De ce să (NU) mergem la biserică – Replică lui Peter Rong și lui Samy Tuțac

În două rînduri, Marius Silveșan a afișat pe blogul Istorie Evanghelică următoarea afirmaţie a lui Peter Rong (18 octombrie 2015, Biserica Baptistă Nădejdea București):

„Scopul pentru care trebuie să venim la Biserică este să ne întâlnim cu Domnul Isus Hristos.”

1.

Deși se folosește foarte mult expresia „a merge la biserică”, aceasta ar trebui să fie folosită doar pentru a indica o acțiune locomotoare și nu… o formă de evlavie.

„A merge la biserică” ar trebui să indice DOAR deplasarea trupului pe care îl are sufletul nostru (C.S. Lewis), nu și un exercițiu spiritual FUNDAMENTAL.

În revista electronică confesional@ 11-12 / 2004, în articolul Stop mersului la biserică am prezentat cartea cu același nume.

stop-mersului-la-biserica

VERBUL care trebuie folosit în legătură cu biserica nu este a merge sau a veni, ci A FI.

Deși poate părea o complicată chestiune filosofică, vă asigur că este, de fapt, o mult mai complicată chestiune SPIRITUALĂ.

Samy Tuţac, într-unul dintre „editorialele” sale impotente – mulțimea articolelor, comentariilor, opinilor care se fîțîie pe Internet seamănă cu mișcarea spermatozoizilor, doar cîte unul, mai zdravăn, reușește să pătrundă și să fecundeze ovulul – scrie: „Dacă Biserica lui Cristos nu este locul unde putem fi ceea ce suntem, unde ne putem duce?”.

Replica mea imediată pe Facebook a fost: Biserica nu este NICIODATĂ un loc.

Philip Schaff, un teolog american din secolul XIX, scrie următoarele:

„Este în afara oricărei îndoieli că urmaşii lui Hristos din perioada apostolică și-ar fi înălțat case speciale de închinare… După cum Mântuitorul lumii S-a născut într-un grajd și S-a înălțat la cer de pe un munte, tot așa apostolii și urmașii lor până în secolul al treilea au predicat pe străzi, în piețe, prin munți, în corăbii, în catacombe, pe acoperișuri de case, în pustie și în casele convertiților lor. Dar cum de au fost și continuă să fie construite constant în toate părțile lumii mii de biserici și capele costisitoare în cinstea Răscumpărătorului crucificat, care în zilele smereniei Sale n-a avut un loc unde să-și plece capul?” (Frank Viola, George Barna, Creștinism păgîn?, Editura Kerigma, Oradea, 2010, p. 41)

Găsim, de asemenea, comentariul următor al autorilor în cartea din care am citat:

„Clement a fost de asemenea prima persoană care a folosit asocierea de cuvinte „mers la biserică” – sintagmă care ar fi sunat străin în urechea credincioșilor primului veac. (Nu poți merge la ceea ce ești tu însuți!). În întregul Noul Testament, ekklesia se referă întotdeauna la o adunare de oameni, nu la un loc. Ekklesia, în fiecare din cele 116 menționări ale termenului din Noul Testament, se referă la o adunare de oameni.” (p. 43-44)

Așadar, atunci cînd se folosește conceptul BISERICĂ, ar trebui să nu fie folosit în legătură cu un loc, ci cu o întîlnire, o adunare, mai exact.

Metaforele bisericii din Noul Testament sînt: Mireasa lui Hristos, Trupul lui Hristos, Poporul lui Dumnezeu, Templul lui Dumnezeu.

Iar Împărăția lui Dumnezeu nu este mîncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. (Romani 14:17)

Avem de a face, deci, cu REALITĂȚI de o altă natură decît terestrialitatea cu care sîntem obișnuiți.

Polemica mea nu este o critică care îndeamnă oamenii să nu meargă la biserică, ci o pledoarie pentru reafirmarea REALITĂȚII spirituale care definește biserica: SĂ FIM biserică!

Din acest punct de vedere, relaționările, numeroase și consistente, pe care le-am avut pe Internet cu coreligionari evanghelici mi-au oferit cu mult mai mult decît mi-au oferit toate bisericile bisericoase din Oradea.

Și doar dacă ne gîndim că e vorba DOAR de cîteva oare în fiecare duminică, în care PĂRTĂȘIA reală nu are amplitudine, și putem înțelege că a merge la biserică duminică nu este actul fundamental al credinței creștine.

Cu ocazia unui interviu recent, Dănuț Mănăstireanu e prezentat astfel:

„Cu o vastă experienţă pe zonele de conflict, teologie şi campanii umanitare, Dănuţ Mănăstireanu crede că mersul la biserică nu defineşte viaţa spirituală a individului, că instituţionalizarea credinţei duce, de multe ori, la o înstrăinare a omului de Dumnezeu, că Europa şi lumea se confruntă cu o criză identitară, în primul rând, care nu poate fi rezolvată fără ajutorul unor lideri care să înţeleagă masele, fără o acceptare a diversităţii religioase.”

Am subliniat ideea care ne interesează pentru discuția noastră.

În concluzie, în ceea ce privește prima parte a chestiunii, atunci cînd liderii evanghelici vorbesc în public despre biserică, ar trebui să fie atenți să nu folosescă conceptul în sens de locație terestră, ci în sens de SPAȚIU divin. Să mergem la biserică, dar mai ales SĂ FIM biserică!

2.

A doua chestiune care se ridică o dată cu afirmația lui Peterg Rong are de a face cu modul în care evanghelicii îl menționează pe Dumnezeu.

Dumnezeu e unul singur, dar nu o singură Persoană.

Este regretabil atît accentul exagerat al baptiştilor pe Persoana Fiului cît şi accentul exagerat al penticostalilor pe Persoana Duhului.

Dezechilibrul trinitarian se poate lesne observa în cărțile de cîntări ale baptiștilor români, în care numeroase imnuri sînt dedicate Persoanei Fiului și prea puține Persoanei Duhului. Închinarea baptistă e mai mult hristologică şi eclesiologică şi mai puţin pneumatologică şi trinitariană.

Și culegerea JUBILATE, despre care am scris că este cel mai bun produs din istoria neo-protestanţilor din România, în ceea ce priveşte închinarea publică, din cele 110 cîntări, conține aproape 40 de imnuri dedicate subiectului Dumnezeu Fiul şi există doar 2 piese despre Duhul Sfînt.

Este adevărat că mergem la biserică ca să ne întîlnim cu Isus?

Sau ca să ne întîlnim cu Dumnezeu, adică cu Sfînta Treime?

Recent cineva amintea că un sfînt din vechime a spus că dacă cineva încearcă să înțeleagă până la urmă cu mintea lui limitată învățătura despre Sfânta Treime este în pericol să-și piardă mintea, dar dacă va tăgădui această învățătură își va pierde mântuirea.

Dogma Sfintei Treimi este FUNDAMENTALĂ pentru ramurile confesionale ale creștinismului. Cînd vorbim despre Dumnezeu ar trebui să fim atenți că e vorba de Sfînta Treime, nu doar de o Persoană divină despre care credem că știm mai mult sau pe care o agreeăm mai mult.

3.

A treia chestiune la care trebuie să reflectăm este dacă scopul deplasării trupului pe care îl are sufletul nostru la locația organizației religioase, ceea ce Peter Rong numește „să venim la biserică”, este întîlnirea cu Isus sau cu Sfînta Treime.

Păi în cultura evanghelică FIECARE enoriaș se întîlnește PERSONAL cu Dumnezeu, în numele Fiului, prin Duhul Sfînt.

De ce să fie scopul adunării întîlnirea cu Isus?

Cînd citim în Faptele Apostolilor 2:42-46 că creştinii erau nelipsiți de la Templu, nu avem vreo menţiune că scopul mersului la Templu era să se întîlnească cu Isus.

Dimpotrivă, accentul este pe COMUNITATE – stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frîngerea pîinii și în rugăciuni.

De ce actualmente întîi e rugăciunea și nu învățătura, părtășia și Cina mai întîi?

Și, din nefericire, „în închinarea protestantă contemporană, elemenul central este amvonul şi nu masa de împărtăşanie” (Creștinism păgân?, p. 83).

În concluzie, atunci cînd vorbim despre biserică, trebuie să prezentăm astfel de chestiuni care țin de COMUNITATE.

A spune că scopul venirii la biserică este să ne întîlnim cu Isus este o afirmație slabă, care induce o gîndire monocoloră.

Acum 20 și ceva de ani, la studiul biblic spuneam: Dacă noi am merge acum la gară, unde ar fi biserica? LA GARĂ!

4.

O altă chestiune, care apare atunci cînd sîntem superficiali în astfel de afirmații legate de mersul la biserică, are de a face cu direcția de deplasare a bisericii.

A spune că venim la biserică face parte dintr-un vocabular de ghetou confesional.

Știm bine că urmașilor lui Hristos li s-a cerut să se ducă. Pînă la marginile pămîntului.

Așadar, vectorul deplasării nu este dinspre societate spre ghetou, ci dinspre nucleul eclesial spre societate.

De asemenea, știm că Isus a spus: „am fost bolnav și ați venit să mă vedeți; am fost în temniță și ați venit pe la Mine. […] Oridecîte ori aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.”

Ceea ce se întîmplă în ghetourile confesionale este exact invers: oamenii cu poziție, cu bani, cu influență, cu familii mari, cu prieteni însemnați, cei cu talente sînt poftiți în față și sînt utilizați conform grilei de programe.

Unul dintre scopurile pentru care SÎNTEM biserică este să funcționăm antiterestrial – să-i băgăm în seamă pe cei pe care alții nu îi bagă. Să fim mîna lui Dumnezeu, adică a Sfintei Treimi, pentru cei necăjiți și nebăgați în seamă.

Mersul la biserică nu este în sine o virtute. Căci și alții se adunau laolaltă nu ca să se facă mai buni, ci ca să se facă mai răi…

 

Din seria REPLICI

Despre practica excomunicării – Replică lui Vasile Filat
Postmodernism – Replică lui Iosif Țon
Atenție la lipsa de mînie – Replică unui articol apărut pe blogul lui Daniel Brânzei
Behăitul evanghelicilor români – Replică lui Samy Tuțac
Despre conflict – Replică lui Andrei Jurescu
Amabilitatea, un concept ambiguu – Replică lui Mihai Huşanu
Tolba cu tîmpenii (000088) – Replică lui Chris
Zeciuiala – Replică lui Vladimir Pustan
Templul Duhului Sfînt – Replică lui Marius Cruceru
Patologie baptistă – Replică la articolul lui Marius Cruceru despre provocările baptiștilor din acești ani
Alin Cristea (iunie 2007): Despre Biserica Providența Oradea – Replică lui Iosif Țon

Un răspuns to “De ce să (NU) mergem la biserică – Replică lui Peter Rong și lui Samy Tuțac”

  1. Alin Cristea Says:

    A republicat asta pe RoEvanghelica.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: