Cronica Evanghelică

Actualizare: 5 noiembrie 2022

Peste 350 de intrări

Baptiștii au apărut în România pe la 1856, creștinii după Evanghelie pe la 1899, penticostalii pe la 1922.

1856, București
Întemeierea Bisericii Baptiste Germane.

26 august 1875
Botezul lui Mihai Cornea / Mihaly Cornya. În 1881 a devenit predicator botezător, de numele legîndu-se întemeierea celor mai multe biserici baptiste din Bihor, Sălaj, Cluj.

1886
Primele botezuri oficiate de baptiști între românii din zona Oradea.

29 iunie 1893, Tulca
Primul botez nou testamental, cu 28 de persoane, formîndu-se Biserica Baptistă.

1899
Este socotit anul înfiinţării Adunărilor Frăţeşti (Creştine după Evanghelie) în România. Prima biserică creștină după Evanghelie din București a fost înființată de elvețienii Francis și Madeleine Berney.

1900
Prima revistă baptistă română a fost Adevărul, care și-a încetat apariția după un an. Seria a doua a apărut în 1908, pînă la mijlocul anului 1909.

1902
Se tipăreşte prima carte de cîntări a Creștinilor după Evanghelie din România, Buna Vestire, întocmită de Johann Bührer într-un tiraj de 50 exemplare. În 1906 va apărea şi o ediţie pe note, Cântările Bunei Vestiri, realizată tot de Bührer.

1906
Apare ediţia pe note, Cântările Bunei Vestiri, realizată de Johann Bührer, cel care întocmise în 1902 Buna Vestire, prima carte de cîntări a Creștinilor după Evanghelie din România.

1908
Seria a doua a primei reviste baptiste române Adevărul a apărut în 1908, pînă la mijlocul anului 1909. Prima serie a apărut în 1900, încetîndu-și apariția după un an.

1909
După aproape 10 ani de activitate misionară permanentă în România, în special la București, Francis și Madeleine Berney, creștini după Evanghelie, sînt nevoiți să părăsească România, stabilindu-se pentru cîțiva ani în Bulgaria, la 70 km de București.

1912, Bucureşti
Constantin Adorian devine pastor (fondator) al primei biserici baptiste din București, Biserica Golgota, pînă în 1954.

1912, Oradea
Înființarea Bisericii Baptiste Emanuel, cu 12 membri.

1918, Brăila
În a doua jumătate a anului 1918, trei baptiști au pus bazele Bisericii Baptiste, întrunindu-se în casa familiei Sezonov.

14-16 februarie 1919, Buteni
Primul congres al Uniunii Bisericilor Baptiste din România.

1 decembrie 1919
Apare Farul Mântuirii, revista Uniunii Comunităților Baptiste din România. Își încetează apariția în martie 1932.

1920
Constantin Adorian devine primul președinte al Uniunii Baptiste, pînă în 1925.

1921, București
Constantin Adorian devine directorul Seminarului Baptist, pînă în 1925.

1921
Apare traducerea Cornilescu a Bibliei – cea mai răspîndită traducere în rîndul confesiunilor evanghelice -, cu sprijinul prințesei Ralu Callimachi și al Societății Biblice Britanice, sub egida Societății Evanghelice Române. În 1924 apare ediția a 2-a, revizuită.

1921-1922
Primele biserici penticostale românești în SUA.

10 septembrie 1922, Păuliș, jud. Arad
Înființarea primei biserici penticostale din România.

28-30 septembrie 1922, Buteni
Al 2-lea congres al Uniunii Baptiste din România.

1923, Oradea
Cei 45 de baptişti români din Oradea au cumpărat o casă veche de pe strada Simion Bărnuţiu, pe locul căreia au construit clădirea bisericii, cu o capacitate de 140 de locuri.

Februarie 1923, Cuvin, jud. Arad
Înființarea Bisericii Penticostale din Cuvin.

14-15 noiembrie 1923, Oradea
Al 4-lea congres al Uniunii Baptiste.

1924
Este interzisă „secta” penticostală.

16 octombrie 1924
Botez penticostal clandestin în rîul Mureș, oficiat de Pavel Budeanu. Cu această ocazie a fost făcută și prima fotografie cu Biserica Penticostală din Păuliș, jud. Arad.

15 iulie 1924, Bucureşti
Prima Conferinţă Naţională a Creştinilor după Evanghelie, pe 15 iulie. Se presupune că începînd de atunci s-a adoptat denumirea de Creştini după Evanghelie.

1925
Memoriu sau Scurtă expunere a doctrinei creştinilor după Evanghelie – primul document care prezintă doctrina adunărilor creştine după Evanghelie din România. Acest memoriu a fost revizuit şi republicat, sub o altă formă, în 1930. Ambele au fost înaintate şi autorităţilor în drept, la cererea acestora.

22 septembrie 1925, Buteni
Primul congres al tinerilor baptiști. Organizarea Uniunii Tineretului Creștin Baptist din România.

Februarie 1927, Bucureşti
J.H. Rushbrooke a avut întîlniri, pentru susținerea drepturilor confesionale, cu Mitilineu, ministrul de externe, Octavian Goga, ministrul de interne, Vasile Goldiș, ministrul Cultelor, generalul Alexandru Averescu, președintele Consiliului de Miniștri.

Februarie 1928, Bucureşti
J.H. Rushbrooke s-a întîlnit cu Nicolae Titulescu, ministru de externe, care l-a asigurat că va folosi toată influența sa în Consiliul de Miniștri pentru ca drepturile confesionale recunoscute baptiștilor în Transilvania să fie înscrise în Legea Cultelor.

1929, București
Apare colecția Cântăru duhovnicești pentru corurile Bisericii lui Dumnezeu Apostolice. Cîntările erau în majoritatea lor traduceri ale unor imnuri creștine.

1930
La recensămînt sînt înregistrați peste 60.000 de baptiști. Penticostalii și creștinii după Evanghelie nu erau înregistrați.

9-10 septembie 1932, Timișoara
Congresul al 12-lea al Uniunii Bisericilor Baptiste din Români. În urma scandalului, la Biserica Română s-a ținut Congresul Uniunii vechi, iar la Biserica Germană s-a ținut congresul cu Uniunea Nouă.

1933
Apare prima recunoaştere legală a Creştinilor după Evanghelie în România. Prin Decizia 114.119/21 august, la art. 2, Creştinii după Evanghelie devin asociaţie religioasă. Condiţiile impuse de decizie nu vor fi acceptate de fraţi şi va urma un lung schimb de corespondenţă între Delegaţia Adunărilor de la acea vreme şi Ministerul Cultelor. Decizia a fost reactualizată în 1937 şi 1939.

1934
Apare cartea de cântări pe note Pe Drumul Credinţei, realizată de profesorul de muzică Meitert Carol. Mai târziu va apărea şi-o ediţie fără note.

1933, Arad
Apare Farul Creștin.

1933, Oradea
Nicolae Covaci devine pastorul Bisericii Baptiste, pînă în 1976. În 1934 biserica avea 70 de membri, iar în anul 1973 crescuse la 570 de membri.

9-10 noiembrie 1935, Arad
Congresul al 16-lea al Uniunii Bisericilor Baptiste din România – „congresul reunirii frățești”, cum îl numește Alexa Popovici – cu delegații ambelor Uniuni care au existat în perioada 1932-1935. A fost ales președinte Adam Sezonov.

1938
Constantin Adorian este reprezentantul Uniunii Bisericilor Baptiste la funerariile Reginei Maria.

Septembrie 1939
Ca urmare a presiunii autorităţilor vremii, gruparea Creştinii după Scriptură, constituită în jurul fostului preot ortodox Teodor Popescu, fuzionează în septembrie cu Adunările Creştine după Evanghelie.

Octombrie 1939
Teodor Popescu va scrie şi distribui o Scrisoare către fraţi, prin care acesta accentua diferenţele dintre Creștinii după Evanghelie și Creștinii după Scriptură.

1 ianuarie 1942
Revista Farul Creștin este suspendată printr-un proces-verbal al Comitetului Propagandei, sub învinuirea că nu face propagandă de război. A reapărut în data de 16 decembrie 1044, într-un tiraj de 5.000 de exemplare.

20 februarie 1942
Prin Decizia Ministerului Culturii Națion ale și al Cultelor, nr. 10091, confesiunea baptistă a fost retrogradată ca asociație.

Decembrie 1942
Regimul politic condus de mareşalul Ion Antonescu scoate în afara legii, prin Decretul-lege 957/30 decembrie, toate asociaţiile religioase. Adunările vor fi închise iar mobilierul şi bunurile vor şi confiscate, conform unui nou Decret-lege 431/09 iulie 1943.

Iulie 1943
Decret-lege 431/09 iulie 1943 al dictaturii Antonescu, prin care mobilierul și bunurile bisericilor din cultele neoprotestante vor fi confiscate.

1943
Pavel Budeanu începe să colaboreze cu American Church of God. Pînă atunci colaborase cu American Assemblies of God.

Noiembrie 1944
Prin decretul 553 (decret regal din data de 31 august), publicat în Monitorul oficial, nr. 253 din noiembrie 1944, statul recunoaşte baptiștilor statutul de cult religios.

Octombrie 1944
Decretul‐lege 548/31 octombrie, prin care este repusă în vigoare Legea Cultelor din 1928. Din 1945 bisericile cultelor neoprotestante sînt din nou deschise şi mobilierul restituit.

1945
Bisericile cultelor neoprotestante sînt din nou deschise şi mobilierul restituit.

1945
Ioan Dan devine președintele Uniunii Comunităţilor Baptiste, pînă în 1951.

1945
Apariția împuterniciților Ministerului Cultelor. Alexa Popovici consemnează (în Istoria baptiștilor din România 1856-1989): „Pe baza acestui decret secret, nr. 284 din 1945, de organizare a Ministerului Cultelor, a apărut deodată o instituție nouă: împuterniciții Ministerului Cultelor, unii cu jurisdicția pe un județ, alții pe raioane. Acești împuterniciți nu erau altceva decât „Securitatea în domeniul bisericilor”. Nimeni nu a știut care este misiunea lor și asupra căror confesiuni religioase se extindea utoritatea lor. Un fapt curios a fost descoperit pe parcurs: acești împuterniciți ai Ministerului Cultelor nu erau numiți de Ministerul Cultelor, ci de Securitate, și nu erau demiși sau în locuiți de minister, ci tot de Securitate.”

1945, Bucureşti
Apare revista Îndrumătorul Creştin, organ oficial al Uniunii Bisericilor Baptiste.

7 ianuarie 1946, Oradea
Comunitatea Batăr s-a unit cu Comunitatea Oradea (baptiști).

Noiembrie 1946
Decretul-lege 883/09 noiembrie – Creştinii după Evanghelie primesc statutul de cult în România, egal cu celelalte culte. Prin acelaşi decret este aprobat şi Statutul intern de organizare al cultului. Odată cu acesta i-a fiinţă şi Uniunea Adunărilor Creştine după Evanghelie din România, cu sediul în Ploieşti, str. Cheia nr. 18, la etajul doi al casei personale a lui Alexandru Panaitescu, unde a funcţionat până în 1958 cînd se mută la Bucureşti.

4 august 1948
În Monitorul Oficial, nr. 178, a fost publicată Legea pentru regimul general al cultelor religioase.

1950
Regimul comunist, instalat plenar de doi ani în România, promulgă Decretul 1203/14 noiembrie,care recunoaşte 14 culte, printre care şi cultele neoprotestante.

1950
Prin decretul 1203 / 1950 este aprobat Statutul Cultului Baptist.

1950
Prin Decretul 1203/14 noiembrie este înfiinţată Federaţia Reprezentativă a Cultelor Evanghelice – formată din baptişti, creştini după Evanghelie, adventişti de ziua a şaptea şi penticostali -, dar nu a funcţionat decît cîţiva ani.

13 decembrie 1950, Bucureşti
La sediul Cultului Creştin Baptist a avut loc o întîlnire la care au participat delegaţii şi credincioşii celor patru culte evanghelice, întîlnire ocazionată de recunoașterea cultelor.

1951
Dănilă Goga devine președintele Uniunii Comunităților Baptiste, pînă în 1956.

1952
Ministerul Cultelor impune reglementarea, prin care serviciile divine sunt reduse în timpul săptămânii doar la programe sîmbăta seara şi duminica dimineaţa. Măsurile impuse vor fi ridicate abia în anii ’70, ca urmare a memoriilor de protest ale unor lideri baptişti din acea vreme.

1953
Apare Buletinul Cultului Penticostal, cu un tiraj de circa 3.000 exemplare.

22 februarie 1954
Primele emisiuni Trans World Radio (denumirea aceasta va fi din 1960) au fost transmise din Maroc, apoi sediul s-a mutat în 1959 în Monte Carlo. Programele în limba română au fost coordonate de pastorul baptist Ieremia Hodoroabă.

1954
Reglementarea serviciilor religioase – serviciile de închinare în bisericile baptiste erau reduse la cel de duminică dimineața și sîmbătă seara.

1955
A fost arestat Simion Cure, pastorul Bisericii Baptiste din Reșița, pînă în 1958.

1956
Mihai Vicaş devine preşedintele Uniunii Comunităților Baptiste, pînă în 1965.

1956, Tulca, jud. Bihor
Inaugurarea noii clădiri a Bisericii Baptiste din Tulca, jud. Bihor.

1958, Tulca, jud. Bihor
În timpul ultimului botez pe care l-a oficiat, pastorul Ioan Leric a fost arestat și condamnat la doi ani de închisoare de către Tribunalul Oradea, deoarece nu-i fusese recunoscut transferul ca pastor al Bisericii Baptiste din Tulca, unde venise în 1956, de la Ploiești. După două luni, a beneficiat de grațierea dată cu ocazia sărbătorii naționale din 23 august.

Iulie 1957, București
Alexa Popovici devine directorul Seminarului Baptist, pînă în martie 1965.

Decembrie 1958
Decretul Nr. 545 – stabilea normele referitoare la disciplina în constucții. prevederile acestui decret vor sta la baza unora dintre acțiunile statului de demolare a locașurilor de cult.

2 februarie 1961
Ministerul Cultelor impune arondarea bisericilor, prin adresa 813, măsură prin care se reduce drastic numărul bisericilor din cultele neoprotestante.

1962, București
Pavel Bochian devine președintele Cultului Penticostal.

1965, București
Jean Staneschi devine directorul Seminarului Baptist, pînă în 1970.

1965
Teodor Vicaş devine președintele Uniunii Comunităților Baptiste, pînă în 1969.

1968
Petru Truţa, împreună cu un grup de 25 lideri din biserici române şi americane, fondează Societatea Misionară Română

1969
Nicoale Covaci devine președintele Uniunii Comunităților Baptiste, pînă în 1975.

1970, București
Ioan Bunaciu devine directorul Seminarului Baptist, pînă în 1988.

1973
Memoriul celor 50 – inițiat de pastorul Vasile Tapoș și semnat de 50 de pastori baptiști. Memoriul formula trei revendicări majore pentru bisericile baptiste.

Decembrie 1973, Oradea
Liviu Olah devine unul dintre pastorii Bisericii Baptiste Nr. 2.

1974, Hațeg
Petru Dugulescu devine pastor al Bisericii Baptiste din Hațeg, pînă în 1986.

1974, Oradea
În anul 1974 la Biserica Baptistă au avut loc 4 botezuri totalizînd 400 de candidați, cel din 8 decembrie fiind cu 149 de persoane.

1974, Cluj
Iosif Mureșan, liderul formației Mesaj, a înființat un studio clandestin pentru înregistrarea muzicii creșține, Studio Mesaj. Pînă în 1989, prin acest studio, au fost înregistrare 45 de albume de muzică, dintre care 7 albume ale grupului Mesaj. După Revoluție, Studio Mesaj a înregistrat pînă în 2012 peste 500 de albume cu muzică creștină contemporană.

1975
Cornel Mara devine președintele Uniunii Comunităților Baptiste, pînă în 1984.

1976
Uniunea Cultului Creștin după Evanghelie a publicat cartea „Despre Duhul Sfînt”, cu scopul de a proteja bisericile de influența carismatică.

1977
Memoriul „Cultele neoprotestante și drepturile omului în România” – a fost semnat de 6 evanghelici: pastorii Iosif Țon și Pavel Nicolescu, învățătorul Radu Dumitrescu, inginerul Aurelian Popescu, de la baptiști, predicatorul penticostal Constantin Caraman și dr. Silviu Cioată de la creștini după Evanghelie.

