jetul cu turcii, pe care , în cele din urmă, avînd o băşică a udului mi mare (de, beţiile…), i-au dovedit. […] Românii au devenit stimabili prin generaţia de la 1848 şi meprizabili prin cea de la 1948.”

După ce se referă, în trei rînduri, la la chestiuni pe care le consideră a fi în legătură cu documentul de la Yale, membrii Senatului ITP consideră că „documentul de la Yale contravine învăţăturii creştine care are în centru credința în divinitatea Domnului Isus și chemarea creștinului la ucenicie față de Domnul Isus Hristos, cât și ethosului creștin misionar”.

Păi învăţătura creştină nu are în centru ŞI „conviețuirea paşnică între toţi oamenii şi relaţiile interumane guvernate de principiul iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele”, la care tocmai membrii Senatului ITP făcuseră referire mai sus?

Păi nu ăsta era CONTEXTUL documentului?

DE CE nu dau nici un citat din documentul incriminat?

Și dacă vorbesc în numele Mărturisirii de credință penticostale, de ce nu menționează nici un articol din Mărturisire cu care documentul de la Yale este incompatibil?

Nu-i aşa că e nevoie de un eseu TEOLOGIC, de un articol într-o publicație, care să arate ceea ce susține Comunicatul?

CUM a ‘analizat’ Senatul ITPB a analizat conţinutul documentului de la Yale?

Precum cum fac atîtea comitete ale bisericilor evanghelice fără șira spinării?

Fraților, avem o problemă, trebuie să o rezolvăm! O problemă de… IMAGINE!

Păi nu, fraților, aveți o problemă TEOLOGICĂ – de-aia ați și scos la interval Mărturisirea, nu de imagine!…

Articolul 3 din Carta Institutului Teologic Penticostal din București precizează: „Carta este documentul care stabileşte misiunea ITPB, principiile academice şi strategiile, structura şi organizarea acesteia.”

Dar nu Carta e invocată in Comunicatul ITP, nici vrun raport al Comisiei de Etică, ci… Mărturisirea de credinţă penticostală.

Cînd vine vorba de Mărturisirea de credinţă penticostală, întotdeauna mi-aduc aminte cît de prost stă la doctrina păcatului – la punctul b din articolul 8 se menționează: “Chiar când păcătuiește un credincios, el este îndemnat să se pocăiască de faptele săvârșite…”, dar la punctul c stă scris: “Cei care sunt născuți din Dumnezeu nu păcătuiesc…”.

Pînă nu e rezolvată chestiunea această extrem de IMPORTANTĂ, cum putea avea încrede într-o astfel de Mărturisire de credință?

La fel, cea baptistă stă prost la pneumatologie.

CUM e posibil ca un document oficial al Uniunii Baptiste, precum cel de acum cîțiva ani, să retragă ordinarea unui pastor (Iosif Țon) FĂRĂ să facă vreo mențiune la un articol din Mărturisirea de credință sau din Statutul Cultului?

Iată cum documentele de bază ale asociației bisericilor baptiste și ale cele penticostale din România sînt folosite DOAR în spirit ideologic-confesional, după buna plăcere a voii Senatului, Comitetului, Consiliului, decît în spiritul adevărului, după buna plăcere a voii lui Dumnezeu.

Mai bine își dădea demisia Senatul ITP decît să accepte demisia rectorului. Mai bine un an se suspendau cursurile și profesorii scriau eseuri de teologie aplicate cazurilor din vremea noastră, precum Mișcarea Străjerilor. Mai bine bisericile ar renunța cîteva luni la orice formă de muzică, pentru a recupera, în liniște, spiritul închinării în duh și adevăr. Desigur, ar trebui și pastorii să răcnească mai bine acasă la nevastă și prunci decît la amvon la enoriași.

Articoluil 34 din Carta ITP menționează: „În plan spiritual, deciziile academice se vor subordona Consiliului Bisericesc al Cultului Creştin Penticostal, conform structurii organizatorice a ITPB.”

Dar Comunicatul Senatului ITP nu menţionează Consiliul Bisericesc.

Din Comunicat rezultă că, PE PLAN SPIRITUAL, deciziile academice se subordonează Senatului ITP!…

Recursul la Mărturisirea de credință, pretinsa analiză a documentului de la Yale și mai ales VERDICTUL dat, fără apel la articole doctrinare sau statutare, indică aroganța Senatului ITP de a rezolva… problema.

Păi tocmai Senatul ITP devine… problema.

Au scăpat de dracu și-am dat de mă-sa!

Senatul zice: „În baza constatărilor de mai sus…”

Şi constatările de mai sus în baza a ce s-a făcut? În baza unei analize, zice Senatul.

Și analiza în baza a ce s-a făcut?

CINE a făcut analiza?

Doară nu s-a pre(ocupat) tot Senatul de documentul de la Yale!…

Şi atunci trebuie să revenim la întrebarea: CUI se adresează Comunicatul ITP?

În baza constatărilor de mai sus (sic!), Comunicatul NU se adresează celor de pe Internet care sînt cunosc în mare detaliile ‘polemicii’, ‘conflictului’, ci serveşte nu aflării adevărului, ci unor maşinaţiuni instituţionale, care sînt coordonate de obicei de centre de influenţă din perimetrul ideologic-confesional.

D. Punctul 3 din Comunicat e cel mai clar:

În şedinţa extraordinară din 16 iulie 2014, Senatul ITPB a discutat cu prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu conținutul teologic și implicațiile practice ale documentului Loving God and Neighbor Together: A Christian Response to A Common Word Between Us and You şi a concluzionat că, indiferent de motivația și împrejurările semnării documentului în 2007, păstrarea semnăturii pe documentul de la Yale aduce ITPB mari deservicii la capitolul imagine și relații cu comunitatea penticostală din țară și străinătate și că retragerea semnăturii de pe acest document se impune cu necesitate. Prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu va face demersurile necesare pentru retragerea semnăturii sale de pe documentul Loving God and Neighbor Together: A Christian Response to A Common Word Between Us and You în cel mai scurt timp.

Aşadar, criza ITP se rezolvă astfel: Corneliu Constantineanu își retrage semnătura de acum… un secol, iar la ITP se vor organiza în scurt timp alegeri pentru ocuparea funcţiei de rector al ITP. Cristian Ionescu poate fi mulțumit că, dacă n-a reușit să evite vizita lui Miroslav Volf la ITP, măcar a obținut retragerea semnăturii lui Corneliu Constantineanu.

Instituţional, criza pare că poate fi rezolvată.

Rămîn însă o droaie de chestiuni TEOLOGICE, nu doar instituționale și/sau de imagine, care sînt castane în foc și nimeni nu vrea să le scoată.

Penticostalii români au un an greu: a fost Cazul Vladimir Pustan, a venit apoi criza ITP, vor fi alegeri în Cultul Penticostal. Anul 2014 pare a fi (încă) un an de răscruce pentru penticostalii români. Din cîte s-au întîmplat pînă acum, nu am vreo nădejde că alegerile vor fi altceva decît un turnesol care va indica, încă o dată, criza în care se află penticostalii, și nu doar ei, ci evanghelicii din România.

Pe vremea lui Ceaușescu puteam avansa niște explicații, dar acum, în condițiile actuale, de liberă exprimare și avînt penticostășesc, ce să mai spunem? Că de unde nu e nici Dumnezeu nu cere?

E. Punctul 4 din Comunicat e în întregime favorabil fostului rector Corneliu Constantineanu:

Senatul ITPB a constatat că în activitățile academice ale prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu (prelegeri, predici, cursuri, publicații) nu a existat niciodată tendința înspre sincretism, fapt care infirmă acuzațiile de acest tip vehiculate pe internet cu privire la persoana sa.

Senatul ăsta de la ITP pare a fi format din Superman, Omul Păianjen, Iron Man, Thor, Shrek, Batman și alții precum ei. Nu doar că au făcut o analiză a documentului de la Yale, dar au și cercetat prelegerile, predicile, cursurile, publicațiile lui Corneliu Constantineanu. N-au găsit nimic. Niciodată fostul rector nu a arătat vreo tendință înspre sincretism.

Atunci cum poate să spună Paul Dan că fostul rector e apostat?

Adică Paul Dan poate să spună, dar cum pot cititorii să creadă „minciuna care nu moare”?

Așa, fără dovezi…

Iată, încă un comunicat care infirmă acuzația de crislam!…

Dar daca Paul Dan și acoliții lui nu au acceptat primul comunicat, DE CE să-l accepte pe al doilea?

Întrebarea obsesivă: CUI se adresă acest (al doilea) comunicat?

Doară nu încearcă să-i convingă pe Paul Dan și guguștiucii autoalarmiști?

F. Al 5-lea punct din Comunicat:

Regretăm tonul polemic, atitudinea nedemnă şi limbajul nepotrivit folosite în dialogul din spaţiul virtual de către unii profesori ai ITPB, în contextul reacţiilor stârnite de vizita profesorului Volf la Bucureşti. Senatul cere cadrelor didactice ale ITPB să se abţină pe viitor de la postări şi comentarii în spaţiul virtual, care ar putea afecta buna mărturie şi relaţiile sănătoase ale ITPB cu bisericile penticostale, pastorii penticostali şi fraţii în Hristos din diaspora şi din România.

Ce legitimitate are Senatul ca să ceară aşa ceva?

Poate să recomande (dar cu ce experiență?), dar să ceară?…

Poate să impună, dar în ce condiții?

Din nou, nu este menționat nici un articol din Carta ITP sau din vreun document de funcționare a instituție sau a Cultului Penticostal.

A cere cadrelor didactice ITP să se abțină pe viitor de la postări și comentarii în spațoiul virtual (care…) devine un palier fals, deoarece spațiul virtual a oferit un mijloc de informare și dezbatere care a avut consecințe benefice în mediul confesional evanghelic.

Chiar și Cazul Zodia Lupului a arătat lucrul acesta. Senatul ITP l-a declarat pe Corneliu Constantineanu nevinovat de acuzația de crislam (deci demisia lui nu are legătură cu crislamul, nu?), pe cînd Paul Dan nu contenește să-l numească apostat – dimpreună cu Dănuț Mănăstireanu şi Emanuel Conțac, ; „Alţi complici la crislamism sunt Ciprian Terinte (decan ITP), profesor Silviu Tatu (ITP), Laurenţiu Balcan, Alin Cristea, Marius Silveşean de la Institutul Teologic Baptist Bucureşti, Teofil Stanciu şi Editura Casa Cărţii.”; „John Tipei omul din umbra complice la Crislamism promovat la ITP”.

Să ne aducem aminte ce rol a jucat un comentariu acum cîţiva ani, cînd a fost invitat Iain Torrance la Universitatea Emanuel din Oradea.

evedyahu (La pătrăţosu – 25 octombrie 2006): “Sunt sigur ca Iain Torrance va fi f bun si e un expert pe patristica (stie ce spune) etc. Daca as fi in zona, as merge si eu la aceste prelegeri. Eram doar surprins ca Emanuel coopereaza cu oameni care probabil nu s-ar clasifica pe ei insisi ca si evanghelici. Sa pun problema putin diferit: de ce este invitat la prelegeri un om cu vederi (cred eu) mult mai liberale decat a unor profesori care au zburat de acolo pt mai putin?” (26 octombrie 2006)

În urma comentariilor, Universitatea Emanuel din Oradea a anulat evenimentul anunţat, Comunitatea Baptistă din Oradea dînd următorul Comunicat:

“Conducerea Comunităţii Baptiste de Oradea nu este de acord cu invitarea teologului Iain Torrance la Universitatea Emanuel din Oradea din cauza poziţiilor teologice ale acestuia aflate în clar dezacord cu crezul nostru. Cerem de urgenţă conducerii Universităţii Emanuel să refuze în termeni categorici oferta prof. Iain Torrance.”

Acum ITP restrînge, abuziv, dreptul la liberă exprimare, celor care predau acolo. Vor restrînge și dreptul studenților?

De ce Senatul nu a găsit o expresie mult mai potrivită (și, desigur, într-un alt spirit)? Precum: Facem apel la cadrele didactice ITP să își folosească discernămîntul atunci cînd au postări și comentarii în spațiul virtual, ținînd cont că o instituție precum ITP are nevoie de o reputație bună atît în fața bisericilor care susțin instituția cît și în mijlocul societății românești.

Din Comunicatul ITP ar rezulta că unii profesori ITP au acționat în mod imatur pe Internet în timpul ‘conflictului’, ceea ce este o concluzie cu totul pripită. Eu consider că este îngrijorător tocmai lipsa implicării lor în spaţiul public. Nu au experienţă şi au fost prinşi pe picior greşit. Ei serveau şerbet cu apă rece, în mahala ceilalţi însă beau bere şi rîgîiau, bătîndu-și joc de papionul lor.

Dar dacă nu capătă experienţă, la următoarea criză, de unde să știe CUM se poartă conflictul în spaţiul public?

După mintea mea, am mai zis-o, orice instituție confesională academică ar trebui să aibă un curs care să-i pregătească cît de cît pe viitorii pastori și profesori și pentru viața pe Internet. Sînt deja destule cazuri majore care pot fi date exemplu – Baptistul Carismatic și Zodia Lupului sînt ample și cu destule învățături.

„Regretăm tonul polemic…” – încă o formulă neinspirată. Tonul AGRESIV – asta însemna altceva. Dar viața religioasă e polemică prin natura sa.

G. Punctul 6 din Comunicat e de tot căcatul, pare desprins din limba de lemn de pe vremea comunismului:

Senatul ITPB respinge ferm liberalismul teologic şi moral contemporan şi îşi reafirmă cu determinare ataşamentul deplin faţă de învăţătura Sfintei Scripturi şi faţă de mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Penticostal din România, înnoindu-şi angajamentul faţă de misiunea dezvoltării învățământului teologic penticostal din România.

Păi cum dracu să se dezvolte învățămîntul teologic penticostal cu astfel de comunicate și formule bete?

Fără atașamentul DEPLIN față de adevăr, că asta e învățătura Sfintei Scripturi, dimpreună cu alte fapte bune vrednice de pocăința clamată?

Fără participarea la polemici PUBLICE pe Internet?

Că în ziare naționale și publicații culturale pocăiții n-au de gînd de participe, nu?

H. Am lăsat la urmă primul paragraf.

Fiind primele propoziții de care dau cititorii, nu ar trebui să fie formulate mai clar, mai concis, mai convingător?

Îmi exprim speranța că nu ați uitat întrebarea PRINCIPALĂ: CUI se adreseză acest comunicat?

Este destinat publicului larg? Mă îndoiesc!

Un comunicat trebuie conceput în funcție de destinatarul pe care îl intenționează.

A da comunicat a devenit un reflex al instituţiilor evanghelice (ba chiar al unor indivizi) care par a fi corigente tocmai la disciplina comunicării.

Un IMM cu 10 angajați sau un chioșc care vinde gogoși poate că nu au nevoie să comunice. Am zis… POATE!

Dar o instituție eclesială sau confesională să nu știe să comunice este o tragedie, pur și simplu.

Măi Senat ITP, vino-ți în fire și pricepe pe ce lume trăiești!

I. Finalul Comunicatului este sumbru, fiind amintit de două ori cuvîntul „regretăm”.

În fața CUI se scuză Senatul ITP?

De ce să regreți că este necesar să faci un asemenea comunicat? Dar ce, pastorii și profesorii doar predică și predau, doar stau în biblioteci și fac schițe de predici și de curs?

Ar fi trebuit să își exprime satisfacția Senatul ITP că are ocazia să clarifice anumite chestiuni pentru oricine dorește. Dacă nu era Internetul, CUM dădea Comunicatul? Printr-o circulară către biserici?

J. Cîteva observații finale

Comunicatul conține un singur nume – Corneliu Constantineanu, dintre cele a căror reputație a fost mocirlită pe Internet. Senatul ITP are aceeași obligație și față de alte nume – Emanuel Conțac a fost permanent în vizorul lui Paul Dan, impostor intelectual care nu e vrednic nici măcar să-i lege șireturile tînărului penticostal -, în numele adevărului.

La fel cum au depus mărturie pentru Corneliu Constantineanu – sper că în numele adevărului, nu în numele unor aranjamente circumstanțiale -, la fel ar trebui să depună mărturie și pentru Emanuel Conțac, dacă nu și pentru alții, ale căror nume nume au fost tîrîte în derizoriu.

Nici măcar nu mai putem spune despre un eretic autentic că e eretic sau apostat, atîta de mult au fost demonetizate aceste cuvinte de către Paul Dan și acoliții săi. Ne și bufnește rîsul cînd apare un astfel de cuvînt, amintindu-ne cît de necugetați sînt unii…

Un comunicat ar trebui SEMNAT și DATAT.

Primul comunicat, cel din 27 mai 2014, este din partea ITP.

Al doilea comunicat, cel care a fost discutat în această postare, e din partea Senatului ITP.

Conform site-ului ITP, Senatul este format din următorii:

1. Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru – președinte
2. Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu
3. Lector univ dr. Ganea Romulus
4. Pastor Lector univ drd. Emil Meștereagă
5. Pastor Lector univ dr. Brie Ioan
6. Lector univ. dr. Emanuel Contac
7. Natanael Bițiș – student
8. Adelin Duca – student
9. Fineas Moldovan – student

Tare aș vrea să știu CINE a redactat acest comunicat și cîți dintre cei de mai sus l-au citit?

Dar și mai mult aș vrea să știu CINE a făcut analiza documentului de la Yale…

Că 3 fraze nu pot concura la titlul de analiză…

Iată și Consiliul Pastoral:

1. Pastor Lector univ. drd. Emil Meşetereagă
2. Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie
3. Pastor Lector univ. drd. Eugen Jugaru
4. Pastor Lector univ. dr. Ciprian Flavius Terinte
5. Pastor Prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu
6. Pastor Conf. univ. dr. John F. Tipei
7. Pastor Lector dr. Neamțu Victor Vladimir

K. Cuvînt de încheiere

Atentatul la Perla Coroanei Penticostale, ITP-ul, nu a reușit…

Dar a reușit să ne arate cît de puține străluciri are Perla…

După 25 de ani de la căderea dictaturii ateiste, România evanghelică încă nu şi-a luat porția de libertate… Nici pe cea de responsabilitate.

Sînt destule semne de dezvoltare a mediului confesional evanghelic, dar și destule fenomene care indică mentalitatea de ghetou, lipsa viziunii, provincialism și oceane de cuvinte care nu spun nimic…

Pocăiții sînt persoane… lacustre.

Bisericile lor sînt construite pe insule îndepărtate, la mare distanță una de alta, și la și mai mare distanță de țărmurile civilizației…

Bărcile cu care circulă sînt fără motor, doar cu vîsle… Cele mai mari bărci ale lor se numesc Emanuel, Betel, Filadelfia sau ITP, Perla Coroanei Penticostale…

Cînd vreunuia dintre copiii lor le vine ideea unui motor sau, mai rău, a unui elicopter, zicînd fraților că a avut un vis, aceștia îl țîpă în apă, să se răcorească…

Nu e nici un pericol pentru băiet… Toți știu că rechinii nu sînt în apă, ci în bărci…

Și-apoi, într-un mediu lacustru, la ce dracu îți trebuie ceva care să zboare?… Toată lumea știe să dea la vîsle… Cîntă, se roagă și dă la vîsle.

Măi Iosefel, mai termină cu visurile tale, că doară n-o să ajungi tu să zbori DEASUPRA fraților tăi, Paștele mă-tii de colorat… Tu nu vezi că toți sîntem pe-aici cenușii?…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: