Excluderi 1978

Uniunea Comunităţilor Creştine Baptiste din Republica Socialistă România

Bucureşti, Şos. Nicoale Titulescu Nr. 56-A Sectorul 8

Nr. 950/1978

Bucureşti, 5 septembrie 1978

Către Bisericile şi filialele creştine baptiste din Republica Socialistă România

“Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos”.

Cu dragoste frăţească vă facem cunoscut următoarele:

Comitetul de conducere al Uniunii Comunităţilor Creştine Baptiste din Republica Socialistă România, întrunit în şedinţă de lucru, in ziua de 30 august 1978, călăuzit de răspunderea pe care o are pentru păstrarea neştirbită a principiilor de credinţă baptistă de către toate bisericile şi filialele, a luat în dezbatere unele abateri de la mărturisirea de credinţă baptistă şi de la normele de conduită cetăţenească săvîrşite de unii membri ai cultului nostru.

În Congresul Cultului creştin Baptist, ce a avut loc în luna februarie 1977, toţi delegaţii prezenţi au condamnat şi dezaprobat metoda de rezolvare a problemelor ce privesc cultul nostru prin trimiterea de scrisori deschise şi prin memorii de către persoane care nu au nici o încredinţare în cadrul cultului. Astfel de scrieri au produs mari frămîntări în rîndul frăţietăţii noastre înainte de congres şi tocmai de aceea au fost dezaprobate, cerîndu-se ca astfel de practici să înceteze. Cu toate acestea s-a constatat că unele persoane, încălcînd hotărîrile Congresului au continuat să trimită asemenea scrisori şi memorii atît în ţară cît şi în străinătate, denigrînd conducerea cultului şi autorităţile de stat. La acestea s-au adăugat şi alte manifestări negative, care au culminat cu constituirea unui grup de persoane, membri ai cultului nostru, care s-au auto-intitulat “Comitetul Creştin Român pentru Apărarea libertăţii religioase şi de conştiinţă”, creînd astfel o grupare ilegală şi lansînd un manifest politic, îndreptînd un atac deschis împotriva conducerii cultului şi a autorităţilor de stat.

Aceste fapte sînt deosebit de periculoase deoarece ele contravin principiilor noastre de credinţă, spiritului nostru de creştinii baptişti, care ne considerăm parte integrată din marea comunitate naţională a poporului român la a cărui unitate, independenţă şi suveranitate trebuie să ne aducem din plin contribuţia.

Comitetul Uniunii, în urma analizei făcută, a constatat că aceste elemente prin conduita lor puteau pune cultul într-o situaţie nefavorabilă faţă de autorităţile de stat cît şi faţă de celelalte culte din ţara noastră, aducînd astfel grave prejudicii Cultului Baptist şi încrederii de care trebuie să se bucure acesta în faţa statului.

Comitetul Uniunii, în grija sa de a se împiedica producerea unor grave consecinţe pentru întregul cult, în baza Cuvîntului lui Dumnezeu din Evrei 13:17; Romani 16:17-18; Numeri 12:7-10; Romani 13:1-2 şi 7; I Tesaloniceni 5:12-13, precum şi a prevederilor art. 60 lit. G din Statutul cultului a luat următoarele hotărîri:

1. Excluderea din cult a lui Pavel Nicolescu din Bucureşti, Nicolae Traian Bogdan, Emeric Iuhasz, Ioan Brisc, Dimitrie Ianculovici şi Ion Moldovan din Timişoara, Petru Cocîrţeu şi Nicoale Rădoi din Caransebeş şi Ludovic Osvath din Zalău, pentru constituirea lor într-o grupare ilegală, cu caracter politic, care a aderat la organizaţii internaţionale nebaptiste, încălcînd astfel principiile evanghelice şi doctrina cultului baptist (Romani 13:1-2)

2. Excluderea din cult, la propunerea conducerii Comunităţii Creştine Baptiste din timişoara şi a tuturor păstorilor de pe raza acestei Comunităţi, a lui Viorel Vuc, Ion Teleagă, Martin Mihuţ şi Gheorghe Munteanu din Caransebeş, pentru abatere de la doctrina baptistă şi încălcarea hotărîrilor Comitetului Comunităţii Creştine Baptiste Timişoara (art. 60 lit. G din Statut).

3. Excluderea din cult a lui Aurel Popescu din Bucureşti, pentru faptul că a denigrat şi calomniat ani de zile, în scris şi verbal conducerea cultului şi autorităţile de stat, încălcînd principiile de credinţă baptistă privind relaţiile dintre biserică şi stat şi pentru încălcarea hotărîrilor Comitetului Uniunii şi a angajamentului luat în faţa păstorilor şi diaconilor de pe raza Comunităţii Creştine Baptiste Bucureşti de a nu mai predica decît în biserica din care a făcut parte ca membru (Romani 13:1-2 şi art. 60 lit. G din Statut).

Făcîndu-vă cunoscute aceste hotărîri le Comitetului Uniunii noastre, vă îndemnăm în mod stăruitor să luaţi toate măsurile necesare, ca pe viitor aceste persoane să fie tratate ca atare şi să li se interzică cu desăvîrşire orice fel de activitate în bisericile şi filialele cultului baptist.

Totodată, ne facem datoria de a sfătui pe fraţii păstori, diaconi si membri ai comitetelor de conducere ale bisericilor ca, în viitor să nu se mai petreacă astfel de fapte. În acest sens, în bisericile baptiste vor fi citite numai scrisorile venite de la Uniune ca şi cele venite de la comunităţile de care aparţin bisericile respective.

Comitetul Uniunii îşi exprimă convingerea că măsurile luate vor contribui la păstrarea neştirbită a principiilor de credinţă baptistă în bisericile şi filialele cultului nostru, ca şi păstrarea bunei rînduieli, ştiind din Sfintele Scripturi că, “Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al orînduielii”.

Cu salutări frăţeşti, ai dvs. fraţi în slujba Domnului.

Preşedinte,
Pastor Cornel Mara

Secretar general,
Pavel Bărbătei

Publicitate

Un răspuns to “Excluderi 1978”

  1. Alin Cristea Says:

    A republicat asta pe RoEvanghelica.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: