Cazul Samy Tuțac – Cronologie (11.07.2016)

O dată cu 7 iulie 2016, cînd pe site-ul Comunității BCB Timișoara a fost postat Comunicatul Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara cu privire la situația Bisericii Creștine Baptiste Germane Timișoara, Cazul Samy Tuțac a căpătat o amploare de neașeptat și de nedorit.

Iată cîteva date cronologice ale Cazului Samy Tuțac, care, din diverse motive, nu sînt complete și ne putem aștepta în continuare la surprize neplăcute.

14 februarie 2014
Sentința definitivă a procesului în care Biserica Germană și presbiterul Damian Vitoni s-au constituit ca parte civilă – dosar nr. 555/325/2012, sentință pronunțată la judecătoria Timișoara

Septembrie 2014
În cadrul întîlnirii pastorilor din Comunitatea BCB Timișoara, Marius Cimpoae a anunțat desființarea Bisericii Harul și transferul tuturor membrilor Bisericii Harul la Biserica Germană. După aceea, a predat autorizația de funcționare a Bisericii Harul împreună cu procesul verbal de desființare a Bisericii Harul și procesul verbal al Adunării Generale a Bisericii Germane, a fost anulat certificatul de înregistrare fiscală și a fost închis contul bancar al Bisericii Harul.

28 februarie 2015
Samy Tuțac devine preşedintele Comunității BCB Timișoara.

Noua conducere:

Președinte: Samuel Tuțac
Secretar: Florin Iosub
Vicepreşedinte: Ionel Tuţac
Vicepreşedinte: Marius Birgean
Vicepreşedinte: Marius Ianc

Membri:

Viorel Ţuţ
Remus Runcan
Liubomir Novacov
Ilie Bledea

28-29 mai 2015
La Congresul de la Oradea, al 36-lea, Samy Tuțac este ales unul dintre vicepreședinți

Noua conducere

Comitetul executiv

Viorel Iuga – președinte
Ioan Ardelean – secretar general
Otniel Bunaciu – vicepresedinte cu misiunea
Samy Tuţac – vicepreşedinte cu pastorala
Paul Negruţ – vicepreşedinte cu educaţia
Pal Borzasi – vicepreşedinte (reprezentant al Convenţiei Baptiste Maghiare)
Ilie Milutin – secretar general adjunct

Pe lîngă membrii Comitetului executiv, din CONSILIUL Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România mai fac parte reprezentanții comunităților și Convenției Baptiste Maghiare, rectorul Institutului Teologic Baptist din București, rectorul Universității Emanuel din Oradea, directorul Casei de Pensii a Cultului, validați de Congres.

consiliul-2015

CONSILIUL Uniunii este organul de conducere al Uniunii BCB între conferințele naționale. Se întrunește de două ori pe an și ori de cîte ori este nevoie.

Comitetul executiv este organul de conducere al Uniunii BCB între sesiunile Consiliului Uniunii.

2015

În prima parte a anului 2015 (luna mai?) a apărut o acuzație de imoralitate la adresa pastorului Marius Cimpoae (Biserica Baptistă Germană).

Membru al Bisericii Germane încă din anul 1982, prezbiterul Damian Vidoni a condus Biserica Germană în vremuri deosebit de dificile pînă în anul 2014, cînd conducerea Bisericii Germane a fost preluată de pastorul Marius Cimpoae.

Dar înainte de apariția acestei acuzații, se pare că a apărut ideea transferului terenului bisericii în proprietatea Comunității BCB Timișoara.

20 septembrie 2015
Adunăriea Generală a Bisericii Baptiste Germane a fost ca pastorul Marius Cimpoae să se bucure în continuare de toate drepturile care decurg din calitatea de membru al bisericii noastre, întrucît biserica a considerat ca fiind nefondate toate acuzațiile care i s-au adus, nefiind susținute de nicio dovadă sau mijloace de probă.

16 noiembrie 2015
Adresa nr. 2492 din 16.11.2015 – ca urmare a unei solicitării Marius Cimpoae prin apărător ales către conducerea Liceul Baptist și adusă la cunoștința conducerii bisericii noastre, se prezintă cât se poate de clar faptul că Liceul Baptist nu susține niciuna dintre acuzațiile pe care Comunitatea BCB Timișoara ca fiind la baza hotărîrii de retragere a ordinării pastorului Marius Cimpoae. Deși au fost invitați reprezentanții Comunității BCB Timișoara, nu s-a prezentat nimeni la acea Adunare Generală. Decizia Bisericii Germane a fost comunicată Comunității BCB Timișoara și Uniunii BCB din România.

2016

Comunicat al Bisericii Baptiste Germane către Comunitatea BCB Timișoara

„După retragerea ordinării fratelui Marius, Comitetul Comunității nu a binevoit să susțină motivele pentru care a decis retragerea ordinării și nici nu a prezentat nicio dovadă în susținerea acuzațiilor care i-au fost aduse fratelui Marius, deși biserica a făcut mai multe solicitări în sensul acesta (adr. nr. 12/31.08.2015, nr. 16/04.09.2015, nr. 17/14.09.2015), iar în mod personal fratele Marius a solicitat același lucru prin apărător ales (adr. nr. 181/27.10.2015 și nr. 213/17.12.2015), solicitări la care nu s-a primit niciun răspuns din partea dumneavoastră.”

4 februarie 2016
Alin Cristea: Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Betel din Timișoara

„Vă semnalez activitatea în spațiul virtual a pastorului Samy Tuțac, care a depășit anumite limite în discursul său public, caracterizat prin mediocritate, aroganţă, agresivitate şi isterie.”

5 februarie 2016
Alin Cristea: Apel pentru demiterea lui Samy Tuţac – Către pastorii baptiști din Comunitatea Timișoara

„După falimentul moral, eclesial și instituțional al Comunității Oradea – mă refer în primul rînd la liderii din ultimii 10 ani -, mi-am îndreptat speranțele, oarecum, spre Comunitatea Timișoara, așteptînd cu înfrigurare apariția, în epoca postdecembristă, a unui model organizațional zonal care să exceleze prin onestitate, dinamică și mărturie creștină.

Cu multă îngrijorare, am fost nevoit, în ultimele 6 luni, să semnalez derapajele ideatice și lingvistice ale președintelui Comunității Timișoara (și unul dintre vicepreședinții Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România), al cărui discurs public pe Internet este caracterizat prin mediocritate, aroganță, agresivitate și isterie.”

8 februarie 2016
Comunicat al Comuntății BCB Timișoara către Biserica Baptistă Germană

Februarie 2016
Răspuns din partea Bisericii Baptiste Germane către Comunitatea BCB Timișoara

„Ca răspuns la adresa dumneavoastră cu nr. 16/08.02.2016, prin prezenta, vă comunicăm următoarele:

1. Privitor la așteptarea dumneavoastră ca fratele Marius Cimpoae să fie pus la disciplină, vă comunicăm că, din păcate, din cauza dumneavoastră, va trebui să așteptați în continuare. Va trebui să așteptați exact atât cât vom aștepta și noi de la dumneavoastră presupusele probe pe care dumneavoastră spuneți că le dețineți împotriva fratelui Marius Cimpoae. Pentru ultima dată vă transmitem, cât se poate de clar, că Biserica Creștină Baptistă Germană niciodată nu o să îl pună la disciplină pe fratele Marius sau pe oricine altcineva câtă vreme vinovăția nu este dovedită. Vă reamintim că de 6 luni vă tot cerem aceste probe și nu am primit nici măcar un răspuns din partea dumneavoastră, decât amenințări. Vă atragem atenția că presiunile pe care continuați să le exercitați asupra bisericii noastre în această privință constituie un abuz prin încălcare principiului autonomiei bisericii locale, întrucât toate prevederile statutare sunt cât se poate de clare în sensul acesta (Art. 13, alin. 1, 2, 3; Art. 31, alin. 2, lit. F; Art. 35, alin. 2, lit. L – statutul de organizare și funcționare al Cultului Creștin Baptist). Potrivit acestor prevederi, Biserica locală este singura instituție care are dreptul de a disciplina un membru. Comunitatea poate hotărî retragerea ordinării unui slujitor, Comisia Pastorală poate stabili dacă o astfel de hotărâre este statutară sau nu, dar absolut nimeni, în afară de biserica locală, nu poate hotărî disciplinarea unui credincios.

2. Problema fuziunii nu există. Este o problemă inventată de dumneavoastră ca mijloc de șantaj pentru a constrânge comitetul bisericii noastre să susțină hotărârile dumneavoastră. Biserica Baptistă Harul nu a fuzionat cu nicio biserică. Biserica Creștină Baptistă Harul s-a desființat ca urmare a hotărârii membrilor Bisericii Harul în Adunarea Generală din 29 iunie 2014. Cu ocazia Adunării Generale, membrii Bisericii Harul au hotărât desființarea voluntară a Bisericii Creștine Baptiste Harul din Timișoara, anularea codului de identificare fiscală, închiderea contului bancar al bisericii și transferul tuturor bunurilor care au aparținut Bisericii Harul în proprietatea Bisericii Creștine Baptiste Germane. Înainte de această adunare generală, toți membrii Bisericii Harul și-au depus cererile de transfer către Biserica Creștină Baptistă Germană și au fost confirmați ca membrii ai Bisericii Germane în cadrul Adunării Generale a Bisericii Creștine Baptiste Germane din data de 14 septembrie 2014, întâlnire în cadrul căreia Biserica Baptistă Germană și-a ales și o nouă conducere care este și actuala conducere. Puteți să ne spuneți ce anume a fost viciat? Fuziunea care nu a existat? Transferul membral?

În cadrul întâlnirii pastorilor din Comunitatea de Timișoara din luna septembrie a anului 2014, întâlnire care a avut loc la Biserica Baptistă Eclesia din Timișoara, fr. Marius Cimpoae a anunțat desființarea Bisericii Harul și transferul tuturor membrilor Bisericii Harul la Biserica Germană. După aceea, a predat autorizația de funcționare a Bisericii Harul împreună cu procesul verbal de desființare a Bisericii Harul și procesul verbal al Adunării Generale a Bisericii Germane, a fost anulat certificatul de înregistrare fiscală și a fost închis contul bancar al Bisericii Harul. Au trecut aproape 2 ani de atunci și nimeni nu a avut absolut nimic de obiectat până acum. Ne-ați comunicat că în cadrul ședinței Comitetului Comunității din data de 16 noiembrie 2015, dumneavoastră, “în unanimitate”, ați considerat că “întreg procesul de fuzionare a fost viciat”. Puteți să ne spuneți de ce a durat 3 luni până să ne comunicați această decizie? De ce decizia dumneavoastră nu este însoțită de nicio motivare? Cum ați putut să luați această decizie din oficiu fără să solicitați din partea bisericii noastre justificările necesare pentru lămurirea acestei situații artificial creată de dumneavoastră pentru a ne hărțui, pentru a ne intimida și pentru a ne șantaja. Denunțăm toate aceste acțiuni abuzive și cunoaștem că ele fac parte din agenda președintelui Comunității Baptiste Timișoara și a Bisericii Betel din Timișoara din cauza intereselor de a acapara clădirea și terenul Bisericii Germane. Am atras atenția asupra acestei probleme de mai multe ori în ultimii ani și suntem extrem de dezamăgiți să vedem că dumneavoastră, cei care ar trebui să luptați pentru unitatea bisericii, vă doriți acum dezbinarea ei. Vă comunicăm însă că noi ca biserică suntem mai uniți ca oricând și nu ne vom opri și vom lupta pentru păstrarea intactă a Bisericii Creștine Baptiste Germane – prima Biserică Baptistă din sud-vestul României.

3. Vă informăm că s-au operat modificările necesare solicitate de către dumneavoastră pe site-ul bisericii privitor la folosirea titlului de pastor pentru fr. Marius Cimpoae, deși conform legilor statului orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă și irevocabilă. Vă reamintim că fr. Marius Cimpoae a contestat la Consiliul Uniunii decizia dumneavoastră de retragere a ordinării și Consiliul Uniunii încă nu a dat nicio decizie în acest sens. Recomandările Comisiei Pastorale nu sunt decizii. Consiliul Uniunii este singura instituție din Cultul Baptist care are dreptul să dea o decizie definitivă în cazul acesta (cf. Art. 93, alin. 2, lit. Ț). Și chiar și decizia Consiliului Uniunii poate fi atacată în fața instanței de contencios administrativ. Deci, chiar dacă fr. Marius nu mai exercită funcția de pastor pentru că a fost suspendat, el nu pierde titlul de pastor până la o decizie definitivă și irevocabilă. Inclusiv și în această problemă se poate observa faptul că se dorește cu orice preț înlăturarea fr. Marius prin încălcarea dreptului la apărare, ș.a.

4. Vă reamintim că Biserica Baptistă Germană a respectat decizia de retragere a ordinării pentru fr. Marius Cimpoae. În ceea ce privește, punerea la disciplină a fr. Marius, aceasta este atribuția exclusivă a bisericii. Iar biserica nu îl va pune pe fratele Marius la disciplină până când dumneavoastră veți proba acuzațiile pe care i le-ați adus prin probe oficiale pe care dumneavoastră trebuie să vi le asumați, întrucât Liceul Baptist și-a retras toate acuzațiile. Dacă pentru aceste lucruri considerați că Biserica Germană trebuie scoasă din Cultul Baptist, atunci puteți merge mai departe în demersurile dumneavoastră. Considerăm însă că ați mers mult prea departe, și pentru binele lucrării ar fi bine dacă v-ați opri aici întrucât toate aceste demersuri au adus deja grave prejudicii lucrării din zona noastră, iar relațiile dintre noi au fost de asemenea, afectate. De aceea, ne rugăm pentru dumneavoastră, ca unii care ați fost așezați de Dumnezeu pentru o vreme în aceste funcții de conducere, să cautați binele lucrării, iar să faceți bine lucrării înseamnă implicit să faceți bine celor care formează biserica ca parte a lucrării. În măsura în care vă doriți lucrul acesta, cu siguranță veți găsi și alte metode decât cele utilizate până în prezent, pentru a aplana acest conflict sau poate chiar pentru a-l rezolva. Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Prezbiter, Secretar,
Damian Vidoni Daniel Petrovici

9 februarie 2016
Despre curaj, adevăr și responsabilitate – Replică lui Samy Tuțac

„Cazul Samy Tuțac a devenit deja clasic, ar trebui studiat în institutele teologice, cel puțin la Istoria baptiștilor / evanghelicilor, dacă nu chiar la o materie specială – Psihologia conducerii și etica creștină.

Faptul că pastori aflați în funcții în epoca comunistă s-au compromis e una, dar faptul că pastori aflați în funcții în perioada postdecembristă s-au compromis e alta. Psihologia conducerii trebuie abordată, în lumina eticii creștine, în moduri diferite, avînd în vedere parametrii diferiți din epoci diferite.

Cazul Samy Tuțac e mult mai amplu decît o chestiune particulară într-un context particular. Cazul Samy Tuțac are de a face cu SISTEMUL. Are de a face cu situația cu totul absurdă cînd unii scapă cu viaţă din incendiu, dar mor din pricina infecțiilor nosocomiale din MEDIUL spitalicesc.”

14 iunie 2016
Marius Cimpoae: Comentariu

„Discriminarea, abuzul și șantajul practicat în mod intenționat și repetat în cazul fr. Damian Vidoni, prezbiterul Bisericii Germane, care deși a încheiat cursul biblic de la Institutul Biblic Baptist din Timișoara (promoția 2016), deși a promovat toate examenele cu note peste 8, nu a primit decât o copie xerox color a unei diplome spunându-i-se că va intra în posesia originalului după ce va accepta întâlnirea cu Samy Tuțac. […]

Am stat de vorbă cu coordonatorul institutului, am scris câtorva dintre profesorii de la Institut, am scris pastorilor din Comunitatea Timișoara, acum vă scriu dvs celor din Consiliul Uniunii, cu speranța că totuși situația se va remedia în timpul cel mai scurt cu putință. Dacă totuși diploma originală nu va ajunge la fr. Damian, chiar așa fără semnătura marelui profesor, Samy Tuțac (Ironia sorții: Un teolog la fără frecvență a ajuns să certifice diplome de cursuri biblice!) atât fr. Damian, cât și noi ca biserică ne vom adresa Consiliului Național pentru Combatea Discriminării, Universităților Baptiste și altor instituții abilitate care sunt în măsură să investigheze, să constate și să sancționeze aceste fapte de discriminare. De asemenea, vom face o scrisoare adresată președintelui William Fortner pentru a-i explica situația pe care avem certitudinea că nu o cunoaște. Și dacă va fi cazul, vom ieși și în spațiul public pentru a prezenta aceste fapte foarte grave. Repet, este inadmisibil să-ți bați joc de cineva și să îl umilești în felul acesta! Samy Tuțac are ce are cu Marius Cimpoae, toată lumea a înțeles asta și s-a și obișnuit cu ideea, dar întrebarea este: ce are acum Samy Tuțac cu Damian Vidoni, de ce continuă să hărțuiască prezbiterul Bisericii Germane și Biserica Germană? […]

Biserica Germană a cerut prin 5 adrese oficiale către Comunitatea Timișoara motivarea deciziei de ridicare a ordinării mele de pastor împreună cu probele care susțin dânșii că mă învinovățesc, iar eu însumi prin avocat am cerut același lucru de 2 ori prin adrese oficiale, la care nu am primit niciun răspuns. În condițiile acestea, Biserica a hotărât în cadrul unei Adunări Generale Extraordinare unde reprezentații Comunității erau liberi să-și facă apariția, că situația mea membrală rămâne neschimbată întrucât absolut nimeni nu a probat în niciun fel vinovăția mea. Acum Biserica Germană este amenințată că îi va fi retrasă autorizația pentru aceasta. Vă rog foarte mult să vă simțiți liberi să îmi scrieți și să îmi spuneți care a fost greșeala Bisericii Germane? Aceea că nu ne-am făcut părtași abuzurilor lui Samy Tuțac? Dacă Samy Tuțac susține că are probe împotriva mea, de ce refuză să le pună la dispoziția avocatului meu și a bisericii pentru cercetare? El a spus așa: Eu vi le arăt, dar nu pot să vi le dau. […]

Sâmbătă, în cadrul unei întâlniri pe care am avut-o la biserică împreună cu fr. Damian, prezbiterul bisericii și încă un frate din biserică pe care Samy Tuțac vrea să îl folosească pentru a produce dezbinare în biserica noastră, ne-am trezit invadați de jumătate din Comitetul Comunității Timișoara: Samy Tuțac, Florin Iosub și Marius Birgean. M-am ridicat și i-am întrebat cu ce ocazie au venit pe la noi, cine i-a invitat să vină la biserică, la care răspunsul lui Samy Tuțac a fost: NU AVEM NEVOIE DE NICIO INVITAȚIE. NOI PUTEM SĂ VENIM AICI CÂND VREM NOI PENTRU CĂ ACEASTĂ BISERICĂ ESTE PROPRIETATEA CULTULUI BAPTIST!

Stimați frați, Biserica Germană este proprietatea exclusivă a Bisericii Germane. Ea este asociată cu celelalte biserici baptiste în cadrul Comunității Timișoara și a Uniunii Baptiste, dar nici Comunitatea și nici Uniunea nu sunt proprietarele Bisericii Germane.”

23 iunie 2016
Comitetul Comunităţii BCB Timişoara hotărăşte convocarea Adunării Generale a Bisericii Baptiste Germane în 17 iulie şi a fost delegat Samy Tuțac din partea Comunității BCB Timișoara pentru a conduce Adunarea Generală a bisericii.

7 iulie 2016
Pe site-ul Comunității BCB Timișoara a fost postat Comunicatul Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara cu privire la situația Bisericii Creștine Baptiste Germane Timișoara.

27 iunie 2016
Adresa Nr. 100 / 27 iunie 2016 din partea Comunității BCB Timișoara către Uniunea BCB din România.

„Datorită unor sesizări și a unor suspiciuni rezonabile cu privire la activitatea financiar contabilă a Bisericii Creștine Baptiste Germane, noi, Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara, în baza art. 86 alin 2. din Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist din România vă rugăm să solicitați de la Biserica Germană din Timișoara următoarele acte:

1. Copie după contractul de muncă dintre Biserica Germană și fratele Marius Cimpoae începând cu septembrie 2014 până în prezent, împreună cu copii după statele de platgă aferente.

2. Copii de pe sentința definitivă a procesului în care atât Biserica Germană, cât și presbiterul Damian Vitoni, s-au constituit ca parte civilă – dosar nr. 555/325/2012, sentință pronunțată la judecătoria Timișoara.

3. Copia după contractul de subînchiriere dintre Biserica Germană și familia Stanciu Gheorghe împreună cu înregistrarea la Administrația fiscală locală.

4. Copie după registrul jurnal de încasări și plăți din ultimii 3 (trei) ani.

Vă rugăm, de asemenea, să dispuneți de urgență înființarea unei comizii de cenzori care să verifice situația financiar-contabilă a Bisericii Germane pe ultimii trei ani.”

28 iunie 2016
Şedinţa Comitetului Executiv a Uniunii BCB din România.

29 iunie 2016
Adresa 273 / 29 iunie 2019 din partea Uniunii BCB din România către Biserica Creștină Baptistă Germană din Timișoara.

„Avand in vedere hotararea Comitetului Executiv luata in sedinta din data de 28.06.2016 si adresa Comunitatii Bisericilor Crestine Baptiste Timisoara nr.100/27.06.2016 va rugam sa rsspundeti solicitarii cuprinse in adresa in discutie a Comunitatii Bisericilor Crestine Baptiste Timisoara.

Anexam prezentei adresa nr.100/27.06.2016 a Comunitatii Bisericilor Crestine Baptiste Timisoara.”

7 iulie 2016
Alin Cristea: Întrebări întrebăcioase (07.07.2016) – Cazul Samy Tuțac

„Prima întrebare care se ridică este referitoare la… criză.

Din Comunicat rezultă că Biserica Baptistă Germană s-ar afla într-o situație de criză.

Din cîte am observat eu, taman Comunitatea BCB Timișoara, care dă Comunicatul, se află în criză!”

7 iulie 2016
Biserica Germană: Comunicatul INTEGRAL al Comunității Baptiste Timişoara cu privire la situația din Biserica Baptistă Germană Timişoara

„Stimați cititori,

întrucât astăzi pe site-ul Comunității Baptiste Timişoara (www.baptist-tm.ro) au fost publicate deciziile Comitetului Comunității din data de 23 iunie cu privire la Biserica Baptistă Germană, ne vedem nevoiți să publicăm Comunicatul integral, întrucât considerăm că în mod intenționat au fost omise anumite decizii. Vă lăsăm pe dumneavoastră să judecați dacă este normal atunci când se transmite un mesaj oficial, acel mesaj să fie trunchiat?!”

7 iulie 2016
Biserica Germană: DREPT LA REPLICĂ: Deciziile Comitetului Comunității Baptiste Timişoara reprezintă un abuz foarte grav și un atentat la autonomia bisericii locale și la libertatea religioasă

„Decizia prin care ne comunicați că dumneavoastră nu îl mai recunoașteți pe fr. Damian Vidoni ca reprezentant al Bisericii Creștine Baptiste Germane este o reacție tipică „falșilor lideri”, a liderilor religioși care nu au simțul responsabilității, care nu văd, nu înțeleg ce se întâmplă și a căror singură reacție este să-l dea afară pe cel care a avut dreptate. […]

Nici prezbiterul bisericii, nici comitetul bisericii și nici o treime dintre membrii cu drepturi depline ai bisericii noastre nu au solicitat sprijinul dumneavoastră pentru ca dumneavoastră să puteți convoca Adunarea Generală a bisericii. De fapt, absolut nimeni din biserica noastră nu a solicitat sprijinul dumneavoastră. Invocarea unei situații de criză într-un mod artificial, doar pentru ca dumneavoastră să vă duceți la bun sfârșit strategia de excludere a Bisericii Creștine Baptiste Germane din Cultul Baptist reprezintă un abuz foarte grav și un atentat la autonomia bisericii locale și la libertatea religioasă. Prin urmare, prezbiterul bisericii împreună cu comitetul bisericii refuză convocarea Adunării Generale. Ca măsură de protecție față de alte eventuale abuzuri pe care ați putea să le comiteți, comitetul bisericii a hotărât ca serviciile divine de la Biserica Creștină Baptistă Germană din data de 17 și 24 iulie 2016 să fie suspendate.”

7 iulie 2016
Marius Cimpoae: Mesaj pe Facebook

„Îi solicit în mod public lui Samy Tuțac şi tuturor publicațiilor creştine să publice acest drept la replică – răspunsul Bisericii Germane (cea mai veche biserică baptistă din sud-vestul României) la deciziile Comitetului Comunității Baptiste Timişoara.

Cu această ocazie doresc să reafirm că motivul luptei pe care Samy Tuțac o duce cu mine şi cu Biserica Germană este terenul bisericii noastre. Absolut sub nicio formă nu vom ceda acestor presiuni! Este datoria mea să apăr această biserică de interesele meschine ale unui parvenit, teolog la fără frecvență, prima lui meserie fiind cea de fochist.

Şi încă ceva: îi solicit public lui Samy Tuțac să publice decizia de retragere a mea din funcția de pastor pentru că abia aştept să îi scriu dreptul la replică. Din fericire, cred că astăzi sunt mult mai multe minți care gândesc decât cele care sunt înregimentate unui sistem învechit, total necreştin şi profund corupt!”

7 iulie 2016
Alin Cristea: Cazul Samy Tuțac, tot mai… complex

„Ce înseamnă ÎN UNANIMITATE?

Nu înseamnă că ÎNTREG Comitetul?

Iată persoanele prezentate pe site care constituie Comitetul Comunității Bisericilor Baptiste Timișoara.

Samy Tuțac
Florin Iosub
Ionel Tuțac
Marius Birgean
Marius Ianc
Viorel Țuț
Remus Runcan
Liubomir Novacov
Ilie Bledea

Au fost prezenți toți acești 9 membri?

NU!

L-am considerat vinovat și pe Ionel Tuțac, pînă am aflat că el nu a participat la ședința din 23 iunie.

Probabil și alții l-au considerat vinovat, din pricina expresiei „în unanimitate”.

Oare mai e vreunul din cei nouă care nu a participat?

Mi s-a pus un nod în gît la gîndul că Remus Runcan ar fi participat la acest simulacru.

Pînă nu aflu detalii în legătură cu prezența sau absența lui la această ședință, întrerup seria de citate din cartea lui, Capcanele Facebook-ului, în semn de protest față de criza tembelă în care se află conducerea Comunității BCB Timișoara.”

7 iulie 2016
Scrisoare deschisă către Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România

„Vă semnalez o situație gravă, al cărei protagonist este pastorul Samuel Tuțac, președintele Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara și unul dintre vicepreședinții Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România.

Azi, 7 iulie 2016, pe site-ul instituției condusă de pastorul Samuel Tuțac a apărut Comunicatul Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara cu privire la situația Bisericii Creștine Baptiste Germane Timișoara.

1). Acest Comunicat conţine date eronate. În locul punctului 1, unde era menționat prezbiterul Damian Vidoni, a apărut altceva, în care este vorba de pastorul Marius Cimpoae.

Cred că nu trebuie să precizez că modificarea documentelor oficiale nu este o practică a baptiștilor români…

2). Ambele variante ale Comunicatului precizează că hotărîrea din 23 iunie 2016 a fost luată ÎN UNANIMITATE de către Comitetul Comunității BCB Timișoara.

Dar la acea şedinţă nu au participat toţi membrii Comitetului.

3). Decizia de a-l delega pe pastorul Samuel Tuțac pentru a conduce Adunarea Generală a Bisericii Baptiste Germane din Timișoara, în 17 iulie 2016, este cu totul neinspirată, avînd în vedere conflictul cunoscut dintre pastorul Samuel Tuțac și pastorul Marius Cimpoae, respectiv dintre Comunitatea BCB Timișoara și Biserica Baptistă Germană.

Conform art. 30 (4) din Statutul Cultului Baptist, delegatul Comunității ar trebui să acționeze ca „moderator cu drept de vot”.”

9 iulie 2016
Alin Cristea: Știri de ULTIMĂ oră (09.07.2016)

„Samy Tuțac face baie în Marea Neagră. Iese la fel de colorat precum a intrat. Reflexiile tuțaciene sînt oricum imprimate într-un număr suficient de pastori timișeni încît să (de)coloreze viitorul confesional baptist din Banat pentru ani buni. Animal (politic), precum îl știm, Samy Tuțac intră în ARKA. Cam mică pentru personalitatea lui, care e obișnuită cu spații mai mari, (mega)conferințe, biserici babane, congrese etc.

În Timiș, Marius Cimpoae rămîne la fel de negru (de supărare). Canalul Bega nu oferă băi de albire. Pe Facebook încep cîțiva (meta)baptiști să silabisească în germană: Ich bin ein berliner… De fapt, e vorba de Biserica Germană din Timișoara, care are toate șansele să fie despărțită între Est și Vest. La răsărit de Eden… Frate, frate, dar biserica e pe bani!”

11 iulie 2016
Cazul Samy Tuțac – Cronologie (11.07.2016)

ÎN CONTINUARE

Alin Cristea intenţionează să trimită zilele acestea o scrisoare scrisă Bisericii Baptiste Betel din Timișoara. De asemenea, intenționează să ajungă duminică, 17 iulie 2016, la Biserica Baptistă Betel din Timișoara.

NOTE FINALE

Rostul acestei cronologii nu este să dezbată chestiunile prezentate, ci să ofere informații despre Cazul Samy Tuțac, care e în desfășurare.

Totuși, cîteva precizări pot fi făcute deja:

1. Samy Tuțac a modificat un document oficial.

2. În Cazul Samy Tuțac sînt implicate instituții – Comunitatea BCB Timișoara, Biserica Baptistă Betel, Liceul Teologic Baptist Betel, Uniunea BCB din România – și persoane: Samy Tuțac, Marius Cimpoae, Damian Vidoni și alții.

Va fi o vară fierbinte!…

Iar cînd va ajunge cazul în ziare, baptiștii români iar vor fi nevoiți să plece capul de rușine…

Publicitate

2 răspunsuri to “Cazul Samy Tuțac – Cronologie (11.07.2016)”

 1. fara nume Says:

  Stimați frați, atașat veți găsi un comunicat pe care l-am primit din partea conducerii Uniunii prin care ni se cere să răspundem solicitărilor Comunității, solicitări pe care vă rog să le citiți ca să puteți înțelege acest mesaj. Înainte de a răspunde acestui comunicat, aș vrea totuși să îmi exprim nemulțumirea și consternarea pentru că absolut orice tâmpenie și prostie scornită de Samy Tuțac este susținută de cei din Comitetul Comunității. Cum v-ați nimerit toți acolo fraților să nu poată să scoată niciunul niciun cuvânt, ci doar să dați toți din cap precum știți voi cine?!
  Este extrem de clar că realizați că acuzațiile de imoralitate nu mai stau în picioare deloc, de aceea căutați cu disperare altele, dar totuși mă gândesc, cu ce conștiință luați aceste decizii?
  – Marius Birgean, ai uitat oare așa de repede acuzațiile financiare pe care ți le-a adus Emi Țundrea? Deși acuzațiile foarte grave veneau din partea unui pastor, nu a unui simplu membru venit doar de un an în biserică așa cum este cazul nostru, îmi amintesc că președintele comunității de atunci, fr. Nelu Tuțac, a venit lângă tine să te sprijine și nu a amplificat conflictul cerând Uniunii o comisie specială care să te verifice așa cum faceți voi acum. Cred că ești convins că dacă Ionel Tuțac nu te sprijinea la acea Adunare Generală nu mai erai pastor acum la Emanuel.
  – Marius Ianc, ești un om pe care îl respect, și mărturisesc că nu înțeleg cum poți vota asemenea solicitări. Ai trecut prin aceeași situație la Jebel. Tu însuți mi-ai povestit de fr. din Biserica din Jebel care ți-a adus o mulțime de reclamații în mod special privind modul de gestionare al fondurilor în construcția de la Pădureni. Din nou, fr. Ionel Tuțac a venit la Jebel pentru a te susține. Nu mă interesează dacă ai fost vinovat sau nevinovat. Este vorba despre un gest pe care cineva a fost gata să și-l asume într-un moment foarte dificil al slujirii tale. Tu de ce nu ești gata să faci la fel acum?
  – Remus Runcan, te-am considerat prietenul meu. Ai fost și pastorul meu câțiva ani. Cât de repede mândria a încolțit în inima ta. Ai uitat când ai plecat cu capul plecat și plângând din Biserica din Știnăpari de unde ai fost dat afară. Am fost atunci alături de tine. Acum tu ai ajuns să votezi excluderea mea. Acum mă acuzi pe mine și Biserica Germană de fraudă? Nu o să spun mai multe deocamdată decât atât, vreau să te întreb: Ești gata să publici registrul jurnal din anii în care ai fost cu biserica în construcție, în mod special anii 2009, 2010?
  – Viorel Țuț, crezi că la Biserica Germană este mai mare criză decât la Giroc? Știu problemele pe care le ai acolo și te întreb cum ar fi într-o duminică să te trezești că în timpul unui serviciu divin vine președintele de Comunitate și anunță convocarea unei Adunări Generale de către Comunitate? Te-ai simți bine? Ai accepta? Te-ai bucura? Repet ce am spus în primul email după suspendarea mea: Îți place să te prezinți ca un om foarte echilibrat, dar din păcate nu ești. Ești doar un fricos, care votezi orice, numai să nu se ia nimeni de tine.
  – Despre Samy și Florin, nu mai am ce scrie… candidează la titlul de CUPLUL ANULUI, un fel de Stan și Bran ai baptiștilor din Banat (se potrivește analogia chiar cu fizionomia lor J): unul n-ar habar despre ce scrie, celălalt nu are habar despre ce vorbește, niște bufoni care au înregistrat performanța de a face cele mai mare gafe din istoria recentă a baptiștilor.
  – Despre ceilalți doi votanți, Ilie Bledea și Liubomir Novacov, nu am nimic de spus. Nici de bine, nici de rău. Oameni ai sistemului. Nu au nicio vină, decât aceea că nu gândesc și își murdăresc reputația pentru matrapazlâcurile lui Samy Tuțac. Păcat că ar fi putut să facă multe lucruri bune pentru zonele pe care le reprezintă.
  – Despre fr. Nelu Tuțac, nu am decât cuvinte de apreciere. Un om între oameni. Foarte accesibil tuturor, dar care din păcate nu mai poate să facă nimic pentru că a fost izolat de un frustrat care face numele Tuțac de rușine. Unii de prin comitetul Comunității își mai amintesc din când în când de mâna pe care el le-a întins-o în vremuri dificile, dar sunt prea aserviți intereselor lor ca să le mai stea cineva în cale acum.
  Trist și regretabil că lucrurile stau așa. Cei mai fericiți în toată povestea aceasta sunt…frații pastori din Comunitatea de Caraș. Auzind cum stau lucrurile la Timiș, nu o dată au spus: Slavă Domnului că nu mai suntem împreună!

  Și acum să trecem la SOLICITĂRILE COMUNITĂȚII:
  Stimați frați din Comitetul Comunității care vă susțineți solicitările cu art. 86, alin. 2: Chiar nu s-a găsit niciunul dintre voi să citească art. 86, alin. 2 și să îi spună lui Samy că articolul pe care îl invocă nu îi dă dreptul să facă astfel de solicitări???. În conformitate cu art. 86, alin. 2, bisericile baptiste au obligatia sa trimita Uniunii Baptiste rapoarte si orice acte cerute privind PROBLEME DE INTERES GENERAL ale Cultului Creștin Baptist din Romania.

  Are rost să vă întreb ce înseamnă probleme de interes general?

  – Dacă voi considerați că este o problemă de interes general pentru Cultul Baptist contractul meu de muncă de la Biserica Germană, atunci și eu consider că este o problemă de interes general pentru Cultul Baptist contractele de muncă pe care voi le aveți la bisericile și unii și la ONG-urile pe care le păstoriți cu salariile acelea colosale echivalentul salariilor secretarilor de stat. În momentul în care o să vă faceți voi publice contractele de muncă, atunci o să îmi public și eu contractul de muncă pe care îl am sau nu la Biserica Germană.

  – toate sentințele judecătorești sunt publice. La orice oră puteți intra pe siteul http://www.portal.just.ro, introduceți acolo numărul de dosar și aflați toate detaliile de la începuturile procesului și până la sfârșit. Făcând astfel de solicitări arătați cât de accidental ați ajuns în niște funcții fără nicio experiență instituțională anterioară. Spun asta pentru că în mod repetat dați dovadă că nu știți cum funcționează instituțiile statului.

  – în momentul în care Biserica Betel din Timișoara face public contractul de închiriere cu Liceul Baptist atunci publicăm și noi contractul de închiriere cu familia Stanciu. Și de asemenea să publice sumele colosale pe care le încasează de la bugetul de stat și de la bugetul local pentru spațiul închiriat Liceului Baptist, nu mai spun de sumele încasate fără factură din fondul școlii. Și de asemenea, în momentul în care Uniunea va solicita tuturor bisericilor să publice valoarea contractelor de închiriere cu persoane fizice sau juridice pentru spațiile care fac parte din patrimoniul bisericilor, atunci vom publica și noi contractul cu familia Stanciu. Pentru știrea voastră vă spun că Biserica Germană nu încasează niciun leu de la familia Stanciu. Familia Stanciu locuiește într-o casă în spatele bisericii, formată din 2 camere, bucătărie și baie, toate aflate în stadiu foarte avansat de degradare. Nu știu care dintre voi ați venii să locuiți în aceste condiții. Au primit această locuință acum 18 ani. Niciodată nu au plătit chirie, dar pentru că au locuit acolo au ajutat biserica enorm. Unul ca Samy Tutac care își construiește a doua vilă într-un cartier de lux din Timișoara nu are cum să înțeleagă ce înseamnă să nu ai unde să locuiești; nu înțelege ce înseamnă să ai șantier la biserică și să muncești până la epuizare.

  – nu este de interes general pentru Cultul Baptist modul în care Biserica Germană își administrează banii și bunurile pe care le are. În momentul în care Uniunea Baptistă va cere tuturor bisericilor baptiste din Romania copii după registrul jurnal de încasări și plăți din ultimii trei ani, atunci vom trimite și noi copiile solicitate.

  În conformitate cu art. 35, alin. 1 Comitetul (bisericii) administrează întregul patrimoniu, inclusiv fondurile financiare ale bisericii, în conformitate cu bugetul aprobat de adunarea generală şi cu hotărârile acesteia. Art. 38. – (1) Cenzorii reprezintă organul de control financiar al bisericii. Ei sunt aleşi de adunarea generală în număr de 1-3, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi în adunarea generală.
  (2) Cenzorii verifică respectarea hotărârilor adunării generale şi a prevederilor legale în ceea ce priveşte gestionarea patrimoniului bisericii. Cenzorii au obligaţia să întocmească şi să prezinte anual adunării generale raportul de control financiar privind execuţia bugetară, în vederea descărcării de gestiune.

  În fiecare an a avut loc Adunarea Generală a bisericii unde au fost prezentate rapoartele de activitate, inclusiv raportul casierului și al cenzorilor și s-a făcut descărcarea de gestiune. A veni și a cere acum o comisie care să verifice situația financiar contabilă a bisericii reprezintă un foarte grav abuz și chiar o ilegalitate. Doar o hotărâre judecătoarească v-ar da dreptul la o astfel de acțiune.

  Sesizările la care se face referire în comunicatul Comunității au fost scrise de către fr. Partenie Petrovici, un frate de 75 de ani, venit doar de 1 an în biserica noastră, care în biroul lui Samy Tuțac a scris după dictare. Acest tip de comportament este nedemn pentru un lider și mai ales pentru un pastor, dar Samy Tuțac este obsedat de putere și folosește orice metodă ca să obțină ceea ce își dorește.

  Este foarte clar pentru mine că Samy Tuțac a realizat că acuzațiile pe care mi le-a adus până acum nu mai stau în picioare deloc, motiv pentru care este nevoit să găsească alte acuzații. De asemenea, este clar că Samy realizează că susținerea lui în Comunitatea de Timișoara este din ce în ce mai șubredă din cauza modului extrem de defectuos în care a gestionat conflictul cu mine, dar și din cauza a ceea ce se întâmplă la Lugoj acum. Din această cauză apelează la umbrela Uniunii și implică conducerea Uniunii în mizeriile sale.

  Văzând ce se întâmplă în țară, eu cred că problema nu se mai rezumă doar la mine și la Biserica Germană, ci se vede limpede că sistemul baptist trece printr-o criză enormă. După cum se văd lucrurile, se pare că modificările care vor fi aduse la statutul cultului vor reduce drastic atribuțiile bisericii locale și vor mării considerabil atribuțiile comunităților teritoriale. În curând, voi ăștia care votați ca primarii o să mergeți să dați raportul în fiecare lună la comunitate de nu o să vă mai ardă de pastorație! Poate va trebui să mai plătiți și comisioane așa cum se întâmplă deja prin alte culte.
  SOMNUL RAȚIUNII NAȘTE MONȘTRI. Faptul că pur și simplu votați ca primarii și nu gândiți absolut deloc ce implicații au deciziile voastre, o să vă coste tot pe voi! Când nu o să mai puteți să îl susțineți pe Samy în nebunia lui, atunci să vă văd ! O să vă victimizați după aceea cum au făcut baptiștii care au semnat pactul cu Securitatea. Când au sărit comuniștii pe ei, au cerut ajutorul fraților, dar nimeni nu i-a mai crezut pentru că știau că sunt băieți cu ochi albaștri !

  P.S. Legat de ziua de duminică vreau să vă spun că la ora 10:00 voi fi în fața porții Bisericii Germane (care bineînțeles că va fi închisă) pentru a întâmpina coloana oficială cu…o strângere de mână și bineînțeles un set de documente informative pe care doresc să le pun la dispoziția lor : istoricul bisericii, poze cum arăta biserica înainte să fiu eu acolo, printscreen cu istoricul Bisericii Betel – furt intelectual, copii după emailurile anonime pe care le-am primit de la adresa vesteabuna@yahoo.com în care Samy este acuzat de imoralitate, ș.a. Asta dacă se vor ține de cuvânt și vor veni așa cum și-au anunțat prezenta, Samy Tuțac împreună cu Viorel Iuga. După ce vom avea câteva minute de socializare, împreună cu soția și alți membrii ai Bisericii Germane ne vom deplasa la Biserica Betel. Vom fi prezenți la Betel la ambele servicii, în ambele duminici din 17 și 24 iulie. Le recomand pastorilor de la Betel următoarea tematică pentru predicile din aceste duminici: Petrică Bulica să pregătească o predică despre cum să îți prețuiești frații (spunându-le că nu îți pasă de ei pentru că sunt de mâna a 3a), Samy Tuțac o predică despre dragoste, unitate și Nelu Bugnărug o predică despre credința adevărată.

  Ținând cont că am înlocuit weekendul cu mijlocul săptămânii, poate nu o să mai fiți așa de supărați când o să citiți aceste rânduri ! J
  Marius C.

  prof. Marius Cimpoae
  Mobil: 0735/77 58 77;
  e-mail: mariuscimpoae@yahoo.com
  https://www.facebook.com/marius.cimpoae

 2. Alin Cristea Says:

  A republicat asta pe RoEvanghelica.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: