Liviu Olah

Mai jos sînt adunate postările despre Liviu Olah de pe blogul România Evanghelică şi semnalate alte materiale de pe diferite bloguri.

Liviu Olah

Ioan Bunaciu: “Prin Liviu Olah s-a făcut o mare trezire în biserică [Oradea]. Avea mesaje puternice de pocăinţă, membrii bisericii şi-au înnoit viaţa, au început o viaţă de rugăciune şi foarte mulţi şi din afara bisericii au venit la pocăinţă. Aşa că în 1974 a ţinut 4 botezuri, cu un total de 400 de noi convertiţi, iar la 8 dec. 1974 a botezat 150 de persoane.” (Istoria răspândirii credinţei baptiste)

Alexa Popovici: “În timpul lucrării sale, biserica a luat un mare avânt, astfel că ochii Securităţii şi ai împuternicitului au fost îndreptaţi asupra lui. La scurt timp, Liviu Olah s-a dus la împuternicitul regional pentru ca, potrivit ordinelor, să-l anunţe că biserica va avea un botez ce va fi ţinutla Criş, în porţiunea din centurl oraşului Oradea. Fireşte, împuternicitul s-a opus şi a cerut ca botezul să fie ţinut în biserică, în baptisteriu. Liviu Olah a stăruit însă susţinînd că va ţine botezul în locul menţionat; în hotărârea aceasta a fost mult încurajat de Iosif Ţon, păstorul de la Ploieşti, care a vizitat Oradea şi l-a agitat şi mai tare pe Liviu Olah. Împuternicitul a comunicat faptul respectiv la Securitatea regională. Desigur, Ministerul Cultelor l-a destituit imediat pe Liviu Olah din pastorat.” (Istoria baptiştilor din România 1856-1989)

Florina Bonca: „Prin fratele Liviu Olah Dumnezeu a trezit Oradea, iar in 1975 prin dînsul Dumnezeu a schimbat viaţa tatălui meu, dintr-un beţiv, într-un om al rugăciunii, un exemplu pt. mama mea şi pt. mine. Plîng de bucurie că Dumnezeu ne-a dat har prin acest om, care a stat tare cînd a fost la strîmtorare.” (Barzilaiendan, 6 iunie 2008)

Pe blogul Barzilaiendan sînt şi cîteva fotografii cu Liviu Olah şi Pitt Popovici din 31 mai 2008.

Daniel Brânzei: “L-am cunoscut mai bine şi mai de aproape aici, la Los Angeles. Împreună cu Petru Popovici, cu Simion Cure şi cu Richard Wurmbrand, mi-a fost unul din stejarii la umbra cărora am învăţat cum se creşte spre înălţimile cerului. L-am păstrat şi-l voi păstra întotdeauna în amintire ca pe un evanghelist de excepţie, un unicat într-o generaţie, un sfânt în caracter, un luptător al rugăciunii şi un mare apologet al mereu necesarei pocăinţe.” (Amintiri cu sfinţi)

Nicolae Vandici: „A fost bucuria şi împlinirea mea să fiu parte la împlinirea visurilor unor vizionari ca Liviu Olah şi alţi pastori care au văzut dinainte (prin credinţă) şi s-au rugat cu stăruinţă pentru vremurile de libertate în vestirea Evangheliei în locuri publice, prin radio şi televiziune.” (Trans World Radio Romania)

Ionel Tuţac: „În timp ce mă bucuram de binecuvântările zilei de astăzi, am aflat că fratele Liviu Olah a plecat în veşnicie. Ca unul care l-am cunoscut pe fratele Liviu din copilărie,atunci când a stat o perioadă mai lungă în casa noastră, mă gândeam la faptul că rugăciunile lui au fost ascultate. Astăzi a avut loc, pe stadion, cea mai mare evanghelizare din România.” (Grupul Roboam, 4 iulie 2008 )

Daniel P. Buşan: „Fratele Liviu a fost o carte deschisă, de o transparenţă rară. Nu l-a interesat niciodată politica bisericească şi nici nu a încercat vreodată să manipuleze situaţii sau oameni pentru vreun cîştig personal. Interesul lui a fost unul singur, acela de a aduce cît mai mulţi oameni la mîntuire prin credinţa în jerfa Mîntuitorului. Model demn de urmat pentru noi toţi, dar în special pentru fraţii pastori.” (La Pătrăţosu, 5 iulie 2008 )

Cristi Raţă: “Fratele Liviu Olah a fost pastorul meu şi conducătorul cu tineretul când am ajuns şi eu în State în 1986. A fost şi rămâne un exemplu excelent pt. mine de rugăciune şi pasiune pt. misiune.” (La Pătrăţosu, 10 decembrie 2007)

Pe blogul La Pătrăţosu există şi o fotografie cu Liviu Olah.

Vineri, 11 iulie, ora 19.00, va avea loc serviciul de priveghi la Biserica Baptistă Betania din Los Angeles (1431 W. La Habra Blvd, La Habra, CA 90631).

Sîmbătă, 12 iulie, ora 10.00, va avea loc serviciul de înmormîntare, la aceeaşi locaţie.

Liviu Olah (2)

Iosif Ţon: “Pentru cei ce n-au trăit minunea de la Oradea, trebuie să descriu cum predica Liviu Olah. Se ridica la amvon și începea foarte simplu, ca o discuție oarecare. Dar la câteva minute după acest inceput obișnuit se simțea ca un vuiet și se simțea că a coborât acolo prezența și puterea lui Dumnezeu. Lui Liviu i se schimba brusc vocea și din clipa aceea vorbea cu o voce adâncă, profundă, pasionată. Lumea începea să plângă în hohote sub puterea prezenței lui Dumnezeu. Nu mai auzeai ce spune omul, ci simțeai că ești în prezența lui Dumnezeu și că ai tu acolo o întâlnire cu Dumnezeu și îți vorbește direct Dumnezeu. Așa ceva nu am mai văzut nicăieri și la nici un alt predicator din lume.”

Dănuţ Mănăstireanu: “Se spunea pe atunci că acest om se roagă cel puţin patru ore pe zi, dar nu l-am auzit niciodată lăudându-se cu asta. El a fost, de asemenea, un slujitor smerit al lui Cristos, aşa cum nu prea mai vedem astăzi. Rareori am cunoscut un om care să vădească o asemenea putere dar şi intimitate cu Dumnezeu în rugăciune. Urmându-i exemplul, şi predicile motivatoare, biserica a fost împânzită de grupuri de adulţi, de tineri şi chiar de copii, care se adunau cu regularitate ca să se roage. Una dintre rugăciunile cele mai şocante pentru urechile celor crescuţi sub opresiunea comunistă era aceea în care Olah, şi după el alţii din biserică, se rugau pentru vremuri de libertate, în care Evanghelia să fie predicată pe stadioane în România. Deşi n-am fost niciodată un adept al evanghelizării de masă, mărturisesc că această rugăciune m-a cutremurat. Însăşi rostirea ei publică era un act de curaj pentru care cineva putea plăti foarte scump. Chiar dacă Olah n-a fost un activist în spaţiul libertăţilor religioase, ca Iosif Ţon, asta nu inseamna nicidecum că impactul lui a fost mai putin semnificativ în acest domeniu.”

Caius Obeadă: “Înţelegerea rugăciunii mi-a fost schimbată complet şi definitiv prin influenţa divină a trei mesageri: Liviu Olah, Marcu Nichifor şi Ştefan Dumitru. […] Exemplul bisericii din Oradea şi a chemării pe care fratele Olah o face, ajunge mai târziu să fie practicată în Constanţa la săptămâna de evanghelizare pe care fratele Ţon avea să o ţină cu câţiva ani mai târziu, prin 1978-79. Un grup de tineri, folosind exemplul lansat prin chemarea fratelui Olah, susţin în rugăciune continuă pe fratele Ţon în timpul săptămânii de evanghelizare. Aceşti tineri, ajung să prefere osteneala rugăciuni pe genunchi în faţa Dumnezeirii, în loc de a fi pe prima bancă, în a se bucura de mesajul şi binecuvântarea prezenţei fratelui Ţon.”

Nelu Oros: “De fiecare dată când începea să predice sau să ne înveţe, puterea Duhului Sfânt se făcea simţită în biserica nr. 2 de la Oradea, pentru că prezenţa Domnului era “acasă”. A fost un OM ca nimeni altul: sfânt. Ştiu un lucru însă: că Fr. Liviu nu ar fi de acord cu aceste cuvinte. Ştiţi de ce nu? Pentru că a fost un OM umil, şi a dat toată gloria Domnului…. Dar le scriu pentru cei care nu l-au cunoscut aşa de bine.”

Nicu Vandici: “Fratele Liviu Olah este un unicat în România (până acum) şi unic pentru mine şi soţia mea Aurora. Dintre toţi pastorii prin care Dumnezeu mi-a vorbit şi care mi-au influenţat viaţa, el este primul şi unic în felul lui: prin cunoaşterea Domnului şi a Cuvântului Lui, prin forţa spirituală transmisă la predicare şi prin puterea de convingere dată de Duhul Sfânt.”

Costel Cristea: “Un om care a văzut încă din vremea comuniştilor că în România vor avea loc schimbări mari şi a vorbit despre lucruri care nouă celorlalţi ni se păreau de necrezut. El s-a rugat şi a văzut prin ochii credinţei vremurile când Evanghelia va fi vestită la televizor, pe stadioane, în libertate. Un om care pentru familia noastră rămâne un exemplu în trăirea cu Dumnezeu.”

Liviu Olah (3)

„Bunicul meu, Gyuri, s-a pocăit la predica fratelui Liviu Olah. A fost unul dintre cei mai răi oameni, violent, fumător înrăit, beţiv. A stins ţigara înainte de a intra în Biserică şi apoi s-a pocăit. S-a lăsat de fumat instantaneu. Mama îmi spunea că aproape întotdeauna când predica plângea.” (Cristian Lucaci)

“Tatăl meu, care este pastor, s-a pocăit tot la o predică de-a fr. Olah… e din familie de pocăiţi dar ajunsese rău în lume (fuma, înjura, era într-o formaţie lumească unde cânta la chitară, nu mai mergea deloc la biserică) …şi îmi povestea cum s-a dus la biserică, a căutat un loc cât mai ascuns la balcon dar tot timpul predicii a simţit că fr. Olah îi vorbea parcă doar lui. În ziua aceea s-a pocăit şi Dumnezeu i-a schimbat radical viaţa.” (Paul)

“Trezirea de la Oradea ajunsese cunoscută în ţară. Credincioşii mergeau să se convingă personal. Unul dintre aceştia, mai cu tupeu, îi zice fr. Olah: ‘v-am ascultat predica şi n-am înţeles care este totuşi cauza trezirii din Oradea’. Olah făcu semn unei fetiţe să se apropie: ‘arată-i, te rog, fratelui, lista ta de rugăciune’. Mîndră, fetiţa scoase din buzunar lista… Astăzi lista de rugăciune e-o banalitate. Atunci era ‘high tech weapon’ în evanghelizare şi nu numai…” (Doru Radu)

Aceste mărturii au apărut sub formă de comentarii la postarea Fratele Olah avea şi … caracter din “şi lucruri bune” din 7 decembrie 2007 de pe blogul “La Pătrăţosu”.

Liviu Olah (4)

După excelentul articol Amintiri cu Liviu Olah al lui Dănuţ Mănăstireanu, care foloseşte momentul sfîrşitului pămîntesc al renumitului pastor pentru o inspirată incursiune în anii ’70 ai baptiştilor români, iată că a apărut, în sfîrşit, un articol scurt şi relevant care îl prezintă, în cuvinte bine alese, pe Liviu Olah:

Octavian Baban: „Se duce, încet, generaţia părinţilor noştri, cei care acum sunt în a şaptea decadă a vieţii. Între ei, Liviu Olah a fost un evanghelist de excepţie, prin care Dumnezeu ne-a vorbit tuturor celor din România comunistă, în anii 70-80. Dacă Iosif Ţon era vocea teologiei evanghelice, cu studiile sale în străinătate, dacă Marcu Nichifor era vocea spiritualităţii evanghelice carismatice, ajunsă la noi din vremurile interbelice, Liviu Olah reprezenta o spiritualitate nouă, modernă, a credincioşilor baptişti din România. […] Liviu Olah a detronat limbajul de lemn (generat adesea de rutina amvonală şi de cea academică, în seminarii), într-un mod categoric, şi a adus o adiere proaspată de evanghelism actual, contemporan, la nivelul ascultătorilor. Ar fi bine ca mai mulţi predicatori contemporani să prindă spiritul libertăţii şi bucuriei, al voioşiei cu care predica Liviu Olah.”

În limba engleză am găsit pînă acum doar un loc în care Liviu Olah este prezentat, în cadrul unui articol, dintr-un buletin al comunităţii Tinshill Free Church, despre trezirea de la Oradea din anii ’70:

“For three years before the revival began in the 2nd Baptist church of Oradea in 1974 a small group of five pastors met on Mondays, for prayer. Josef Tson and Vasile Talos, both of whom stood courageously against the regime, were in this group. According to Vasile this prayer meeting explains all the amazing events that followed.

In the meantime Liviu Olah who had qualified as a lawyer before training as a pastor was called to be assistant pastor of the Second Baptist church in Oradea in 1974. (The Hungarian Baptist Church is the First in Oradea). Olah had been debarred from the pulpit and spent much time in prayer and fasting. When he began his ministry he preached powerfully on the Great Judgement and on the reality of eternal hell. The Church was in a very lethargic dispirited condition. There had been some distressing and scandalous incidents of drunken members.

Liviu Olah called for repentance. He began his sermons in a quiet tone. After about five minutes people were crying and under deep conviction of sin. They would call out for mercy. Those present spoke of ‘divine power floating in the air’. The whole church seemed to be in tears. Those deeply
burdened with sin came to the church. When they came to Christ they were filled with joy and would leave feeling that they were flying and not walking. Liviu preached evangelistic sermons clearly and powerfully. He did not confine his evangelistic preaching to Sunday services but preached at funerals and weddings when large numbers of unbelievers would be present.

