De ce Comunicatul Consiliului Uniunii Baptiste este nul

Daniel Lucescu scrie: „Fratele Iosif Țon se declară “baptist carismatic” și se alătură la Mișcarea Străjerilor. Această mutare îl pune clar în opoziție cu mărturisirea de credință și cu doctrina baptiștilor.”

Iată comentariul meu:

Încă nimeni nu a zis CUM asocierea lui Iosif Țon îl „pune clar în opoziție cu mărturisirea de credință și cu doctrina baptiștilor”.

În Comunicatul Uniunii Baptiste nu este menționată… Mărturisirea de credință a Cultului Baptist.

În Comunicatul Uniunii Baptiste apare o singură dată cuvîntul „doctrina” și nu se referă la Mișcarea Străjerii sau la Iosif Țon.

În schimb apare expresia „Consiliul Uniunii consideră că…” (care se aseamănă cu cunoscuta expresie folosită de Comitetele bisericilor locale: „Comitetul a hotărît că…”).

Păi Consiliul Uniunii nu poate considera CEVA decît pe baza Mărturisirii de credință a Cultului Baptist și pe baza Statutului Uniunii Baptiste.”

Comunicatul Uniunii Baptiste este nul, la fel ca și deciziile menționate, întrucît nu are la bază documentele Uniunii Baptiste.

Consiliul Uniunii nu are vreo bază juridică prin care poate „considera” ceva, Consiliul Uniunii trebuie să-și legitimeze deciziile pe baza votului care are loc pe baza documentelor de organizare a Cultului Baptist: Mărturisirea de credință și Statutul.

Conferința Uniunii Baptiste din 25-26 martie 2010 a fost convocată astfel:

„În conformitate cu articolul 93 coroborat cu art. 105 al (3) din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România, Consiliul Uniunii Baptiste a hotărât convocarea Conferinţei Naţionale a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România…”site-ul Uniunii Baptiste.

Cu altă ocazie am afirmat că Florin Negruț, președintele Comunității Baptiste din Oradea, nu cunoaște Statutul Cultului Baptist. Nu aș fi mirat dacă și alți pastori din conducerile Comunităților și din Consiliul Uniunii sînt la fel de ignoranți.

Următoarea formulă este suspectă:

„Consiliul Uniunii consideră că fratele Iosif Ţon a părăsit din proprie inițiativă învățătura și practica bisericilor noastre.”

Această formulă seamănă cu cea din comunicatul lui Paul Negruț (Comunicatul Consiliului Uniunii nu precizează dacă, semnîndu-se ca vicepreședinte, Paul Negruț și-a depășit atribuțiunile, făcînd abuz de poziție, și ce disciplinare aplică Consiliul în astfel de situații):

„Aderarea lui Iosif Ţon la mişcarea religioasă Străjerii reprezintă o lepădare de învăţătura şi practica baptistă cu privire la Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De fapt, Iosif Ţon îmbrăţişează învăţătura şi practicile carismatice şi, prin urmare, nu mai este un credincios baptist.”

Comunicatul Consiliului Uniunii nu conține cuvîntul „carismatic”.

Așadar, în ce documente se află „învățătura și practica bisericilor baptiste”?

Consiliul nu precizează acest lucru.

Dar Consiliul ar trebui să știe, nu-i așa?, că „învățătura și practica bisericilor baptiste” se află în documentele de organizare a Cultului Baptist, pe baza cărora se convoacă și… Consiliul.

Statutul Cultului Baptist nu specifică faptul că Consiliul Uniunii are autoritatea să retragă cuiva calitatea de slujitor duhovnicesc.

1). Articolul 22. – (1) „Ordinarea se hotărăște de adunarea generală, cu votul a cel puțin trei pătrimi din numărul membrilor prezenți cu drept de vot. În vederea ordinării, biserica va solicita cercetarea și examinarea doctrinară a candidatului de către comitetul comunității sau Comitetul executiv al Convenției Baptiste Maghiare, după caz. […]”

Ordinarea este o chestiune care implică 2 aspecte: votul unei biserici locale și examinarea doctrinară de către Comunitatea regională. Examinarea doctrinară se face după „învățătura și practica bisericilor baptiste”? Care or fi astea? Păi examinarea doctrinară se face după MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ.

Comunicatul Consiliului Uniunii nu face referință tocmai la… MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ.

Pe ce bază DOCTRINARĂ s-a luat decizia de a retrage lui Iosif Țon calitatea de slujitor ordinat? Și conform cărui articol din Statutul Cultului Baptist?

2). Articolul 23. – (5) „Pierderea calității de slujitor ordinat se face în situația excluderii din biserică pentru cădere în păcat sau răspândire de învățături eretice, prin hotărârea comitetului comunității sau a Comitetului executiv al Convenției Baptiste Maghiare, după caz.”

De observat ambiguitatea expresiei „cădere în păcat”. Oare ce înseamnă asta?

De exemplu, minciuna pastorului Doru Hnatiuc înseamnă „cădere în păcat”? Atunci Biserica Baptistă Emanuel ar trebui să-l excludă. Și astfel își pierde calitatea de slujitor ordinat.

Iosif Țon nu a căzut în păcat – nu, ce să-ți spun! -, dar l-au încadrat la a doua chestiune: „răspândire de învățături eretice”. Da?

Nu!

Comunicatul Consiliului Uniunii nu conține cuvîntul eretic / eretice!

Dar dacă ar fi fost vorba de erezie, CINE stabilește erezia?

3). Articolul 106 m) Conferința națională „decide retragerea autorizației de funcționare a bisericii locale care s-a abătut grav de la Mărturisirea de credință a cultului sau a cărei mărturie a fost compromisă deosebit de grav.”

Un articol ambiguu este următorul:

Articolul 93. – (2) s) Consiliul Uniunii „analizează concluziile Comisiei pastorale și decide măsurile ce se impun în situațiile cercetate de Comisia pastorală, la propunerea acesteia”

Acest articol nu pare a legitima retragerea ordinării unui slujitor duhovnicesc.

Dar dacă îl luăm, totuși, în considerare, atunci Comunicatul Consiliului Uniunii ar fi trebuit să menționeze că Consiliul Uniunii a analizat concluziile Comisiei pastorale.

Comunicatul Consiliului Uniunii nu menționează Comisia pastorală, deci nu e vorba nici de concluziile Comisiei pastorale, nici de o analiză a concluziilor Comisiei pastorale de către Consiliul Uniunii.

Precizări finale:

– Comunicatul nu conține referiri la Mărturisirea de credință
– Comunicatul nu conține precizări doctrinare
– Comunicatul nu menționează nici un articol din Statutul Cultului Baptist
– Comunicatul nu conține cuvîntul carismatic
– Comunicatul nu conține cuvîntul eretic / eretice

COMUNICATUL ESTE NUL, deoarece nu are la bază documentele de organizare ale Uniunii Baptiste.

Să nu uităm, e vorba de Uniunea Baptistă din… România!

Dacă Iosif Țon nu e membru în vreo biserică baptistă din România, atunci care e legitimitatea demersului Uniunii Baptiste din… România în legătură cu Iosif Țon?

Consiliul Uniunii ar fi putut trimite un comunicat bisericilor baptiste din România în care să facă precizări doctrinare și să avertizeze în legătură cu presupusa „erezie” a lui Iosif Țon.

Dar acest comunicat penibil al Consiliului Uniunii Baptiste ce valabilitate are?

Să ne gîndim puțin la situația din teren.

Printr-un astfel de comunicat Consiliul IMPUNE bisericilor baptiste să nu îl primească pe Iosif Țon să predice?

Comunicatul nu specifică pedeapsa pentru bisericile baptiste care îl vor primi pe Iosif Țon să predice.

Îmi scot pălăria în semn de respect pentru prima biserică baptistă care va îndrăzni așa ceva.

Dar dacă predică la Casa de cultură din Oradea? Și baptiști din diferite biserici baptiste din Oradea se duc să-l asculte?

Atunci intră în acțiune Comitetele BISERICILOR LOCALE? Ce fac, îi exclud pe baptiștii care merg la Casa de cultură să-l asculte pe Iosif Țon? Pe ce bază doctrinară? Conform cărui articol din Statutul Cultului Baptist? Conform articolului 13. – (3), excluderea se face pe baza unuia dintre cele două motive: „cădere gravă sau persistență în păcat” și „răspândirea învățăturilor eretice”. Ca să nu mai vorbesc de faptul că „disciplinarea se aplică, de regulă, gradual, potrivit procedurii stabilite de adunarea generală a bisericii” – Articolul 13. – (2).

În afară că e nul și că e penibil, Comunicatul Uniunii Baptiste mai are o hibă mare: MINCIUNA.

Consiliul Uniunii nu dovedește că are sînge în vene să spună care este erezia, dar o menționează în… paranteză:

„predicarea evangheliei prosperității, practicarea profețiilor nebiblice, practica condiționării prezenței Duhului Sfânt de vorbirea în limbi, practica vindecărilor la comanda unei persoane, promovarea învățăturilor grupării din Africa condusă de Chris, asocierea cu ”Şcoala de vindecare”

Comunicatul Mișcării Străjerilor conține precizări suficiente:

„Nu predicăm doctrina prosperității.”

„Mișcarea Străjerilor din România este independentă de orice alte mișcări spirituale din America, Africa și celelalte continente.”

Aici trebuie precizată cronologia:

8 decembrie – Întîlnirea Consiliului Uniunii
10 decembrie – Comunicatul Străjerilor

Chestiunile referitoare la cronologie, doctrine, întîlniri ale pastorilor, tacticile de denigrare pe Internet promovate de Marius Cruceru, Paul Negruț și alții, lipsa de informații de primă mînă despre Mișcarea Străjerilor – toate acestea complică situația într-un mod amplu.

În ultimele săptămîni am întîlnit baptiști, față în față sau pe Internet, care își manifestă greața față de modul în care au fost denigrați pastorii implicați în Mișcarea Străjerilor, precum și simpatizanții lor.

Fructele, dacă nu preferate, atunci cel puțin necesare baptiștilor români (dar și penticostalilor, la fel) în următoarele săptămîni se numesc… LĂMÎI.

13 răspunsuri to “De ce Comunicatul Consiliului Uniunii Baptiste este nul”

 1. gamaliel Says:

  Decizia luată de Consiliul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România, cu privire la retragerea ordinării fr Iosif Ţon şi cu privire la suspendarea pastorilor Peia şi Popa este o decizie ilegală din următoarele motive:

  1.Potrivit art.24 alin.5 din Statutul Cultului Baptist „Pierderea calităţii de slujitor ordinat se face în situaţia excluderii din biserică pentru cădere în păcat sau răspândire de învăţături eretice, prin hotărârea comitetului comunităţii sau a Comitetului executiv al Convenţiei Baptiste
  Maghiare, după caz. „
  Întrebări: (1)Care este biserica locală care a luat măsuri împotriva celor trei pastori amintiţi? (2) Care este comunitatea baptistă care a hotărât retragerea sau suspendarea calităţii pastorilor menţionaţi?
  Concluzia : Numai comitetul comunităţii în care slujeşte cel ordinat poate decide pierderea/retragerea calităţii de slujitor ordinat în condiţiile în care cel în cauză a fost exlus de biserica locală”

  2. Potrivit art.93 din Statutul Cultului Baptist, Consiliul Uniunii NU ARE ÎN ATRIBUŢII LUAREA DE MĂSURI ÎMPOTRIVA SLUJITORILOR ORDINAŢI ! Consiliul Uniunii poate doar soluţiona contestaţiile depuse de către slujitorii ordinaţi cărora li s-a retras ordinarea de către comunitate.
  Întrebare: În virtutea cărei prevederi statutare Consiliul Uniunii a luat această măsură?
  Concluzie: Măsura luată de Consiliul Uniunii este lovită de nulitate, ea încălcând flagrant Statutul Cultului Baptist.

  Dată fiind situaţia creată, pastorii Ţon, Peia şi Popa şi bisericile baptiste nu sunt obligate să respecte acest act ilegal!

  Ce poate face Consiliul Uniunii ca să îndrepte această strâmbătate? Una din două posibilităţi:
  1. Să retragă de urgenţă această hotărâre !
  2. Să-şi prezinte demisia de onoare!

 2. Alin Cristea Says:

  Gamaliel, astfel de comentarii încrîncenate nu mă încîntă.

  1. Să citim Statutul și cînd nu avem astfel de situații, care ne încrîncenează. Ca să fim… INFORMAȚI! (Iar în societate să fim cetățeni responsabili!)

  2. Astfel de dezbateri nu se tranșează cu un articol sau două din Statut. Trebuie construit un discurs consistent care să stea în picioare și în condiții vitrege, precum le întreține Paul Negruț et co.

  3. Dacă folosești referințe la Statut, atunci fă bine și folosește-le cum trebuie. Că altfel, pe de o parte, nu oferi clarificare cititorilor, iar pe de altă parte dai oponenților / chibiților prilej de ironie.

  Dacă ai menționat articolul 93 din Statut, trebuia să menționezi și litera la care te referi, că sînt multe, de la a la x.

  Articolul 24, la care te-ai referit, de fapt este… 23!

  4. Cui pui întrebările? Așa, în aer?

  Tu crezi că eu îți ofer platforma mea publică (dobîndită nu ușor) pentru întrebări de-astea?

  Mai încearcă la Marius Cruceru pe blog, acolo e mahala, nu la mine.

 3. 18 postări în Top 100 WP (15.12.2010) « România Evanghelică Says:

  […] Baptiste din România – UPDATE (mariuscruceru.ro) 9. Capcana datoriilor (marianagoron) 14. De ce Comunicatul Consiliului Uniunii Baptiste este nul (romaniaevanghelica) 16. Vasile Talpoș a facut preinfarct! (liapoem) 17. Verdict de la Consiliul […]

 4. Comunicatul Uniunii Baptiste și reacțiile mediului evanghelic față de cazul Iosif Țon-Străjerii (III) « Istorie Evanghelica Says:

  […] Ca răspuns la cele afirmate Daniel Lucescu, Alin Cristea a făcut următoarele precizări pe România Evanghelică […]

 5. Dana Blomster Says:

  Ca sa vezi ce preocupa crestinatatea din Romania!? Oamenii sunt infometati dupa Dumnezeu si Il cauta iar cei care le pot arata drumul se ocupa cu „maruntisuri” care nici macar nu putem dovedi ca au vreo insemnatate atunci cand stam inaintea lui Dumnezeu. De cativa ani nu mai locuiesc in Romania si pot sa spun ca am „evoluat” enorm din punct de vedere spiritual deoarece am descoperit ca Duhul Sfant este acelasi ca pe vremea apostolilor si ca infaptuieste lucruri la care eu eram sceptica inainte dar acum am vazut si am cunoscut ce poate Duhul Sfant sa faca. In Romania se canta „Lasati Duhul Sfant sa lucreze, sa ne elibereze…” dar am ajuns la concluzia ca nu se traieste. Sunt sigura ca pentru multi crestini baptisti din Romania Duhul Sfant continua sa fie ceva foarte abstract si greu de inteles. De ce este Duhul Sfant o parte din trinitate? De ce ne spune Domnul Isus ca Duhul Sfant ne va fi indrumatorul si mangaietorul nostru dupa ridicarea Lui la cer? Duhul Sfant e cat se poate de activ si trebuie sa fie luat in cel mai mare serios si doar atunci li se vor deschide ochii „pocaitilor” sa vada ce este erezie si ce este adevar.

 6. Alin Cristea Says:

  Întrebare întrebăcioasă: Dacă de cîțiva ani nu mai locuiți în România, cum ați ajuns la concluzia că în România „nu se trăiește”…?

  Gugăluri și Youtuburi?

  De ce afirmați: „Sînt sigură că pentru mulți creștini baptiști din România…”?

  Noi cum putem fi… SIGURI? Ăștia din România?

  Să emigrăm, pentru un an-doi măcar, ca să… „evoluăm”?

 7. iancu d. Says:

  Intr-adevar crestinii ar trebui sa ramana treji si sa traiasca fiecare zi ca si cum ar fi ultima, petrecand-o cu responsabilitate fata de Dumnezeu, nu cu fleacuri interreligioase. Trebuie sa rascumparam timpul si sa-l investim pentru vesnicie. Cei care sunt in exteriorul luptei au o privire mai obiectiva si mai ampla, decat cei care sunt in interiorul luptei si se pierd in subiectivitati. Doamne ajuta-ne sa traim cu frica, respect si cu dragoste, putinul timp, care-l mai avem aici pe pamant! Nu uitati, vesnicia ne sta inainte si ne vom intalni si cu faptele noastre! Craciun binecuvantat!

 8. Cazul Iosif Țon în dezbaterile evanghelicilor români « Istorie Evanghelica Says:

  […] de Emanuel Conțac aici și aici (traducerea pe blogul Persona) precum și de Alin Cristea aici și aici care au venit cu  analize și interpretări  interesante ale Comunicatului Uniunii Baptiste și […]

 9. Încă un pastor răspunde penibil – Luigi Mițoi « România Evanghelică Says:

  […] adus aminte de Comunicatul Consiliului Uniunii Baptiste, în care pastorii baptiști de pe-acolo au scris ce cred ei despre Iosif Țon FĂRĂ a aduce […]

 10. Patologie baptistă – Replică la articolul lui Marius Cruceru despre provocările baptiștilor din acești ani « România Evanghelică Says:

  […] rîndul lui, Consiliul Uniunii Baptiste a comunicat public decizii pe care le-a luat în 8 decembrie 2010 FĂRĂ a menționa fundamentele doctrinare și/sau statutare […]

 11. După Atlanta: Daniel Brânzei versus Iosif Țon « România Evanghelică Says:

  […] De ce Comunicatul Consiliului Uniunii Baptiste este nul – încă din decembrie 2010 am arătat că deciziile Consiliului Uniunii Baptiste în Cazul Iosif Țon sînt nule, deoarece nu sînt luate pe baza funcționării organizației prin care s-au ASOCIAT bisericile baptiste din România – Mărturisirea de credință și Statutul Cultului Baptist. […]

 12. Dicționar evanghelic de teologie: Postmodernism « Romania Evanghelica Says:

  […] secțiune despre Duhul Sfînt din Mărturisirea de credință a Cultului Baptist sau faptul că decizia Uniunii Baptiste de a-i retragere ordinarea lui Iosif Țon nu este formulată pe baza documentelor de funcționare – Mărturisirea de credință și […]

 13. Alin Cristea Says:

  A republicat asta pe RoEvanghelica.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: