Archive for 11 iulie 2016

exfoliate (7)

11 iulie 2016

îmi trăiesc vieţile în fiecare zi
tot mai complexe tot mai epuizante
dar nicicînd nu e vreo viață mai bogată
ca atunci cînd plîngi fără lacrimi

Twitter evanghelic – 11 iulie 2016

11 iulie 2016

Miroslav Volf: „Sometime faith means „twenty-four hours of doubt for one minute of hope” – and it is still faith, fragile, and powerful in its fragility.”

Turneu Continental Kids (NORD) – SATU MARE

11 iulie 2016

15iulie-satu-mare

http://www.facebook.com/events/1749440405330590

Cazul Samy Tuțac – Cronologie (11.07.2016)

11 iulie 2016

O dată cu 7 iulie 2016, cînd pe site-ul Comunității BCB Timișoara a fost postat Comunicatul Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara cu privire la situația Bisericii Creștine Baptiste Germane Timișoara, Cazul Samy Tuțac a căpătat o amploare de neașeptat și de nedorit.

Iată cîteva date cronologice ale Cazului Samy Tuțac, care, din diverse motive, nu sînt complete și ne putem aștepta în continuare la surprize neplăcute.

14 februarie 2014
Sentința definitivă a procesului în care Biserica Germană și presbiterul Damian Vitoni s-au constituit ca parte civilă – dosar nr. 555/325/2012, sentință pronunțată la judecătoria Timișoara

Septembrie 2014
În cadrul întîlnirii pastorilor din Comunitatea BCB Timișoara, Marius Cimpoae a anunțat desființarea Bisericii Harul și transferul tuturor membrilor Bisericii Harul la Biserica Germană. După aceea, a predat autorizația de funcționare a Bisericii Harul împreună cu procesul verbal de desființare a Bisericii Harul și procesul verbal al Adunării Generale a Bisericii Germane, a fost anulat certificatul de înregistrare fiscală și a fost închis contul bancar al Bisericii Harul.

28 februarie 2015
Samy Tuțac devine preşedintele Comunității BCB Timișoara.

Noua conducere:

Președinte: Samuel Tuțac
Secretar: Florin Iosub
Vicepreşedinte: Ionel Tuţac
Vicepreşedinte: Marius Birgean
Vicepreşedinte: Marius Ianc

Membri:

Viorel Ţuţ
Remus Runcan
Liubomir Novacov
Ilie Bledea

28-29 mai 2015
La Congresul de la Oradea, al 36-lea, Samy Tuțac este ales unul dintre vicepreședinți

Noua conducere

Comitetul executiv

Viorel Iuga – președinte
Ioan Ardelean – secretar general
Otniel Bunaciu – vicepresedinte cu misiunea
Samy Tuţac – vicepreşedinte cu pastorala
Paul Negruţ – vicepreşedinte cu educaţia
Pal Borzasi – vicepreşedinte (reprezentant al Convenţiei Baptiste Maghiare)
Ilie Milutin – secretar general adjunct

Pe lîngă membrii Comitetului executiv, din CONSILIUL Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România mai fac parte reprezentanții comunităților și Convenției Baptiste Maghiare, rectorul Institutului Teologic Baptist din București, rectorul Universității Emanuel din Oradea, directorul Casei de Pensii a Cultului, validați de Congres.

consiliul-2015

CONSILIUL Uniunii este organul de conducere al Uniunii BCB între conferințele naționale. Se întrunește de două ori pe an și ori de cîte ori este nevoie.

Comitetul executiv este organul de conducere al Uniunii BCB între sesiunile Consiliului Uniunii.

2015

În prima parte a anului 2015 (luna mai?) a apărut o acuzație de imoralitate la adresa pastorului Marius Cimpoae (Biserica Baptistă Germană).

Membru al Bisericii Germane încă din anul 1982, prezbiterul Damian Vidoni a condus Biserica Germană în vremuri deosebit de dificile pînă în anul 2014, cînd conducerea Bisericii Germane a fost preluată de pastorul Marius Cimpoae.

Dar înainte de apariția acestei acuzații, se pare că a apărut ideea transferului terenului bisericii în proprietatea Comunității BCB Timișoara.

20 septembrie 2015
Adunăriea Generală a Bisericii Baptiste Germane a fost ca pastorul Marius Cimpoae să se bucure în continuare de toate drepturile care decurg din calitatea de membru al bisericii noastre, întrucît biserica a considerat ca fiind nefondate toate acuzațiile care i s-au adus, nefiind susținute de nicio dovadă sau mijloace de probă.

16 noiembrie 2015
Adresa nr. 2492 din 16.11.2015 – ca urmare a unei solicitării Marius Cimpoae prin apărător ales către conducerea Liceul Baptist și adusă la cunoștința conducerii bisericii noastre, se prezintă cât se poate de clar faptul că Liceul Baptist nu susține niciuna dintre acuzațiile pe care Comunitatea BCB Timișoara ca fiind la baza hotărîrii de retragere a ordinării pastorului Marius Cimpoae. Deși au fost invitați reprezentanții Comunității BCB Timișoara, nu s-a prezentat nimeni la acea Adunare Generală. Decizia Bisericii Germane a fost comunicată Comunității BCB Timișoara și Uniunii BCB din România.

2016

Comunicat al Bisericii Baptiste Germane către Comunitatea BCB Timișoara

„După retragerea ordinării fratelui Marius, Comitetul Comunității nu a binevoit să susțină motivele pentru care a decis retragerea ordinării și nici nu a prezentat nicio dovadă în susținerea acuzațiilor care i-au fost aduse fratelui Marius, deși biserica a făcut mai multe solicitări în sensul acesta (adr. nr. 12/31.08.2015, nr. 16/04.09.2015, nr. 17/14.09.2015), iar în mod personal fratele Marius a solicitat același lucru prin apărător ales (adr. nr. 181/27.10.2015 și nr. 213/17.12.2015), solicitări la care nu s-a primit niciun răspuns din partea dumneavoastră.”

4 februarie 2016
Alin Cristea: Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Betel din Timișoara

„Vă semnalez activitatea în spațiul virtual a pastorului Samy Tuțac, care a depășit anumite limite în discursul său public, caracterizat prin mediocritate, aroganţă, agresivitate şi isterie.”

5 februarie 2016
Alin Cristea: Apel pentru demiterea lui Samy Tuţac – Către pastorii baptiști din Comunitatea Timișoara

„După falimentul moral, eclesial și instituțional al Comunității Oradea – mă refer în primul rînd la liderii din ultimii 10 ani -, mi-am îndreptat speranțele, oarecum, spre Comunitatea Timișoara, așteptînd cu înfrigurare apariția, în epoca postdecembristă, a unui model organizațional zonal care să exceleze prin onestitate, dinamică și mărturie creștină.

Cu multă îngrijorare, am fost nevoit, în ultimele 6 luni, să semnalez derapajele ideatice și lingvistice ale președintelui Comunității Timișoara (și unul dintre vicepreședinții Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România), al cărui discurs public pe Internet este caracterizat prin mediocritate, aroganță, agresivitate și isterie.”

8 februarie 2016
Comunicat al Comuntății BCB Timișoara către Biserica Baptistă Germană

Februarie 2016
Răspuns din partea Bisericii Baptiste Germane către Comunitatea BCB Timișoara

„Ca răspuns la adresa dumneavoastră cu nr. 16/08.02.2016, prin prezenta, vă comunicăm următoarele:

1. Privitor la așteptarea dumneavoastră ca fratele Marius Cimpoae să fie pus la disciplină, vă comunicăm că, din păcate, din cauza dumneavoastră, va trebui să așteptați în continuare. Va trebui să așteptați exact atât cât vom aștepta și noi de la dumneavoastră presupusele probe pe care dumneavoastră spuneți că le dețineți împotriva fratelui Marius Cimpoae. Pentru ultima dată vă transmitem, cât se poate de clar, că Biserica Creștină Baptistă Germană niciodată nu o să îl pună la disciplină pe fratele Marius sau pe oricine altcineva câtă vreme vinovăția nu este dovedită. Vă reamintim că de 6 luni vă tot cerem aceste probe și nu am primit nici măcar un răspuns din partea dumneavoastră, decât amenințări. Vă atragem atenția că presiunile pe care continuați să le exercitați asupra bisericii noastre în această privință constituie un abuz prin încălcare principiului autonomiei bisericii locale, întrucât toate prevederile statutare sunt cât se poate de clare în sensul acesta (Art. 13, alin. 1, 2, 3; Art. 31, alin. 2, lit. F; Art. 35, alin. 2, lit. L – statutul de organizare și funcționare al Cultului Creștin Baptist). Potrivit acestor prevederi, Biserica locală este singura instituție care are dreptul de a disciplina un membru. Comunitatea poate hotărî retragerea ordinării unui slujitor, Comisia Pastorală poate stabili dacă o astfel de hotărâre este statutară sau nu, dar absolut nimeni, în afară de biserica locală, nu poate hotărî disciplinarea unui credincios.

2. Problema fuziunii nu există. Este o problemă inventată de dumneavoastră ca mijloc de șantaj pentru a constrânge comitetul bisericii noastre să susțină hotărârile dumneavoastră. Biserica Baptistă Harul nu a fuzionat cu nicio biserică. Biserica Creștină Baptistă Harul s-a desființat ca urmare a hotărârii membrilor Bisericii Harul în Adunarea Generală din 29 iunie 2014. Cu ocazia Adunării Generale, membrii Bisericii Harul au hotărât desființarea voluntară a Bisericii Creștine Baptiste Harul din Timișoara, anularea codului de identificare fiscală, închiderea contului bancar al bisericii și transferul tuturor bunurilor care au aparținut Bisericii Harul în proprietatea Bisericii Creștine Baptiste Germane. Înainte de această adunare generală, toți membrii Bisericii Harul și-au depus cererile de transfer către Biserica Creștină Baptistă Germană și au fost confirmați ca membrii ai Bisericii Germane în cadrul Adunării Generale a Bisericii Creștine Baptiste Germane din data de 14 septembrie 2014, întâlnire în cadrul căreia Biserica Baptistă Germană și-a ales și o nouă conducere care este și actuala conducere. Puteți să ne spuneți ce anume a fost viciat? Fuziunea care nu a existat? Transferul membral?

În cadrul întâlnirii pastorilor din Comunitatea de Timișoara din luna septembrie a anului 2014, întâlnire care a avut loc la Biserica Baptistă Eclesia din Timișoara, fr. Marius Cimpoae a anunțat desființarea Bisericii Harul și transferul tuturor membrilor Bisericii Harul la Biserica Germană. După aceea, a predat autorizația de funcționare a Bisericii Harul împreună cu procesul verbal de desființare a Bisericii Harul și procesul verbal al Adunării Generale a Bisericii Germane, a fost anulat certificatul de înregistrare fiscală și a fost închis contul bancar al Bisericii Harul. Au trecut aproape 2 ani de atunci și nimeni nu a avut absolut nimic de obiectat până acum. Ne-ați comunicat că în cadrul ședinței Comitetului Comunității din data de 16 noiembrie 2015, dumneavoastră, “în unanimitate”, ați considerat că “întreg procesul de fuzionare a fost viciat”. Puteți să ne spuneți de ce a durat 3 luni până să ne comunicați această decizie? De ce decizia dumneavoastră nu este însoțită de nicio motivare? Cum ați putut să luați această decizie din oficiu fără să solicitați din partea bisericii noastre justificările necesare pentru lămurirea acestei situații artificial creată de dumneavoastră pentru a ne hărțui, pentru a ne intimida și pentru a ne șantaja. Denunțăm toate aceste acțiuni abuzive și cunoaștem că ele fac parte din agenda președintelui Comunității Baptiste Timișoara și a Bisericii Betel din Timișoara din cauza intereselor de a acapara clădirea și terenul Bisericii Germane. Am atras atenția asupra acestei probleme de mai multe ori în ultimii ani și suntem extrem de dezamăgiți să vedem că dumneavoastră, cei care ar trebui să luptați pentru unitatea bisericii, vă doriți acum dezbinarea ei. Vă comunicăm însă că noi ca biserică suntem mai uniți ca oricând și nu ne vom opri și vom lupta pentru păstrarea intactă a Bisericii Creștine Baptiste Germane – prima Biserică Baptistă din sud-vestul României.

3. Vă informăm că s-au operat modificările necesare solicitate de către dumneavoastră pe site-ul bisericii privitor la folosirea titlului de pastor pentru fr. Marius Cimpoae, deși conform legilor statului orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă și irevocabilă. Vă reamintim că fr. Marius Cimpoae a contestat la Consiliul Uniunii decizia dumneavoastră de retragere a ordinării și Consiliul Uniunii încă nu a dat nicio decizie în acest sens. Recomandările Comisiei Pastorale nu sunt decizii. Consiliul Uniunii este singura instituție din Cultul Baptist care are dreptul să dea o decizie definitivă în cazul acesta (cf. Art. 93, alin. 2, lit. Ț). Și chiar și decizia Consiliului Uniunii poate fi atacată în fața instanței de contencios administrativ. Deci, chiar dacă fr. Marius nu mai exercită funcția de pastor pentru că a fost suspendat, el nu pierde titlul de pastor până la o decizie definitivă și irevocabilă. Inclusiv și în această problemă se poate observa faptul că se dorește cu orice preț înlăturarea fr. Marius prin încălcarea dreptului la apărare, ș.a.

4. Vă reamintim că Biserica Baptistă Germană a respectat decizia de retragere a ordinării pentru fr. Marius Cimpoae. În ceea ce privește, punerea la disciplină a fr. Marius, aceasta este atribuția exclusivă a bisericii. Iar biserica nu îl va pune pe fratele Marius la disciplină până când dumneavoastră veți proba acuzațiile pe care i le-ați adus prin probe oficiale pe care dumneavoastră trebuie să vi le asumați, întrucât Liceul Baptist și-a retras toate acuzațiile. Dacă pentru aceste lucruri considerați că Biserica Germană trebuie scoasă din Cultul Baptist, atunci puteți merge mai departe în demersurile dumneavoastră. Considerăm însă că ați mers mult prea departe, și pentru binele lucrării ar fi bine dacă v-ați opri aici întrucât toate aceste demersuri au adus deja grave prejudicii lucrării din zona noastră, iar relațiile dintre noi au fost de asemenea, afectate. De aceea, ne rugăm pentru dumneavoastră, ca unii care ați fost așezați de Dumnezeu pentru o vreme în aceste funcții de conducere, să cautați binele lucrării, iar să faceți bine lucrării înseamnă implicit să faceți bine celor care formează biserica ca parte a lucrării. În măsura în care vă doriți lucrul acesta, cu siguranță veți găsi și alte metode decât cele utilizate până în prezent, pentru a aplana acest conflict sau poate chiar pentru a-l rezolva. Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Prezbiter, Secretar,
Damian Vidoni Daniel Petrovici

9 februarie 2016
Despre curaj, adevăr și responsabilitate – Replică lui Samy Tuțac

„Cazul Samy Tuțac a devenit deja clasic, ar trebui studiat în institutele teologice, cel puțin la Istoria baptiștilor / evanghelicilor, dacă nu chiar la o materie specială – Psihologia conducerii și etica creștină.

Faptul că pastori aflați în funcții în epoca comunistă s-au compromis e una, dar faptul că pastori aflați în funcții în perioada postdecembristă s-au compromis e alta. Psihologia conducerii trebuie abordată, în lumina eticii creștine, în moduri diferite, avînd în vedere parametrii diferiți din epoci diferite.

Cazul Samy Tuțac e mult mai amplu decît o chestiune particulară într-un context particular. Cazul Samy Tuțac are de a face cu SISTEMUL. Are de a face cu situația cu totul absurdă cînd unii scapă cu viaţă din incendiu, dar mor din pricina infecțiilor nosocomiale din MEDIUL spitalicesc.”

14 iunie 2016
Marius Cimpoae: Comentariu

„Discriminarea, abuzul și șantajul practicat în mod intenționat și repetat în cazul fr. Damian Vidoni, prezbiterul Bisericii Germane, care deși a încheiat cursul biblic de la Institutul Biblic Baptist din Timișoara (promoția 2016), deși a promovat toate examenele cu note peste 8, nu a primit decât o copie xerox color a unei diplome spunându-i-se că va intra în posesia originalului după ce va accepta întâlnirea cu Samy Tuțac. […]

Am stat de vorbă cu coordonatorul institutului, am scris câtorva dintre profesorii de la Institut, am scris pastorilor din Comunitatea Timișoara, acum vă scriu dvs celor din Consiliul Uniunii, cu speranța că totuși situația se va remedia în timpul cel mai scurt cu putință. Dacă totuși diploma originală nu va ajunge la fr. Damian, chiar așa fără semnătura marelui profesor, Samy Tuțac (Ironia sorții: Un teolog la fără frecvență a ajuns să certifice diplome de cursuri biblice!) atât fr. Damian, cât și noi ca biserică ne vom adresa Consiliului Național pentru Combatea Discriminării, Universităților Baptiste și altor instituții abilitate care sunt în măsură să investigheze, să constate și să sancționeze aceste fapte de discriminare. De asemenea, vom face o scrisoare adresată președintelui William Fortner pentru a-i explica situația pe care avem certitudinea că nu o cunoaște. Și dacă va fi cazul, vom ieși și în spațiul public pentru a prezenta aceste fapte foarte grave. Repet, este inadmisibil să-ți bați joc de cineva și să îl umilești în felul acesta! Samy Tuțac are ce are cu Marius Cimpoae, toată lumea a înțeles asta și s-a și obișnuit cu ideea, dar întrebarea este: ce are acum Samy Tuțac cu Damian Vidoni, de ce continuă să hărțuiască prezbiterul Bisericii Germane și Biserica Germană? […]

Biserica Germană a cerut prin 5 adrese oficiale către Comunitatea Timișoara motivarea deciziei de ridicare a ordinării mele de pastor împreună cu probele care susțin dânșii că mă învinovățesc, iar eu însumi prin avocat am cerut același lucru de 2 ori prin adrese oficiale, la care nu am primit niciun răspuns. În condițiile acestea, Biserica a hotărât în cadrul unei Adunări Generale Extraordinare unde reprezentații Comunității erau liberi să-și facă apariția, că situația mea membrală rămâne neschimbată întrucât absolut nimeni nu a probat în niciun fel vinovăția mea. Acum Biserica Germană este amenințată că îi va fi retrasă autorizația pentru aceasta. Vă rog foarte mult să vă simțiți liberi să îmi scrieți și să îmi spuneți care a fost greșeala Bisericii Germane? Aceea că nu ne-am făcut părtași abuzurilor lui Samy Tuțac? Dacă Samy Tuțac susține că are probe împotriva mea, de ce refuză să le pună la dispoziția avocatului meu și a bisericii pentru cercetare? El a spus așa: Eu vi le arăt, dar nu pot să vi le dau. […]

Sâmbătă, în cadrul unei întâlniri pe care am avut-o la biserică împreună cu fr. Damian, prezbiterul bisericii și încă un frate din biserică pe care Samy Tuțac vrea să îl folosească pentru a produce dezbinare în biserica noastră, ne-am trezit invadați de jumătate din Comitetul Comunității Timișoara: Samy Tuțac, Florin Iosub și Marius Birgean. M-am ridicat și i-am întrebat cu ce ocazie au venit pe la noi, cine i-a invitat să vină la biserică, la care răspunsul lui Samy Tuțac a fost: NU AVEM NEVOIE DE NICIO INVITAȚIE. NOI PUTEM SĂ VENIM AICI CÂND VREM NOI PENTRU CĂ ACEASTĂ BISERICĂ ESTE PROPRIETATEA CULTULUI BAPTIST!

Stimați frați, Biserica Germană este proprietatea exclusivă a Bisericii Germane. Ea este asociată cu celelalte biserici baptiste în cadrul Comunității Timișoara și a Uniunii Baptiste, dar nici Comunitatea și nici Uniunea nu sunt proprietarele Bisericii Germane.”

23 iunie 2016
Comitetul Comunităţii BCB Timişoara hotărăşte convocarea Adunării Generale a Bisericii Baptiste Germane în 17 iulie şi a fost delegat Samy Tuțac din partea Comunității BCB Timișoara pentru a conduce Adunarea Generală a bisericii.

7 iulie 2016
Pe site-ul Comunității BCB Timișoara a fost postat Comunicatul Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara cu privire la situația Bisericii Creștine Baptiste Germane Timișoara.

27 iunie 2016
Adresa Nr. 100 / 27 iunie 2016 din partea Comunității BCB Timișoara către Uniunea BCB din România.

„Datorită unor sesizări și a unor suspiciuni rezonabile cu privire la activitatea financiar contabilă a Bisericii Creștine Baptiste Germane, noi, Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara, în baza art. 86 alin 2. din Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist din România vă rugăm să solicitați de la Biserica Germană din Timișoara următoarele acte:

1. Copie după contractul de muncă dintre Biserica Germană și fratele Marius Cimpoae începând cu septembrie 2014 până în prezent, împreună cu copii după statele de platgă aferente.

2. Copii de pe sentința definitivă a procesului în care atât Biserica Germană, cât și presbiterul Damian Vitoni, s-au constituit ca parte civilă – dosar nr. 555/325/2012, sentință pronunțată la judecătoria Timișoara.

3. Copia după contractul de subînchiriere dintre Biserica Germană și familia Stanciu Gheorghe împreună cu înregistrarea la Administrația fiscală locală.

4. Copie după registrul jurnal de încasări și plăți din ultimii 3 (trei) ani.

Vă rugăm, de asemenea, să dispuneți de urgență înființarea unei comizii de cenzori care să verifice situația financiar-contabilă a Bisericii Germane pe ultimii trei ani.”

28 iunie 2016
Şedinţa Comitetului Executiv a Uniunii BCB din România.

29 iunie 2016
Adresa 273 / 29 iunie 2019 din partea Uniunii BCB din România către Biserica Creștină Baptistă Germană din Timișoara.

„Avand in vedere hotararea Comitetului Executiv luata in sedinta din data de 28.06.2016 si adresa Comunitatii Bisericilor Crestine Baptiste Timisoara nr.100/27.06.2016 va rugam sa rsspundeti solicitarii cuprinse in adresa in discutie a Comunitatii Bisericilor Crestine Baptiste Timisoara.

Anexam prezentei adresa nr.100/27.06.2016 a Comunitatii Bisericilor Crestine Baptiste Timisoara.”

7 iulie 2016
Alin Cristea: Întrebări întrebăcioase (07.07.2016) – Cazul Samy Tuțac

„Prima întrebare care se ridică este referitoare la… criză.

Din Comunicat rezultă că Biserica Baptistă Germană s-ar afla într-o situație de criză.

Din cîte am observat eu, taman Comunitatea BCB Timișoara, care dă Comunicatul, se află în criză!”

7 iulie 2016
Biserica Germană: Comunicatul INTEGRAL al Comunității Baptiste Timişoara cu privire la situația din Biserica Baptistă Germană Timişoara

„Stimați cititori,

întrucât astăzi pe site-ul Comunității Baptiste Timişoara (www.baptist-tm.ro) au fost publicate deciziile Comitetului Comunității din data de 23 iunie cu privire la Biserica Baptistă Germană, ne vedem nevoiți să publicăm Comunicatul integral, întrucât considerăm că în mod intenționat au fost omise anumite decizii. Vă lăsăm pe dumneavoastră să judecați dacă este normal atunci când se transmite un mesaj oficial, acel mesaj să fie trunchiat?!”

7 iulie 2016
Biserica Germană: DREPT LA REPLICĂ: Deciziile Comitetului Comunității Baptiste Timişoara reprezintă un abuz foarte grav și un atentat la autonomia bisericii locale și la libertatea religioasă

„Decizia prin care ne comunicați că dumneavoastră nu îl mai recunoașteți pe fr. Damian Vidoni ca reprezentant al Bisericii Creștine Baptiste Germane este o reacție tipică „falșilor lideri”, a liderilor religioși care nu au simțul responsabilității, care nu văd, nu înțeleg ce se întâmplă și a căror singură reacție este să-l dea afară pe cel care a avut dreptate. […]

Nici prezbiterul bisericii, nici comitetul bisericii și nici o treime dintre membrii cu drepturi depline ai bisericii noastre nu au solicitat sprijinul dumneavoastră pentru ca dumneavoastră să puteți convoca Adunarea Generală a bisericii. De fapt, absolut nimeni din biserica noastră nu a solicitat sprijinul dumneavoastră. Invocarea unei situații de criză într-un mod artificial, doar pentru ca dumneavoastră să vă duceți la bun sfârșit strategia de excludere a Bisericii Creștine Baptiste Germane din Cultul Baptist reprezintă un abuz foarte grav și un atentat la autonomia bisericii locale și la libertatea religioasă. Prin urmare, prezbiterul bisericii împreună cu comitetul bisericii refuză convocarea Adunării Generale. Ca măsură de protecție față de alte eventuale abuzuri pe care ați putea să le comiteți, comitetul bisericii a hotărât ca serviciile divine de la Biserica Creștină Baptistă Germană din data de 17 și 24 iulie 2016 să fie suspendate.”

7 iulie 2016
Marius Cimpoae: Mesaj pe Facebook

„Îi solicit în mod public lui Samy Tuțac şi tuturor publicațiilor creştine să publice acest drept la replică – răspunsul Bisericii Germane (cea mai veche biserică baptistă din sud-vestul României) la deciziile Comitetului Comunității Baptiste Timişoara.

Cu această ocazie doresc să reafirm că motivul luptei pe care Samy Tuțac o duce cu mine şi cu Biserica Germană este terenul bisericii noastre. Absolut sub nicio formă nu vom ceda acestor presiuni! Este datoria mea să apăr această biserică de interesele meschine ale unui parvenit, teolog la fără frecvență, prima lui meserie fiind cea de fochist.

Şi încă ceva: îi solicit public lui Samy Tuțac să publice decizia de retragere a mea din funcția de pastor pentru că abia aştept să îi scriu dreptul la replică. Din fericire, cred că astăzi sunt mult mai multe minți care gândesc decât cele care sunt înregimentate unui sistem învechit, total necreştin şi profund corupt!”

7 iulie 2016
Alin Cristea: Cazul Samy Tuțac, tot mai… complex

„Ce înseamnă ÎN UNANIMITATE?

Nu înseamnă că ÎNTREG Comitetul?

Iată persoanele prezentate pe site care constituie Comitetul Comunității Bisericilor Baptiste Timișoara.

Samy Tuțac
Florin Iosub
Ionel Tuțac
Marius Birgean
Marius Ianc
Viorel Țuț
Remus Runcan
Liubomir Novacov
Ilie Bledea

Au fost prezenți toți acești 9 membri?

NU!

L-am considerat vinovat și pe Ionel Tuțac, pînă am aflat că el nu a participat la ședința din 23 iunie.

Probabil și alții l-au considerat vinovat, din pricina expresiei „în unanimitate”.

Oare mai e vreunul din cei nouă care nu a participat?

Mi s-a pus un nod în gît la gîndul că Remus Runcan ar fi participat la acest simulacru.

Pînă nu aflu detalii în legătură cu prezența sau absența lui la această ședință, întrerup seria de citate din cartea lui, Capcanele Facebook-ului, în semn de protest față de criza tembelă în care se află conducerea Comunității BCB Timișoara.”

7 iulie 2016
Scrisoare deschisă către Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România

„Vă semnalez o situație gravă, al cărei protagonist este pastorul Samuel Tuțac, președintele Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara și unul dintre vicepreședinții Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România.

Azi, 7 iulie 2016, pe site-ul instituției condusă de pastorul Samuel Tuțac a apărut Comunicatul Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara cu privire la situația Bisericii Creștine Baptiste Germane Timișoara.

1). Acest Comunicat conţine date eronate. În locul punctului 1, unde era menționat prezbiterul Damian Vidoni, a apărut altceva, în care este vorba de pastorul Marius Cimpoae.

Cred că nu trebuie să precizez că modificarea documentelor oficiale nu este o practică a baptiștilor români…

2). Ambele variante ale Comunicatului precizează că hotărîrea din 23 iunie 2016 a fost luată ÎN UNANIMITATE de către Comitetul Comunității BCB Timișoara.

Dar la acea şedinţă nu au participat toţi membrii Comitetului.

3). Decizia de a-l delega pe pastorul Samuel Tuțac pentru a conduce Adunarea Generală a Bisericii Baptiste Germane din Timișoara, în 17 iulie 2016, este cu totul neinspirată, avînd în vedere conflictul cunoscut dintre pastorul Samuel Tuțac și pastorul Marius Cimpoae, respectiv dintre Comunitatea BCB Timișoara și Biserica Baptistă Germană.

Conform art. 30 (4) din Statutul Cultului Baptist, delegatul Comunității ar trebui să acționeze ca „moderator cu drept de vot”.”

9 iulie 2016
Alin Cristea: Știri de ULTIMĂ oră (09.07.2016)

„Samy Tuțac face baie în Marea Neagră. Iese la fel de colorat precum a intrat. Reflexiile tuțaciene sînt oricum imprimate într-un număr suficient de pastori timișeni încît să (de)coloreze viitorul confesional baptist din Banat pentru ani buni. Animal (politic), precum îl știm, Samy Tuțac intră în ARKA. Cam mică pentru personalitatea lui, care e obișnuită cu spații mai mari, (mega)conferințe, biserici babane, congrese etc.

În Timiș, Marius Cimpoae rămîne la fel de negru (de supărare). Canalul Bega nu oferă băi de albire. Pe Facebook încep cîțiva (meta)baptiști să silabisească în germană: Ich bin ein berliner… De fapt, e vorba de Biserica Germană din Timișoara, care are toate șansele să fie despărțită între Est și Vest. La răsărit de Eden… Frate, frate, dar biserica e pe bani!”

11 iulie 2016
Cazul Samy Tuțac – Cronologie (11.07.2016)

ÎN CONTINUARE

Alin Cristea intenţionează să trimită zilele acestea o scrisoare scrisă Bisericii Baptiste Betel din Timișoara. De asemenea, intenționează să ajungă duminică, 17 iulie 2016, la Biserica Baptistă Betel din Timișoara.

NOTE FINALE

Rostul acestei cronologii nu este să dezbată chestiunile prezentate, ci să ofere informații despre Cazul Samy Tuțac, care e în desfășurare.

Totuși, cîteva precizări pot fi făcute deja:

1. Samy Tuțac a modificat un document oficial.

2. În Cazul Samy Tuțac sînt implicate instituții – Comunitatea BCB Timișoara, Biserica Baptistă Betel, Liceul Teologic Baptist Betel, Uniunea BCB din România – și persoane: Samy Tuțac, Marius Cimpoae, Damian Vidoni și alții.

Va fi o vară fierbinte!…

Iar cînd va ajunge cazul în ziare, baptiștii români iar vor fi nevoiți să plece capul de rușine…

Turneu Rugul Aprins – VASLUI

11 iulie 2016

11iulie-vaslui

http://www.facebook.com/prodocens

Luni la amiază (11.07.2016) – Ce nume apar în Top Posts pe blogul România Evanghelică

11 iulie 2016

Samy Tuțac, Kris Vallotton, Marius Cruceru, Ioan Panican

YouTube: GaitherVEVO – 300.000.000

11 iulie 2016

Din cele peste 2.500 de videoclipuri de pe contul GaitherVEVO, următoarele au peste 3 milioane de vizualizări:

7.596.000 – God On the Mountain
7.507.000 – He Touched Me
6.841.000 – Take My Hand, Precious Lord
5.459.000 – It Is Well With My Soul
4.759.000 – I Believe in a Hill Called Mount Calvary
4.315.000 – One Day At a Time
3.449.000 – The Old Country Church
3.356.000 – Yes, I Know
3.174.000 – Sinner Saved By Grace

The Gaither Vocal Band is an American southern gospel vocal group, named after its founder and leader Bill Gaither. As of February 2014, it consists of David Phelps, Wes Hampton, Adam Crabb, Todd Suttles, and Bill Gaither. Although the group started out recording contemporary Christian music in the 1980s, it became known for southern gospel after the popularity of the Gaither Homecoming videos.[1]

The lineup of the band changes often, with artists leaving to work on solo careers, and new ones coming to replace them. Besides Bill Gaither, singers with the longest tenure in the band include Guy Penrod (1995–2008), Mark Lowry (1988–2001, 2009–13), Michael English (1985–94, 2009–13), David Phelps (1997-2005, 2009-present) and Wes Hampton (2005-present).

The band has released 29 albums (not including compilations), at least 19 of which have charted. The band has also released 10 DVDs, which feature many other Christian artists as well. The Gaither Vocal Band has been honored with 2 Grammys, and 17 Dove Awards.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gaither_Vocal_Band

Facebook România Evanghelică: Albumul Evenimente 2016 – 700 afișe

11 iulie 2016

album-11iulie2016

http://www.facebook.com/1420138461600156/photos/?tab=album&album_id=1655730744707592

Gândul – Cea mai veche biserică din România: 1.000 de ani

11 iulie 2016

http://www.gandul.info/stiri/cea-mai-veche-biserica-din-romania-1-000-de-ani-15523213

Turneu Corul Pro Deum în SUA – San Francisco

11 iulie 2016

http://livestream.com/RBCSF/events/5803919

Andrei Pleșu: Ne-trebnici, ne-vrednici, ne-toţi

11 iulie 2016

http://adevarul.ro/news/politica/ne-trebnici–ne-vrednici–ne-toti-1_5782c4eb5ab6550cb8bcdc26/index.html

Din istoria blogosferei evanghelice – 11 iulie

11 iulie 2016

2011 – A.Dama: Am fost la Străjeri

„Cred că e o lucrare care va continua. Oricâte voci s-ar ridica împotrivă, oricâți țoni și antițoni s-ar alătura sau ar pleca, ea va continua. Am văzut lucruri bune, am văzut aspecte la care s-ar putea lucra, am văzut lucruri cu care n-aș cădea la înțelegere. Se fac promisiuni, dar, în dinamica miracolelor, oare ce anume depinde de oameni? Dumnezeu Se uită la inima omului. Cântărește credința. Oare nu o primim și pe aceasta?

Totuși, unii oameni, care nu răspund la alt tip de discurs, răspund la astfel de provocări. După un timp, diferențele de viziune se accentuează, oamenii mai schimbă mijloacele de transport. Nu mergem toată viața cu tricicleta sau cu trotineta, mai îndrăznim să luăm mașina și avionul, în ciuda deselor știri despre accidente și prăbușiri…”

2012 – Dionis Bodiu: Suntem (neo)protestanţi. Cum ne tratăm? (1)

„Este teologia creştină una închisă, prin definirea ei completă, încheiată la un moment dat, lămurită în toate aspectele ei dogmatice, sau, asemeni altor domenii ale cunoaşterii, ea lasă loc pentru actualizări, re-conceptualizări, acumulări, rotunjiri?”

2014 – Marius Silveșan: Programul Simpozionului Internaţional de la Făgăraş – Sâmbăta de Sus, ediţia a IX-a, „Identităţi sociale, culturale, etnice şi religioase în comunism”, 9-12 iulie 2014

Turneu Misiunea Betania în jud. Constanța

11 iulie 2016

misiunea-betania-17iulie

http://www.facebook.com/Misiunea-Grupului-Betania-Cumpana-Constanta-1558946307676555

Today in Christian History – July 11

11 iulie 2016

1924 – Eric Liddell wins the Olympic 400 meter race in Paris after he loses his opportunity to run in the 100 meter because its heats are on a Sunday.

http://www.christianhistoryinstitute.org/today/7/11

Eric Henry Liddell (1902–1945) was a Scottish athlete, rugby union international player, and missionary, who chose between his religious beliefs and competing in an Olympic race.

At the 1924 Summer Olympics in Paris, Liddell refused to run in the heats for his favoured 100 metres because they were on a Sunday. He instead competed in the 400 metres, which he won. He returned to China in 1925 to serve as a missionary teacher. Aside from two furloughs in Scotland, he remained in China until his death in a Japanese civilian internment camp in 1945.

Liddell’s Olympic training and racing, and the religious convictions that influenced him, are depicted in the Oscar-winning 1981 film Chariots of Fire, in which he is portrayed by fellow Scot Ian Charleson.

http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Liddell

Top Posts – 11 iulie 2016

11 iulie 2016

11 iulie 2016, 01.00

Contributors – Top Articole (11.07.2016)

11 iulie 2016