Posts Tagged ‘apostoli’

Pustane (9): Pe locul tău

9 februarie 2009

“Nu cântaţi după ureche, nu predicaţi din amintiri, nu slujiţi după sentimente. E vremea să înţelegem ce tragedie ar fi fost dacă apostolii se ocupau de ciorba săracilor şi diaconii ar fi dus Evanghelia la marginea pământului.”

Vladimir Pustan: Pe locul tău