By June 1974 over 100 converts had been baptised. In the next six months a further 249 were baptised. 149 were baptised in a single service.”

Liviu Olah (5)

Mircea Tipei: “Liviu Olah a ajuns să slujească în Arad, la Biserica de pe strada Dâmboviţei, care funcţiona ilegal, biserică desfiinţată de altfel, de autorităţile comuniste ale vremii, urmând ca ulterior în incinta acestei clădiri să funcţioneze o sifonărie şi un dispensar medical. Deşi aveam doar 16 ani şi iată, au trecut aproape trei decenii de la acele evenimente, îmi amintesc cu mare emoţie de clădirea ne-finisată interior, ticsită de oameni dornici după Cuvântul Domnului. Trebuia să vii din timp, ca să prinzi un loc mai bun. Deoarece veneam dintr-un cartier îndepărtat, pe jos şi cu tramvaiul, de obicei nu mai găseam loc decât la balcon, în picioare, în poziţii în care nu prea vedeam mare lucru, dar mă mulţumeam să ascult cum acest bărbat înzestrat de Dumnezeu cu mult curaj vestea cu o deosebită înţelepciune Cuvântul Domnului. Faptul că Liviu Olah era urmărit, obstrucţionat şi persecutat de către comunişti, nu l-a putut opri niciodată. Aceasta m-a determinat să-l privesc, prin ochii mei de adolescent, ca pe un mare erou.”

Cornel Bucur: “Pentru mine fr. Olah Liviu a fost un Om si multumesc Domnului ca mi l-a scos in cale in noiembrie 1974. A venit la noi acasa in Oradea, m-a luat deoparte intr-o camera si mi-a explicat ca si dansul a fost sportiv de performanta (fusese halterofil) si ca Dumnezeu la chemat la un alt sport, la pescuit de oameni. Eu am fost un peste prins de fr. Liviu pentru Domnul.”

Liviu Olah – Necrolog

A fost postat, în sfîrşit, necrologul despre Liviu Olah pe site-ul Bisericii Baptiste Betania din Los Angeles.

Din păcate, în cele 10 paragrafe sînt cel puţin 8 greşeli de scriere. Prezentarea unui necrolog corect şi din punct de vedere gramatical ar putea constitui un semn de respect faţă de cititori, dar mai ales faţă de pastorul decedat, despre care Octavian Baban scria că “a detronat limbajul de lemn (generat adesea de rutina amvonală şi de cea academică, în seminarii), într-un mod categoric, şi a adus o adiere proaspată de evanghelism actual, contemporan, la nivelul ascultătorilor”.

Alte materiale

Liviu Olah – Obituary
Liviu Olah – Obituary (engleză)
Amintiri cu Liviu Olah
Liviu Olah (Amintiri cu sfinţi – Daniel Brânzei)
Liviu Olah – mărturia lui Paul Ghitea
Liviu Olah – remember

Poze

Barzilai-en-Dan (Grupaj)
La Pătrăţosu
Biserica Baptistă Betania – Los Angeles
România Evanghelică
Barzilai-en-Dan
Centrul de istorie şi apologetică
Persona

Poze de la funeralii

Poze la cimitir
Poze de la înmormîntare II

VIDEO

Video la cimitir

DVD-ul cu serviciile de priveghi şi înmormîntare poate fi procurat de la Biserica Baptistă Betania din Los Angeles şi de la Universitatea Emanuel din Oradea

Publicitate

3 răspunsuri to “Liviu Olah”

  1. Biserica Emanuel « Biserica Baptista Emanuel Oradea Says:

    […] Liviu Olah, Iosif Țon, Paul Negruț sînt nume foarte cunoscute în mediul confesional neo-protestant din România și din străinătate. Acești pastori au contribuit semnificativ la procesul de extindere a Bisericii Emanuel, cît și la conturarea parametrilor social-cultural-religioși din mediul evanghelic românesc pe care acum retrospectivele îi identifică și le conferă semnificație istorică. […]

  2. Liviu Olah « Biserica Baptista Emanuel Oradea Says:

    […] DESPRE LIVIU OLAH: https://romaniaevanghelica.wordpress.com/liviu-olah […]

  3. Anul confesional 2009 | Revista Confesionala Says:

    […] Liviu Olah, Iosif Țon, Paul Negruț sînt nume foarte cunoscute în mediul confesional neo-protestant din România și din străinătate. Acești pastori au contribuit semnificativ la procesul de extindere a Bisericii Emanuel, cît și la conturarea parametrilor social-cultural-religioși din mediul evanghelic românesc pe care acum retrospectivele îi identifică și le conferă semnificație istorică. […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: