Archive for aprilie 2016

Cuvîntul zilei: A închistri

30 aprilie 2016

A crescut 14 copii din închistrirea ouălor

Scriban (1939): încrestésc v. tr. (rut. krestiti, hrestiti, a însemna cu o cruce. V. crestez). Nord. Încondeĭez oŭăle. – Și închistrésc (care e o formă pop. din împistresc)

DEX: ÎMPISTRÍ, împistresc, vb. IV. Tranz. (Reg.) A împodobi o pânză, o cămașă etc. cu desene, cu motive florale etc. de diverse culori; spec. a încondeia ouă de Paști.

Nu pot să nu observ că a încondeia are un sens nonnegativ la propriu, pe cînd la figurat are un sens negativ:

ÎNCONDEIÁ, încondeiez, vb. I. Tranz. 1. A împodobi ouăle (de Paște), obiectele de ceramică etc. cu desene (făcute cu condeiul). ♦ Fig. (Pop.) A înnegri sprâncenele sau genele. 2. Fig. A vorbi de rău pe cineva; a defăima, a calomnia, a ponegri. – În + condei.

Din seria CUVÎNTUL ZILEI

Mancurtizare
Hipster
A apunta
Antropopatic
Givraj
Saloperie
Afectaţiune
Fonfleu
Stenahorie
Miscibil
Ergocalciferol
Astuțios
Alogen
Intenabil
Comiliton
Inextricabilitate
Atropină
Tonitruant
Augmentat
Indomptabil
Condominium
Infatigabil
Engolpion
Ferpar
Caşexie
Eclatant
Epizootie
Evanescenţă
Impunitate
Vigil
Inconturnabil
Delabrat
A vitupera
Inebranlabil
Inanitate
Iredentism
Metempsihoză
Vermină
Hatișerif
Placiditate
Reziliență
Celeritate
Samizdat
Antinomie
A diortosi
Asertiv
Bestiar
Vaticinar
Maieutică
Mefienţă
Groggy

Publicitate

28 Aprilie – Beni Fărăgău: Paștele Domnului și Cina Domnului

30 aprilie 2016

Botezuri și alte evenimente – 1 mai 2016

30 aprilie 2016

Thom S. Rainer: 10 Sentences That Make Pastors Cringe

30 aprilie 2016

http://www.christianpost.com/news/10-sentences-that-make-pastors-cringe-162587

Adina Popescu: Picnicul la români…

30 aprilie 2016

…este, înainte de toate, un mod de a te afișa în public. De a frige mai mulți mititei și de a da muzica mai tare decît vecinul tău de picnic. În alte țări, mai civilizate, petrecerile de stradă, de pildă, sînt un pretext pentru o bucurie comună. La noi, sînt doar un pretext pentru ca oamenii să-și dea în petic, iar bucuria devine una egoistă, individuală: marchezi teritoriul, acaparezi tot ce e în jur, sufoci biata natură, ești regele grătarelor.

http://dilemaveche.ro/sectiune/mass-comedia/articol/picnic-marginea-drumului

Interviu cu Iosif Țon la RVE Suceava

30 aprilie 2016

http://suceavaevanghelica.wordpress.com/2016/04/28/iosif-ton-interviu-la-rve-suceava

Botez – Biserica Smirna IPOTEȘTI

30 aprilie 2016

1mai-suceava

Rectificare: Din cauza vremii nefavorabile, programul de botez va avea loc în incinta Bisericii Smirna.

http://www.facebook.com/bisericasmirna.suceava

1 mai 2016 – Biserica Agapia BUCUREȘTI

30 aprilie 2016

1mai-bucuresti

http://www.facebook.com/bisericaagapia

Ce este Paștele?

30 aprilie 2016

DEX: Sărbătoare religioasă celebrată de creștini în amintirea învierii lui Hristos, iar la evrei în amintirea ieșirii lor din robia egipteană, sub conducerea lui Moise.

Paștele este 1) o sărbătoare evreiască, 2) o sărbătoare creștină, dar și 3) o sărbătoare escatologică.

Interpretările populare ale Paștelui trebuie subminate în virtutea argumentului teologic (escatologic) al evenimentelor pascale.

1. Paștele este o sărbătoare evreiască.

Ea are loc anual în amintirea ieșirii lor din robia egipteană, sub conducerea lui Moise. Exodul a avut loc cu peste 1.000 de ani înainte de Hristos (1.400-1.200).

Cuvîntul Paşte provine din ebraicul pesah, care înseamnă “a trece peste”, evocînd momentul cînd Îngerul Morţii a trecut pe lîngă casele evreilor, sclavi în Egipt, care erau însemnate cu sînge de miel.

Paştele are de a face cu ideea de Întîiul născut (salvat).

Masa era întinsă de Dumnezeu în perimetrul morţii, de unde evreul trebuia să iasă cît mai repede. Un sentiment al fugii din calea mirosului mortăciunii şi al evadării spre viaţă şi vitalitate trebuia să însoţească această cină ciudată, servită cu toiagul în mînă şi încălţăminte în picioare. Trebuia păstrat şi gustul amar al sclaviei şi al tanatofobiei – teama morbidă de moarte, sugerat gastronomic de verdeţurile amare ce însoţeau meniul fripturii. Şi toate aceste elemente trebuiau explicate, în cadrul unui ritual al cărei semnificaţie a fost păstrată pînă la Hristos. Pentru evrei a devenit lege veşnică dar şi obicei sfînt.Invitație la viață

Cînd Isus se afla cu cei 12 ucenici în Joia Mare la Cina cea de taină, ei sărbătoreau Paştele evreiesc – “ziua dintîi a praznicului Azimilor” (Matei 26:17; Luca 22:7).

Paştele nu este o sărbătoare separată, de o zi, nici pentru evrei, nici pentru creştini.

Pentru evrei Paştele se continuă cu Sărbătoarea azimilor (timp de 7 zile).

2. Paștele este o sărbătoare creștină.

Paştele (Vinerea Mare) este integrat în Săptămîna Mare, care începe cu Intrarea în Ierusalim (Floriile) și culminează cu Sărbătoarea Învierii, cea mai importantă sărbătoare a creștinilor.

Ar fi de preferat denumirea la singular, avînd în vedere afirmaţia lui Pavel din 1 Corinteni 5:7 (şi contextul respectiv, 5:6-8):

“Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit.”

Paştele are de a face cu ideea de Miel (jertfit).

Ioan Botezătorul, cînd l-a văzut pe Isus, a spus:

“Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29)

Învierea duce mai departe resemnificarea Paştelui în coordonate creştine, proiectînd escatologic invitaţia la viaţă. Cu moartea pe moarte călcînd, Paştele jertfit a început pregătirile pentru nunta Mielului.

3. Paștele este o sărbătoare escatologică.

În DEX nu întîlnim tocmai cel mai important parametru al Paștelui, care este explicat TEOLOGIC în capitolul 9 din cartea Evrei:

Intrarea lui Hristos, ca Mare Preot al bunurilor VIITOARE, în Locul preasfînt este relaționată TEOLGIC cu cea mai importantă sărbătoare a evreilor, Ziua Ispăşirii (Ziua Iertării) – Iom Kipur, singura zi din an cînd Marele Preot intra în Sfînta Sfintelor, pentru a face ispășire pentru popor.

Versetul final (28) al capitolului concluzionează:

Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mîntuirea celor ce-L așteaptă.

Legea ESCATOLOGICĂ pe care se bazează întregul argument TEOLOGIC al capitolului se află în versetul 22:

FĂRĂ VĂRSARE DE SÎNGE NU ESTE IERTARE.

În același spirit escatologic – Împărăția lui Dumnezeu nu este mîncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfînt (Rom.14:17) – Pavel escatologea reţeta de Paşte (1 Corinteni 5:7-8):

Hristos, Paştele nostru a fost jertfit.

Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului.

Este vorba de aceeași detentă escatologică pentru praznic ca a fost și pentru post:

Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug;

împarte-ți pîinea cu cel flămînd și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l, și nu întoarce spatele semenului tău. (Isaia 58:6-7)

Nu este vorba doar de aspectul social al vieții creștine, ci de augmentarea escatologică a sărbătorii (postul este o sărbătoare!):

Dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă-L vei cinsti, neurmînd căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedîndu-te la flecării,

atunci te vei putea desfăta în Domnul. (Isaia 58:13-14)

Una dintre afirmațiile lui Isus cu cele mai puternice accente teologice (escatologice) a fost:

Stricați Templul acesta, și în trei zile îl voi ridica. (Ioan 2:19)

ÎNVIEREA este cel mai important eveniment din istoria cosmosului. În Al Doilea Adam este revizuită, resetată toată creația.

Trupul escatologic al Celui Înviat este garanția ÎNVIERII post-terestre, escatologice, a umanoizilor.

Botez – Sala Cireșarii BEIUȘ

30 aprilie 2016

1mai-beius

http://www.facebook.com/fundatiaciresarii

Cluj, 1 mai 2016 – „Este Viu”

30 aprilie 2016

1mai-cluj

http://www.facebook.com/events/1685157775083604

1 mai 2016 – Biserica Baptistă Biruința LONDRA

30 aprilie 2016

1mai-londra

http://www.facebook.com/biruintalondra

Teodor Baconschi: Timpul liturgic, oricât ar fi copleșit de cel profan, rămâne singura sursă reală de semificație…

30 aprilie 2016

…Creștinismul e imitatio Christi. Unii ajung la statura bărbatului desăvârșit (numai Dumnezeu cunoscându-le măsura), iar cei mai mulți călătoresc în zig-zag, suportând alienările umflării de sine.

30 aprilie 2016 – http://www.facebook.com/teodor.baconschi.3

The Economist: Discursul lui Trump pe teme externe a fost un adevărat ghiveci de politici dar e un exemplu strălucit de politică

30 aprilie 2016

http://revista22.ro/70253555/cum-arat-lumea-de-pe-teleprompterul-lui-donald.html

Dorin Mureșan: Timpul obiectiv, „timpul lui Dumnezeu” este veșnicia

30 aprilie 2016

http://irisologie.wordpress.com/2016/04/30/isus-hristos-este-pastele-isus-hristos-este-usa-dincolo-de-care-ne-asteapta-o-vesnicie

Concert de Paște – JEBEL

30 aprilie 2016

1mai-jebel

http://www.baptist-tm.ro

Evenimente – 30 aprilie 2016

30 aprilie 2016

The Christian Post – 7 Myths About Forgiveness

30 aprilie 2016

http://www.christianpost.com/news/myths-about-forgiveness-162782

Arată-mi, Doamne, cine sunt (10)

30 aprilie 2016

arata-mi-180

Arată-mi, Doamne, cine sunt – Laurențiu Balcan, Editura Metanoia, Oradea, 2015, 162 p.

“Deşi a aduce roadă înseamnă totodată a conduce pe cineva la mântuire, rodirea, în sens biblic, nu înseamnă doar asta. Mântuirea oamenilor – rodirea! – este un rezultat al lucrării întregii Biserici, este lucrarea întregului Trup. Biserica este cea care se înmulțește, cu ajutorul Duhului Sfânt (Fa. 9:31). Dacă eu îmi trec în agenda personală noile achiziții de suflete, nu am înțeles ideea de roadă biblică. Dacă ne uităm cu atenție în Noul Testament, contabilizarea sufletelor mântuite are de-a face cu întreaga Biserică, nu cu indivizii care predică Evanghelia. Pavel nu era interesat de cifre, el uitase chiar și pe cine botezase. În 1 Corinteni 3:6 Pavel spune: “Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească.” Ei au înțeles atunci că, dacă cineva se pocăiește, aceasta este lucrarea harului divin și este modul prin care Biserica se multiplică.” (p. 145-146)

30 aprilie 2016 – Biserica Baptistă Maranata BUCUREȘTI

30 aprilie 2016

30apr-bucuresti

http://www.facebook.com/Biserica-Baptista-Maranata-Colentina-803896862997331

Contributors – Top Articole (30.04.2016)

30 aprilie 2016

Top Posts – 30 aprilie 2016

30 aprilie 2016

30 aprilie 2016, 08.30

Jackson Wu: True persuasion (as opposed to manipulation) seeks to ensure people come to a genuine conviction that produces a life commitment to Jesus as King. This takes time.

30 aprilie 2016

http://www.christianitytoday.com/edstetzer/2016/april/evangelism-or-elevator-pitch.html

Reflecţii (114)

29 aprilie 2016

ac-114

http://alincristea.wordpress.com

Alocăm Facebook-ului peste jumătate din timpul petrecut pe Internet

29 aprilie 2016

http://adevarul.ro/tech/retele-sociale/cel-mai-popular-candidat-laprimaria-capitalei-social-media-analiza-22-28-aprilie-2016-1_5721e8745ab6550cb86c0b79/index.html

Arată-mi, Doamne, cine sunt (9)

29 aprilie 2016

arata-mi-180

Arată-mi, Doamne, cine sunt – Laurențiu Balcan, Editura Metanoia, Oradea, 2015, 162 p.

“Hristos ne învaţă în Luca 17:3-6 că iertarea este o chestiunea de credință. În dreptul poruncii de a ierta necondiționat și fără limite, ucenicii cer să li se augmenteze credința. Ei își dau seama în momentul acela că fără credință nu vor putea ierta niciodată așa cum iartă Hristos. Provocarea lui Hristos, în schimb, nu vizează dezrădăcinarea copacilor și aruncarea lor în mare, ci vizează urii din inima omului și îndepărtarea ei. Prin iertare, omul își eliberează inima de ură, de ranchiună, de amărăciune, de resentimente, de răutate și de tot molozul pe care l-a provocat neiertarea. Neiertarea e ca un copac care își înfige rădăcinile tot mai adânc în inima omului și care îi consumă toate resursele. Copacul urii nu poate fi dezrădăcinat decât prin credința activă, pentru că doar credința activă ne poate aduce eliberare.

Așadar, noi putem ierta cum iartă Dumnezeu în momentul în care natura Lui, prin Duhul Sfânt, devine natura noastră și când, prin credință, noi acționăm în conformitate cu natura dumnezeiască pe care am primit-o prin har.

Iertarea absolută e manifestarea harului divin. Când suntem în har, suntem în iertarea lui Dumnezeu și pute ierta la rândul nostru pe toți cei ce ne greșesc.” (p. 128)

Mircea Morariu: Patimile României în Săptămâna Mare

29 aprilie 2016

„În Săptămâna Mare a anului de graţie 2016, România pare aproape la fel de divizată şi de măcinată de contradicţii şi adversităţi precum era în primăvara anului 1990. Atunci când, după zeci de ani de comunism, a fost sărbătorit în România primul Paşti liber.

Iar dacă enervarea generală, tensiunea ajunsă la paroxism sunt certitudini, mai greu de identificat sunt motivele reale ale acestei stări de fapt şi vinovaţii pentru ea.”

http://adevarul.ro/news/eveniment/patimileromaniei-saptamana-mare-1_5722f80a5ab6550cb870fd24/index.html

Evenimente – 29 aprilie 2016

29 aprilie 2016

Acum 6 ani (29.04.2010) – Alin Cristea: Traduceri (7)

29 aprilie 2016

Vladimir Tismăneanu: „Poate că marea problemă a intelectualului Adrian Marino, dincolo de faliile psihologice și de un orgoliu supra-dimensionat, a fost creditul excesiv dat analizei strict ideologice a oamenilor, valorilor și mai ales a unor situații istorice tulburi și tulburătoare. Oricum ar sta lucrurile, când se va scrie istoria relațiilor dintre intelectualii români și totalitarism, amintirile lui Adrian Marino vor trebui examinate cu mare atenție și cu indispensabilă prudență.”

Lucru care trebuie aplicat și pentru mediul evanghelic. Atenție la amintirile ideologizate, hiper-subiectivizate, pătrățoșite! (Cazul lui Ioan Bunaciu e binecunoscut.)

Știu cel puțin două persoane care adună amintiri în sertar. (Și eu aș vrea, dar nu am timp… Mai lung îmi pare drumul acum la-ntors acasă…)

Today in Christian History – April 29

29 aprilie 2016

1764 – John Newton is ordained a deacon in the Church of England. He had been a slaver at the time of his conversion to Christ.

http://www.christianhistoryinstitute.org/today/4/29

John Newton became ordained as an evangelical Anglican cleric, served Olney, Buckinghamshire for two decades, and also wrote hymns, known for „Amazing Grace” and „Glorious Things of Thee Are Spoken”.

Newton started his career at sea at a young age, and worked on slave ships in the slave trade for several years. After experiencing a period of Christian conversion Newton eventually renounced his trade and became a prominent supporter of abolitionism, living to see Britain’s abolition of the African slave trade in 1807.

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Newton