Filme: Matrix – 22 decembrie 2014

22 decembrie 2014

Luni – 22 decembrie 2014, TCM, 22.00
Matrix
Film SF, SUA, 1999
Regia: Andy şi Larry Wachowski
Cu: Keanu Reeves

4 premii Oscar [4]

“În aproape doi ani, de la lansarea lui pe marile ecrane, filmul a crescut pînă la dimensiunile unui veritabil fenomen cultural, hrănit fiind de recepţii plasabile oriunde pe traseul dintre fanatismul pur şi analiza academică serioasă. Din acest punct de vedere, al devenirii dintr-un film în filmul tuturor, The Matrixeste un caz interesant. El se sprijină pe inspiraţia dublă a Fraţilor Wachowski, ‘tăticii’ filmului. Pe de o parte, ei au pus laolaltă, într-un singur film, de toate pentru toţi: arte marţiale, efecte speciale, poveste de dragoste, realitate virtuală, simulacre şi simulări cu iz baudrillardian, scenariu biblic, liber arbitru, transcendentalism, inteligenţă artificială, haine trăsnet, Alice în Ţara Minunilor şi Vrăjitorul din Oz, Rammstein, Prodigy, Marilyn Manson, Deftones, political correctness, Keanu Reeves ş.a.m.d. Pe de altă parte, cei doi Wachowski au reuşit să jongleze atît de subtil cu aceste elemente, incît le-au făcut să conlucreze, fără a sacrifica apelul particular al fiecăruia dintre ele. Dacă The Matrixeste filmul sfirşitului de secol XX şi al începutului de secol XXI, lucrul se întîmplă deoarece acum, cînd toţi sîntem la fel şi totuşi diferiţi, el diluează imperativul (în artă, ca şi în comerţ) Take it or leave it! cu mai temperatul Take what you can & leave the rest! Dintr-o perspectivă interesantă exclusiv în calităţile artistice, The Matrix sigur nu ar face faţă altor filme ale ultimului deceniu. În privinţa capacităţii de a suscita răspunsuri favorabile din partea unui public extrem de divers, probabil nu ar avea rival.” (Dana Gheorghe)

“Un soi de Vînător de recompense al anilor ’90, care încorporează cele mai distopice tendinţe ale SF-ului, lăsîndu-se virusat de tot ceea ce a dat mai bun cinematograful de gen al ultimelor două decenii. O combinaţie, aproape suprarealistă, între western, comic book, Kafka, Mortal Kombat, «Frumoasa din pădurea adormită», John Woo, desenele animate manga şi, de ce nu, «Alice în Ţara Minunilor».” (Mihai Chirilov) (Cinema… un secol şi ceva, 2002)

“Lucrul cel mai fascinant din The Matrix nu este povestea cu nenumărate ‘fişiere’, toate accesibile din perspectiva unică a ‘Neo-Evangheliei’, şi nici morala implicită (curat hollywoodiană); fascinaţia este dată de procedeele pur tehnice ale echipei fraţilor Wachowski – găselniţe hiperspectaculoase de tipul filmării în ‘flo-mo‘: o inovaţie absolută! – şi, pe cale de consecinţă, de felul în care toate acestea propun un discurs paralel, estetic-tehnologic…Dacă se poate vorbi de o ‘revoluţie’ în legătură cu acest film, ea este asta: cinematograful de autor ia cu asalt cinematograful comercial folosind, mai întîi, ‘cărările bătute’ (The Matrix este un inventar exhaustiv al ‘trucurilor’ peliculelor de gen, de la westernuri la action-thrillerurile á la John Woo) pentru ca, odată ‘citadela’ cîştigată, să ridice pe meterezele ei steagul-manifest al unei poezii de tip nou, hibrid fastuos al cinematografului poetic – vezi referinţa la Orfeu al lui Cocteau – şi al filmului de acţiune!” (Alex. Leo Şerban)

“Trama filmului Matrix este construită în jurul a două idei-forţă, fundamente ale celor mai celebre sisteme religioase (celebritatea acestora fiind, de asemenea, o garanţie a succesului filmului): lumea ca iluzie din religiile indice (dar – de ce nu? – şi din barocul european, sub formula ‘vieţii ca vis’) şi Mesia din iudeo-creştinism.” (Cezar Paul-Badescu)

“Dincolo de preţiozităţile cu tentă filozofică, de pseudotrimiterile la Kafka şi aluziile vag biblice, care alcătuiesc un amalgam zăpăcitor, filmul străluceşte printr-o succesiune de efecte speciale nemaivăzute pînă atunci, prin delirul vizual al unor imagini-şoc şi printr-o coregrafie desăvîrşită a scenelor cu arte marţiale (influenţa lui John Woo fiind vizibilă).” (Romulus Căplescu)

“Riscurile locuirii într-un cyber-spaţiu global (probabil principala problemă ideologică a filmului) transpar nu numai din Matrix, ci şi din întreaga proză cyberpunk, ce exploatează coordonatele unei societăţi a viitorului de regulă distopice: proza mişcării cyberpunck, apărută după 1980 prin autori ca William Gibson, Bruce Sterling, Neal Stephenson, Rudy Rucker, John Shirley, Ben Bova sau Pat Cadigan, descrie viaţa mizeră a omenirii secolelor următoare într-un decor de cea mai înaltă calitate tehnologică, menit să mascheze prin narcoză electronică criza mondială a suprapopulării. E vorba de o existenţă paranoică şi schizoidă, vegheată de corporaţii-mamut care administrează resursele cyber-spaţiale printr-un feudalism digital discret, dar generalizat. De altfel, rădăcina cyber e legată de sinteza componentelor umane şi maşinice într-un bio-artifact perfecţionat, în timp ce termenul punck (derivat din curentul punck rock ilustrat de formaţii şi solişti ca Sex Pistols şi Billy Idol) reflectă pe de o parte duritatea extremă a vieţii urbane, iar pe de alta, răzvrătirea individuală împotriva autoritarianismului socio-politic şi cultural.” (Ion Manolescu, Dilema, nr. 343)

“Garnitura de simboluri cabalistice, cu parfum biblic (Zion, Oracolul, Trinity etc.) şi trimiteri de Cinematecă (estetica lui John Woo, ‘Blade Runner’, Kafka) a fost luată drept ‘poveste de anvergură cultural-filosofică’, ‘complexă’, ‘aventură pe teritorii străine în care legile fizicii şi timpului există doar pentru a fi încălcate’, ‘pararealitate alternativă’, ‘teritoriu neconvenţional’ etc. În fapt, nimeni n-a înţeles ceva din Matrix şi tocmai asta l-a şi impus. Cu toată impresia de ocult pe care o lasă, filmul îmi pare un deşert insipid de plictis, compendiu asortat cu arte marţiale.” (Dicţionar universal de filme, 2002)

Oana Moraru: Școlile sunt o reflecție a conștiinței noastre și abia mai târziu o chestiune de voință și strategie politică…

22 decembrie 2014

…Niciuna din țările civilizate n-a ajuns încă la o formulă ideală, pentru că ea nu există: măsura educației de calitate este permanenta căutare sau reinventare. Mulțimea de modele, fărâmițarea didacticilor, înghesuiala de pe palierul filozofiilor educaționale – toate sunt un simptom sănătos al unor conștiințe mai înaintate, care aspiră să se reinventeze permanent pentru binele copiilor ei.

La noi au înțepenit lucrurile. Atât de irevocabil, încât nici nu mai ai pe cine învinovăți.

http://www.contributors.ro/editorial/suntem-contemporani-cu-mintea-noastra

Tudor Călin Zarojanu: L-am votat pe dl Iohannis din toată inima. La ce m-am aşteptat? Nu la enorm de multe, dar m-am aşteptat să nu ajung să mă simt stingherit din PRIMA zi de mandat…

22 decembrie 2014

http://www.facebook.com/tudorcalin.zarojanu

Vlad Mixich: Diferenţa dintre România anilor ’80 şi cea a anilor 2000 e atât de uriaşă…

22 decembrie 2014

… încât dacă spui că era mai bine înainte de 1989 înseamnă că eşti un idiot care-şi merită soarta. Sau că ai făcut parte din protipendada comunistă.

http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-18898628-25-ani-ati-fost-generatia-tranzitie-acum-randul-nostru.htm

Evenimente – 22 decembrie 2014

22 decembrie 2014

Andrei Pleșu: Portrete de ziarişti

22 decembrie 2014

1. Jurnalistul teleghidat
2. Jurnalistul suveran
3. Jurnalistul arțăgos
4. Jurnalistul sermonizant

Vezi: Portrete de ziarişti

Top Posts – 22 decembrie 2014

22 decembrie 2014

22 decembrie 2014, 11.00

La mulți ani, Camelia Brădău

22 decembrie 2014

camelia-bradau

Oradea – Societatea Biblică din România, mai 2011

Suicidul. O analiză teologică (8)

22 decembrie 2014

suicidul-180

Suicidul. O analiză teologică – Emanuel Adrian Sârbu, Editura Ars Academica, București, 2011, 327 p.

“Pentru teologul care militează pentru justeţea şi oportunitatea includerii teologiei, ca ştiinţă, şi pentru consilierea creştină, ca formă particulară de intervenţie terapeutică, în cadrul suicidologiei, tocmai această distincţie dintre bolile mintale şi posibila influenţă a unor factori spirituali exteriori individului poate reprezenta un plus de valoare, întrucât în felul acesta pot fi acoperite și domenii care nu sunt și nici nu pot fi abordate în mod profesionist și eficient de alte științe. În ciuda numeroaselor prejudecăți create de-a lungul timpului legat de aceste aspecte, la care filmologia hollywoodiană a contribuit din plin și, din păcate, a făcut o imensă defavoare Bisericii și în mod special consilierii creștine, în cadrul intervențiilor specializate terapia se realizează de către profesioniști cu pregătire atât în domeniile clasice de intervenție (psihologie, psihiatrie), cât și în cel teologic. Consilieri creștini cu reputație internațională, cum este cazul lui Gary Collins, recomandă ca luarea în discuție a practicii exorcismelor să fie făcută doar după o analiză extrem de profundă a cazului respectiv, în momentul în care celelalte metode terapeutice nu dau rezultate și doar dacă există siguranța că lipsa apariției unor îmbunătățiri nu se datorează incompetenței sau insuficientei pregătiri a terapeutului, și nici refuzului consiliatului de a coopera în procesul terapeutic. În schimb, este extrem de util și de benefic a se lua în considerare faptul că individul, în calitate de creștin, poate fi ținta atacurilor influențelor demonice, având în vedere starea de război spiritual în care Biblia afirmă că se află toți urmașii lui Hristos (Efeseni 6:12). Iar dacă lucrul acesta este adevărat, și dacă este veridică ipoteza că aceste forțe întunecate ar putea contribui la favorizarea sau la propagarea unei conduite (auto)violente sau (auto)distructive, atunci domeniile tradiționale de intervenție, respectiv psihologia / psihoterapia au limite serioase atât în prevenirea, cât și în intervenția eficientă în astfel de cazuri. Spre deosebire de ele, consilierea creștină, ca ramură specializată a teologiei, are avantajul de a milita nu atât în favoarea exorcismelor (deși nu le exclude, cu exigența ca ele să fie făcute de creștini maturi recunoscuți de Biserică pentru capacitatea lor de intervenție în atare situații), cât pentru prevenirea unor atari ipostaze, prin întărirea capacității individului de a lupta împotriva acestor factori, prin încercarea de a-l “imuniza”, după cum subliniază Collins, citându-l pe Pavel (Efeseni 6:11-18):

Noi nu suntem instruiți să luptăm împotriva acestor forțe prin exorcisme și confruntări de un înalt dramatism. În schimb suntem îndemnați să devenim “tari în Domnul și în puterea tăriei Lui. Să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu pentru a putea ține piept uneltirilor Diavolului… Și având lucrurile acestea în minte, să fim în stare de alertă și să continuăm mereu să ne rugăm pentru toți sfinții”. Trebuie să arătăm o atitudine fermă împotriva Diavolului, însă nu prin încercarea de a ne împotrivi acestuia prin forţele noastre proprii, ci bizuindu-ne în schimb pe puterea măreață a lui Hristos.” (p. 183-184)

Maxima zilei – 22 decembrie 2014

22 decembrie 2014

Amintirile pe care le avem unii despre alții, chiar în dragoste, nu sunt aceleași. – Marcel Proust

http://maximazilei.ro

Acum 1 an (16.12.2013) – Teofil Stanciu: Ani la rând am trăit cu impresia că fiecare decembrie e nu doar unul trist, ci și unul sumbru, apăsător, mincinos, ipocrit, terfelit, cinic

22 decembrie 2014

http://drezina.wordpress.com/2013/12/16/revolutia-romana-comemorare-subiectiva

Biografii: Nicolae Moldoveanu (7)

22 decembrie 2014

nicolae-moldoveanu-180

Biografii: Nicolae Moldoveanu – Speranța-Doina Cătană, Editura Dalia, Timișoara, 2006, 112 p.

Nicolae Moldoveanu: “În condiţiile din închisoare se făceau tot felul de presiuni asupra mea să retractez tot ce am scris, mai ales că nu totul era scris în duhul bisericii ortodoxe; în biserica ortodoxă se învață că mântuirea e prin fapte bune. Biblia însă ne învață că suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu, arătat în Hristos Domnul, nu prin faptele noastre bune, căci noi suntem păcătoși din fire și nu puteam face faptele bune cerute de Domnul, decât ca o consecință a predării noastre totale, a mântuirii prin har, a schimbării vieții prin Duhul Sfânt.” (p. 80)

Forli, Italia: Seară de colinde – 25 decembrie 2014

22 decembrie 2014

forli-25dec2014

http://www.facebook.com/bisericabaptista.emanuel

Seară de colinde – Biserica Baptistă CURTICI

22 decembrie 2014

curtici-26dec2014

http://www.facebook.com/bbcurtici

Evanghelici în Top 100 WP (22.12.2014)

22 decembrie 2014

22 decembrie 2014, 10.00

În paranteză: poziţia în Top ZeList (86.565 bloguri româneşti)

Topul blogurilor

24. penticostalismulazi (4924)
34. lascaupetru (820)
35. dininimapentrutine (8438)
46. istorieevanghelica.ro (1371)
63. vaisamar (174)
73. rasvancristian (791)

Topul creşterilor

2. dininimapentrutine (8438)
4. istorieevanghelica.ro (1371)
24. benidradici (958)
51. aradulevanghelic (14744)
54. vaisamar (174)
76. rasvancristian (791)

Topul postărilor

12. Samuel & Andreea, drum fără incidente… (dininimapentrutine)
17. Apel către Bisericile din Țară și Diaspora (penticostalismulazi)
43. Scrisoarea de la Isus (lascaupetru)
64. Concertul “Dar din dar” – transmisie live (istorieevanghelica.ro)
98. Klaus. Și protestanții au un Dumnezeu (rasvancristian)

Pune-ţi încrederea în El, Israele – 350.000

22 decembrie 2014

Romulus Georgescu: Misiunea lui Iohannis după cei zece ani câștigaţi de România

22 decembrie 2014

“Practic, direcțiile de forță ale noului președinte se suprapun cu cele ale fostului șef al statului. Dacă aceste repere vor fi păstrate, România ar urma să aibă parte de 15 ani de continuitate, începând din 2004, când singurul președinte membru PSD, Ion Iliescu, i-a predat ștafeta lui Traian Băsescu. Față de 2004 însă, terenul politic pare mult mai favorabil pentru îndeplinirea unor astfel de obiective. În urma votului popular din 16 noiembrie, nici un partid parlamentar nu mai îndrăznește să pună bariere în calea justiției. În ultima lună, parlamentarii au aprobat toate solicitările DNA care îi vizau pe politicieni, inclusiv unele rămase restante dinainte de alegeri. PSD, partidul cel mai puternic din Parlament, a abandonat, cel puțin pentru moment, strategia de a face zid în jurul parlamentarilor acuzați de corupție. Un alt obiectiv, cel al votului prin corespondență pentru diaspora, a fost acceptat, cel puțin la nivel declarativ, de toate formațiunile politice. Toate partidele politice sunt de acord cu orientarea pro-atlantică și, punctual, cu majorarea bugetului Apărării, în urma deciziei Summit-ului NATO. De asemenea, toate partidele politice susțin modificarea Constituției sau reducerea numărului de parlamentari.”

http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/misiunea-lui-iohannis-dupa-cei–zece-ani-castigati-de-romania-361771

Marius Cosmeanu: În numele tătucului Stalin. Comuniștii și Biserica în Europa Centrală și de Est

22 decembrie 2014

http://www.romanialibera.ro/aldine/history/in-numele-tatucului-stalin–comunistii-si-biserica-in-europa-centrala-si-de-est-361621

Dan Andronic: Traian Băsescu a știut că nu poate fi Președintele tuturor românilor, dar trebuie să fie Președintele României

22 decembrie 2014

http://www.evz.ro/traian-omul-schimbat-romania.html

Info România Evanghelică – 21 decembrie 2014

22 decembrie 2014

30 postări
673 vizitatori
1.807 vizualizări

vizite-21dec2014

tari-21dec2014

Home page / Archives 311
Concert de colinde – Biserica Philadelphia MELBOURNE, Australia 23
Valeriu Stoica: Cea mai importantă armă politică a lui Tra­ian Băsescu în toate bătăliile sale a fost limba română… 19
Botez la Biserica Baptistă Emanuel ORADEA – 18 mai 2014 18
POZE: La tăiatul balaurului de ciocolată la Librăria Scriptum, ediția a 6-a 17
Oare trebuie să inițiez rubrica “Bă, pocăiților, cît de idioți puteți fi?”…? 12
Teofil Stanciu: Maternitatea ca accident social tolerat 11
VIDEO: La tăiatul balaurului de ciocolată la Librăria Scriptum, ediția a 6-a 11
Botez la Biserica Betania INGOLSTADT, Germania 10
Pocăiţii spun lucruri trăsnite 10
Teologia rugăciunii… la evanghelici? 10
Timișoara: Concert Revers 10
Evenimente – 21 decembrie 2014 (1) 10

Termeni de căutare

http://www.bcng.ro 21 decembrie 7
romania evanghelica 4
colinzi bisrrica emanuel nasaud 3
basescu 2
romaniaevanghelica 2
oradea nou tramvai oradea romania 2014 2

Timothy Keller – 21 decembrie 2014

21 decembrie 2014

Timothy Keller: “Success and suffering will either darken your heart or make you wise, but they won’t leave you where you were.”

Rugăciune – 21 decembrie 2014

21 decembrie 2014

Părinte ceresc, Îți mulțumesc pentru ceea ce mi-ai dat și pentru ceea ce nu mi-ai dat. Îți mulțumesc pentru cadourile Tale, care nu sînt doar în luna cadourilor, ci în fiecare zi. Bunătățile Tale nu se sfîrșesc niciodată. Mintea mea e prea limitată pentru a-mi imagina cum zi de zi cosmosul e transfigurat de îngerii pe care îi trimiți în lumea spirituală, în jurul nostru. Cum Cronos și Kairos ne așază la răspîntiile locurilor cerești. Cum în Hristos bogățiile nepătrunse ale Împărăției Tale se revarsă spre noi, nemernicii umanoizi care nu ne mai săturăm să tot primim cadouri. Te rog fă ceva cu mintea mea să progreseze întru Adevăr, strînge inima mea în mîna Ta să pulseze mai vîrtos dragoste, iar dacă ai unge puțin genunchii cu ulei vindecător, poate m-aș deplasa și eu mai repede. Prințul Păcii să ne învețe, încă o dată, smerenia și ascultarea de Tatăl ceresc. Colindița nu-i mai multă, veselească-se cine o ascultă.

Mircea Morariu: Traian Băsescu a fost perceput atât de Joe Biden, cât şi de Angela Merkel drept omul Occidentului într-o ţară de frontieră a Europei

21 decembrie 2014

http://adevarul.ro/news/politica/cel-pleaca-1_5496a4c2448e03c0fdeea474/index.html

La mulți ani, Radu Gheorghiță (20.12.2014)

21 decembrie 2014

radu-1

Radu Gheorghiță, PhD (Doctor of Philosophy – University of Cambridge, Marea Britanie, 2000), este conferențiar în ştiinţe biblice la Midwestern Baptist Theological Seminary, Kansas City, Missouri (SUA).

Radu Gheorghiță, Emil Bartoș și Aurel Burtic au organizat, începînd cu 2005, la Biserica Baptistă Providența din Oradea, peste 10 ediții ale Colocviului Cornilescu, cu invitați de marcă precum Douglas Moo, Thomas Nettles, Scott Hafemann, Klyne Snodgrass, Beniamin Fărăgău, Octavian Baban. (20.12.2013)

Editura Cartea Creștină – Promoție 30%

21 decembrie 2014

ecc-dec2014

http://ecc.ro

ORADEA: Serbarea de Crăciun organizată de Hospice Emanuel la Biserica Baptistă Providența

21 decembrie 2014

http://www.bihon.ro/dorinte-implinite-si-sute-de-copii-fericiti/1487283

Acum 1 an (15.12.2013) – Alin Cristea: luna cadoului

21 decembrie 2014

o dată pe an îmi fac un cadou
absolut necesar şi compensatoriu
îmi fac cadoul de a nu mai crede în cadouri

pentru sănătatea mea
evit excesul de sare mahăr
şi confuzii

pînă și Isus nu mi-a dat nimic de gratis
ia-ți crucea și urmează-Mă a zis… și tot zice…
e cel mai gureș din universul terestru și extraterestru

a mai zis veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați
și le-a pus jugul
cine să mai creadă că adevărul a lăsat pe cineva, așa, haihui, în libertate…

aho aho copii și frați
n-am venit să aduc pacea ci sabia
cine credeți că a zis asta… tot gureșul Isus…

așa că nu am de gînd să ratez luna cadoului
cînd mă scutur de toată beteala
ca să rămînă decembrie de mămăligă

și să încep noul an cu ambîț
fără exces de sare mahăr
și confuzii

Biserica Emanuel Oradea – 14 decembrie 2010

21 decembrie 2014

 

Salvaţi Copiii

21 decembrie 2014

salvati-copiii-romaniei

Salvaţi Copiii îşi propune schimbarea statisticilor dureroase: în fiecare an pierdem aproximativ 1900 de nou-născuţi. La fiecare 5 ore, un copil mai mic de un an moare. Ţara noastră se menţine pe primul loc în Uniunea Europeană, cu o rată a mortalităţii infantile de 9 la 1000 de copii născuţi vii în 2012, cauza principală fiind naşterile premature. O treime dintre aceste decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe suport pentru mame şi copii şi dotarea maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale performante.

http://salvaticopiii.ro/?id2=000200070000

Dorin Tudoran: Traian Băsescu – cel mai dinamic politician român postdecembrist de până acum

21 decembrie 2014

“Viteza lui de reacție, instinctul extraordinarului “animal politic” care este și alte calități au făcut ca imaginea predecesorilor săi să pară a unor cicliști de velodrom, încremeniți încă în sur place la multă vreme după terminarea cursei.

Fermitatea, vocația blitzkrieg-ului dublată de capacitatea de a face față unor lungi, extenuante și nemiloase lupte de gherilă l-au transformat într-un simbol al omului politic gata să facă, oricând, orice spre a-și impune punctul de vedere.”

http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/traian-basescu-110641.html


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 119 other followers