Archive for decembrie 2014

Rugăciune – 31 decembrie 2014

31 decembrie 2014

Așa e, Doamne, sîntem duși cu sorcova… Sclipiciul acestei lumi ne ia ochii… Inima ne este deznădăjduit de rea… Numai Tu o cunoști… Numai Tu o poți schimba… Numai Tu ne poți preschimba… Izbăvește-ne de o viață searbădă… Ajută-ne să trăim cu dreptate, evlavie și cumpătare…

Publicitate

Fiii încurajării: Prințul – Ionatan (10)

31 decembrie 2014

printul

Prinţul: Ionatan – Francine Rivers, Editura Scriptum, Oradea, 2014, 231 p.

“Ionatan îşi învârti sabia la dreapta şi la stânga. Pară lovituri şi îşi înfipse sabia, blocă atacuri şi spintecă în sus. Dar erau prea mulţi. Prea mulţi!

Tatăl său alergă spre vârful dealului. Ionatan îl urmă. În jurul său se revărsa o ploaie de săgeţi. Dintr-odată Ionatan simți o lovitură puternică în coastă. Apoi încă una în umărul stâng.

– Ionatan! strigă Saul.

Ionatan încercă să își ridice sabia, însă puterea îl părăsise. La început nu simți nicio durere, iar după aceea o durere atât de îngrozitoare încât u se mai putu mișca. Încă două săgeți îl loviră în piept. Genunchii îi cedară.

– Fiul meu! țipă Saul. Fiul meu! Un sunet de furie și deznădejde.

Clătinându-se, Ionatan înfipse vârful sabiei sale în pământ, dar nu se putu ține pe picioare. Când îl lovi încă o săgeată, se prăbuși dintr-odată, săgețile înfigându-i-se și mai tare în carne. Nu mai avea aer și gura i se umplu de sânge. Simți țărâna și iarba atingându-i obrazul. Nu mai putu să-și ridice capul. Totul se făcu negru în jurul lui.

Cu trupul încordat, Ionatan lupta cu moartea, înfigându-și degetele în țărână.

David! David!

Doamne, fii Tu cu prietenul meu când va primi coroana. Dă-i înțelepciune să-l conducă pe poporul Tău, Israel.” (p. 188-189)

PROMO

fiii-incurajarii

Har curajos (10)

31 decembrie 2014

har-curajos-180

Har curajos: pași pe calea lui Cristos – Gayle Haggard, Editura Metanoia, Oradea, 199 p.

“Când eu şi soţul meu ne simţeam dispreţuiţi şi respinşi şi când am realizat că eram numărați printre cei excluși și păcătoși, am cunoscut dragostea și harul lui Dumnezeu arătate într-un mod curajos – copleșitorul, minunatul har care niciodată nu se îndepărtează. Dumnezeu ne-a călăuzit prin cele mai negre zile ale noastre și ne-a mângâiat în cele mai întunecate momente prin Scriptură, prin prezența Lui și prin câțiva prieteni curajoși. […]

Niciunul dintre noi nu va izbândi în viață fără a avea nevoie de har. Când greșim, harul celorlalți ne poate netezi cărarea și ne poate da puterea de-a ne ridica și speranța că din nou va fi bine.” (p. 188-189)

PROMO

sbro-5dec2014

Există Dumnezeu (10)

31 decembrie 2014

exista-dumnezeu-180

Există Dumnezeu – Anthony Flew, Editura Cartea Creștină, Oradea, 2014, 184 p.

N.T. Wright: “În creștinismul timpuriu nu există nicio variație a credințelor despre ce se întâmplă după moarte. În iudaism, existau câteva puncte de vedere diferite, iar în lumea păgână existau o multitudine de concepţii, însă în creştinismul timpuriu, exista una singură: învierea. Luând în considerare cât de conservatori sunt majoritatea oamenilor în privinţa concepţiilor lor despre viaţa după moarte, acesta este un lucru cu adevărat remarcabil. Pare într-adevăr că primii creștini au avut un motiv întemeiat să-și reconsidere punctul cel mai personal și mai important al credinței lor. Iar când privim la spectrul creștinismului timpuriu, observăm că primii creștini nu cădeau de acord în unanimitate în privința multor lucruri, însă în mod remarcabil, erau de acord în unanimitate în ce privește concepția lor atât despre înviere, cât și despre felul în care are loc învierea și cum funcționează. Toate acestea sunt abordate în cartea mea, în cele mai mici detalii.

Iar acestea ne obligă pe noi, istoricii, să punem o întrebare foarte simplă: De ce toți creștinii despre care noi avem cunoștință, din perioadele cele mai timpurii pentru care deținem dovezi, posedă această concepție nouă, și în mod remarcabil unanimă, despre înviere? Este o întrebare istorică legitimă și cu adevărat interesantă. Cu siguranță că toți acești primi creștini ne-ar răspunde: “Avem această concepție despre înviere, datorită lucrurilor pe care le credem despre Isus.” Astfel, dacă ideea că Isus a înviat din morți ar fi început să apară numai după douăzeci sau treizeci de ani de creștinism, așa cum presupun mulți cercetători sceptici, ar trebui să găsim o mulțime de curente în creștinismul timpuriu, în care învierea să nu fie inclusă – sau dacă s-ar găsi ideea de înviere, să aibă o formă diferită de cea specifică creștinismului timpuriu. Prin urmare, amplitudinea și unanimitatea credinței creștine în înviere ne obligă să spunem că s-a întâmplat cu siguranță ceva, chiar la început, care a modelat și colorat întreaga mișcare a creștinismului timpuriu.” (p. 170-171)

PROMO

ecc-dec2014

Biografii: Costache Ioanid (10)

31 decembrie 2014

costache-ioanid-180

Biografii: Costache Ioanid – Speranța-Doina Cătană, Editura Dalia, Timișoara, 2006, 200 p.

Ioan Mihalaş: “… un fel de apariţie de undeva din altă lume (…). Mi-era suficient doar să-l privesc, iar când vorbea sau recita, mă ridica pe culmi de unde-L întrezăream pe Dumnezeu.

“TAINELE” poetului rămân pentru mine un fel de Credo, un Tatăl nostru, cea mai superbă Predoslovie a operei sale poetice.” (p. 189)

Info România Evanghelică – 30 decembrie 2014

31 decembrie 2014

17 postări
435 vizitatori
804 vizualizări

vizite-30dec2014

tari-30dec2014

Home page / Archives 291
Iar nu s-a putut abține Marius Cruceru… – 25 decembrie 2014 15
SCRISOARE DESCHISA CĂTRE PREȘEDINTELE UNIUNII BISERICILOR CREȘTINE DUPĂ EVANGHELIE 14
Ion Cristoiu: Nici un alt președinte postdecembrist n-a comis, în nici o săptămînă de la instalare, atîtea greșeli halucinante precum Klaus Iohannis! 14
Există Dumnezeu (9) 11
Oana Moraru: Soluții pentru școala românească 11
Biografii: Costache Ioanid (8) 11

Termeni de căutare

predica scrisa din ioan 3 : 16 5
romania evanghelica 3
tabara mia targoviste 2014 3
biserica adoratio cluj 2
romaniaevanghelica 2

Biserica Elim PLOIEȘTI – 31 decembrie 2014

30 decembrie 2014

ploiesti-31dec2014

http://infologosploiesti.blogspot.ro

Rugăciune – 30 decembrie 2014

30 decembrie 2014

Părinte ceresc, Tu ești Cel care știi cel mai bine cît de bun ești. Noi doar sîntem uimiți cîteodată de bunătatea Ta, iar apoi ne întoarcem în cercul nostru strîmt și rece. Tu știi cel mai bine și ce nu avem nevoie, nemernicii care ne zbatem între consumerism și distracție. Doar în Tine găsim fericirea, niciodată departe de Tine! Tu știi cel mai bine ce înseamnă fericirea pentru oameni, Tu știi cel mai bine UNDE trebuie găsită fericirea. Dăruiește-ne lumină și călăuzire pentru a percepe sensul fericirii și a pricepe Calea într-acolo, iubitul nostru Tată.

Fiii încurajării: Prințul – Ionatan (9)

30 decembrie 2014

printul

Prinţul: Ionatan – Francine Rivers, Editura Scriptum, Oradea, 2014, 231 p.

“Ionatan nu mai putu vorbi. Câți ani se putea să mai treacă până când avea să își vadă din nou prietenul?

– Rămâi cu mine, Ionatan!

– Nu pot. Însă nu-i voi ridica niciodată mâna împotriva ta. Voi face tot ce-i stă în putină să păzesc împărăția și să învăț poporul să-i cinstească pe profeți și să păzească Legea. Ionatan îl îmbrățișă pe David. Trebuie să plec.

Cei doi plecară afară împreună și Ionatan dădu ochii cu oamenii lui David. Pe chipul lor se vedea moartea, o sete de a învinge. Ionatan se întoarse spre David și cei doi își strânseră mâinile.

– Dacă mi se întâmplă ceva, David, să-mi protejezi soția și copiii.

– Ai un copil?

– Încă nu, dar cu voia lui Dumnezeu, sper să am la fel de mulți ca săgețile din tolba mea.

– Așa să te binecuvânteze Domnul! Ai cuvântul meu, Ionatan. Îți voi proteja soția și copiii.

Ionatan făcu o plecăciune îndoindu-se din talie, ca înaintea unui împărat.

Urie stătea lângă cal, ținându-i frâiele. Ionatan luă frâiele și încălecă.

– Cunosc drumul înapoi.

– Domnul Dumnezeul tău să vegheze asupra ta și să te păzească!

Ionatan se uită la David, își ridică mâna în semn de prietenie, după care plecă singur călare.” (p. 164-165)

PROMO

fiii-incurajarii

Cristi şi Emma Repede: Ieslea rece – 100.000

30 decembrie 2014

Har curajos (9)

30 decembrie 2014

har-curajos-180

Har curajos: pași pe calea lui Cristos – Gayle Haggard, Editura Metanoia, Oradea, 199 p.

“Harul în căsătorie presupune să îţi preţuieşti partenerul/a mai presus de orice altă persoană din viața ta și să-i arăți apreciere și respect. Este nevoie de har ca să-ți accepți partenerul/a așa cum este și să-ți asumi răspunderea de a-l/o iubi. Este nevoie de har pentru a ierta inevitabilele cusururi, greșeli și păcate ale partenerului/ei. Este nevoie de har – uneori chiar de har curajos – să-ți înfrunți cu o fermitate extraordinară provocările maritale și să-ți onorezi angajamentul luat.” (p. 133)

PROMO

sbro-5dec2014

Acum 1 an (28.12.2013) – Teofil Stanciu: Un anglican, o evreică și un catolic

30 decembrie 2014

“2013 a fost un an în care anglicanul C.S. Lewis (1898-1963), evreica Simone Weil (1909-1943) și catolicul Gustave Thibon (1903-2001) au putut fi comemorați și rememorați, grație unor numere rotunde legate de viața lor.

Din păcate, n-am apucat să scriu despre fiecare dintre ei la vremea potrivită (e un mic regret al anului care se încheie). Cum mereu am avut impresia că există niște trăsături care-i unesc pe toți trei, în ciuda numeroaselor deosebiri dintre ei, am încercat să fac măcar un efort de sistematizare a câtorva asemănări pe care le consider deosebit de importante (lista nu e exhaustivă).

E un gest minimal de prețuire pentru niște personaje de prim rang în gândirea creștină a secolului XX. Indiferent de eventualele afinități sau divergențe pe care, ca cititori, le putem avea cu acești autori, ei merită cunoscuți măcar prin scrierile ce sunt disponibile în limba română.”

http://drezina.wordpress.com/2013/12/28/un-anglican-o-evreica-si-un-catolic

YouTube: Biserica Betesda Dublin – 2.000.000 views

30 decembrie 2014

Din cele peste 180 de filmulețe de pe contul BisericaBetesda Dublin, următoarele au peste 50.000 de vizualizări:

Adriana Stoica – Te am pe Tine – 153.000
Gabi Iluţ – El bate, El bate – 131.000
Ilie Puha – Ce placuta-i partasia – 90.000
Nicu Wagner – Cine a crezut vre-o data – 87.000
Daniel Hartie – Atati copii nemingiati – 74.000
Familia Muresan – La a noastre sarbatori – 73.000
Gabi Iluţ – Tu mă veghezi – 57.000
1/3 – Predica Pentru Tineri – Cornel Urs – 52.000

Există Dumnezeu (9)

30 decembrie 2014

exista-dumnezeu-180

Există Dumnezeu – Anthony Flew, Editura Cartea Creștină, Oradea, 2014, 184 p.

Roy Abraham Varghese: “Din punctul meu de vedere, cinci fenomene sunt evidente în experienţa noastră imediată şi pot fi explicate numai în termenii existenţei lui Dumnezeu. Acestea sunt, în primul rând, raționalitatea implicită în toată experiența noastră privind lumea fizică; în al doilea rând, viața, capacitatea de a acționa autonom; în al treilea rând, conștiința, abilitatea de a fi conștient; în al patrulea rând, gândirea conceptuală, puterea de a articula și înțelege simbolurile care au un sens, așa cum sunt cele cuprinse în limbaj; și în al cincilea rând, sinele omenesc, “centrul” conştiinţei, al gândirii şi al acţiunii.” (p. 143)

“Cu toate că adepții noului ateism au eșuat în încercarea de a explica natura sau sursa vieții, conștiinței, gândirii și a sinelui, răspunsul la întrebarea privind originea componentei supra-fizice pare evident: partea supra-fizică poate origina numai dintr-o Sursă care este vie, conștientă și care gândește. Dacă noi suntem centri de conștiință și gândire, capabili să cunoaștem și să iubim, capabili să intenționăm și să executăm, nu văd de ce acești centri ar putea proveni din ceva care în sine este incapabil să realizeze aceste activități. Deși procesele fizice simple pot crea fenomene fizice complexe, aici nu ne preocupăm de relația dintre simplu și complex, ci de originea “centrilor”. Este de neconceput ca vreun fel de materie sau câmp material să poată genera agenți care gândesc și acționează. Materia nu poate produce concepții și percepții. Un câmp de forță nu planifică, nici nu gândește. Astfel, la nivelul rațiunii și al experienței cotidiene, devenim imediat conștienți că lumea ființelor vii, conștiente, capabile să gândească trebuie să-și aibă originea într-o Sursă vie, într-o Minte.” (p. 158)

PROMO

ecc-dec2014

Top Posts – 30 decembrie 2014

30 decembrie 2014

30 decembrie 2014, 15.15

Biografii: Costache Ioanid (9)

30 decembrie 2014

costache-ioanid-180

Biografii: Costache Ioanid – Speranța-Doina Cătană, Editura Dalia, Timișoara, 2006, 200 p.

Mircea Ciobanu: “Strălucirea poeziilor sale stă în ceea ce ele conțin, în substanța lor. Metaforele din ce în ce mai puține, artificiile de stil, din ce în ce mai rare. Frumusețea gândului este urmărită cu mijloace dintre cele mai simple, anume pentru ca frumusețea să nu fie împovărată de prisosuri ce i-ar putea strica întregimea.

Costache Ioanid a făcut mulți pași în adâncimile simplității. El s-a retras, ca să zicem așa, dinaintea oricărei ispite de a face vasul mai grăitor decât conținutul. Literatura română nu poate găsi decât un singur exemplu asemănător – în poemele lui V. Voiculescu, cele din urmă, în care gândul despre mântuire covârșește orice ispită de a căuta frumusețea în exterior.

Ca și acest mare poet al românilor, Ioanid stă cu privirea ațintită la corpul ideii poetice, la nașterea și mersul ei spre împlinire. Poezia sa emoționează întrucât este vie și adevărată. Entuziasmul pe care îl trăiește cititorul își are izvorul în propria lui participare la ceea ce i se transmite, în constatarea că și el a gândit sau a trăit ceea ce îi este dat să citească.

Adevărul și numai el modelează formele unei astfel de poezii.” (p. 187)

Biserica Penticostală Elim TIMIŞOARA – 31 decembrie 2014

30 decembrie 2014

timisoara-31dec2014-marturii

http://elim.ro

La mulți ani, Dan Surducan (30.12.2014)

30 decembrie 2014

dan-surducan

Oradea, 9 octombrie 2011

Despre Dan Surducan: La mulți ani, Dan Surducan (30.12.2011)

Răzvan Chiruță: De ce nu mai avem încredere în Biserica Ortodoxă Română

30 decembrie 2014

http://www.romanialibera.ro/opinii/editorial/de-ce-nu-mai-avem-incredere-in-biserica-ortodoxa-362373

România Liberă: Topul celor mai răsunătoare condamnări în 2014

30 decembrie 2014

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/topul-celor-mai-rasunatoare-condamnari-in-2014-362432

Evenimentul zilei: Retrospectivă 2014. Băsescu părăsește Cotroceniul, Klaus Iohannis dă șah-mat, „Partidul Facebook” intră în scenă

30 decembrie 2014

http://www.evz.ro/retrospectiva-2014-basescu-paraseste-cotroceniul-klaus-iohannis-da-sah-mat-partidul-facebook-intra-in-scena.html

Rugăciune – 29 decembrie 2014

30 decembrie 2014

Părinte ceresc, ştim să numărăm zilele și anii, dar mai puțin să cunoaștem vremurile. Știm exact cît ține un minut sau o oră, dar mai puțin cînd e momentul potrivit să fim veseli sau triști, să spunem o vorbă severă sau să tăcem. Trupul nostru s-a maturizat cu anii, dar duhul nostru are atîtea de învățat, trebuie să facă fitness spiritual. Pune pe noi mușchi sănătoși, precum cei ai adevărului și dragostei, ai evlaviei și cumpătării, ai credinței și curajului. Și niște dinți mai zdraveni, pentru hrană tare, căci am tot băut lapte duhovnicesc. Pentru toată călăuzirea Ta de pînă acum Îți mulțumim și Te rugăm să Te pregătești să ai grijă de noi și în anul care vine. Știm exact cît mai este pînă la 1 ianuarie 2015.

Info România Evanghelică – 29 decembrie 2014

30 decembrie 2014

30 postări
600 vizitatori
1.138 vizualizări

vizite-29dec2014

tari-29dec2014

Home page / Archives 385
SCRISOARE DESCHISA CĂTRE PREȘEDINTELE UNIUNII BISERICILOR CREȘTINE DUPĂ EVANGHELIE 37
Iar nu s-a putut abține Marius Cruceru… – 25 decembrie 2014 25
Ion Cristoiu: Nici un alt președinte postdecembrist n-a comis, în nici o săptămînă de la instalare, atîtea greșeli halucinante precum Klaus Iohannis! 16
Acum 1 an (26.12.2013) – Alin Cristea: Și a fost Crăciunul… Foarte scurt jurnal anticonsumerist 12
Pocăiţii spun lucruri trăsnite 12
Rugăciune – 28 decembrie 2014 10
Suceava Evanghelică: Rezultate “Cartea anului 2014″ 10

Termeni de căutare

romania evanghelica 4
richard wurmbrand centenial ateneul bucuresti 4
biserica crestina dupa evanghelie betel codlea 3
despre craciunu evanghelicilor 3
biserica crestina dupa evanghelie brasov fotoo 2
romaniaevanghelica 2
elemente pagane din biserica 2
info oastea domnului centenar traian dorz 2
libraria radio vocea evagheliei oradea 2

Fiii încurajării: Prințul – Ionatan (8)

29 decembrie 2014

printul

Prinţul: Ionatan – Francine Rivers, Editura Scriptum, Oradea, 2014, 231 p.

“- Aşa cum ai spus, mâine vom sărbători luna nouă. Se va vedea lipsa ta, căci locul tău de la masă va fi gol. Ionatan avea să se asigure că aşezarea la masă va rămâne neschimbată. David era de neînlocuit. Poimâine, spre seară, să te duci în locul unde te-ai ascuns data trecută și să aștepți acolo lângă stâncă. Eu voi veni acolo și voi trage trei săgeți înspre stânca aceea ca și cum aș trage la țintă. Apoi voi trimite un tânăr să îi aducă săgețile înapoi. Dacă mă auzi spunându-i: “Iată că sunt dincoace de tine”, atunci vei ști că totul e bine și că nu ai de ce să te temi, viu este Domnul! Dar dacă îi voi spune: “Du-te mai încolo – săgețile sunt dincolo de tine”, asta va însemna că trebuie să pleci numaidecât, căci Domnul te trimite.” (p. 135-136)

PROMO

fiii-incurajarii

Vladimir Tismăneanu – Revoluțiile din 1989 si renașterea constiinței civice: Amintirea lui Václav Havel

29 decembrie 2014

„Deloc surprinzător, bătăliile care s-au purtat în post-comunism au fost fundamental centrate pe conceptele de civilitate, memorie, justiție și responsabilitate. Politica, relațiile sociale, cultura, erau toate conectate, într-un fel sau altul, la definirea a ceea ce înseamnă să fii cetățean. Perioada imediat următoare lui 1989 ne-a arătat două posibile căi de urmat: cea în care revoluțiile au reușit să inducă un simț sustenabil al apartenenței civice, și acele cazuri în care revoluțiile însele au fost temporar trase pe o linie secundară și chiar negate, anulate sau confiscate. Una peste alta, pare că formularea sintetică excepțională a lui Ralf Dahrendorf va dăinui: „cetățeni în căutare de sens”. Provocarea esențială după 1989 a fost aceea de a construi cu succes (sau măcar satisfăcător) un consens moral și politic bazat pe o încredere împărtășită în instituții răspunzătoare și proceduri predictibile. Revoluțiile ulterioare în spațiul post-sovietic și Orientul Mijlociu au confirmat această tendință.”

http://www.contributors.ro/global-europa/revoluțiile-din-1989-si-renașterea-constiinței-civice-amintirea-lui-vaclav-havel

Har curajos (8)

29 decembrie 2014

har-curajos-180

Har curajos: pași pe calea lui Cristos – Gayle Haggard, Editura Metanoia, Oradea, 199 p.

“Ted fusese președintele Asociației Evanghelice Naționale. În trei ani de zile cât a durat conducerea sa, organizația crescuse de la 22 de milioane la 30 de milioane de membri. Construise o biserică înfloritoare de 14 000 de membri și slujise în biserici din întreaga lume, încurajând pastori și învățându-i pe credincioși. A fondat o organizație numită Asociația Bisericilor Dătătoare de Viață prin care a promovat ideea bisericilor care prosperă într-o atmosferă dătătoare de viață și trăiesc într-o relație iubitoare cu Dumnezeu și una cu cealaltă. A fost cunoscut pentru învățătura sa simplă, dar profundă, din Scriptură și pentru conducerea relațională. Ca pastor, el credea că rolul său principal era să echipeze membrii congregației noastre pentru lucrările de slujire, iar țelul său era să-i împuternicească pe alții în lucrare. Dovada a fost o biserică prosperă, un personal care era liber să-și dezvolte complet lucrările date de către Dumnezeu și 1300 de lideri de grupuri mici care făceau la fel, sub o filozofie pe care Ted o numea “grupulețe de piață liberă”. […]

Citind articolele negative, blog-urile şi comentariile care îl catalogau pe soţul meu drept un “lup în haine de oaie”, un “ipocrit” și un “negustor de putere” ale cărui singure motivaţii erau puterea şi lăcomia, mă întrebam: Oare chiar au anulat păcatele lui toţi acei ani în care a slujit biserica? Au zădărnicit ele dragostea lui pentru Dumnezeu și lucrarea sa de slujire? Sunt viețile noastre atât de precar ținute în echilibru de Cristos, încât o alunecare să anuleze toate investițiile și eforturile noastre pozitive? Cum rămâne cu lupta cea bună a credinței și cu ridicarea pe cale atunci când am fost doborâți, primind iertarea, fiind spălați și curățați și mergând mai departe în viața răscumpărată?” (p. 127-129)

PROMO

sbro-5dec2014

Luni seara (29.12.2014) – Ce nume apar în Top Posts pe blogul România Evanghelică

29 decembrie 2014

Marius Cruceru, Ion Cristoiu, Klaus Iohannis, Gabriel Liiceanu, Costache Ioanid, Daniel Cojiță

La mulți ani, Nicolae Moranciu

29 decembrie 2014

Nicolae Moranciu, în ianuarie 1990, împreună cu cîţiva prieteni, a pornit primul post TV independent din România.

„Nicolae Moranciu, Radu Buda, Ronald Legman, Egon Robert, Faber Peter, Sergiu, Savin, Ovidiu Bojan, Sorin Marchiş, Dinok Istvan, Luminiţa Vâţa, Adrian Hepeş, Adrian Fetea, Gheorghe Hausman (prima garnitură), Olivia şi Lavinia Steer, Alina Fărcuţa, Merlene Crişan, Daniela Onea, Marius Costea, Dan Dănculea, Dana Balint, Marin Chelu, Meleg Vilmos, Meleg Hortenzia, Gerard Gui, Mitică Chişvaşi, Istvan Szucsi, Danielea Reştea, Gianina Radu, Emil Startone, Liviu Vălenaş, Lucian Lezău, Silviu Tiodar…într-un cuvânt TVO, prima televiziune independentă din România.”

Zi de zi: Interviu cu Nicolae Moranciu

„TVO devenise o instituţie de prestigiu, datorită unor reportaje preluate de marile televiziuni din Europa, ca de pildă cutremurătoarea poveste a copiilor din sanatoriul de la Cighid ori istoria primarului din Săpânţa, Toader Şteţca, potrivnic comuniştilor fesenişti, şi care – de altfel – avea să devină ultimul român căruia i s-a acordat azil politic în Franţa.”

Fratele Moranciu: Fostul star al TVO a lăsat dezmăţul şi s-a făcut baptist

„Eu trecusem prin toate şantierele vieţii, pe la Casa de cultură a studenţilor, am cântat cu trupele cele mai cunoscute la momentul respectiv, lucrasem cu cenaclurile lui Păunescu şi Tatulici, făceam ilustraţia muzicală la teatru. Îmi venea ca o mănuşă postul ăsta. Eram liber profesionist. Pe mine nu mă putea speria mai nimic. De câte ori ne-au închis am fost la Bucureşti şi reveneam cu tam-tam. […]

Mineriadele le-am transmis în direct. Ce se întâmpla pe 13-15, noi dădeam în direct, Berevoieştiul cu dosarele îngropate, Săpânţa pe care TVR 1 o transmitea din elicopter, noi o filmam dinăuntru. Adi Hepeş s-a dus în Transnistria. Aveam om acolo. Pe el l-aş numi autorul moral al transmisiilor de la Sarajevo. Stătea pe acoperişul unui bloc şi transmitea prin telefon de acolo. Au fost subiecte neabordate de televiziunea naţională. Târgu Mureş iarăşi. Noi am fost singura opoziţie în Bihor. Le-am făcut publicitate multă tărăniştilor şi când au venit la putere nu s-au comportat cu nimic mai bine decât oamenii lui Iliescu.”

Informaţia de Bihor: Gâlceava artistului cu lumea – Nicolae Moranciu

Yahoo News: The top politics stories of 2014

29 decembrie 2014

http://news.yahoo.com/the-top-politics-stories-of-2014-191245017.html

Oana Moraru: Soluții pentru școala românească

29 decembrie 2014

http://www.contributors.ro/idei-si-solutii/solutii-pentru-scoala-romaneasca