1977
A murit Radu Cruceru, pastorul Bisericii Baptiste din Ploiești, într-un accident straniu de automobil.

1977
Pastorul baptist Pascu Geabou este acuzat, în revista Pentru Patrie, Nr. 9 / 1977, că ar fi încercat să-l omoare pe cetățeanul Stănescu Marin, fost credincios baptist.La intervențiile Uniunii Baptiste, care a considerat că acuzațiile sînt false, redacția revistei a menționat că articolul a fost redactat ca urmare a unui denunț trimis prin intermediul unei scrisori anonime. Marius Silveșan, în Bisericile Creștine Baptiste din România 1948-1965, scrie: „Cazul pastorului Geabou Pascu necesită o analiză mult mai detaliată privind rolul rău în cadrul cultului baptist, dovadă fiind și numărul impresionant de pagini din cadrul Dosarului de Urmărire Informativă care însumează 13 volume.”

1978
A.L.R.C. – Comitetul Creștin Român pentru Apărarea Libertății Religioase și de Conștiință, format din 9 persoane.

1979
Liviu Olah a plecat în SUA, ca pastor al Bisericii Baptiste Române din Detroit.

1979, Constanța
Botezul lui Jean Chiforeanu.

1979
Victor Răscol: Protest împotriva oficialilor români către Congresul Bisericii Penticostale Mondiale – Vancouver, Canada

1980
Vizita ambasadorului SUA la sediul Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie.

1980
Închiderea a 5 creștini după Evanghelie vorbitori de limbă germană din Transilvania, pentru transportul către U.R.S.S. a unei cantități mari de Biblii în limba rusă. Condamnați la 3-6 ani, vor fi închiși doar 5-9 luni.

8 aprilie 1980, Arad
Uşile Bisericii Baptiste Golgota au fost sigilate, vreme de aproape zece ani localul bisericii fiind transformat pe rînd în dispensar medical, sifonerie, langoşerie, depozitul CAP-ului Bujac.

1981
Iosif Țon a plecat în SUA.

1982
Iosif Ţon devine preşedintele Societăţii Misionare Române, pînă în 2004.

20 aprilie
Silvia Tărniceriu pleacă din România.

1983, Portland, SUA
Ia fiinţă grupul muzical The Messengers, condus din Dan Damian.

21-23 iunie 1984, București
Adunarea Cultelor din România pentru dezarmare și pace

4 noiembrie 1984, Bistriţa
Demolarea forţată a clădirii Bisericii Baptiste Golgota. După doi ani şi jumătate, în urma unor demersuri, s-a primit aprobarea de construcție. Inaugurarea noii clădiri a avut loc în 2-3 decembrie 1989.

1984
Mihai Huţanu devine președintele Uniunii Comunităților Baptiste, pînă în 1988.

1985
Vizita lui Billy Graham în România

1985, Oradea
Ia ființă grupul muzical Cadmiel, condus de Cristi Orășanu.

1 martie 1986, Timișoara
Petru Dugulescu devine pastor al Bisericii Baptiste Betel, pînă în 2002.

1986, Arad
Botezul lui Alexandru Groza la Biserica Baptistă Speranța.

1986
Ia ființă grupul muzical Emaus.

1986, Oradea
La Biserica Baptistă Nr. 2 s-a organizat cursul biblic cu tinerii bisericii, numit mai târziu „Școala Prorocilor”. Mulţi dintre cei care au urmat aceste cursuri au fost şi studenţii primului an al Institutului Biblic Emanuel, înfiinţat imediat după Revoluţie.

1987, București
Pentru prima dată de la instaurarea comunismului, baptiștii reușesc să tipărească Biblia, versiunea Dumitru Cornilescu, la Tipografia Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române de la București.

1987, Oradea
John Stott în vizită la Biserica Baptistă Emanuel

1988, București
Vasile Talpoș devine directorul Seminarului Baptist, pînă în 2011.

1988
Traian Grec devine președintele Uniunii Comunităților Baptiste, pînă în 1991.

1989, Oradea
Ordinarea a încă doi pastori la Biserica Baptistă Nr. 2 – Petru Vidu și Cornel Iova.

1989
Demolarea Bisericii Baptiste din Comănești.

2-3 decembrie 1989, Bistrița
Inaugurarea noii clădiri a Bisericii Baptiste Golgota.

31 decembrie 1989, Oradea
Eveniment public la Sala Sporturilor, cu Iosif Țon.

The Almanac of the Christian World, 1990, Edythe Draper, USA, 865 p.

1990, Iași
Ia ființă Biserica Creștină după Evanghelie Filocalia.

1990, Mediaș
Ia ființă Editura și Biblioteca creștină Samuel, inițiativă a creștinilor după Evanghelie.

1990, Oradea
A lut ființă Biserica Penticostală Tabor.

1990, Oradea
A fost înființat Liceul Teologic Baptist Emanuel de către Biserica Baptistă Emanuel.

1990, Sânmartin, jud. Bihor
Linda şi Lars Hörnberg fondează Căminul Felix. În 2015 proiectul a ajuns la 16 familii ce poartă de grijă unui număr de peste 200 de copii.

1990, Timișoara
A fost înființat Liceul Teologic Penticostal Logos.

Ianuarie 1990, Oradea
A fost înființată Societatea Penticostală de Misiune Creștină din România, prima organizație penticostală apărută după Revoluție.

Ianuarie 1990
Ramura II a Creștinilor după Evanghelie iese din cult şi formează Biserica Evanghelică Română.

2 ianuarie 1990, Ploieşti
Conferinţa Generală a Creştinilor după Evanghelie.

3 februarie 1990, Arad
Constituirea Bisericii Baptiste Maranata

23 februarie 1990, Lugoj
Apare revista Harul. Revista lunară Harul (1990-2014) a purtat numele „Harul mîntuirii” pînă la sfîrşitul anului 1997, iar din ianuarie 1998 a purtat numele sub care e cunoscută această publicaţie de cursă lungă.

13 martie 1990
A luat ființă Alianța Evanghelică din România, la inițiativa unui grup de 55 de reprezentanți ai cultelor baptist, creștin după Evanghelie, penticostal, Biserica Evanghelică Română, Oastea Domnului și Biserica Lutherană din București.

Aprilie 1990
Se înfiinţează Alianţa Evanghelică din România.

15 mai 1990, Cluj
Congresul al 4-lea al Cultului Penticostal.

22-24 mai 1990, Oradea
Evanghelizare cu Luis Palau pe stadion, la sala polivalentă și din nou pe stadion. După aceea Luis Palau a mai predicat 3 zile pe stadion la Bucureşti şi apoi la Timişoara. În total, participarea la serile de evanghelizare a fost de 215.000 oameni, se menționează în revista Apa Vie, Nr. 3 / 1990. Televiziunea Română a filmat evanghelizarea din prima seară la București și a transmis o oră duminica dimineața, la ora 11. A fost prima emisiune evanghelică din România care s-a transmis la televiziune pentru întreaga țară.

August 1990, Timișoara
A fost înființată Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate „Isus Speranţa României”.

Octombrie 1990, București
Botezul lui Ioan Pănican, în Biserica Penticostală din cartierul Vladimirescu.

19-21 octombrie 1990, București
Primul congres al Alianței Evanghelice din România, la Sala Palatului.

Septembrie 1991
A murit într-un accident de mașină Aurel Toșa, dirijorul corului de cameră de la Biserica Baptistă Emanuel din Oradea, primul soț al Floricăi Cherecheș.

1991
Festivalul muzical în aer liber Cristia, organizat de Iosif Mureșan.

1991, Oradea
Iosif Țon devine rectorul Institutului Biblic Emanuel, pînă în 1994.

1991
Vasile Taloş devine președintele Uniunii Bisericilor Baptiste, pînă în 1999.

8 mai 1991, Oradea
Au început lucrările de construcție a Bisericii Baptiste Emanuel, care va fi inaugurată în 26 februarie 1995.

12 februarie 1992, Oradea
Punerea pietrei de temelie a clădirii editurii și tipografiei orgnizației Societatea Misionară Română.

19 octombrie 1992, București
Adunarea Generală a pastorilor bisericilor penticostale, care a adoptat noul Statut de organizare și funcționare a Cultului Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, publicat în 1993, un document provizoriu care avea să fie completat ulterior, după apariția Legii nr. 489 / 2006 privid libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

1992
Petru Dugulescu devine deputat în Parlamentul României, pînă în 2000.

1992
A luat fiinţă Societatea Biblică Interconfesională din România. Evanghelicii şi Biserica Ortodoxă cooperează în domeniul răspândirii Bibliei în societatea românească.

1992, Ghimbav, jud. Brașov
A fost înființată Casa Literaturii Creștine (C.L.C.), ca filială a CLC Internațional. Din 1998 s-a mutat la Brașov, unde funcționează ca editură și librărie creștină.

1992
La recensămînt sînt înregistrați: peste 220.000 penticostali, peste 109.000 baptiști, aproape 50.000 creștini după Evanghelie.

1992, București
A luat ființă Biserica Baptistă Internațională.

1992, București
A luat ființă Școala Postliceală Baptistă, pînă în 2005.

1992, Cluj
A fost înființată Editura Logos.

1992, Timişoara
A luat fiinţă Casa Fraţii lui Onisim.

2 august 1992, Cernăuți, Republica Moldova
Inaugurarea Bisericii Baptiste Române.

Septembrie 1992, Oslo, Norvegia
La cea de-a 6-a Conferință Mondială Penticostală, Emil Bulgăr a fost ales membru în Comitetul Penticostal European și în Comisia Penticostală Mondială.

1993, București
Deputatul Petru Dugulescu, pastor baptist, a organizat grupul de rugăciune din Parlament.

19-23 iulie 1993, Arad
A avut loc Congresul est-european al Creștinilor Fundamentaliști, la Biserica Baptistă Maranata.

1 august 1993, Suceava
Primul post din reţeaua Radio Vocea Evangheliei începe emisia.

8 august 1993, Lugoj
Ionel Tuțac este ales pastor asistent al BCB Harul.

19 septembrie 1993, Arad
Inaugurarea clădirii Bisericii Baptiste Golgota. După ce la 8 aprilie 1980, uşile bisericii au fost sigilate, vreme de aproape zece ani localul bisericii a fost transformat pe rînd în dispensar medical, sifonerie, langoşerie, depozitul CAP-ului Bujac.

26 septembrie 1993, București
Daniel Mariș este ordinat unul dintre pastorii Bisericii Baptiste Golgota.

1993
A apărut primul album al formației Speranța, toate compozițiile fiind semnate de Marius Gorcea.

4-7 noiembrie 1993, Poiana Brașov
Conferința națională a liderilor de tineret. Pentru organizarea acesteia și-au dat mîna Reach Out Ministries, Youth For Christ International, Alianța Evanghelică, Uniunea Baptistă, Uniunea Penticostală, Uniunea Creștinilor după Evanghelie, Oastea Domnului, Societatea Penticostală de Misiune Creștină și Organizația Tineretului Creștin Baptist din România.

1994
Marius și Gabriel Gorcea au fondat studioul Speranța.

17 aprilie 1994, București
București este al doilea oraș din țară, după Suceava (1 august 1993), în care începe emisia Radio Vocea Evangheliei.

6-8 mai 1994, Oradea
Întîlnirea tinerilor evanghelici. Pentru prima dată în istoria României, peste 10.000 de tineri baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie și din Oastea Domnului s-au întîlnit la Sala Sporturilor din Oradea, punctul culminant fiind marșul tineretului și evanghelizare pe stadion. Au participat: Sammy Tippit, Iosif Țon, Nicolae Gheorghiță, Titus colțea, Moise Ardelean.

29 mai 1994, Wheaton, SUA
La conferința anuală SMR, Societătea Misionară Română și Uniunea Baptistă din România, reprezentată de președintele ei. Vasile Taloș, au decis să-și unească forțele pentru realizarea a două proiecte în România: construirea de capele prefabricate și construirea campusului universitar al Uniunii Baptiste în București.

25 iunie 1994, București
Marșul pentru Isus. Evenimentul organizat de Alianța Evanghelică a reușit să adune de-a lungul traseului circa 3000 de persoane.

Iunie 1994, Oțeleni, jud. Iași
Cinci baptiști, din grupul de organizare a patru seri de evanghelizare, au fost agresați de sute de localnici, instigați de preotul catolic. Incidentul a fost relatat în revista Creştinul azi, Nr. 32-33, iulie-august 1994.

7-9 octombrie 1994, București
La Sala Palatului a avut loc al doilea congres al Alianței Evanghelice.

17 octombrie 1994, Deva
Ordinarea lui Timotei Rusu ca pastor al BCB din Deva (Sfânta Treime), al patrulea pastor al bisericii de la înființarea ei în

Octombrie 1994, Oradea
John Stott în vizită la Biserica Baptistă Emanuel

1994, Oradea
A avut loc, la inițiativa pastorului baptist Titus Colțea, Forumul Tineretului Creștin, organizat de Societatea Penticostală de Misiune Creștină din România și Organizația de tineret din Uniunea Baptistă. Au fost 5.000 de participanți.

1994, Timișoara
A fost înființat studioul creștin de televiziune Alfa Omega, director Tudor Pețan. Canalul Alfa Omega a obținut licența la 15 decembrie 2015 pentru o perioadă de nouă ani, cu durata transmisiei de 24 de ore pe zi.

1994
Convertirea lui Serafim Scrobuț, după 15 ani de preoție ortodoxă.

1994
Pavel Riviş Tipei a devenit preşedintele Cultului Penticostal din România, pînă în 2014.

1994, Beiuș, jud. Bihor
Vladimir Pustan a devenit pastorul Bisericii Penticostale Sfânta Treime.

1994, Oradea
Paul Negruț devine rectorul Institutului Biblic Emanuel.

1994, Oradea
A fost înființat Liceul Teologic Penticostal Betel de către Biserica Penticostală Betel. Iniţial a purtat denumirea Seminarul Teologic Penticostal, apoi, din 2001, Liceul Teologic Penticostal Oradea. Actuala denumire datează din 2005. În anul 2012 a avut loc inaugurarea căminului.

25 februarie 1995, Arad
A avut loc prima ediția a Festivalului muzical al liceelor creștine evanghelice din România – Soli Deo Gloria. La evenimentul de la Palatul cultural a participat corurile a 9 liceea creștine evanghelice. În 2015 a avut loc la Oradea ediția a 21-a.

26 februarie 1995, Oradea
Inaugurarea noi clădiri a Bisericii Baptiste Emanuel, începută în 8 mai 1991.

18 aprilie 1995, Arad
În ziarul „Adevărul de Arad” apare articolul „Templele Diavolului, pericol pentru spiritualitatea românească” în care se cerea – în centrul istoric al penticostalismului românesc, care este Arad – „eliminarea acestor culte din trupul sănătos al națiunii”.

27 mai 1995, Bucureşti
Marșul pentru Isus. Evenimentul organizat de Alianța Evanghelică a reușit să adune de-a lungul traseului circa 4000 de persoane.

2 iunie 1995, Timișoara
La Biserica Baptistă Betel a avut loc cel de-al 2-lea congres al Organizației Tineretului Creștin Baptist.

15-17 iunie 1995, Oradea
Congresul al 31-lea al Uniunii Bisericilor Baptiste din România.

6 august 1995, Arad
Inaugurarea clădirii Bisericii Baptiste Maranata

1995, Oradea
La Editura Cartea Creştină apare Dicţionar biblic.

1995, Șelimbăr, jud. Sibiu
Înființarea centrului Pacea

1996, Oradea
A fost înfiinţat Hospice Emanuel, la iniţiativa unei absolvente a Universităţii Emanuel din Oradea, fiind cel de-al doilea serviciu de îngrijire paliativă la domiciliu din România.

1996, Oradea
A fost înfiinţată Editura Făclia. Pînă în 2015 publicat circa 200 de cărţi.

28 ianuarie 1996, Comana de Jos, jud. Brașov
Aurel Botea, diacon penticostal, a fost oprit de preotul ortodox, însoțit de enoriașii săi care, înarmați cu bîte, au forțat ușile automobilului, l-au tras afară pe Vioel Micuț, colaboratorul lui Botea, l-au amenințat și înjurat. Conflictul a continuat la 11 februarie 1996, cînd doi diaconi ortodocși și cîțiva bărbați i-au bătut pe penticostalii Viorel Micuț și Gheorghe Poenaru.

11 februarie 1996, Comana de Jos, jud. Brașov
Doi diaconi ortodocși și cîțiva bărbați i-au bătut pe penticostalii Viorel Micuț și Gheorghe Poenaru.

16-19 aprilie 1996, București
Conferința liderilor bisericilor de țigani. A fost lansată traducerea Evangheliei după Marcu în dialectul căldărarilor.

5 mai 1996, Galați
Botezul lui Vasile Tofan, oficiat de pastorul Ghiță Ovidiu la Biserica Baptistă.

4 octombrie 1996, Bucureşti
A fost inaugurată prima clădire din complexul universitar al Institutului Teologic Penticostal.

1996
Biblioteca Creștină a Nevăzătorilor s-a reorganizat sub numele de Fundația evanghelică de binefacere a nevăzătorilor din România „Orbul Bartimeu”.

30 martie 1997, Ruginoasa
Cazul Ruginoasa – un grup de aproape 1.000 de ortodocși au bătut un grup de 9 baptiști. În Şedinţa Camerei Deputaţilor din 8 aprilie 1997, deputatul Petru Dugulescu a denunțat „actele de barbarie religioasă” de la Ruginoasa. Gabriel Andreescu, militant român pentru drepturile omului, foloseşte expresia „molestarea unui grup de baptiști”, în capitolul 4, intitulat „Tendințele extremiste din Biserica Ortodoxă Română”, din Extremismul de dreapta în România.

24 mai 1997, București
Marșul pentru Isus.

9 noiembrie 1997, Medgidia, jud. Constanța
Vasilică Ccroitor devine pastorul Bisericii Penticostale Betleem.

1997, Satu Mare
Prima conferință Peniel.

1998
Ia ființă Misiunea Română Penticostală, care are ca obiectiv principal tipărirea și răspîndirea de Biblii.

1998, Oradea
Doru Hnatiuc devine unul dintre pastorii Bisericii Baptiste Emanuel.

1998, Cluj
Anca Ciora fondează grupul Continental în România Continental în România

1998, Oradea
Apare, la Editura Institutului Biblic Emanuel, Antologie de Cântări Corale Creștine, ediție îngrijită de Daniel Stăuceanu.

Septembrie 1998, Seul, Coreea de Sud
La cea de-a 18-a Conferință Penticostală Mondială, Pavel Riviș-Tipei a fost ales între cei 25 de membri ai Comitetului Penticostal Mondial, alături de alți trei europeni, din Norvegia, Germania și Anglia.

Octombrie 1998, București
Conferința Bisericilor Creștine din România, inițiată de World Vision. Au participat circa 300 de reprezentanți din aproape toate cultele recunoscute de stat.

1998
A luat ființă Federația Bisericilor Creștine Autonome din România, din care fac parte biserici penticostale sau de orientare penticostal-carismatică.

15-21 februarie 1999
Vizita lui Gary Collins în România, președintele Federației Internaționale pentru Consiliere Creștină. Vizita aceasta poate fi estimată drept momentul lansării noiii viziuni asupra consilierii spirituale la penticostalii din România.

1999
Paul Negruţ devine președintele Uniunii Comunităților Baptiste, pînă în 2007.

1999
Ioan Pănican a intrat în Alianța Națională Creștin Democrată.

Iunie 1999, București
Apare primul număr al revistei Pleroma, revista Institutului Teologic Penticostal.

9-11 septembrie 1999, Bistrița
Conferința de instruire a primilor capelani penticostali.

13 septembrie 1999, București
Guvernul Radu Vasile a transmis Parlamentului un proiect de lege a cultelor contestat de majoritatea cultelor, socotindu-l neconstituțional și mai restrictiv decît legea cultelor din 1948.

2000, Arad
Pastorul Doru Popa, fondatorul Bisericii Baptiste Maranata, devine primarul Aradului, pînă în 2004.

2000, Arad
A fost înființat Seminarul Biblic Betania.

2000
A intrat în funcție singurul pastor militar din Armata Română, maior Emil Constantin, pastor baptst care reprezenta Alianța Evanghelică din România.

2000
La Editura Institutului Biblic Emanuel apare cartea „Fundamente ale credinței creștine”, de James Montgomery Boice.

2000, Arad
Ultima predică a poetului ortodox Ioan Alexandru, înainte de a deceda, a avut loc la Biserica Penticostală Gloria.

2000, București
A avut loc, la Palatul Parlamentului, Conferința Bisericilor Creștine din România, inițiată de World Vision. Au participat reprezentani din 13 denominațiuni creștine.

Martie 2000
Prima Mărturisire de credinţă, din punct de vedere sistematic şi teologic, a Creştinilor după Evanghelie. A fost revizuită de mai multe ori, actualmente fiind în vigoare varianta adoptată în ianuarie 2011.

9-13 august 2000, Helsinki, Finlanda
La Conferința Penticostală Europeană, cu 12.000 de participanți din 36 de țări europene, penticostalii români au fost reprezentați de Ioan Moldovan, președintele Comunității Regionale Oradea, și Ioan Bochian, președintele Comunității Regionale București.

5 noiembrie 2000, Arad
Botezul lui Beniamin Jianu, în penitenciarul de la Arad, oficiat de pastorul Petru Dugulescu, pe care Beniamin Jianu încercase să-l ucidă înainte de ’89.

2001
Valeriu Ghileţchi devine Episcopul Uniunii Baptiste din Republica Moldova, pînă în 2009.

2001
Apare „Raport privind situaţia bisericilor evanghelice din România – 2001”, realizat de OC International România și Misiunea Mondială Unită, cu colaborarea cultelor evanghelice din România.

2001, Oradea
A fost înfințată Editura Casa Cărţii. Pînă în 2015 a publicat peste 200 de cărți.

2001, Oradea
A fost înființată Editura Scriptum. Pînă în 2015 a publicat circa 150 de cărți.

2001, Timişoara
Convertirea lui Radu Cleţiu, caricaturist care a debutat în 1980 în revista Urzica.

2001
Ionatan Piroșca și Dan Surducan au lansat grupul de discuții (Yahoogroups) Cuvinte la schimb.

10 iunie 2001, Chicago, SUA
Cristian Ionescu a devenit pastor al Bisericii Penticostale Elim.

Noiembrie 2001, Niculițel, jud. Tulcea
Cazul Niculițel – Agresarea misionarului baptist Nicolae Omuț, conform certificatului medico-legal din 29 noiembrie la Constanța, și a altor doi reprezentanți ai Alianței Evanghelice din România, de către preoții Cristian Onea, Gabriel Onea, Vasile Boghici și oameni instigați de preoți. Seara a sosit un pluton de jandarmi de la Tulcea, ceea ce a făcut posibilă părăsirea primăriei și a localității de către reprezentanții A.E.R.

12-15 noiembrie 2001, Sinaia
Conferința Evanghelică de la Sinaia. Au fost 400 de participanți (pastori și evangheliști, în mare parte cu soțiile) din organizațiile ce formau Alianța Evanghelică din România: baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, Oastea Domnului.

2002
La recensămînt sînt înregistrați: peste 330.000 penticostali, aproape 130.000 baptiști, 46.000 creștini după Evanghelie.

2002
Universitatea Emanuel din Oradea a primit acreditarea instituțională prin Legea nr. 486 / 2002.

2002, Oradea
Ia fiinţă Asociaţia Jubilate, din care fac parte (2015): Ken Tucker, Susan Strohschein, Ruben Mureşan, Mariana Gherasim, Anca Toia.

2002, Oradea
Editura Metanoia publică prima carte: Când dorm copiii, de Trena McDougal. Pînă în 2015 a publicat peste 150 de cărți.

2002, Galați
Lansare de carte: Eram orb, dar acum văd – de Vasile Tofan

2002, Toflea, jud. Galați
Convertirea lui Vasile Oprea, care a devenit liderul formației Rugul Aprins.

24 martie 2002, Bocșa Română
Inaugurarea noii clădiri a Bisericii Baptiste Emanuel.

2003, Oradea
Apare culegerea de imnuri creștine JUBILATE.

2003, Oradea
Apare Perichoresis, revista Universităţii Emanuel. În 2015 a ajuns la numărul 13.1.

Octombrie 2003, Cluj
În Piața Unirii, scenă a evenimentelor revoluționare petrecute la Cluj în zilele de 21-22 decembrie 1989, a fost amplasat Monumentul Revoluționarilor, cunoscut ca Monumentul „Stâlpii împuşcaţi”, realizat de sculptorul Liviu Mocan.

26 octombrie 2003, Constanța
A luat ființă cea de-a 3-a biserică baptistă din Constanța – Speranța.

20 ianuarie 2004, București
Președintele Ion Iliescu i-a conferit lui Nicky Pop, la Palatul Cotroceni, Ordinul național „Serviciul Credincios”, în grad de Comandor, „pentru contribuţia deosebită la promovarea intereselor ţării sale natale, România, pe continentul nord-american”.

25 aprilie 2004, Oradea
Inaugurarea șantierului de construcție a policlinicii Rafa, proiect coordonat de Radu Țîrle și inițiat de Cultul Penticostal.

2004
Livus Percy devine preşedintele Societăţii Misionare Române.

2004, SUA
Ia ființă corul bărbătesc Laudă Mielului, condus de Samuel Prelipceanu. Corul e format din bărbați din biserici baptiste românești din SUA.

2004
La Editura Făclia apare Teologie sistematică, de Wayne Grudem.

2004
Radu Ţîrle devine senator în Parlamentul României, pînă la 25 iunie 2008. De asemenea, Gheorghe David devine senator. Sînt primii senatori de confesiune penticostală în Parlamentul României.

Aprilie 2004, Constanța
Înființarea postului de local Radio Vocea Evangheliei.

23-24 aprilie 2004, Dej
Conferința pastorilor, evangheliștilor și capelanilor marchează dezvoltarea lucrării caplanilor penticostali din România.

11-13 iulie 2004, Viena
La cea de-a 33-a ediție a Concursului Internațional „Tineretul și muzica”, desfășurat la sediul O.N.U. din Viena, Corul de cameră al Universității Emanuel din Oradea s-a clasat pe locul doi la secţiunea coruri mixte.

3 septembrie 2004, Furculești, jud. Teleorman
A fost răsturnat și incendiat automobilul presbiterului penticostal Onisim Ciuriuc. Preotul ortodox declanșase o campanie de intimidare din 13 august.

30 noiembrie 2004, Caracal
Biserica Baptistă Sfânta Treime a fost complet devastată, după ce fusese ţinta unor spargeri succesive în ultimele trei luni. Pe pereţii sălii în care se desfăşoară şcoala duminicală au fost scrise mesaje obscene la adresa baptiştilor.

2005
Institutul Teologic Baptist din Bucureşti a fost acreditat prin Legea nr. 139 si Decret 421, publicate în Monitorul Oficial, partea I, nr. 434/23.05.2005.

2005
Ia ființă Societatea Biblică din România, cu sediul la Oradea. Fundația Societatea Biblică din România este o filială a Romanian Bible Society, cu sediul în SUA.

2005, Scornicești
Inaugurarea Centrului Creștin din Scornicești și evanghelizare la Casa de cultură. Au participat evanghelistul Sammy Tippit, fostul ambasador al SUA David Funderburk, pastorul Paul Negruț și alți pastori.

10-13 martie 2005, București
Conferința Liderilor Penticostali. Au aprticipat 70 de pastori și conducători de biserici din 29 de țări.

2006
Ia ființă Agenția Penticostală de Misiune Externă.

2006, București
A fost înființată televiziunea Credo TV. Inițial sediul televiziunii s-a aflat la București, iar după o scurtă perioadă a fost mutat la Cluj.

2006
Apare al 5-lea volum de poezie al lui Ionatan Piroșca, Ferestrele Împărăţiei, cel mai bun volum de poezie al celui mai bun poet din istoria evanghelicilor români.

August 2006
A fost inițiată lista de discuţii (Yahoogroups) Masa Rotundă, a lui Iosif Țon. A funcționat pînă în februarie 2007, avînd peste 700 de membri. Pe această listă a apărut eseul de cîteva pagini, al lui Iosif Țon, intitulat „Eu şi Securitatea”.

15 septembrie 2006
Radio Vocea Evangheliei începe să transmită un program de 24 de ore zilnic cu o arie de acoperire europeană.

22-23 septembrie 2006, Oradea
Congresul Alianței Evanghelice din România. A fost desemnată noua conducere, în frunte cu Moise Ardelean, Mircea Cioată, Paul Negruț.

Octombrie 2006
Marius Cruceru lansează blogul La pătrățosu, dar abia din martie 2007 a devenit dinamic, ajungînd în 2007 reperul nr. 1 în bloggingul evanghelic românesc. Prima etapă de blogging a celui mai citit blogger evanghelic român a fost stopată în mai 2008 de scrisoarea adresată Consiliului Uniunii Bisericilor Baptiste din România de către Beniamin Lup, în care îl acuza pe Marius Cruceru de denigrarea unor pastori baptiști cu nume sonore. Marius Cruceru a lansat în august 2008 blogul MariusCruceru.ro.

21 octombrie 2006
Finala campaniei Mari Români. În publicul din studiourile Televiziunii Române s-au aflat evanghelici precum Ioan Panican, Vasile Talpoș, Mircea Pătrățescu, Alin Cristea, în rîndul celor care îl susțineau pe Richard Wurmbrand.

28 decembrie 2006
A intrat în vigoare Legea libertății și a regimului general al cultelor.

2007
Otniel Bunaciu devine președintele Uniunii Comunităților Baptiste, pînă în 2015.

2007
Apare volumul Învățământul religios și teologic în România, sub egida Ministerului Culturii și al cultelor.

2007
Apare volumul Neoprotestanţii din Transilvania în timpul regimului comunist, care conţine 14 interviuri – cu 3 pastori și 11 credincioși baptiști – din cele peste 30 de inverviuri realizate pe raza județului Cluj de către autoare, Denisa Bodeanu. Cercetarea face parte dintr-un program mai amplu al Institutului de Istorie Orală din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, „program orientat spre studierea alterităților etnice și culturale, al „insularităților” etnice,confesionale și culturale care au structurat istoria de-a lungul timpului în spațiul de astăzi al României”.

2007, Toflea, jud. Galați
Botez cu 500 de persoane, organizat de Biserica Rugul Aprins.

13-15 aprilie 2007, București
A avut loc prima conferință națională a militarilor evanghelici din România, la Biserica Baptistă Sfânta Treime.

1 octombrie 2007
Vasile Tomoiagă lansează blogul Clujul Evanghelic, primul blog din Rețeaua România Evanghelică.

28 octombrie 2007, Arad
Centenarul Bisericii Baptiste Dragostea.

10 decembrie 2007
Nicodim Bulzesc devine parlamentar european, pînă în 13 iulie 2009.

2008
În Monitorul Oficial apare noul statut al Creştinilor după Evanghelie. Se renunţă la titulatura de Cultul Creştin după Evanghelie în favoarea denumirii de Biserica Creştină după Evanghelie – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România.

2008, Toflea, jud. Galați
Botez cu 447 de persoane, organizat de Biserica Rugul Aprins.

2008, Oradea
Radu Ţîrle devine preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, pînă în 2012.

7 ianuarie 2008, Timişoara
Funeralii Petru Dugulescu.

Februarie 2008
Radio Vocea Evangheliei SUCEAVA a început să transmită 24 de ore pe zi.

2 februarie 2008, Oradea
Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice, prima ediție. În 2015: ediția a 8-a.

11-12 aprilie 2008, București
Josh McDowell în România

27 aprilie 2008, Oradea
Alin Cristea lansează blogul România Evanghelică, care, ajuns la 49.000 de postări în circa 8 ani, va fi continuat de blogul RoEvanghelica (29.000 de postări în 2 ani și jumătate).

4-6 iulie 2008, Timișoara
Festivalul Speranței, organizat de Centrul Creştin Renaşterea Timişoara, Asociaţia Billy Graham SUA, cu sprijinul bisericilor evanghelice din zona de vest a ţării, al autorităţilor locale, al unor organizaţii nonprofit şi cu participarea a mii de voluntari.

2-5 octombrie 2008, Cluj
Conferința națională de muzică bisericească, în cadrul Cultului Penticostal.

26 octombrie 2008, Oradea
Botez în penitenciar, cu 9 persoane. A mai avut loc un botez în 17 noiembrie, cu 15 persoane, și un botez în 25 august 2013, cu 21 de persoane.

27 octombrie 2013
Beck Corlan a fost invitata lui Cătălin Ștefănescu la emisiunea ”Garantat 100%”, TVR 1.

12 decembrie 2008
Familia Oprean a primit, din partea statului american, Presidential Volunteer Service Award, pentru activitatea de voluntariat desfăşurată. Distincţia a fost înmînată de către Preşedintele Statelor Unite de la acea vreme, George W. Bush. Becky’s Hope Ministries fondată de Lidia şi Becky Oprean ajută copii cu nevoi speciale din România şi alte ţări din Europa de Est.

15 decembrie 2008
Marius Cristinel Dugulescu, fiul lui Petru Dugulescu, devine deputat în Parlamentul României.

2008
Funeralii Liviu Olah.

2008, Oradea
A fost deschisă Librăria Scriptum, peste drum de Biserica Baptistă Emanuel. În 10 mai 2014, Librăria Scriptum a inaugurat noul sediu pe str. Primăriei.

2009, Cluj
A fost Înfiinţat Colegiul Biblic Ministerium.

2009
Turneul evanghelic Impact, cu participarea formațiilor The Messengers, Speranța, Omega, Frații Groza și a predicatorilor Cristian Ionescu, Petrică Huțuțui, Ștefan Tohatan.

2009
Valeriu Ghileţchi devine preşedintele Federaţiei Baptiste Europene.

Februarie 2013
În urma sesizării (29.11.2012) făcute de conducerea Uniunii Baptiste, Gigi Becali a fost amendat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu 8.000 lei, amenda maximă, pentru discriminare la adresa baptiștilor.

18-19 iunie 2013, București
La Institutul Teologic Penticostal a avut loc primul examen de licență organizat de o instituție penticostală.

21 iunie 2009
Dănuţ Mănăstireanu devine anglican.

13 decembrie 2009, Oradea
Centenarul Bisericii Baptiste Emanuel.

2010, Oradea
Consiliul Local al Municipiului Oradea a atribuit Fundaţiei Hospice Emanuel, cu titlu gratuit, un teren în suprafaţă de 5000 de m2 în vederea construirii noului centru.

2010, Oradea
Finalizarea clădirii Church of God Chaplaincy and Care Center.

Martie-Aprilie 2010, Oradea
Proiectul Timotei

Aprilie 2010, București
Botezul lui Bodo, liderul formației Proconsul.

Mai 2010
Centenarul Bisericii Baptiste Romane din Cleveland, SUA

7 septembrie 2010, Bucureşti
Lansare de carte: Răscumpărarea memoriei, de Vasilică Croitor, la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc.

10 octombrie 2010, București
Corneliu Contantineanu devine rector al Institutului Teologic Penticostal, pînă în 2014.

7-14 noiembrie 2010, Oradea
Iosif Țon la Biserica Baptistă Providența

15-16 aprilie 2011, Oradea
Conferinţa PENIEL

14 mai 2011, Oradea
Inaugurarea noului sediu al Societății Biblice din România

23 noiembrie 2011
A fost înfiinţată Asociaţia Urim şi Tumim, condusă de Vasile Tofan, pentru vizitarea deținuților din penitenciare.

Noiembrie 2011, București
Are loc, la Institutul Teologic Penticostal, simpozionul cu tema „Sfânta Scriptură în context contemporan. Exigențe ale traducerii Bibliei pentru Biserica secolului XXI”.

2011
Apare cartea Dilemele fidelității. Condiționări culturale și teologice în traducerea Bibliei – teza de doctorat a lui Emanuel Conțac.

2011
Apare cartea „Cine sunt creștinii după Evanghelie?”, de Ieremia Rusu.

25 martie 2012, Oradea
Marșul pentru Viață

2012, Oradea
La Editura Cartea Creştină apare Dicţionar evanghelic de teologie.

27 mai 2012, Oradea
Botez la Biserica Penticostală Speranţa

27-29 iulie 2012, Lupeni
Centenarul Bisericii Baptiste Sfânta Treime

31 august – 2 septembrie 2012
Congresul nr. 100 al Asociației Bisericilor Baptiste Române din SUA și Canada

13 octombrie 2012 Arad
Înmormîntare Alexandru Căpăţînă

1 decembrie 2012, Oradea
Flashmob BBSO

7 decembrie 2012, Oradea
Festivalul Steaua Betleemului, ediția a 10-a

9 decembrie 2012
Ben-Oni Ardelean devine senator în Parlamentul României.

9 decembrie 2012
Florica Cherecheș devine deputat în Parlamentul României.

29 decembrie 2012, Bucureşti
Centenarul Bisericii Baptiste Golgota

23 martie 2013, Oradea
Marșul pentru Viață

5 aprilie 2013, Bucureşti
Lansare de carte: Bisericile Creștine Baptiste din România (1948-1965)

20 aprilie 2013, Oradea
Festivalul SOLI DEO GLORIA, ediția a 19-a

29 aprilie 2013, Oradea
Drumul Crucii

7 mai 2013, Oradea
Fratele Yun la Sala Sporturilor

21 iulie 2013, Oradea
Turneu Speranța

17 august 2013, Oradea
Conferința Asociaţiei Poliţiştilor Creştini 2013

22 septembrie 2013, Millersburg, Ohio, SUA
Funeralii Silvia Tărniceriu

6 octombrie 2013, Oradea
Lansare de carte: BETEL, de Petru Lascău

19 octombrie 2013, Timișoara
JUBILATE: Seară de imnuri creștine românești, prima ediție

30 octombrie 2013
Vasile Tomoiagă anunţă reconvertirea sa la credinţa ortodoxă.

17 noiembrie 2013, București
Centenarul Bisericii creștine după Evanghelie IZBÂNDA

17 noiembrie 2013, Mangalia
Lansarea cărții “Istoria Bisericii Creștine Baptiste din Mangalia”

20 noiembrie 2013,București
Lansarea volumului “Politica Regimului Antonescu față de cultele neoprotestante. Documente”

1 decembrie 2013, Oradea
Evenimentul anual BBSO – Sala Sporturilor

21 februarie 2014, Arad
Funeralii Doru Popa. A fost pastorul Bisericii Baptiste Maranata timp de 24 de ani și primarul orașului Arad în perioada 2000-2004.

26 februarie 2014, Oradea
Lansare de carte: Înconjurînd Muntele Fericirilor (ediția a 2-a), de Marius Cruceru

22 martie 2014, Oradea
Marșul pentru Viață

2 aprilie 2014, Oradea
Lansare de carte: Alături de Isus, de Ghiţă Mocan

10 mai 2014, Oradea
Librăria Scriptum – deschiderea oficială a noului sediu

11-12 iunie 2014, Bucureşti
Miroslav Volf la București

20 iunie 2014, Oradea
Grupul Rugul Aprins la Casa de cultură

13 iulie 2014, Bozovici, Caraş-Severin
Centenarul Bisericii Baptiste

14 septembrie 2014, Timișoara
Biserica Baptistă Harul funzionează cu Biserica Baptistă Germană, cea mai veche biserica baptistă din sud-vestul țării.

24-27 septembrie 2014, București
Consiliul Federației Baptiste Europene

7 octombrie 2014, Oradea
Colegiul Biblic Est European – 20 de ani (Tabor)

20 octombrie 2014, Oradea
Lansare de carte: Rugăciunea lui Isus, de Ghiță Mocan

25 octombrie 2014, Cluj
JUBILATE: Seară de imnuri creștine românești, ediția a 2-a

30-31 octombrie 2014, Timișoara
Conferința „Puterea de a fi altfel”

1 noiembrie 2014, Timișoara
Simpozionul Cântările Harului 2014

25 noiembrie 2014, Oradea
Os Guinness la Universitatea Emanuel

2014
Apare romanul Ambasadorul, a 10-a carte a lui Cătălin Dupu. Romanul are la bază povestea reală a transportului ilegal de Biblii din perioada comunistă românească și viața de zi cu zi, de după 1990, din perspectiva unui tînăr pastor.

11 ianuarie 2015, San Antonio, Texas, SUA
Funeralii Becky Oprean

21 februarie 2015, Arad
Forumul Dialogos, cu Dorin Dobrincu

21 martie 2015, Oradea
Marșul pentru Viață 2015 ORADEA, ediția a 4-a

26-28 martie 2015, Oradea
Festivalul Soli Deo Gloria 2015, ediția a 21-a.

26 aprilie 2015, Arad
Serile Dialogos, cu Dionis Bodiu

19 mai 2015, Cluj
Funeralii Anca Ciora, care a fondat grupul Continental în România în 1998.

23-24 mai 2015, Cluj
Conferința Believe România

27 mai 2015, Oradea
Funeralii Nicolae Gheorghiță. A fost unul dintre pastorii Bisericii Baptiste Emanuel.

28-29 mai 2015, Oradea
Congresul al 36-lea al Uniunii Bisericilor Baptiste din România. A fost ales președinte Viorel Iuga.

5 iunie 2015, Arad
Lansare de carte – C.S. Lewis. O viață, de Alister McGrath

19 iunie 2015, Oradea
Lansare de carte: Dumnezeu poartă de grijă, de Viorel Pașca

24-26 iulie 2015, Cehei, jud. Sălaj
Centenarul Bisericii Baptiste

27-30 august, Oradea
Conferința nevăzătorilor creștini 2015

4 decembrie 2015, Oradea
Lansare de carte: Credința creștină

24 ianuarie 2016, Arad
La Serile Dialogos (Biserica Baptisă Metanoia), Marius Cruceru susține o importantă conferință: Tradiția – o formă de smerenie.

26 martie 2016
Marşul pentru Viaţă, ediţia a 6-a, a avut loc în peste 120 de localități din România și Republica Moldova. Prima ediție din 2011 a avut loc în 4 orașe din România.

27 martie 2016, Sibiu
La evenimentul Rugăciune pentru naţiune au participat circa 3.000 de evanghelici – baptişti, penticostali şi creștini după Evanghelie.

16 aprilie 2016, Petroșani
Protestul de la Petroșani pentru familia Bodnariu

2 mai 2016, Timișoara
Marşul Învierii, ediţia a 25-a

26 mai 2016, Oradea
Lansare de carte: Sărbătoarea Corturilor

22 octombrie, Oradea
Adunare publică pentru susținerea familiei tradiționale

29 noiembrie 2016, Oradea
Lansare de carte: Istoria Bisericii Penticostale din România (1922-1989)

24 martie 2018, Oradea
Marşul pentru Viaţă 2018

8 aprilie 2018, Oradea
Deschiderea Bisericii Penticostale Învierea

7-8 mai 2018, Chitighaz, Ungaria
100 de ani de la înfiinţarea Fanfarei Bisericii Baptiste

12 august 2018, Moldova Nouă
100 de ani de prezență baptistă în Clisura Dunării, Caraș-Severin

19 august, Știpănari, Caraș-Severin
100 de ani – Biserica Baptistă Betel

23 aprilie 2018, Oradea
Lansare de carte: În sfera tăcerii. Richard Wurmbrand în dosarele Securității

25-26 august 2018, Brăila
100 de ani de prezență baptistă în BRĂILA

26 august 2018, Sebeș
100 de ani de existenţă a creştinilor baptişti în SEBEȘ

31 august – 3 septembrie 2018, Pasadena (California), SUA
50 de ani de prezență penticostală de limbă română pe teritoriul american – A 50-a Convenție a Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada

26 martie 2020, Suceava
Pastorul baptist Viorel Candrianu, suspect de COVID-19, a fost înmormântat la câteva ore de la deces

30 aprilie 2020
Din pricina pandemiei, Convenția anuală a Asociației Bisericilor Baptiste Române din SUA și Canada a fost anulată.

23 mai 2021, Cluj
Centenarul Bisericii Baptiste Mănăştur CLUJ

11 iulie 2021, Buteni
Centenarul Institutului Teologic Baptist din Bucureşti

9-11 septembrie 2022, ARAD
Centenarul penticostalismului românesc.

http://www.cultulpenticostal.ro/comunicate/comunicat-16

16 ianuarie 2022, Beiuș
Scurtă întîlnire între Vladimir Pustan și Eugen Simion

PROTESTEZ față de ‘dreapta conservatoare’ promovată de Vladimir Pustan

Iulie 2022
Prima femeie din cultul penticostal cu doctorat în teologie.

http://www.glsa.ro/la-uav-se-scrie-istorie-prima-femeie-din-cultul-penticostal-cu-doctorat-in-teologie

7 octombrie 2022, Oradea
Teofil Stanciu lansează seria de prelegeri „Creștinul ca actor public”.

POZE – Creștinul ca actor public

12-20 octombrie 2022
Demolarea clădirii Bisericii Baptiste Nr. 2 din Oradea.

POZE (12-18 oct 2022) – Demolarea clădirii Bisericii Baptiste Nr. 2 din Oradea

3-4 noiembrie 2022
Congresul Electiv al Cultului Penticostal din România. Noul președinte este Ioan Filip, pastorul BP Poarta Cerului din Timișoara.

 

SURSE PRINCIPALE

Istoria baptiștilor din România 1856-1989 – Alexa Popovici
Istoria Bisericilor Baptiste din România – edit. Ioan Bunaciu
Istoria răspândirii credinței baptiste – Ioan Bunaciu, Otniel Bunaciu
Bisericile Creștine Baptiste din România: între persecuție, acomodare și rezistență (1948-1965) – Marius Silveșan
Istoria penticostalismului românesc – Valeriu Andreiescu
Răscumpărarea memoriei: Cultul Penticostal în perioada comunistă – Vasilică Croitor
Cine sunt creștinii după Evanghelie? – Ieremia Rusu
Scurt istoric al Adunărilor de Creștini după Evanghelie din România 1899-1989
Politica Regimului Antonescu față de cultele neoprotestante. Documente – Viorel Achim

Reviste

Farul Mântuirii
Farul Creștin
Îndrumătorul Creștin Baptist
Creștinul Azi
Cuvântul Adevărului
Calea Credinței

ALTE SURSE

Confruntări – Iosif Țon
Cultele neoprotestante și drepturile omului: un strigăt la Radio Europa Liberă (aprilie 1977) – Marius Silveşan, Bogdan Emanuel Răduţ
Betel: Construcția Casei lui Dumnezeu în timpul ateismului ateu – Petru Lascău
Istoria Bisericii Creștine Baptiste din Mangalia – Constantin Mitu
Biserica Creștină Baptistă Română din Baia Mare 1930-1990 – Vasile Bel
Ei mi-au programat moartea – Petru Dugulescu
Vieți transformate – Ioan Ciobotă
Neoprotestanții din transilvania în timpul regimului comunist – Denisa Bodeanu
Pigmei și uriași. File din istoria persecutării baptiștilor – Daniel Mitrofan
Dumnezeu îmi cunoaște măsura – Silvia Tărniceriu
Dumnezeu îmi cunoaște cărarea – Silvia Tărniceriu
Almanah MESAJ 2010 – coord. Iosif Ștefănuți
Biserica noastră și cultele minoritare. Marea discuție parlamentară în jurul Legii Cultelor 1928 – coord. Constantin Schifirneț
În sfera tăcerii: Richard Wurmbrand în dosarele Securității, ed. îngrijită de Maria Hulber

Site-uri și bloguri

Secretariatul de Stat pentru Culte
România Evanghelică (49.000 postări)
RoEvanghelica (51.000 postări)
REVISTA România Evanghelică
istorieevanghelica.ro
istoriebaptistablogul.blogspot.com
danutm.wordpress.com
cronicasezonovilor.wordpress.com

Biserici

BB Tulca, jud. Bihor
BB Sfânta Treime București
BCE Izbânda București

Instituţii

Uniunea Bisericilor Baptiste din România
Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România
Biserica Creştină după Evanghelie din România
Alianța Evanghelică din România
Institutul Teologic Baptist din București
Institutul Teologic Penticostal din București
Institutul Teologic Creștin după Evanghelie din București
Universitatea Emanuel din Oradea
Colegiul Biblic Est European din Oradea
Hospice Emanuel Oradea
Fundația Jubilate

Publicitate

Un răspuns to “Cronica Evanghelică”

  1. O istorie cronologică a baptiștilor din România (1856-2015) | Istorie Evanghelica Says:

    […] 1919 decembrie   – Apare Farul Mântuirii, revista Uniunii Comunităților Baptiste din România. Își încetează apariția în martie 1932 (https://romaniaevanghelica.wordpress.com/cronica-evanghelica/) […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: